Nystarta Sverige genom frigörelse från EU, USA och dysfunktionella politiker

publicerad 27 september 2016
- av NewsVoice
Brainstorm - Bild: Crestock
Brainstorm - Bild: Crestock
Brainstorm – Bild: Crestock

DEBATT. Befria Sverige från EU. Lägg inga pengar på att hetsa mot Ryssland. Lösgör Sverige från USA:s koppel. Dysfunktionella politiker utan visioner måste kliva av. Låt skola, vård och omsorg förbli statliga och kommunala. Satsa på ett hållbart ekologiskt Sverige. Så kan Lasse Wikmans budskap och vision sammanfattas för vårt land. Nu vill han se “action”.

Text: Lasse Wikman – Bilder från Crestock.com

Lasse Wikman
Lasse Wikman

Länge har vi hört och sett hur regering efter regering lägger fram sin budget för året som kommer, men med, i stort, likartat innehåll. Omvärlden förändras, men att radikalt försöka finna nya vägar som leder till bättre förhållanden för landet i sin helhet och för människor i Sverige och världen, i synnerhet, märks inte.

Hur kommer det sig, att man, oavsett partifärg, är så totalt blind för den verklighet vi lever i? Svaren finns säkert i att, även om de flesta politiker säger det, så saknas viljan och modet till att ta ett nytt helhetsgrepp och därmed ansvar för Sverige. De flesta gömmer sig bakom sina respektive partier och därmed den partidisciplin som medföljer en politiker i karriären.


För att vi ska få en radikal omläggning av de pengar staten kan spendera, så måste det till ett annat tänkande. Vi måste fundera på om budgeten verkligen används på rätt sätt.


Sveriges ställning i världen är, om vi ska vara ärliga, väldigt liten. Våra ledare vill göra gällande att Sverige är betydligt större än vad det verkligen är. Vi kan jämföra oss själva med t ex Grenada. Om Grenadas premiärminister kommer på besök, så visst tar vi emot denne, men vad som sägs, är egentligen bara artigheter. Så är det i mångt och mycket, när det gäller Sveriges relationer till ex Kina och USA. De är hjärtliga, men vi är en liten mus som ryter om mänskliga rättigheter etc.

För att vi ska få en större acceptans av vårt land och det vi kan göra för mänskligheten, så måste vi gå tillbaka till det som gjort oss kända och omtalade, för ett antal år sedan. Vi måste gå tillbaka till humanism, empati och bli en röst och hjälp för de utsatta i världen.

Vilka fiender har Sverige egentligen?

Vladimir Putin - Wikimedia Commons
Sveriges fiende?

Vi kan aldrig någonsin tro, att vi ska kunna bygga ett sådant starkt försvar, att vi kan skydda hela landet mot en invasion. Därför är det bättre att släppa den tanken och frigöra pengarna till viktigare saker. Som att få rätsida på och förstärka polisen. Polisen som därmed kan få större uppgifter. Lite som Costa Rica. Det land som avskaffat sin militär och enbart har en förstärkt poliskår. Polisen i Costa Rica arbetar med lokal säkerhet, polisarbete, antinarkotikaåtgärder och gränskontroll. Sedan finns en frivillig styrka på 6000 personer som dels gör polisarbete, dels militärt arbete.

Istället för att öka försvarets budget med 22% mellan 2016-2017, från 44,8 – 55 miljarder, så bör försvarets kostnader sänkas till 30 miljarder. Det är orimligt, att vi ska öka militära utgifter, när vi vet på förhand, att oavsett hur mycket vi investerar i krigsmaskiner, så kan vi aldrig stoppa en fiende som vill erövra vårt land.

Nästa tanke är, vilka fiender har Sverige? Jag skulle vilja säga, inte en enda.

Obama kramar Micael Bydén - Retuscherat
Barack Obama kramar Micael Bydén Sveriges ÖB för Försvarsmakten – Retuscherat

Vilka eller vilken nation är det som för krig och lemlästar, våldtar och bedriver terror här i världen? Ja det är bara USA. Så varför ska vi bekosta flera system, som enbart gagnar USA:s aggressiva ambitioner mot Ryssland? För närvarande finns det inget annat land i världen som hotar övriga länder.


Så därför, när nu vår regering släppt in USA i vårt land, då har vi redan fienden inne hos oss, då finns ingen anledning till att rusta upp. Tvärtom.


Det är då det är all anledning till nedrustning. Visa det aggressiva USA att vi inte ställer upp på deras terror. Visst finns fler krig i världen än det vi ser i Mellanöstern och Nordafrika. Vi har en del regionala krig i Afrika, söder om Sahara. Dessutom gerillakrig i Thailand och Filippinerna. Det är också ett ställningskrig mellan olika falanger i Colombia och Mexico.

Men dessa krig, kan de beröra Sverige så till den milda grad, att vi måste upprusta, för att kanske förvänta oss ett anfallskrig från någondera parten? Det är väl bara vår försvarsminister Peter Hultqvist som kan finna orsaker, som gör att vi måste vara vaksamma och höja beredskapen.


Så en värld med en världsledande terrornation har vi att fundera kring. Ska vi fortsätta, att som nu böja nacken, eller ska vi med högburet huvud axla den humanitära och empatiska utvecklingen, vi känner till och kan utveckla?


Kreativitet -Bild: Crestock.com
Kreativitet -Bild: Crestock.com

Statsbudgeten

Om vi tittar på budgeten, så finns där ett beräknat lånebehov på c:a 8 miljarder för 2017. Om vi betänker att Riksdagen gör slag i saken och bestämmer sig för att fr.o.m nu ska enbart Riksbanken kontrollera och ge ut pengar, pengar som de övriga bankerna får låna mot ränta. gör att alla pengar kommer att generera inkomster till staten, till oss alla. Det skulle göra, med råge, att vi inte behöver låna, utan tvärtom betala av Sveriges statsskuld.

När det gäller vissa delar i budgeten, som jag i viss mån tar upp, bör man göra följande omfördelningar.

  • Försvaret kostnader begränsas till 30 miljarder för 2017 (istället för 55 miljarder). Besparing blir 25 miljarder kr.
  • EU:s kostnader. Om vi lämnar unionen får vi en besparing på c:a 16 miljarder.

Total besparing c:a 41 miljarder.

Samhällsfunktionerna normaliseras

Det betyder att vi i Sverige kan anställa och förstärka polisen, tullen, kustbevakningen, räddningstjänsten, rättsväsendet, skolan, omsorgen och sjukvården. Områden i samhället som fått känna på förändringar, som gjort att många slutat sin anställning, blivit sjukskrivna eller helt enkelt ledsnat på högste chefs oförmåga att göra rätt. Dessutom kan pensionärerna få skattelättnader och högre pensioner.

Sverige kan med större auktoritet genomföra hjälpinsatser hos drabbade i när och fjärran.

Kom ihåg, att detta är pengar per år. Tänk vad mycket värdefullt som skulle bli gjort, för enskilda och för samhällets stöttepelare inom nämnda områden här ovan, om vi gjorde slag i saken och omfördelade budgeten och styrde upp bankernas utlåning till Riksbanken.

Genom att vi går ur EU, så kan vi bortse från de s.k. frihandelsavtalen TTIP, CETA och TISA.


Därmed kan vi göra svensk lantbruk, djurhållning, skogsbruk och fiske hållbart och ekologiskt. Människor blir generellt friskare, vilket gynnar samhället i stort.


Skolor, omsorg och sjukvård ska vara i största utsträckning statligt/landsting/kommunal- ägda. På så vis sparas flera miljarder, eller rättare, vi får en skola med större lärartäthet, där lärarna får bättre betalt och i slutänden får eleverna bättre undervisning och bättre resultat att visa upp.

Dysfunktionella politiker och tjänstemän – adjö

I detta sammanhang få vi nu också tid och rejäla möjligheter att utvärdera de statliga myndigheterna. Dessutom bör tjänstemannaansvaret återinföras. En dålig chef ska heller inte kunna luta sig tillbaka på en rejäl fallskärm, efter att ha fått sparken.

Så med respekt för alla räknenissar, de stora vyernas människor, de som i förhand vet, men i efterhand vill göra gällande att man tagit något ur sitt sammanhang, de som blåst upp sig själva, de som hävdar att man tänker frångå demokratins principer, bara för att det inte passar en själv, de som vet att de gör fel mot Sveriges innevånare men får ännu ett välbetalt uppdrag, de som utan att tänka två gånger säljer ut vårt land – till er vill vi alla som värnar om ett humant, rättssäkert, socialt välbeställt Sverige säga.

Swisha Lasse WikmanNu har ni haft er chans och ni missade målet helt. Ge upp så slipper ni vara de som i historien kommer att benämnas som quislingar landsförrädare och illasinnade girigbukar.

Text: Lasse Wikman