Debatt: Medicinsk cannabis – Låt de sjuka få använda örten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 september 2016
- Torbjörn Sassersson
Medicinsk cannabis - Foto: Crestock.com

Ge psykiskt sjuka människor ett nytt lagligt alternativ. Legalisera medicinsk cannabis. Det skriver Sara Frederiksen på DN Åsikt idag. NewsVoice fick hennes tillstånd att återpublicera debattartikeln. 

Text: Sara Frederiksen

Jag lever med en emotionellt instabil personlighetsstörning, även kallad borderline. När jag var 21 år började jag efter flera års självskadebeteende och destruktivt levnadssätt medicinera med den högsta rekommenderade dosen Fluoxetine (mer känt som Prozac). Jag har och får fortfarande detta utskrivet, men också olika benzodiazepiner – lugnande och ångestdämpande tabletter, men även sömntabletter.

DN Åsikt om medicinsk cannabis
Den 5 sep 2016 (kl 15:52 d) höll 91% av DN:s läsare med om att låta sjuka få använda medicinsk cannabis.

Jag har under dessa sju år fått flertalet identitetskriser, då användandet av dessa psykofarmaka gjort mig avtrubbad, känslokall och därmed mer accepterande mot olika former av misshandel. Till och från har jag haft olika samtalskontakter, men då köerna i psykiatrivården är långa kan man bli nekad trots att behov finns. Det lättaste för läkarna är att fortsätta medicinera, trots att det inte är optimalt att använda SSRI (antidepressiva medel) under lång tid.

När jag kom i kontakt med cannabis efter att ha läst olika publicerade forskningsartiklar bestämde jag mig för att testa. Jag valde ekologisk närodlad marijuana.

På mig fungerade det. Det hade samma lugnande och ångestdämpande effekt som de preparat som skrivs ut för mina symptom. Men utan de biverkningarna jag så gärna vill slippa.

I Sverige finns det många alkohol- och tablettmissbrukare. Många av dessa har psykiska sjukdomar i botten och har gått den lagliga vägen till sitt missbruk. Alkohol är – trots att det är en drog – lagligt. Benzodiazepinerna blir lagliga då en läkare skriver ut dem, fast de är narkotikaklassade. Både alkohol och benzodiazepiner är starkt beroendeframkallande. Därför leder ett dagligt bruk av någon av dessa lätt och ofta från ett bruk till ett missbruk. Alkoholförgiftningar och överdoser dödar idag alldeles för många människor.

Jag förstår de människor som drabbas av detta, direkt som indirekt (anhöriga, poliser, sjukvårdspersonal, socionomer etc.) och att de direkt avfärdar tanken på cannabis för att det i folkmun är knark. Mycket av det som skrivs om cannabis är ren skräckpropaganda och lögner, vilket självklart skrämmer befolkningen. Ny forskning finns och jag tycker det är på tiden att resultaten av dem sammanställs på svenska så att gemene man kan ta del av den och därefter ta ställning.

Om medicinsk cannabis varit lagligt hade det funnits ytterligare ett alternativ att välja på till de människor som måste få medicinsk hjälp för sina psykiska besvär. Alla alternativ som finns att välja på har biverkningar, men när det handlar om överlevnad måste man göra ett aktivt val. Biverkningarna av cannabis är enligt min mening mer humana än de andra två alternativen.

Jag kan fungera i vardagen och leva ett drägligt liv om jag använder cannabis i medicinskt syfte. Tyvärr är det fortfarande olagligt vilket medför att det innebär stora risker att köpa, odla och bruka det. De riskerna eller konsekvenserna av ett bruk kan vara ödesdigra för människor som då riskerar att förlora jobb, bostad, och även vårdnaden av sina barn. Inte heller att förglömma de rättsliga straff som böter och eventuellt fängelsestraff.

Hade staten haft tillstånd att skriva ut medicinsk marijuana hade även priserna på örten gått ner. Många sjuka människor tvingas bli kriminella för att sörja för sitt bruk av vad som enligt otaliga forskare är en medicin. Sverige behöver inte fler kriminella utan friskare människor.Jag har valt att skriva detta ur mitt självupplevda perspektiv. Jag läser artiklar och debattinlägg om cannabis nästan dagligen, men saknar texter av människor som medicinerar mot psykiska symptom. Därför väljer jag att själv skriva och berätta.

Text: Sara Frederiksen

Relaterat

Läs mer om medicinsk cannabis

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq