Barnsjukdomarna nästan borta innan vaccinprogrammen startade – Replik till vaccintroende

publicerad 5 oktober 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Graf som visar dödsfall pga mässling i relation till när vaccinet mot mässling introducerades i världen

REPLIK. IT-ingenjören Anders Gustafsson som tillhör en liten men bullrig skara av vaccintroende skeptiker, anklagar alla som kritiserar vacciner i en artikel i finska Wasabladet i september. Gustafsson och hans följare lägger ned mycket tid på att söka upp och ”bearbeta” dessa kritiker. Angreppen riktas ofta mot person. Tre skribenter reder i denna replik ut sakfrågan om vaccin egentligen är en lyckad förebyggande medicinering eller inte.

Denna replik publicerades i en snarlik version i finska Wasabladet 1 okt 2016 | Artikeln är uppdaterad kl 23:39, 19 okt 2016

Sajten Vaccin.me kom till eftersom vårdetablissemanget skapat en mycket obalanserad polaritet som innebär en övertro på vacciner. ­Vaccin.me ger kritiska granskningar­ av vacciner en samlingsplats. På det viset får vi en bättre balans och vi får framför allt en debatt som tidigare knappt fanns om nackdelar och påstådda fördelar med vacciner.

Anders Gustafsson ger sig på de tre undertecknade till denna replik i sin spretiga debattartikel “Typiskt konspirationstänk” publicerad i Wasabladet. Eftersom Gustafsson text är så emotionellt skriven är den knappt värd att kommentera, men vi gör ändå ett försök att kasta ljus över några sakfrågor.

Vaccintroende Anders Gustafsson är varken biolog eller läkare

Anders Gustafsson som är IT-ingenjör på företaget Pedago Interaktiv på Åland och hans anhängare är skickliga på att skapa­ villospår som ter sig förnuftiga­ vid en första anblick. Ett exempel: Gustafsson ­citerar Läkemedelsboken 2014:

”Gamla­ ­vacciner omfattas inte av SBU-­rapporten därför att kriterierna­ för modern evidensbaserad medicin inte­ går att tillämpa på vacciner som togs fram i början av förra ­seklet”. Meningen är kapad och fortsätter: ”… och som i dag ges till i stort sett alla barn”.

Sedan fortsätter stycket:

”Enligt­ principerna för evidensbaserad­ medicin räknas i allmänhet endast­ väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner. Att det finns över­tygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter­ in­förandet av allmän vaccination hjälper inte, ­eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studie­typ som har lågt evidensvärde”.

Detta menar alltså Gustafsson skulle­ utgöra ett hållbart stöd för att vacciner fungerar. I själva verket visar­ citatet att den uppfattning som allmänheten, vårdetablissemanget och de flesta politiker har, bygger på bristande vetenskapliga bevis för att vacciner fungerar.

Vi vet det, ­eftersom läkemedels­bolag och hälsomyndigheter i dag visar upp förlegade statistiska grafer som är kapade så att sjukdomsfall och dödlig­het i de sjukdomar som det vaccineras mot inte framgår före­ 1950-talet.


Det är så här etablissemanget har vilselett allmänheten i decennier. I stället för att erkänna att det saknas vetenskapliga bevis för att vacciner har fungerat historiskt håller man upp kapade grafer baserade på bristande statistiska uppgifter.


New York State, mässlingsfallen minskade drastiskt långt innan man introducerade vaccin mot mässing - Källa: US Official Government Statistics
New York State, mässlingsfallen minskade drastiskt långt innan man introducerade vaccin mot mässing – Källa: US Official Government Statistics

Vaccin.me och andra kanaler har de senare åren visat att barnsjukdomarna som vården vaccinerar mot redan hade försvunnit till cirka 95 procent före 1950-talet då vaccin­programmen startade, både när det gäller fall och dödlighet (se diagrammet här ovanför).

Anledningen till att antalet fall och dödlighet i barnsjukdomarna minskade så drastiskt före 1950-talet är att levnadsstandarden höjdes i väst. Sanitet och näringsförhållanden förbättrades avsevärt. Ingen svält i dragiga hus lade grunden för risken att dö av en enkel barnsjukdom.

Vaxxed, vaccin och autism

Att vacciner kan orsaka hjärn­skador i form av narkolepsi och ­kataplexi är vetenskapligt odiskutabelt. Att HPV-vaccin har orsakat svimningsanfall, förlamning och till och med dödsfall direkt efter injektionerna är känt runt hela världen.

I den nyproducerade dokumentär­filmen ”Vaxxed” vittnar doktor ­William Thompson, forskare vid amerikanska hälsomyndigheten CDC, om hur myndigheten avsiktligt har manipulerat och förstört forsknings­data som klart och ­tydligt bevisar att trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund orsakar autism – i synnerhet om det ges till barn under tre års ålder. Filmen innehåller ljudupptagningar,­ mötesprotokoll och säkerställda data­ som bortom allt rimligt tvivel visar att vaccinindustrins profit går ­före ­våra barns hälsa.

US autism prevalence graph
US autism prevalence graph

Om inget görs för att stoppa det allmänna vaccinations­programmet kan upp till 80 procent av alla­ pojkar som föds i USA om 16 år bli ­autistiska.


I filmen Vaxxed träder också många läkare­ och forskare fram och berättar att vacciner aldrig har genomgått några placebokontrollerade dubbelblindstudier, ej heller några långtids­studier vad gäller effekt och biverkningar.

Alla andra läkemedel måste­ ­genomgå sådana kontroller, men vacciner som ges till friska ­spädbarn i hela världen undslipper detta.­

I filmen hävdar också forskarna att om vacciner i dag skulle tvingas ­genomgå en sådan kontroll finns det ingen chans att de skulle godkännas för användning.

 • Vad allmänheten måste inse är för det första att vaccinernas historia och påstådda ”världsräddar­egenskaper” baseras på vilse­ledande statistik, inte vetenskap.
 • För det andra­ innehåller vacciner skadliga­ substanser.
 • För det tredje­ kan vacciner­ i ­bästa fall generera antikroppar, men inte­ ersätta ett komplext immunförsvar som gör mycket­ mer än att ­bara ­skapa sina egna naturliga­ anti­kroppar.

Människokroppen behöver ett starkt naturligt immunförsvar och inte artificiellt skapade anti­kroppar. Den friska kroppen byggs upp av obesprutad föda, vitaminer, mineraler, proteiner och fetter, rent ­vatten, frisk luft och motion.

Inget läkemedelsbolag kan ersätta­ ett sunt och medvetet liv.

Ingen vaccin­troende som far runt på ­forum likt Anders Gustafsson kan ersätta förvärvad egen kunskap om hälsa och friskvård.

Signerat: Torbjörn Sassersson (utb. biolog och naturvetare), redaktör NewsVoice.se, Linda Karlström, redaktör Vaccin.me, Peter Pettersson, Anarchos förlag (bok om vaccinrisker)


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag har något minne om att jag fick något på en sockerbit på sjukhus när jag var liten. Jag har tänkt att det var något med vaccination, tax polio. Men kanske jag blandat ihop saker, men jag kan nästan se det framför mig, och känna lukten. Vad var det? Kanske det var något annat, och jag fick det hemma?

 • Jag har något minne om att jag fick något på en sockerbit på sjukhus när jag var liten. Jag har tänkt att det var något med vaccination, tax polio. Men kanske jag blandat ihop saker, men jag kan nästan se det framför mig, och känna lukten. Vad var det? Kanske det var något annat, och jag fick det hemma?

 • Vem av er har kompetens nog att jämföra publicerade studier? Och varför finns det aldrig någon studie ni refererar till, Ni kör citat från samma docent som lchf folket använde eller boktips…

 • Vem av er har kompetens nog att jämföra publicerade studier? Och varför finns det aldrig någon studie ni refererar till, Ni kör citat från samma docent som lchf folket använde eller boktips…

 • Igår hämtade jag ut ett rekommenderat brev från en juristbyrå i Finland.

  Det kom från en advokat och videhäradshövding som kom med en uppmaning att omedelbart ta ned fotot av Anders Gustafsson i debattartikeln ovan.

  Jag använde ett foto från Gustafssons företagshemsida Pedago Interaktiv och betraktade det som ett pressfoto. Det gick inte.

  Fotot togs ned igår kväll. Saken är ur världen.

 • Igår hämtade jag ut ett rekommenderat brev från en juristbyrå i Finland.

  Det kom från en advokat och videhäradshövding som kom med en uppmaning att omedelbart ta ned fotot av Anders Gustafsson i debattartikeln ovan.

  Jag använde ett foto från Gustafssons företagshemsida Pedago Interaktiv och betraktade det som ett pressfoto. Det gick inte.

  Fotot togs ned igår kväll. Saken är ur världen.

 • Här en sammanfattning – så här långt – på den pågående vaccindebatten i finska Wasabladet:

  Wasabladet (8 okt 2016): “Sluta smutskasta i vaccindebatten!” av Bo Bäckström
  http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/117929?shareID=150155-f45633fb83

  NewsVoice (5 okt 2016 och tidigare i Wasabladet 1 okt): “Barnsjukdomarna nästan borta innan vaccinprogrammen startade – Replik till vaccintroende Anders Gustafsson” av Linda Karlström, Peter Pettersson, Torbjörn Sassersson
  https://newsvoice.se/2016/10/05/barnsjukdomarna-nastan-borta-innan-vaccinprogrammen-startade/

  Wasabladet (6 okt 2016): “Diskutera sak i stället för person” av Anders Gustafsson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/117701

  Wasabladet (1 okt 2016): “Vacciner genomgår inga regelrätta säkerhetsstudier” av Linda Karlström, Peter Pettersson, Torbjörn Sassersson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/117187?shareID=119304-79718c731c

  Wasabladet (24 sep 2016): “Konspirationer och sakfel” av Bo Bäckström
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/116334

  Wasabladet (18 sep 2016): “Jo, orsakar autism” av Bo Bäckström
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/115702

  Wasabladet (15 sep 2016): “Typiskt konspirationstänk” av Anders Gustafsson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/115298?shareID=119304-cda540979f

 • Här en sammanfattning – så här långt – på den pågående vaccindebatten i finska Wasabladet:

  Wasabladet (8 okt 2016): “Sluta smutskasta i vaccindebatten!” av Bo Bäckström
  http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/117929?shareID=150155-f45633fb83

  NewsVoice (5 okt 2016 och tidigare i Wasabladet 1 okt): “Barnsjukdomarna nästan borta innan vaccinprogrammen startade – Replik till vaccintroende Anders Gustafsson” av Linda Karlström, Peter Pettersson, Torbjörn Sassersson
  https://newsvoice.se/2016/10/05/barnsjukdomarna-nastan-borta-innan-vaccinprogrammen-startade/

  Wasabladet (6 okt 2016): “Diskutera sak i stället för person” av Anders Gustafsson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/117701

  Wasabladet (1 okt 2016): “Vacciner genomgår inga regelrätta säkerhetsstudier” av Linda Karlström, Peter Pettersson, Torbjörn Sassersson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/117187?shareID=119304-79718c731c

  Wasabladet (24 sep 2016): “Konspirationer och sakfel” av Bo Bäckström
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/116334

  Wasabladet (18 sep 2016): “Jo, orsakar autism” av Bo Bäckström
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/115702

  Wasabladet (15 sep 2016): “Typiskt konspirationstänk” av Anders Gustafsson
  http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/115298?shareID=119304-cda540979f

 • “Replik till vaccintroende Anders Gustafsson”… “tillhör en liten men bullrig skara av vaccintroende skeptiker, anklagar alla som kritiserar vacciner”?

  Fråga 1: Är Anders för eller emot vaccination? (kanske är han bi-polär?)

  Fråga 2: Vad har ni emot autism? (personligen skulle jag föredra att leva i en värld med fler autister än NT människor, inte för att det skulle vara något fel på NT, förutom allt väder prat)

  Tyvärr levde jag ju ej runt år 1500, men lokal och ekologiskt odlad mat, med massor av motion och frisk luft hjälpte föga lokalbefolkningen i Nord och Sydamerika enligt sagoböckerna vi läste i skolan.

 • “Replik till vaccintroende Anders Gustafsson”… “tillhör en liten men bullrig skara av vaccintroende skeptiker, anklagar alla som kritiserar vacciner”?

  Fråga 1: Är Anders för eller emot vaccination? (kanske är han bi-polär?)

  Fråga 2: Vad har ni emot autism? (personligen skulle jag föredra att leva i en värld med fler autister än NT människor, inte för att det skulle vara något fel på NT, förutom allt väder prat)

  Tyvärr levde jag ju ej runt år 1500, men lokal och ekologiskt odlad mat, med massor av motion och frisk luft hjälpte föga lokalbefolkningen i Nord och Sydamerika enligt sagoböckerna vi läste i skolan.

 • Sture Haglund 6 Okt, 2016 at 17:34

  Med tanke på underrapporteringen från Skolmedicinen vad gäller sjukdom och död från vacciner, så är det inte förvånande att diagrammen inte stämmer med verkligheten. Till exempel har det förekommit att sjukvården varit förhindrad att diagnostisera mässlingsvaccinerade med “mässlingen”, på grund av läkemedelsindustrimotiveringen att man inte kan få mässlingen om man har blivit mässlingsvaccinerad. Följden av ett sådant förfarande blir naturligtvis att skador och död till följd av vacciner inte rapporteras för vad de i själva verket är.

  Jag vet själv personer som föddes för många decennier sedan och vars vaccinskador aldrig har tagits upp i någon statistik.

  Den oerhörda mängden vittnesmål, som vi nås av idag tack vare internet, om skador och död på grund av vacciner, torde även ge oss en fingervisning om hur det såg ut förr, när vi fortfarande var medicinskt grundlurade.

  Det är som sagt inte toxiska, skadliga vacciner vi människor behöver, utan en god näringsstatus som hjälper oss att rida ut sjukdomarna utan att drabbas av följdproblem. Bra mat, kosttillskott i form av höga doser C- och riktigt A-vitamin, selen, örter, kolloidalt silver, homeopati med mera, hjälpmedlen är många.

 • Om man nu tittar på siffrorna i diagrammet så visar de att det under de fem sista åren fram till 1968, då vaccinet infördes, dog det ungefär 0,2 personer per 100 000 innevånare i USA p g a mässlingen. Detta är vad diagrammet visar. 1968 fanns det 200 miljoner innevånare i USA. Med ett dödstal på 0,2 barn per 100 000 innevånare blir det ett rätt stabilt värde på 400 döda i mässlingen varje år. Några år efter att vaccinerna fått genomslag är siffran ner på noll enligt diagrammet. Fast 400 dödsfall kanske inte är så farligt ändå när det nu sker på naturlig väg. då ska man vara medveten om att alla de som drabbades av livslånga skador p g a sjukdomen inte finns medräknade.

 • Sture Haglund 6 Okt, 2016 at 17:34

  Med tanke på underrapporteringen från Skolmedicinen vad gäller sjukdom och död från vacciner, så är det inte förvånande att diagrammen inte stämmer med verkligheten. Till exempel har det förekommit att sjukvården varit förhindrad att diagnostisera mässlingsvaccinerade med “mässlingen”, på grund av läkemedelsindustrimotiveringen att man inte kan få mässlingen om man har blivit mässlingsvaccinerad. Följden av ett sådant förfarande blir naturligtvis att skador och död till följd av vacciner inte rapporteras för vad de i själva verket är.

  Jag vet själv personer som föddes för många decennier sedan och vars vaccinskador aldrig har tagits upp i någon statistik.

  Den oerhörda mängden vittnesmål, som vi nås av idag tack vare internet, om skador och död på grund av vacciner, torde även ge oss en fingervisning om hur det såg ut förr, när vi fortfarande var medicinskt grundlurade.

  Det är som sagt inte toxiska, skadliga vacciner vi människor behöver, utan en god näringsstatus som hjälper oss att rida ut sjukdomarna utan att drabbas av följdproblem. Bra mat, kosttillskott i form av höga doser C- och riktigt A-vitamin, selen, örter, kolloidalt silver, homeopati med mera, hjälpmedlen är många.

 • Om man nu tittar på siffrorna i diagrammet så visar de att det under de fem sista åren fram till 1968, då vaccinet infördes, dog det ungefär 0,2 personer per 100 000 innevånare i USA p g a mässlingen. Detta är vad diagrammet visar. 1968 fanns det 200 miljoner innevånare i USA. Med ett dödstal på 0,2 barn per 100 000 innevånare blir det ett rätt stabilt värde på 400 döda i mässlingen varje år. Några år efter att vaccinerna fått genomslag är siffran ner på noll enligt diagrammet. Fast 400 dödsfall kanske inte är så farligt ändå när det nu sker på naturlig väg. då ska man vara medveten om att alla de som drabbades av livslånga skador p g a sjukdomen inte finns medräknade.

 • Marina Szöges 5 Okt, 2016 at 13:03

  “då inser man att ett och annat mässlingsfall är att föredra, framför en autism-pandemi”:

  Ja, i synnerhet med tanke på att till exempel barnsjukdomarna, som mässling, under rätt omständigheter, det vill säga i närvaro av naturliga näringsämnen från mat och gärna även fina kosttillskott, är utvecklande för immunsystemet och av den anledningen både förlänger livet och drastisk minskar sjukligheten framgent.

 • Marina Szöges 5 Okt, 2016 at 13:03

  “då inser man att ett och annat mässlingsfall är att föredra, framför en autism-pandemi”:

  Ja, i synnerhet med tanke på att till exempel barnsjukdomarna, som mässling, under rätt omständigheter, det vill säga i närvaro av naturliga näringsämnen från mat och gärna även fina kosttillskott, är utvecklande för immunsystemet och av den anledningen både förlänger livet och drastisk minskar sjukligheten framgent.

 • Man undrar vad som skulle hända med grafen om man använde samma diagnoskriterier på 60-talet som man gör idag.

 • Man undrar vad som skulle hända med grafen om man använde samma diagnoskriterier på 60-talet som man gör idag.

 • Det skulle bli en väldigt intressant kurva, om man kopplade ihop grafen för mässlingsfall med grafen för autismfall, med pil ned till 1963 då man började vaccinera. Mässlingsfallen sjunker ner till ett fåtal på 70-talet. Men autismfallen börjar stiga på 80-talet och det blir en brant kurva uppåt. Sätter man ihop graferna, ser sambandet och samtidigt inser att mässlingsfallen minskade redan innan vaccineringsstarten, då inser man att ett och annat mässlingsfall är att föredra, framför en autism-pandemi.

 • Det skulle bli en väldigt intressant kurva, om man kopplade ihop grafen för mässlingsfall med grafen för autismfall, med pil ned till 1963 då man började vaccinera. Mässlingsfallen sjunker ner till ett fåtal på 70-talet. Men autismfallen börjar stiga på 80-talet och det blir en brant kurva uppåt. Sätter man ihop graferna, ser sambandet och samtidigt inser att mässlingsfallen minskade redan innan vaccineringsstarten, då inser man att ett och annat mässlingsfall är att föredra, framför en autism-pandemi.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *