Separerade hjärnhalvor ger dig två “personligheter” som vill olika saker

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 september 2016
- Torbjörn Sassersson

NOTERAT. Patienter som fått separerade hjärnhalvor uppvisar två personligheter som ibland vill olika saker samtidigt. Vetenskapen kan inte helt förklara det och andra fenomen som uppstår vid delad hjärna. Luke Miller försöker,  men landar i olika humoristiska spekulationer om vad som händer och varför.

Luke Miller skriver att den mänskliga hjärnan är den mest komplexa maskin vi känner till och det är med den som vi försöker förstå hjärnan. Det ironiska är att “vi hjärnor” inte klarar av det speciellt bra, vilket säger något om våra förutsättningar att skapa fin vetenskap och i debatten i samhället om vad som är vetenskapligt grundat speglas en polaritet, en konfliktfylld tudelning eller tom fragmentering om av vad som är eller får vara sant och falskt.

Hur som helst, frågar sig Miller, kan man argumentera att hjärnan inte är producenten av medvetandet utan snarare ett fordon (vehicle) för medvetandet? Kan det vara så att hjärnan är datorn och medvetandet är internet? Samma fråga har ställts av många personer sedan runt 1995 då internet föddes i Sverige.

“And in the same way our computer can overheat or our cables can get worn, our brain can sustain damage which affects its ability to process consciousness. But the consciousness is still there in full force?”

Vad Luke Miller diskuterar är huruvida medvetandet helt enkelt är “non local” och det är en annan konfliktfylld historia som kräver en separat artikel.

I sammanhanget bör även Sinnet (The Mind) skiljas från medvetandet (consciousness). Den distinktionen gör inte Miller i denna video, men den indiska fritänkaren Jiddu Krishnamurti gjorde det och han hävdade att medvetandet egentligen är detsamma som innehållet, alltså medvetandet ÄR innehållet. Det gör medvetandet till något omystiskt och lika ointressant som en tom eller fylld box. Precis som buddhisterna var Krishnamurtis fokus istället Sinnet (processéraren), de problem som Sinnet skapar och det ofta skräpiga innehåll som Sinnet fyller medvetandet med. (red anm)

ArcanumSkolan 2024

I denna video försöker Luke Miller förklara att hjärnan egentligen är två hjärnor och att det blir ännu mer tydligt för personer som fått sina hjärnhalvor separerade. Då uppstår olika typer av interna missförstånd i samband med beslutsprocesser.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa: Luke Miller Truth Theory

Left-right brain och separerade hjärnhalvor
Left-right brain och separerade hjärnhalvor

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *