Paul Craig Roberts: Risken för kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA ökade just

publicerad 23 september 2016
- K. Reporter
US Army Europe


Paul Craig Roberts är mycket kritisk till USA:s utrikespolitik som han nu menar är inne i ett mycket farligt läge. Risken är överhängande och har aldrig varit så hög för ett kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA med framför allt Europa som krigsskådeplats. 

Greg Hunter, tidigare journalist vid ABC och CNN och nu vid USAWatchdog.com bedriver kritisk granskande journalistik av bland annat USA:s inrikes- och utrikespolitik och av tongivande medier, har nyligen intervjuat Paul Craig Roberts som i sin tur var redaktör vid Wall Street Journal och anställd vid Reagan-administrationen.

“Vi ändrade vår kärnvapendoktrin. Kärnvapen skulle endast kunna användas för vedergällning och de kunde inte användas så länge man inte själv var angripen. Men George W. Bush-regimen och de nykonservativa [neocons], ändrade denna hållning. Den tillåter nu att i förebyggande syfte angripa ett annat land med en första attack. Så detta innebär att såväl Ryssar och Kineser kan komma att utsättas för förebyggande förstaattacker.”

Craig Roberts säger att USA placerar missiler vid ländernas gränser något som de inte bör acceptera pga den alltför stora riskerna som det medför.

“Så vi på väg mot krig. Jag tror att det enda som skulle kunna hindra det är om en eller två europeiska regeringar inser att de inte har något som helst att vinna på en konflikt med Ryssland. Det enda de kunde göra för att förhindra ett kärnvapenkrig är att dra sig ur NATO.”


Enligt Roberts har spänningarna nu mellan USA och Ryssland aldrig varit är högre, ens jämfört med det första kalla kriget. Av denna anledning är situationen mycket farligt.


Det är även farligt av en annan anledning. Tidigare har USA:s regering verkat för att minska spänningarna med Ryssland. John F Kennedy arbetade med Chrusjtjov för att lugna ner Kubakrisen och ett resultat av de förhandlingarna var att Kennedy drog tillbaka amerikanska missiler från Turkiet.

“Vi har nu nått en mycket hög spänningsnivå och jag tror att med den senaste amerikanska flygattacken på syriska trupper har det gjort det helt klart för den ryska regeringen att diplomati är värdelöst och att de inte kan nå en diplomatisk överenskommelse med USA.”

Finns inga medier längre

Varför är amerikanska medborgare så omedvetna om de ödesdigra globala riskerna för kärnvapenkrig?

Roberts menar att det inte längre finns några oberoende medier. ABC, NBC och CBS är alla kuggar i ett stort konglomerat. Medieföretagen drivs inte av journalister. De drivs av tidigare regeringstjänstemän och företagens reklamchefer som inte har något som helst intresse av att förmedla sanning.

Text: K Reporter

Relaterat

USA Watchdog: We Are Headed For War-Paul Craig Roberts

We Are Headed For War-Paul Craig Roberts

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq