Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Barnsjukdomarna nästan borta innan vaccinprogrammen startade – Replik till vaccintroende

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 oktober 2016
- Torbjörn Sassersson
Graf som visar dödsfall pga mässling i relation till när vaccinet mot mässling introducerades i världen

REPLIK. IT-ingenjören Anders Gustafsson som tillhör en liten men bullrig skara av vaccintroende skeptiker, anklagar alla som kritiserar vacciner i en artikel i finska Wasabladet i september. Gustafsson och hans följare lägger ned mycket tid på att söka upp och ”bearbeta” dessa kritiker. Angreppen riktas ofta mot person. Tre skribenter reder i denna replik ut sakfrågan om vaccin egentligen är en lyckad förebyggande medicinering eller inte.

Denna replik publicerades i en snarlik version i finska Wasabladet 1 okt 2016 | Artikeln är uppdaterad kl 23:39, 19 okt 2016

Sajten Vaccin.me kom till eftersom vårdetablissemanget skapat en mycket obalanserad polaritet som innebär en övertro på vacciner. ­Vaccin.me ger kritiska granskningar­ av vacciner en samlingsplats. På det viset får vi en bättre balans och vi får framför allt en debatt som tidigare knappt fanns om nackdelar och påstådda fördelar med vacciner.

Anders Gustafsson ger sig på de tre undertecknade till denna replik i sin spretiga debattartikel “Typiskt konspirationstänk” publicerad i Wasabladet. Eftersom Gustafsson text är så emotionellt skriven är den knappt värd att kommentera, men vi gör ändå ett försök att kasta ljus över några sakfrågor.

Vaccintroende Anders Gustafsson är varken biolog eller läkare

Anders Gustafsson som är IT-ingenjör på företaget Pedago Interaktiv på Åland och hans anhängare är skickliga på att skapa­ villospår som ter sig förnuftiga­ vid en första anblick. Ett exempel: Gustafsson ­citerar Läkemedelsboken 2014:

”Gamla­ ­vacciner omfattas inte av SBU-­rapporten därför att kriterierna­ för modern evidensbaserad medicin inte­ går att tillämpa på vacciner som togs fram i början av förra ­seklet”. Meningen är kapad och fortsätter: ”… och som i dag ges till i stort sett alla barn”.

Sedan fortsätter stycket:

”Enligt­ principerna för evidensbaserad­ medicin räknas i allmänhet endast­ väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner. Att det finns över­tygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter­ in­förandet av allmän vaccination hjälper inte, ­eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studie­typ som har lågt evidensvärde”.

Detta menar alltså Gustafsson skulle­ utgöra ett hållbart stöd för att vacciner fungerar. I själva verket visar­ citatet att den uppfattning som allmänheten, vårdetablissemanget och de flesta politiker har, bygger på bristande vetenskapliga bevis för att vacciner fungerar.

Vi vet det, ­eftersom läkemedels­bolag och hälsomyndigheter i dag visar upp förlegade statistiska grafer som är kapade så att sjukdomsfall och dödlig­het i de sjukdomar som det vaccineras mot inte framgår före­ 1950-talet.


Det är så här etablissemanget har vilselett allmänheten i decennier. I stället för att erkänna att det saknas vetenskapliga bevis för att vacciner har fungerat historiskt håller man upp kapade grafer baserade på bristande statistiska uppgifter.


New York State, mässlingsfallen minskade drastiskt långt innan man introducerade vaccin mot mässing - Källa: US Official Government Statistics
New York State, mässlingsfallen minskade drastiskt långt innan man introducerade vaccin mot mässing – Källa: US Official Government Statistics

Vaccin.me och andra kanaler har de senare åren visat att barnsjukdomarna som vården vaccinerar mot redan hade försvunnit till cirka 95 procent före 1950-talet då vaccin­programmen startade, både när det gäller fall och dödlighet (se diagrammet här ovanför).

Anledningen till att antalet fall och dödlighet i barnsjukdomarna minskade så drastiskt före 1950-talet är att levnadsstandarden höjdes i väst. Sanitet och näringsförhållanden förbättrades avsevärt. Ingen svält i dragiga hus lade grunden för risken att dö av en enkel barnsjukdom.

Vaxxed, vaccin och autism

Att vacciner kan orsaka hjärn­skador i form av narkolepsi och ­kataplexi är vetenskapligt odiskutabelt. Att HPV-vaccin har orsakat svimningsanfall, förlamning och till och med dödsfall direkt efter injektionerna är känt runt hela världen.

I den nyproducerade dokumentär­filmen ”Vaxxed” vittnar doktor ­William Thompson, forskare vid amerikanska hälsomyndigheten CDC, om hur myndigheten avsiktligt har manipulerat och förstört forsknings­data som klart och ­tydligt bevisar att trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund orsakar autism – i synnerhet om det ges till barn under tre års ålder. Filmen innehåller ljudupptagningar,­ mötesprotokoll och säkerställda data­ som bortom allt rimligt tvivel visar att vaccinindustrins profit går ­före ­våra barns hälsa.

US autism prevalence graph
US autism prevalence graph

Om inget görs för att stoppa det allmänna vaccinations­programmet kan upp till 80 procent av alla­ pojkar som föds i USA om 16 år bli ­autistiska.


I filmen Vaxxed träder också många läkare­ och forskare fram och berättar att vacciner aldrig har genomgått några placebokontrollerade dubbelblindstudier, ej heller några långtids­studier vad gäller effekt och biverkningar.

Alla andra läkemedel måste­ ­genomgå sådana kontroller, men vacciner som ges till friska ­spädbarn i hela världen undslipper detta.­

I filmen hävdar också forskarna att om vacciner i dag skulle tvingas ­genomgå en sådan kontroll finns det ingen chans att de skulle godkännas för användning.

  • Vad allmänheten måste inse är för det första att vaccinernas historia och påstådda ”världsräddar­egenskaper” baseras på vilse­ledande statistik, inte vetenskap.
  • För det andra­ innehåller vacciner skadliga­ substanser.
  • För det tredje­ kan vacciner­ i ­bästa fall generera antikroppar, men inte­ ersätta ett komplext immunförsvar som gör mycket­ mer än att ­bara ­skapa sina egna naturliga­ anti­kroppar.

Människokroppen behöver ett starkt naturligt immunförsvar och inte artificiellt skapade anti­kroppar. Den friska kroppen byggs upp av obesprutad föda, vitaminer, mineraler, proteiner och fetter, rent ­vatten, frisk luft och motion.

Inget läkemedelsbolag kan ersätta­ ett sunt och medvetet liv.

Ingen vaccin­troende som far runt på ­forum likt Anders Gustafsson kan ersätta förvärvad egen kunskap om hälsa och friskvård.

Signerat: Torbjörn Sassersson (utb. biolog och naturvetare), redaktör NewsVoice.se, Linda Karlström, redaktör Vaccin.me, Peter Pettersson, Anarchos förlag (bok om vaccinrisker)Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq