Sojadialogen avslöjad: Roundup-besprutad GMO-soja förs in i Sverige med stöd av ARLA och WWF

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 september 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Kjell Lundén Pettersson, ARLA - Foto: ResponsibleSoy

I samarbete med Ulla Gabay kan NewsVoice idag avslöja att bla ARLA i samarbete med WWF indirekt inför “certifieringstillstånd” av GMO-soja i Sverige trots att sojan besprutas med miljö- och hälsoskadlig “Roundup” från Monsanto. Allt sker under fina ord som “Sojadialogen”, “ansvarsfull soja” och “hållbarhet”. Detta kallas “greenwashing” eller grönmålning vilket innebär att en aktör som bedriver skadliga eller miljöfarliga aktiviteter försöker skapa en bild av miljövänlighet genom en förvillande marknadsföring. Gabay förklarar hur “Sojadialogen”, WWF och ARLA vilseleder.

Text: Ulla Gabay, artikeln uppdaterad* kl 08:34, 20 sep 2016 – Bild: Kjell Lundén Pettersson, ARLA – Foto: ResponsibleSoy

Jordbruket frikopplas alltmer från debatten runt negativa hälsoaspekter med GMO-livsmedel. Till förmån för kommersiella industrivinster. Där man kör med hållbarhetsargument som: mindre kemikalieanvändning, minskad skogsskövling och en värld räddad från svält.

Sojadialogen består av 28 svenska livsmedelsföretag och organisationer, inklusive WWF. Under rubriken ”Kräv hållbar sojaproduktion” gick de i november förra året ut med en uppmaning till fler företag att ta sitt ansvar genom en certifierad sojaproduktion.

Roundtable on Responsible Soy (RTRS)

Motiveringen löd att all soja i foder och varumärkesprodukter: ”ska vara socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad och certifierad eller kompenserad av certifikat enligt Round Table on Responsible Soy (RTRS) eller ProTerra” (1).”


Begreppet hållbarhet, sustainability, har starka ekonomiska incitament för industrin. Vilket gör att livsmedelsaktörerna tvingas kompromissa med hälsoaspekterna runt GMO. Sojadialogen är ett perfekt exempel på detta. Ett gott syfte på papperet, som i realiteten blir till en grönmålning.


Vid samtal med Margareta Renström, Marknadspåverkan (bl. a soja), på Världsnaturfonden [WWF] runt frågan hur de såg på hälsoaspekten runt GMO, inom ramen för en RTRS-certifiering, fick jag till svar:

”Vi valde att inte fokusera på den frågan, vilket inte innebär att vi stöder GMO”.

Kompenserande sojacertifikat håller inte

Med undantag av Principle 5: 5.1.3 i ProTerras standard, som skulle kunna missbrukas, är det en ren eko-certifiering för s k ”särhållna” grödor (2), som tyvärr minskat till förmån för RTRS, genom att mycket stora producenter gått med där, och att styrningen upplevs som mer flexibel genom en ”stake-holder”-dialog runt standards, samt på grund av svårigheter att få tag på konventionellt utsäde (GMO-fri), att odlarna väljer GMO på grund av förenklad ogräsbekämpning och av byråkratiska skäl som ökade kostnader (3, punkt 9).

Vad som behövs för att upprätta hållbarhet för miljön är traditionella odlingar. Vad det gäller ”kompenserande certifikat” från RTRS faller hållbarheten platt. Inköpen av soja som inte uppfyller standarden, är då tänkta att kompenseras i motsvarande mängd av hållbart odlad soja på plats.


Förfarandet faller på sin egen orimlighet. Efter USA ligger Brasilien tvåa i GMO-produktion. Idag uppskattas 90 procent av Brasiliens sojaproduktion vara GMO.


Produktion av icke GMO-soja är idag koncentrerad endast till några få landägare som också kontrollerar sin egen försörjningskedja. De högre priser som krävs för GMO-fria odlingar tillfaller i dagsläget inte heller jordbrukarna, utan hamnar högre upp i livsmedelskedjan (4).

“Roundup-soja” från Brasilien grunden i svensk animalieproduktion

Certifikaten från RTRS innehåller som standard sociala och miljömässiga krav som ifrågasatts av bl. a investeringsbanker, då de inte skiljer på konventionella grödor och genmanipulerad GMO (5).


Dessutom består deras Working Group Members i projektet Task Force Brazil (ska strukturera RTRSs aktiviteter i Brasilien) övervägande av producenter, banker och representanter från biotechindustrin, som Monsanto och Bayer (6).


Working Group Members i projektet Task Force Brazil

Amaggi (Producers) Solidaridad (Civil Society)
SLC Agrícola (Producers) Aliança da Terra (Civil Society)
APDC (Producers) Rabobank (Finances)
FAPCEN (Producers) Santander (Finances)
Sindicato Rural Luis Eduardo Magalhaes (Producers) Unilever (Industry)
Sindicato Rural Coromandel (Producers) Bayer CropScience (Industry)
Brookfield Brasil (Producers) Monsanto (Industry)
WWF (Civil Society) Control Union (Certification Body)
TNC (Civil Society) Schutter Brasil (Certification Body)
Earth Innovation Institute (Civil Society) Cert-ID (Certification Body)
ICV (Civil Society)

 

Jordbruksverket

”Sojamjöl från brasiliansk sojaodling utgör den största foderimporten till svensk animalieproduktion, totalt ca 220 000 ton (2010). Därtill ska läggas ett indirekt beroende av sydamerikansk soja eftersom alltmer kött importeras”, står det i Jordbruksverkets rapport från 2012 (3, punkt 1).

Där pekar man också på att miljöbekämpningsmedlen ökat, trots löften från biotech-industrin om motsatsen; ”Trots införandet av glyfosat-tolerant GMO-soja i Brasilien 2005 har användningen av herbicider ökat kraftigt de senaste åren (ca 50%)”.

Arla duckar och jämför med grön el – använder redan GMO-foder

För att se hur Sojadialogens livsmedelsföreträdare hanterar frågorna runt certifieringen, ringde jag runt till några deltagare. De visste antingen inte vad jag talade om, kunde inte svara, eller hänvisade mig till något annat ställe.

Till slut fick jag napp på Arlas pressavdelning som ville att jag skulle ställa min fråga via mail:

”Vad för typ (alt. vilka typer) av soja, certifierad av RTRS, syftar Sojadialogen på?” /p>
*Så här stod det i mail-svaret jag fick av presschefen Daniel Emilson, Arla Foods Sweden:

Daniel Emilson, Arla, pressfoto
Daniel Emilson, Arla, pressfoto

”Huvuddelen av den soja som når Europa är emellertid inte särhållen så att man säkert vet att just ett visst kilo soja är odlat enligt kriterierna i RTRS-certifieringen utan man har valt att acceptera en lösning som liknar grön el, dvs man köper RTRS-certifikat som garanterar att motsvarande mängd soja odlas enligt certifieringssystemets kriterier men på samma sätt som man som köpare av grön el inte nödvändigtvis får just den energin är det inte säkert att ett visst kilo soja som används av Arlas ägare eller i produktionen odlats enligt RTRS regelverk.”

Igår blev jag uppringd av Kjell Lundén Pettersson på Arla, Senior Manager CCCR. Han försökte övertyga mig om att Arla inte har några som helst produkter som kan hänföras till djur som utfodrats med GMO-soja. Förklaringen han gav var att det fanns någon form av tilläggscertifiering från RTRS som säger att det inte är GMO-soja. Kjell Lundén Pettersson kunde inte redogöra för var det tillägget fanns, han ”förmodade” att det fanns på RTRS hemsida. Där finns visserligen en Non-GMO modul upplagd, men när man klickar på den kommer det upp info om att sidan inte finns: ”Page not found” (7).”

Kjell Lundén Pettersson, ARLA - Foto: ResponsibleSoy
Kjell Lundén Pettersson, ARLA – Foto: ResponsibleSoy

Samtalet med Arlas Senior Manager CCCR ledde endast till fler frågetecken för min del om vad Arla egentligen vill med sin certifiering. Till slut ville Kjell Lundén Pettersson, före publiceringen av min artikel, skicka ett dokument som skulle förklara var Arla stod i GMO-frågan. Vilket han erbjöds att göra.

Det visade sig vara ett icke-undertecknat policydokument: Arla Foods GMO Policy, som bekräftade misstanken; att Arla använder GMO-foder, men gömmer sig bakom kluriga formuleringar.

 • I dokumentet står bla: ”- Milk and other products obtained from animals fed with genetically modified feed are not subject to labelling requirements according to EU legislation.” (Fritt översatt: Mjölk och andra produkter erhållna från djur som fötts upp på GMO-foder behöver inte märkas enligt EUs lagstiftning.)
 • I mailet till mig skriver Kjell Lundén Pettersson bl. a: För din information kan jag också nämna att Arla för närvarande arbetar hårt på att utöka den mjölkpool vi har från kor som äter enbart icke GMO foder.”

Swisha-UllaGabayUnder en presentation från 2014 rubricerad: “Leadership, Innovation & Integration in Responsible Business”, berättar Lundén Pettersson om “Arla Foods 100% RTRS Commitment”, dvs att ARLA redan är 100% inställt på att införa Roundup-besprutad GMO-soja i Sverige.

På det här sätter kringgås konsumenternas oro för eventuella hälsokonsekvenser av GMO-livsmedel.

Läs fortsättningen

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com

Källor

 1. Sojadialogen: SvD: ”Kräv hållbar sojaproduktion”  och WWF om soyadialogen
 1. ProTerra Standard
 1. Jordbruksverket/Hållbarhetsstandarder för sojaproduktion, 30 november 2012 (PDF)
 1. PubMed/90 procent GMO-soja + fåtal landägare med icke GMO-soja
 1. Tridos Bank/RTRS skiljer inte på GMO och traditionella grödor
 1. RTRS/Task Force Brazil
 1. RTRS-certifieringar

 

Fler referenser

ARLA.se: ARLA TIDIGARELÄGGER KRAV OM HÅLLBAR SOJA

WWF: Nu sjösätts initiativet Hållbar livsmedelskedja

Responsible Soy (video): Kjell Lundén Pettersson: “Arla Foods 100% RTRS Commitment”


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Alla som avser att inta föda – och att leva på denna planeten, vilket inte utesluter någon – behöver lära sig mer om miljögifter!! Kampen emot alla dessa gifter behöver intensifieras och informationen spridas likt gifterna i sig själva…

  Den 26 februari startar en fri seminarieserie i 9 delar, med en del per dag. Den tar omfattande samt allsidigt upp fakta och konsekvenser rörande GMO mm: http://www.gmosrevealed.com/

 • Arla går inte att lita på. De har bara ett mål och det är att tjäna mer pengar och bli ensamma på sin marknad. Sina medlemmar mjölkbönderna, skiter man fullständigt i. Därför köper jag inte deras produkter längre.

 • Tack för info. Kommer från och med nu dubbelkolla att det inte köps in någonting som är producerat av Arla.

 • Betr soja i kraftfoder för mjölkkor så pågår ett “spännande” forskningsprojekt på Lövsta. Forskare undersöker olika metoder för att fasa ut soja i kraftfoder och ersätta denna med “rena biprodukter från sockerbetsindustrin, biodieselindustrin, bioetanolindustrin och från produktionen av vegetabiliska oljor.

  – Tanken är att i betydligt högre grad utfodra djur med sådant som är naturligt för dem att äta och att inte konkurrera med livsmedel för människor.”

  Det här låter bra men kan kanske vara en slags “greenwashing” där man försöker att bättra på lantbrukarnas anseende när allt fler konsumenter efterfrågar ekologiska produkter och är kritiska till GMO. Med tanke på att de sockerbetor, raps och biobränslen, som kan komma ifråga som alternativt foder, högst sannolikt är genmanipulerade för glyfosattolerans kan vi riskera att gå “ur askan i elden”.

  Istället för att mjölkkorna får beta saftigt gräs på, eller från, landets oändligt stora arealer med betesmarker får de hålla till godo med högst tvivelaktiga restprodukter. Särskilt riskabelt är det för vår och kossorna hälsa att alternativen till sojafoder genmodifierats för att tåla glyfosat i Round-up. Ska både vi och våra barn samt kossorna drabbas av än mer läckande tarmar? Hur spar vi vår miljö när glyfosat sprids än mer i kretsloppet? Hur mycket kreativ bokföring kan man tillåta för att hävda att det finns pengar att hämta här?

  http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/ny-diet-spar-bade-pengar-och-miljo/

  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/godkannandeavfaltforsok/faltforsok/beslutomfaltforsokmedsockerbeta.4.595401461210ae2d589800033243.html

  http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/elektricitet/elektricitet-fran-fornybara-energikallor/biobranslen-fran-genmodifierade-organismer/

 • @ Ale Vad skönt att vi lyckades reda ut det!

  @Jonulf Det kinesiska program jag nämner i en kommentar introducerades vid World Economic Forum 2013. Jag såg det själv på Kunskapskanalen vid en direktsändning från EAT Forum 2015. Här har du länken till projektet: http://juccce.org/eat
  I övrigt är den västerländska dieten som introducerats i Kina ett stort hälsoproblem där. Frågan om kinesiska regimen hör inte till mitt inlägg, så den får du vända dig till annat håll med.

 • Ulla, det blir bara mer uppenbart att du inte vet vad den kinesiska regimen är och vad den gjort med det kinesiska folket. Du skrev:

  “Kompletteras det med undervisning om hur kost, matsmältning och näringsupptag fungerar blir det perfekt. Liknande projekt finns redan på plats i förskolan i Kina… Jag tror att föräldrarna måste ta ett större ansvar i frågan och trycka på.”

  Vad menar du med “redan”? Hur kan du vilja föra ut att skolundervisning i Kina skulle ha något att göra med hur saker “fungerar”. Man kanske tycker att jag petar och märker ord – men det är inte det det gäller. Jag tycker det är allvarligt när folk i väst hjärntvättats till att inte vara med på banan vad gäller att avslöja denna kraft, den röda draken – som är kulmen på en lång tid upplösning av en högstående kultur, som helt gick ut på att leva i samklang med naturen. Om du skriver att det finns förskola i Kina… så får du ge länk till det. Allt i själva Kina är enligt regimens agenda, och inget som går emot dess syn som är “mot himmel och jord”, kan existera, mer än som kontrollerade kulisser. Det är vanligt att tex journalister från väst köpt deras showcases, guidade turer och fejkade inrättningar, och inte insett att det är bara spratt som spelas upp för de naiva människorna, ämnade att vilseleda och förlänga och stärka partiets kontroll.

  Visa oss exempel på dessa “projekt”. I tidigare brittiiskt kontrollerade Hongkong kan ännu britter och andra spjärna emot, och ha något projekt för barn, där de inte är inomhus, utan får ta turer ut och se på växter…, men det är en annan femma. Regimer som den kinesiska och våran, ska ge sjuttan i barnen. Det finns inget att “lära” om matsmältning eller vad det nu kan vara – det är så löjligt. Föräldrar ska äga sina barn och barnen får ett naturligt liv med natur, mat och djur mm – att lära dom falsk vetenskap med stastisk information om matsmältning och näringsupptag… vad är det för trams? Det kommer inte att leda till varken hälsa, lyckliga liv eller ett samhälle som blomstar och överlever, mer än som blink i historiens långa skeende. En regim som helt är till för att attackera förståelsen att människan har en själ, att det finns en himmelsk ordning, tao (som är vårt gud ), osv, vilket tidigare genomsyrade den kinesiska kulturen, och ersätter inbyggd förståelse, insikt och nedärvd vishet med “kunskap om hur det ‘fungerar'” om blaha blaha – det blir allt illusion och lögn, helt utanför sina egentliga sammanhang.

 • @Markus, betyder det att ekologisk mjölk kan komma från kor som intagit genetisk modifierat foder?

  Vi äter enbart (i förta hand) kravmärkta produkter och i andra hand ekologiska. Aldrig något annat, möjligen undantag till katten då! Mjölk försöker jag att fasa ut, men jag klarar inte av att dricka mitt morgonkaffe utan en skvätt mjölk i, det bara inte går.

 • @Ale Reglerna du hänvisar till ovan gäller att icke ekologiska produkter med inslag av GMO-foder inte behöver märkas. I ekologiska produkter får bara ekologiskt odlat foder användas av mjölkbönderna.
  Här kan du läsa jordbruksverkets regler för eko-produkter:
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/utfodringiekologiskproduktion/foderiekologiskmjolkproduktion.4.2399437f11fd570e6758000388.html

 • @ulla gabay

  Arlas förklaringar luktar illa. Det värsta är ifall både EU och nationell lagstiftning godkänner icke-märkning av GMO-mjölk; då är vi i praktiken ofrivilliga försöksdjur.

 • @Ulla Gabay, “Genetiskt modifierade produkter ska vara märkta”. “Dessa produkter behöver inte märkas: Mjölk, kött och ägg som kommer från djur som har ätit genetiskt modifierat foder”.

  Så åter till grundfrågan; Är Arlas ekologiska mjölk mjölkad från kossor som intagit genetiskt modifierad foder, i och med att just mjölk inte behöver märkas som genetiskt modifierad? Tycker inte att detta har klargjorts till 100 %.

 • @Ulla Gabay, hänger inte riktigt med, eller menar du att: mjölk från kor som ätit GMO-foder inte behöver märkas? Sedan finns det en viktig skillnad mellan ekologiska och kravmärkta produkter. Är en vara ekologisk (säg mjölk eller korv) skall kossan enbart ha tillgång till ekologiskt odlat foder, men det betyder inte att den ekologiska korven är fri från diverse tillsatser och där i skiljer sig krav från ekologiskt. I Kravmärkta produkter får det inte förekomma tillsatser. Det betyder i klartext att ekologiskt nötkött kan komma från kor som stor stängda året runt och föds upp med ekologiskt kraftfoder (med tillsatser) odlat i t ex Brasilien, emedan man kan köpa icke ekologiskt nötkött från t ex norrbete.se där kossorna är ute i hagarna och betar gräs på sommaren och på vintern hö, kanske inte är ekologiskt till 100 %. Vilket betyder att norrbete.se nötkött är mycket bättre än ekologiskt nötkött som man kan handla på Willys!

  Själv köper jag enbart Kravmärkt nötkött i 16 kg förpackningar.  

 • Gabay, du skrev “Liknande projekt finns redan på plats i förskolan i Kina…”
  Man tar sig för pannan…

  Kinas ekosystem är idag på gränsen till sammanbrott.
  Urskillningslös avverkning, reglering av floder och igenfyllning av sjöar har resulterat i drastisk ekologisk förstörelse. I systemet ligger att bekämpa himmel och jord, att gå emot naturen. Idag är det ett ofantligt problem för kineser att veta vad det de äter innehåller för gifter, eller för oss som får saker från Kina. Jorden där är snart förstörd av gifter. Regimen arbetar hårt på att massivt föra ut GMO, inte att vända sig tillbaka till tingens ordning, till hur vi är en del av ett ekosystem, vår (inre) natur som en återspegling av den yttre naturen. Förr regerade kejsare genom att förstå naturen, eller som de sa “leva i harmoni med himmel och jord”, enligt “som ovan så nedan”. Så enligt sin onda röda drakes partinatur, livets antinatur, så satsar de allt på att lösa problem genom än mer “alien teknik”, såsom gmo. Presidenten tar tex upp om det i tal. De har dock ett problem, att vad man äter angår var och en personligen. För normalt sett så har partiet aldrig brytt sig om vad folket tyckt, när det gäller storskaliga ödeläggande projekt. Nu vet dock många välutbildade där om farorna med gmo. Samtidigt vet vanligt folk alltmer att vad regimen säger är bra – det är dåligt, och tvärtom – man litar inte alls på regimen och dess propagandaapparat. Så regimen går ännu inte ut med vad de satsar så enormt på, att säga att gmo är säkert”, för det kan ge bakslag, så de förbereder ännu, och tar små steg genom institutioner, lite i dess media, och via dess “science-bloggar”, osv. Det är jordbruksministeriet som ännu inte kan gå ut med den nya ordningen, för de är underställda säkerhetsrådet mm, och det är en fråga om “social stabilitet och allmän oro”.
  Men det vi ser i väst av gmo är verkligen ingenting mot vad regimen planerar omtransformera jordbruket i Kina med, då man har så förstörda jordar så söker man inte “vända om” och återställa till naturlig ordning och beteende, utan gmo är vad som gäller.

  Sätt dig in i grundläggande verklighet innan du skriver. Allt man i Kina gör i “projekt” med tex barn, är en slags kuliss, ämnat att tjäna partidrakens onda intresse och överlevnad – ge den inte promotion, i dess strävan att sprida sitt inflytande ut i världen! I förlängningen får vi barn som växer upp genom “projekt”, och de har helt letts bort från “sin natur”, och kommer i framtiden gladeligen att ge sig själv och sina inre organ för “samhällets bästa”, för att knyta an till Per Larsen artikel:
  https://newsvoice.se/2016/09/18/eutanasi-vem-barn/

  I sånger som barn ska sjunga så kan det lyda:

  ”Låt bergen buga sig och låt floderna kliva åt sidan”; ”Det finns ingen Jadekejsare i himlen och det finns ingen Drakkung på jorden. Jag är Jadekejsaren och jag är Drakkungen. Jag beordrar de tre bergen och de fem klyftorna att kliva åt sidan, för här kommer jag!”

  Och kommunistpartiet har kommit! Och med det förstörelsen av balansen i naturen och den ursprungligen harmoniska världen.

 • @Ale Ekologisk produktion är omgiven av lagar och rekommendationer. Men även här gäller det att vara uppmärksam. Att Arlas policy påpekar att inte mjölk från kor som ätit GMO-foder behöver märkas, betyder dock inte att de svenska ekobönderna är lika cyniska.

  @Jackie Tack för din uppmuntran!

 • Jättebra artikel. Tack Ulla
  Det är helt järnvägars sanslöst att se och höra hur logiskt och levande tänkande försvinner allt mer för varje dag. Snart finns det inget kvar som kan kallas naturligt. Varken land och hav eller djur och människor undkommer förgiftningen och manipuleringen.
  Det där ordet ‘hållbart’ är lika utslitet som meninglöst i vårt teknokratiska och profiterande samhälle, i klass med terrortermen ‘klimathotet’.
  Det finns ingen hållbarhet med massproduktion och en produktion som strider mot naturen. Ingen över huvud taget.

 • @jpnorlin Ditt förslag om skolundervisning om naturen är jätte bra. Kompletteras det med undervisning om hur kost, matsmältning och näringsupptag fungerar blir det perfekt. Liknande projekt finns redan på plats i förskolan i Kina… Jag tror att föräldrarna måste ta ett större ansvar i frågan och trycka på.

  @Markus Var och en får själv bilda sig en uppfattning i frågan, bl a utifrån de uppgifter jag fått fram, då det inte går att få ett ordentligt svar från Arla. Allt de försökte med var att övertyga mig om att det inte används GMO-foder till deras mjölkkor, med tillägget att jag inte begrep hur GMO fungerar i en komage. Enligt Kjell Lundén Pettersson bryts GMO fullständigt ner där och försvinner. Vilket motsägs av sunda förnuftet och en mängd studier. Bl a den här (av majs, men det är GMO som är intressant) som gjordes på en gård under översyn av veterinärer: http://www.gmoseralini.org/wp-content/uploads/2016/01/Glöckner-and-Séralini.pdf
  Här är en annan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902738/
  Självklart finns det studier som visar på motsatsen – då gäller det att lägga många timmar på att kolla hur de finansierats och eventuella kopplingar till industrin.

 • Galna-Mat-Operationen i full swing. Eget växthus kommer bli det enda alternativet i framtiden, ett eget ekosystem. Tänk om barnen kunde få lära sig hur jorden och naturen fungerar i skolan och skapa sig en egen världsbild utan industriintressen. Undrar om förespråkarna själva äter GMO mat.. Vissa tror tydligen det är naturligt att leva onaturligt.

 • @Pål Så tragiskt, men jag är inte förvånad. För ett tag sedan fick jag en broschyr framtagen av Kellogs från en skolelev som använts i undervisningen om vikten av frukost. Det sorgligaste var att se de “forskare” som sålt sig till projektet. Och att lärarna går på det..

 • Det här med GMO har också börjat smygas in i mina barns skola där det tas upp som en fråga / ämne för diskussion i hemkunskap på högstadiet. Lärare ska ha uttalat sig positivt eftersom det kan “hjälpa mot svält”.

 • Har bojkottar Arla under många år med tanke på hur de suger ut de svenska mjölkbönderna. Sen är deras smygintroducering av GMO-produkter något som senare tillkommit.

 • Man blir förbannad, men inte förvånad. Företag sätter väldigt ofta i system att dölja för konsumenterna vad de egentligen sysslar med och det är därför naivt att lita på någonting överhuvudtaget, som man inte först har kontrollerat in i minsta detalj.

  Gabays artikel är ännu en bekräftelse på att vi människor måste ta ifrån företagen och politikerna deras makt och själva ha insyn i och kontrollera allt. Ingenting annat kommer att fungera, för så fort företagen, som man vet i stort sätt alltid fungerar på samma sätt som psykopater, har möjlighet att vinna ekonomiska fördelar på att luras, så kommer de också i stort sett alltid att göra det. Och politiken är korrumperad av företagen och går av den anledningen deras ärenden, inte konsumenternas.

 • Man blir förbannad, men inte förvånad. Företag sätter väldigt ofta i system att dölja för konsumenterna vad de egentligen sysslar med och det är därför naivt att som konsument lita på någonting överhuvudtaget, som man inte först har kontrollerat in i minsta detalj.

  Gabays artikel är ännu en bekräftelse på att vi människor måste ta ifrån företagen och politikerna deras makt och själva ha insyn i och kontrollera allt. Ingenting annat kommer att fungera, för så fort företagen, som man vet i stort sätt alltid fungerar på samma sätt som psykopater, har möjlighet att vinna ekonomiska fördelar på att luras, så kommer de också i stort sett alltid att göra det. Och politiken är korrumperad av företagen och går av den anledningen deras ärenden, inte konsumenternas.

 • OBS ett helt stycke hade fallit bort och en del av brödtexten hade blivit citat. Nu är det rättat ovan i texten.

  Så här skulle det stå:

  Så här stod det i mail-svaret jag fick av presschefen Daniel Emilson, Arla Foods Sweden:

  [citatet som försvann]”Huvuddelen av den soja som når Europa är emellertid inte särhållen så att man säkert vet att just ett visst kilo soja är odlat enligt kriterierna i RTRS-certifieringen utan man har valt att acceptera en lösning som liknar grön el, dvs man köper RTRS-certifikat som garanterar att motsvarande mängd soja odlas enligt certifieringssystemets kriterier men på samma sätt som man som köpare av grön el inte nödvändigtvis får just den energin är det inte säkert att ett visst kilo soja som används av Arlas ägare eller i produktionen odlats enligt RTRS regelverk.”

  [Gabay fortsätter:] Igår blev jag uppringd av Kjell Lundén Pettersson på Arla, Senior Manager CCCR. Han försökte övertyga mig om att Arla inte har några som helst produkter som kan hänföras till djur som utfodrats med GMO-soja. Förklaringen han gav var att det fanns någon form av tilläggscertifiering från RTRS som säger att det inte är GMO-soja. Kjell Lundén Pettersson kunde inte redogöra för var det tillägget fanns, han ”förmodade” att det fanns på RTRS hemsida. Där finns visserligen en Non-GMO modul upplagd, men när man klickar på den kommer det upp info om att sidan inte finns: ”Page not found” (7).”

 • Bra att Ulla Gabay skrivit denna artikel för att informera oss om rävspelet med GMO och Arla. Jag köper inte något från Arla sedan flera år tillbaka. Däremot köper jag mjölk- och köttprodukter från lokala producenter som föder upp sina djur med grönbete och ensilage.

  “Mjölk och andra produkter erhållna från djur som fötts upp på GMO-foder behöver inte märkas enligt EUs lagstiftning.” Finns inget annat att säga än “fuck the EU” för deras vidriga lagstiftning. I en marknadsekonomi måste vi konsumenter kunna välja och välja bort produkter som vi inte gillar. Därför borde vi kräva att producenter redovisar om de fött upp sina djur med naturvidrig kost. Det är helt horribelt att foder fraktas kors och tvärs över världen.

  Att tvinga djur att äta majs är en form av djurplågeri då deras magar inte är anpassade för denna typ av föda. Sverige behöver inte alls importera dessa mängder av fodermajs då vi har enorma arealer med betesmarker som står obrukade; ett resultat av den sjuka jordbrukspolitik som parasiten EU står för.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *