SvD och Filter i ordstrid om den svenska trollfabriken som SvD inte låtsas om – Gissa varför…

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 september 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Internet - Crestock.com

Efter att Magasinet Filter publicerat en djuplodande analys av den svenska trollfabriken som propagerar mot Ryssland svarade Johanne Hildebrandt på SvD med artikeln “Vilsegångna i propagandakriget”. Filter replikerade.

Det började med Filters artikel “Den svenska trollfabriken” på 80, 000 tecken.

Ingressen lyder:

“Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt ­problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig ­egentligen själva?”.

Artikeln dimper ned i debatten som en oväntad subversiv textattack mot det svenska medieetablissemanget. Så kan de ha uppfattat den.

Trollfabriken SvD
Trollfabriken SvD

Johanne Hildebrandt skriver:

“I tidningen Filters artikel om den ”svenska propagandan som gör dig rädd för Ryssland” råder dock en helt annan verklighet. Där är Ryssland offret och det är den svenska regeringen, försvarsmakten och journalistkåren som är mobbarna som drivs av egenintresse.”

Resten av Hildebrandts artikel är en robotmässig upprepning om den omnipotenta ryska propagandan, men inte ett ord om självransakan, precis det som Filter gav prov på, en analys av den svenska propagandafabrikens trollaktivitet.

Mattias Göransson som är chefredaktör på Filter skriver i sin replik att Hildebrandt verkar ha medvetet missförstått innehållet i Filters artikel, som redovisar “pinsamma misstag och feltolkningar” samt annan svensk ovederhäftighet. Göransson frågar sig om det kan hänga ihop med att både SvD och Kungliga Krigsvetenskapsakademien, där Johanne Hildebrandt är medlem, kritiseras i Filters reportage.

Den svenska trollfabriken - Filter
Den svenska trollfabriken – Filter

Filter valde att göra ett avsteg från sin princip att inte webbpublicera sina artiklar och la därför ut hela sin artikel “Den svenska trollfabriken” på nätet så att allmänheten kan bilda sig en egen uppfattning om det finns svenska propagandatroll eller inte.

Så vad är det Filter skriver om? Ett exempel är att de ryska överflygningarna 2015 kraftigt överdrivits av svenska medier.

“Ryssland gjorde ingen överflygning över Sverige 2015. Nato hade inte alls bekräftat någon fingerad rysk kärnvapenövning. Betydelseglidningar var legio – när jag såg om Säpos dragning upptäckte jag att kontraspionagets Wilhelm Unge faktiskt sade: »Vi har inte sett någon större förändring av hotbilden under 2015.« Alltså tvärtom  mot vad medierna rapporterade.”

Citatet nedan anknyter till NewsVoice granskning av Riksberget i Munkedal på Västkusten.

“Ifall det värsta skulle inträffa förberedde det västsvenska marin­kommandot en utvidgad Gullmarsbas för att härbärgera Natofartyg, flygvapnet planerade svenska överflygningsrutter åt brittiska kärnvapenbestyckade Vulcanplan och i vår Östersjöskärgård skulle den västtyska ubåtsflottan ha sin tillflyktsort och operationsbas. I?förebyggande syfte kartlade IB svenska kommunister och andra vänsterradikaler, och precis som i andra västeuropeiska länder fanns här ett Stay-behind-nätverk med betrodda samhällsmedlemmar som skulle bevaka Sveriges intressen under ockupation.”

Vad NewsVoice och Canal Second Opinion erfar är att en “djup del” av Gullmarsbasen under flera svenska regeringar härbärgerade amerikanska kärnvapenbestyckade ubåtar i förberedelse inför ett kärnvapenkrig mot Ryssland, närmare bestämt ett vedergällningskrig styrt av en amerikansk kommandocentral inuti i det numera avmilitäriserade Riksberget. Mer om det i kommande artiklar om Riksberget, kanske en av de mest politiskt laddade militära utgrävningsplatserna i modern tid, mätt med internationella mått.

Så har Sverige varit neutralt historiskt? Inte en chans. I själva verket utspelas i och runt Sverige några av de mest dramatiska mobiliseringar och propagandakrig i efterkrigstidens Europa. Svensk mark, svensk mainstream-media, svenskt cyberspace och Östersjön är spelplaner och kanaler för operationer mellan USA och Sovjet/Ryssland och gamblern Sverige valde sida för länge sedan.

Filters artikel beskriver även något som kan kallas den djupa staten (deep state) i lilla oskyldiga, neutrala Sverige.

“Kort sagt fanns det i Sverige en svåråtkomlig, säkerhetspolitisk hydra bortom demokratisk insyn. När man beskriver andra länders motsvarigheter används ibland begreppet »skuggregering«, men det leder tankarna fel eftersom ingen svensk förefaller ha haft någon central överblick och kontroll. Därför passar den »djupa staten« bättre, en beskrivning som brukar användas för att beskriva Turkiets politiska system. För att citera journalisten Per Svensson: »Det är där makten ytterst finns, i de dolda källargångar som förbinder säkerhetstjänsterna med militären och politiken.«”

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: trollfabrik
Stöd NewsVoice 2024
  • Det var inte meningen att låta nedlåtande när jag använde ordet massan. Med massan avses majoriteten och det ligger i sakens natur att den inte går före i utvecklingen, utan det måste vara någon som kan leda den. Dessvärre är det inte så enkelt att man inte har tid och ork, även om jag har full förståelse för att det stämmer i och för sig. Att propagandan fungerar beror på att det svarar mot majoritetens mentalitet och dess oförmåga att tänka kritiskt, se bortom, intellektualisera och förstå komplexa sammanhang och dolda avsikter. Detta “sovande” tillstånd håller dock på att ändras i takt med att fler och fler efterhand upplever att de manipuleras och är utsatta för grov och “otillbörlig påverkan”. Tack vare MSM. Det är en spin off-effekt som de inte hade räknat med 😉

  • Bättre propaganda ,Ja tack.
    Den sovande massan som Erika här ovan uttrycker sig om är Sveriges befolkning som helt säkert hade velat ta del av detta Kanske pga. av att man har begränsad ork och tid när vardagen och kraven tar över, krymper uttrymmet att följa upp sanningshalten i media.

  • Utan propaganda, inget krig! Om det inte fick så tragiska konsekvenser, skulle denna oblyga och vulgära propaganda vara komisk och skrattretande. En karikatyr av journalistik. Dessvärre sover massan ännu och det är bara den intellektuella och mer utvecklade läsaren som genomskådar detta.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *