Vad du behöver veta om Krim, Assad, NATO, IS och Libyen innan du kan bilda dig en åsikt

publicerad 24 oktober 2016
- av NewsVoice
Folket på Krim vill bli en del av Ryssland

Den geopolitiska analytikern Ingemar Wärnström har sammanställt fakta om Ukraina, Krim, Ryssland, Syrien, USA, Jugoslavien och Libyen som är viktigt att känna till för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur sakläget ser ut i det konstanta bruset av desinformation som dagligen spys ut av mainstream-medierna.

Text: Ingemar Wärnström | Läs mer av Wärnström 

I september 2015 meddelade president Putin i ett FN-tal att Ryssland inte längre stillatigande kunde se på hur terrororganisationen IS lade under sig allt större delar av Syrien, utan skulle stödja de syriska trupperna med sitt flygvapen. Efter bara ett par veckors bombningar hade de tillfogat IS större skada än vad USA åstadkommit under ett helt års ”ansträngningar”.

Anledningen var inte att USA (och NATO) var ineffektiva, utan att de i själva verket inte stred mot IS, utan med dem. IS är deras stödarmé med uppgift att störta Assad, och de försågs med vapen via fallskärm.

Därför lär de ha fått en chock när Ryssland snabbt decimerade terroristerna och vände på utvecklingen. Efter hand har sanningen om IS som USA:s legotrupper blivit allt mer uppenbar.


Så varför skulle president Assad tvingas avgå? Han som i en folkomröstning 2014 fick 88,7% av sitt folks röster. Valobservatörer från ett trettiotal länder var där, och OSCE bekräftade att röstningen gått rätt till.


Västmedia har gjort sitt bästa för att utmåla honom som en grym diktator, men syrierna själva ser honom som en reformator som skapat många nya lagar till folkets fördel och fokuserat på åtgärder mot korruption.

Enpartistyret är historia, nu är ett 30-tal partier registrerade i Syrien och en ny konstitution trädde i kraft 2012.

Legosoldaterna som attackerade Libyens folk skeppades över till Syrien

Hur kan en president med nästan 90% av folket bakom sig vara en grym diktator som mördar sitt eget folk? De attacker med kemiska vapen som USA anklagat Assad för att ha använt mot folket, visade sig i stället ha använts av den ”opposition” bestående av legoknektar bekostade av USA, Saudiarabien, Qatar och andra, som skeppats över från Libyen, där de användes i kriget mot överste Muammar al-Gaddafi.

Svartmålningar av tilltänkta invasionsländers ledare har alltid föregått USA:s militära angrepp, och kunnat framgångsrikt användas av dem eftersom de kontrollerar i stort sett alla västvärldens media, där allmänheten ges en totalt felaktig bild av det som sker.

Gaddafi förstatligade Libyens olja och använde intäkterna för att bygga skolor, universitet, sjukhus och världens största bevattningssystem som fick öknen att grönska. När han tillträdde för 40 år sedan var Libyen ett av Afrikas fattigaste länder, med hög analfabetism.

När Muammar al-Gaddafi dödades av USA och NATO-styrkorna (även Sverige var med på ett hörn) hade han gjort Libyen till en mönsterstat med fri sjukvård och fri utbildning, ett land där varje nygift par fick pengar till att köpa sig en lägenhet och varje nybliven mor fick ekonomiskt stöd. Han närmast avskaffade analfabetismen och 25% av folket har nu universitetsutbildning. Libyen hade blivit Afrikas rikaste och mest välordnade land, och givetvis var han älskad av folkets majoritet.

Hotet mot dollarn

Muammar al-Gaddafi arbetade på att få till stånd en afrikansk valuta, Gulddinaren, baserad på guldmyntfoten, något som skulle ha degraderat dollarn till en andrahandsvaluta, vilket USA inte kunde acceptera. Libyen hade en guldreserv på 150 miljarder dollar för detta syfte, pengar som NATO-länderna som mördade honom delade mellan sig. Storleken på Sveriges andel är obekant.


I dag är Libyen ett land i ruiner och kaos där IS har etablerat sig, ett verk av NATO. USA har åstadkommit precis vad de avsåg; undanröjande av risken att en ny stark makt växte fram i Afrika som kunde bidra till att hota deras egen och vara ett föredöme för andra länder


  1. totalt kaos skapat i landet
  2. plundring av dess rikedomar
  3. ett hemland för IS terrorarmé

Liksom Gaddafi i Libyen har Al Assad gjort underverk för Syrien, men ”demokratins försvarare” USA upprepar dagligen ”han måste gå”, medan Ryssland menar att bara Syriens folk kan avgöra vem de ska ha som sin president.

De Vita Hjälmarna

I Syrien finns nu en ny aktör i kriget, De Vita Hjälmarna, som även föreslagits till Nobels fredspris. De säger sig vara en opartisk grupp idealister som räddar barn ur krigets fasor. Men Vanessa Beeley, en oberoende journalist som vistats mycket i krigsområdet berättar att de har fått uppskattningsvis 100 miljoner USD sammanlagt från USA, England, Japan, Danmark, Holland och Tyskland.

Pengarna är mest troligt avsedda för vapenköp!

De bor enbart i områden som är ockuperade av IS och Al Quaida, och de finns på videor där de tar hand om liken av just avrättade människor. De är ännu en terroristgrupp, skapad av väst.

Kriget i Jugoslavien

Medan Ryssland sägs ha annekterat Krim i strid med ”internationell lag” Så var det helt i sin ordning att Kosovo bröt sig ur Jugoslavien med amerikansk hjälp och blev självständigt, vilket väst försäkrade var varje lands rättighet. Skillnaden var bara att någon folkomröstning aldrig ordnades i Kosovo.

NATO bombade Serbien sönder och samman 1999 för att hjälpa albanerna att besegra serberna som anklagades för folkmord på Kosovo-albaner. I mars i år frikändes Slobodan Miloševi?, Jugoslaviens dåvarande president av FN:s International Criminal Tribunal for the Former Jugoslavia, från alla anklagelser mot honom. Något folkmord hade aldrig ägt rum. Han dog 2006 i sin cell i Haag, långt innan rättegången mot honom var färdig.

Störst nytta av kriget hade USA:s geopolitiska strateger som ständigt flyttar fram sina positioner. USA har snabbt byggt upp ytterligare en militärbas, Camp Bondsteel, i Kosovo, bemannad med 7000 militärer. Detta till deras tidigare ca 800 baser världen runt.

Liksom i Ukraina använde sig USA i Jugoslavien av grovt kriminella element och;

"Kosovos nuvarande premiärminister Hashim Thaci anses vara en av ”de största fiskarna” i den organiserade brottsligheten i landet. Detta enligt västliga militära underrättelserapporter som läckts till engelska The Guardian.

NATO-dokumenten indikerar att USA och andra västerländska uppbackare av Kosovos regering har haft omfattande kännedom om dess kriminella kontakter under många år.

Thaci och Hillary

Rapporten skrev att Thaci utövade ”våldsam kontroll” av heroinhandeln. EU:s utredare Dick Marty presenterade rapporten för diplomater från alla EU-stater. Svaret från dem var tystnad. Washington låg bakom.

Thacis beroende av USA och NATO garanterar att hans regering gör allt den förväntas göra. Därmed konsoliderar USA sin permanenta närvaro i det strategiskt vitala sydöstra Europa. Det är ett avgörande steg i NATO:s kontroll av Eurasia som ger USA ett rejält övertag i den europeiska maktbalansen. Det är därför inte konstigt att Moskva och många andra stater inte har välkomnat utvecklingen. USA leker bokstavligen med dynamit, kanske också med kärnvapenkrig på Balkan."

Källa: Kosovo and Washington’s Strategic Agenda for Europe and Eurasia

Hillary Clinton har lovat göra allt för att Kosovo ska bli medlem i både EU och i NATO.

[NewsVoice har tidigare skrivit att geostrategen Zbigniew Brzezinski i sin egen bok från 1997:  ”The Grand Chessboard", beskriver hur Ukraina runt 2010 bör vara redo för både ett Nato- och EU-inträde.]

Folket på Krim vill bli en del av Ryssland
Sevastopol, Ukraina den 16 mars 2014 - Folket på Krim festar efter valet som visade att det står klart att en stor majoritet på Krim vill bli en del av Ryssland. Foto: Petr Kassin

Krims administration

Krim var ryskt i 300 år innan Nikita Chrusjtjov i fyllan och villan flyttade över administrationen av Krim som gåva till Ukraina, vid en tidpunkt då båda hörde till Sovjetunionen! Men Krim har alltid varit mera ryskt än Ukrainskt.


Ryssland annekterade inte Krim utan accepterade bara den korrekt genomförda folkomröstning där 96% röstade för en återanslutning till moderlandet.


Jublet hos krimborna visste inga gränser när den var klar. (3) Alternativet hade varit ett folkmord på krimborna av Ukrainas nazister, liknande det som pågår i östra Ukraina. En av Ukrainas parlamentsledamöter klargjorde i ett tal vad Ukrainas regering vill; Detta är vad vi Ukrainabor lever för, vad vi föddes för, att förstöra Moskva!

Sanktioner

Ryssland straffas nu med sanktioner avsedda att knäcka landet för att det räddade Krims befolkning undan folkmord. Men Ryssland är starkt, risken är större att Europa knäcks av sanktionerna som USA ligger bakom.

Sanktioner är inte en handelsteknisk åtgärd, utan en utpressningsmetod för att tvinga ett land till underkastelse. USA använder ofta sanktioner mot nödlidande länder. Irak utsattes för sanktioner som bidrog till att 500.000 barn fick sätta livet till och i dag utsätts Syrien för sanktioner som leder till oerhörda lidanden för civilbefolkningen.

Kennedy och bankerna

President John F. Kennedy var medveten om den mörka kraft som styr USA och stora delar av världen. I ett tal till Amerikas journalister sa han:

"Vi står ansikte mot ansikte världen runt med en kolossal och hänsynslös konspiration. 

Den har lagt beslag på väldiga mänskliga och materiella resurser och byggt en tätt knuten, ytterst effektiv maskin av militära, diplomatiska, spionerande, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer."

Kennedy mördades sannolikt för att han avsåg att stänga ner CIA, och för att han tänkte sluta att köpa USA:s pengar från privata Federal Reserv och i stället låta staten trycka pengarna. Båda åtgärderna var starka hot mot The Deep State, den osynliga mörka kraft som styr USA och en stor del av världen. (4)

Enligt David Rockefeller har eliten arbetat länge på att införa bankirernas diktatur i världen:

"Det hade inte varit möjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi haft full insyn av media under dessa år. Nu är arbetet emellertid mycket mer sofistikerat och vi är beredda att marschera mot en världsregering. Den övernationella suveräniteten av en intellektuell elit och av världsbankirer är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som utövats under de senaste århundradena."

Det ska alltså vara slut på demokratin på Jorden har de tänkt sig. Finanselitens diktatur är vad som väntar oss, om mänskligheten tillåter det, genom att slumra sig genom tillvaron.

Vår räddning kommer sannolikt i stället att bli BRICS, den bankverksamhet som startats av Kina, Ryssland, Brasilien, Sydafrika och Indien. Förhoppningsvis kommer Världsbanken och IMF att ha spelat ut sina roller, de har bara varit verktyg för väst att trycka ner och plundra fattiga länder världen runt.

Udo Ulfkotte

De journalister som spyr sin galla över vad de kallar konspirationsteoretiker, ger därigenom sitt stöd till bankirernas diktatur och till fortsatta krig. I bästa fall är de okunniga, i värsta fall är de köpta av CIA, så som tyske Udo Ulfkotte erkände att han var, då han arbetade för Frankfurter Allgemeine. Han sa att det inte längre finns några oberoende journalister av betydelse i Europa. De är alla köpta av västs underrättelsetjänster! Han hoppade av från tidningen då han förstod att USA förbereder ett krig mot Ryssland.

Allt handlar om geopolitik, inget handlar om någon speciell omsorg om befolkningar utsatta för grymma diktatorer.


Allt handlar om USA:s strävan av total kontroll över alla jordens länder. Det finns inget som tyder på att något av länderna i öst har några liknande avsikter.

Läs mer om "Joint Vision 2020" och "Full Spectrum Dominance, US Department of Defense [originalkälla] och [sparad av Web Archive]


USA står själv i särklass när det gäller grymhet och hänsynslöshet, demonstrerad i länder som Vietnam, Laos, Afghanistan, Irak, Libyen, Panama, Honduras, Jugoslavien, och ett 30-tal andra där de bombat under de senaste decennierna.

I många av dem har det varit rena folkmord. Inget annat land i världen har i fredstid bombat andra länder. Det har möjliggjorts av den otroliga kontroll av media som de haft genom, mutor, hot och lögner och genom journalisters ynklighet.

Text: Ingemar Wärnström | Läs mer av Wärnström 

Relaterat