Korruptionen i vårdindustrin granskad – 800 miljoner kr gick till läkare, sponsring och forskning

publicerad 9 september 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Korruption i vårdindustrin - Crestock.com

De köpta läkarna låter sig intervjuas i media, de bloggar och skriver debattinlägg. De läkare och forskare som får mest pengar från läkemedelsindustrin kallas för “Key Opinion Leaders”. De är opinionsbildare inom läkarkåren med hög status som kollegor och viktiga aktörer i samhället lyssnar till, förklarar SvD. Det handlar om expertläkarna som ger läkemedelsråd till sjukhusen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:14, 9 sep 2016

SvD har gjort ett bra jobb i sin granskning, men granskningen går [ännu] inte till botten i artikelserien. SvD nämner några få av namnen på de läkare som tar emot pengar från industrin. Undersökningen visar att 40-60 läkare fått ut 100 000 kronor eller mer från läkemedelsindustrin (Big Pharma). Novartis är det läkemedelsbolag som betalt ut mest till enskilda läkare. Därefter kommer Eli Lilly (som ligger bakom Prozac), Novo Nordisk, AbbVie, Astra Zeneca och Boehringer Ingelheim.

Jani Pirttisalo, SvD
Jani Pirttisalo, SvD

“Miljontals kronor har betalats ut till enskilda personer inom hälso- och sjukvården, till störst del läkare som är offentliganställda inom landstingen eller inom universitetsvärlden. Som SvD:s granskning tidigare visat så har profilerade läkare i intervjuer, debattartiklar och bloggar uttalat sig om läkemedel och substanser – och samtidigt haft konsultationsuppdrag åt läkemedelsbolagen bakom produkterna.” – Jani Pirttisalo, SvD

Betydligt fler läkare har fått mindre summor, 1000 till 10,000-tals kronor, för konsultation hos bolagen. Det handlar totalt om cirka 1600 personer som fick värdeöverföringar från läkemedelsbolag bara under 2015, enligt data från Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Läkemedelsindustrin + sjukvården = vårdindustrin

Totalt handlar det om närmare en miljard kronor från Big Pharma till svensk sponsring, forskning och till läkare och annan sjukvårdspersonal. Av 800 miljoner kr gick 175 miljoner kr till donationer och sponsring, till enskilda läkare och annan personal.

“800 miljoner kronor rullade ut från läkemedelsindustrin förra året till sponsring, forskning och till sjukvårdspersonal. Den största delen, 625 miljoner, gick till klinisk forskning, enligt branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen, LIF.” – Jani Pirttisalo

Tagandet av pengar pågår i det tysta bakom ryggen på Landstingen och patienterna trots inlämnade jävsdeklarationer, men “ett antal läkare har utelämnat information om arvoden eller ersättningar från läkemedelsbolagen”, skriver Pirttisalo.

Överläkaren Gerd Lärfars som är ordförande för läkemedelskommittén i Stockholm pratar runt sig i denna problematik när SvD ställer frågor. Han svarar att man är medveten om att experter och läkare har uppdrag för industrin, men att det handlar om “ett arbete där man måste se till olika grad av relationer” och att det kan vara: “svårt att uttrycka på en hemsida”. Han avser problematiken med arvoden och att läkare håller betalda föredrag som riktar sig till patienter.

Anders Lönnberg (S) som är Regeringens nationella samordnare för Life Science vill ha fortsatta samarbeten mellan industri, vård och akademi. Han tycker att läkemedelskommittéer är en gammal kvarleva som man kan ta bort.

Debatt

Lönnberg säger något kryptiskt till SvD att:

“Vi ska gå mot nationella indikationer och rekommendationer över hur läkemedel ska användas. Det är viktigt med lika villkor”.

Vad är läkemedelskommittéernas syfte?

Webbplatsen Janusinfo som är informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté, skriver på sin hemsida:

“Målsättningen är att, på ett och samma ställe, samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.” … “En annan viktig del av webbplatsen är evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. “

Hur ska patienter kunna ha 100% förtroende för en läkare som är betald för att föra fram ett särskilt läkemedel under en viss period för att under en annan period föra fram ett annat läkemedel, eftersom läkaren då är betald av ett annat bolag?

Swisha Sassersson valfri summaAnders Lönnberg (S) tycker istället att: “vi ska gå emot nationella indikationer och rekommendationer för hur läkemedel ska användas”.

Vad betyder det? Hur kan det systemet eliminera korruptionen och slutligen, vilka är de köpta läkarna så att patienterna vet när de ska resa sig upp och gå ut ur mottagningen?

Text: Torbjörn Sassersson

Artiklarna i SvD

Systemet som alla inblandade talar tyst om

Så talar läkare gott om sina uppdragsgivare

Landstingens experter får betalt av läkemedelsindustrin

Svenska läkare får miljoner av läkemedelsföretag


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Sjkhusläkaren.se (19 april 2017): Läkarchefen som fick nog och sade upp sig i protest

    “Han fick nog av att se hur patienter dog och fick allvarliga vårdskador för att inte behandling sattes in i rätt tid och sa upp sig i protest från sin tjänst på akuten i Malmö. Men Per Björgell brinner fortfarande för akutsjukvård och ger dagligen kliniskt stöd till kollegor via egna sajten.”

    http://www.sjukhuslakaren.se/lakarchefen-som-fick-nog-och-sade-upp-sig-i-protest/

  • Jag hittade en läkare jag mött inom rättspsykiatrin. Det känns inte rätt att han har finansiell koppling till tillverkarna. Inte särskilt förvånande att vi i Sverige inte har några kända rättsfall mot SSRI, som ett exempel. Väldigt spännande läsning, bra länk, mer sånt herr redaktör! ps. Min personliga läkare hade med sig en flott plastkasse till vårt möte en gång, det stod “Shire” på den. Kanske var en gift-bag. Kanske de inte redovisar vilka iphones och resepresentkort de delar ut vid konvent?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *