Militär upprustning efter svenskt NATO-medlemskap – Värnplikt smyginförs 2017 – När startar kriget?

publicerad 3 september 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Försvarsmakten - pressfoto

NOTERAT. Ett svenskt NATO-medlemskap leder sannolikt till militär upprustning, enligt Regeringens utredare, ambassadör Krister Bringéus. Samtidigt har det läckt ut att Sverige förmodligen återinför värnplikt 2019 med smygstart 2017.

Nyhetsbyrån TT har läst det betänkande som Regeringen beställt. Uppdraget gavs till Krister Bringéus i samband med den försvarsuppgörelse som slöts 2015 mellan regeringspartierna: M, L och KD med syfte att utreda NATO-medlemskap och samarbeten med andra länder och organisationer, skriver SR.

“Krister Bringéus finner det osannolikt att Ryssland skulle vilja angripa enbart Sverige. Något mindre osannolikt – men ändå det mest tänkbara, vore att Sverige skulle dras in i en militär konflikt som en följd av att Ryssland angripit de baltiska staterna.” SR.se

“Relationen med Ryssland skulle bli krisartat dålig men utredaren Krister Bringéus tror inte att det skulle få några allvarligare konsekvenser än militära hot, hård retorik, ekonomiska åtgärder och påverkansoperationer.” SR.se

Värnplikt

SVT skriver:

“Värnplikten återinförs 2019 som ett komplement till det frivilliga yrkesförsvaret. Totalt kan några tusen personer om året – både kvinnor och män – tas ut för mönstring. Det är tyngsta förslaget från utredningen om personalförsörjningen i Försvarsmakten”.

Enligt förslaget ska Rekryteringsmyndigheten 2017 kalla in Sveriges 17-åringar som ska fylla i ett frågeformulär vilket ska utgöra underlag för urvalet.

“2018 ska den utvalda gruppen kallas till mönstring och 2019 startar grundutbildningen ute på landets regementen. Vilka som tas ut för plikttjänstgöring avgörs av saker som lämplighet, villighet och intresse för det militära försvaret.” – SVT.se

Debatt: Frågan är när kriget mot Ryssland ska startas? När tror du? Kommentera nedan.

Text: NewsVoice | Foto: Försvarsmakten