Så här kontrollerar “Deep State” i USA hemligheter, visselblåsare och sanningsrörelsen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 oktober 2016
- Torbjörn Sassersson
Kevin Shipp, tidigare CIA agent, okt 2016 - Foto: Dane Wigington

Torbjörn Sassersson 15 juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark
Torbjörn Sassersson 15 juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

Kevin Shipp som är en pensionerad och medaljerad CIA-officer varnar allmänheten för hur CIA och “Deep State” med icke konstitutionella och illegala metoder skyddar USA:s hemliga operationer med ett sekretessprogram som syftar till att förhindra insiders att bli visslare. Trots det behöver världen idag visselblåsare mer än någonsin, menar Shipp. NewsVoice sammanfattar Kevin Shipps föredrag.

Text: Torbjörn Sassersson | Video: Dane Wigington

Kevin Shipp säger att alla amerikanska myndigheter tillämpar olika nivåer av sekretess och om hemligheter läcks ut finns protokoll för hur visslaren ska knäckas mentalt, politiskt, ekonomiskt och socialt. Vissa visselblåsare som inte ger sig kan drivas till självmord, säger han.

Shipp arbetade på CIA med att förhöra personer. Han kan lögndetektorer och arbetade med kontraspionage samt som intern utredare. CIA kräver alltid att den anställde som arbetar med känsliga projekt måste skriva under starkt bindande sekretessavtal, som om de bryts, får allvarliga konsekvenser för den anställde.

Signerandet av sekretessavtal är i sig inget konstigt och särskilt inte för alla som arbetar inom militären och underrättelsetjänsten. Problemet är att tillämpningen av dessa sekretessavtal har blivit något monstruöst, säger Kevin Shipp. Avtalen används för att skrämma och förtrycka anställda vid många amerikanska myndigheter, tom amerikanska “SMHI”.

Den anställde blir upplyst om att om sekretessavtalet bryts kan denne straffas, som att förlora jobbet, få ett fängelsestraff eller drabbas av en ännu mer utstuderad behandling.

John Kiriakou, 2016
Bild: John Kiriakou, 2016

John Kiriakou placerades i fängelse i två år och fick ytterligare 3 månader i husarrest för att han avslöjat CIA:s illegala tortyrprogram. Det spelade alltså ingen roll att CIA agerade kriminellt.

Se intervju med Kiriakou: ”CIA whistleblower John Kiriakou calls on journalists to tell ‘full story’ of US torture”

I Sverige minns vi Guillous och Bratts avslöjande av den olagliga informationsbyråns spionage på privatpersoner. Det spelade inte heller någon roll. Guillou fick ändå 10 månaders fängelse, enligt Wikipedia.

“IB betyder Informationsbyrån. Det var ett hemligt militärt underrättelse- och kontraspionageorgan, direkt underställt ÖB, överbefälhavaren. IB var så hemligt att inte ens riksdagens försvarsutskott kände till dess existens. IB bildades 1965. Den parlamentariskt tillsatta underrättelsenämnden skrev i en rapport 1998 att bakgrunden till bildandet var ett krav från USA att det skulle vara ”rent från kommunister” på känsliga svenska industrier för att Sverige skulle få köpa vapen och teknologi.” – Ingvar Hedlund, Expressen

Kevin Shipp beskriver det amerikanska underrättelsetjänstsamfundet som betydligt mer maktfullkomligt än det konstitutionella USA, långt mer kraftfullt än kongressen och senaten tillsammans. I själva verket är det ”The Intelligence Community” (TIC) som styr både kongressen och senaten, säger Shipp.

Kevin Shipp, tidigare CIA agent, okt 2016 - Foto: Dane Wigington
Bild: Kevin Shipp, tidigare CIA agent, föredrag från oktober 2016 – Foto: Dane Wigington

Avancerat bestraffningssystem mot visslare

TIC har utvecklat och förfinat ett bestraffningssystem för de visslare som inte låter sig skrämmas av nedsättande omplaceringar till ett skrivbord i källaren eller längst ner i korridoren med syftet att bränna personens rykte i den egna organisationen.

Läs mer i NewsVoice om hur en ofrivillig visslare på Skatteverket brändes internt

Gary Webb - Foto: Bee
Bild: Gary Webb – Foto: Bee

“They will destroy you. They destroy your career. They destroy your finances. They destroy your family. They take you down as far as they can.” … “You remember Gary webb who exposed CIA drug running – operations down in Central America?” … “Gary Webb eventually was driven to suicide”. – Kevin Shipp

TIC kan till och med se till att i samarbete med banker höja räntan på personliga lån så att visselblåsaren inte klarar av att betala månadsavgifterna. Man kan förhindra att visslaren försöker ta ut pengar från sin pensionsfond. Syftet är att förstöra privatekonomin, inte bara för visslaren utan även för hela dennes familj.

TIC kan även via arbetsgivaren “erbjuda” visslaren psykologiskt stöd, vilket är en fälla för att försöka misskreditera personen psykologiska trovärdighet. Om den angripne personen accepterar psykologiskt stöd används utvärderingen i ett senare skede för att förkasta visslarens vittnesmål eller för att lägga ned en utredning kring vad som avslöjats av visselblåsaren. Shipp säger att den psykologiska utvärderingen ofta förfalskas med påståenden om att visslaren lider av paranoia och diverse tvångsbeteenden.

Kevin Shipp berättar vidare att varje federal myndighet har en ”Inspector General” (IG) som också kan användas för att komma åt visslare trots att en IG främst ska hålla koll på organisationen och inte “sätta dit” sanningsälskande anställda.

“In the US, an inspector general leads an organization charged with examining the actions of a government agency, military organization, or military contractor as a general auditor of their operations to ensure they are operating in compliance with generally established policies…” – Wikipedia

År 2012 presenterade kongressen i USA “The Whistleblower Protection Act” för att skydda och belöna visslare, men lagen är verkningslös eftersom sekretessavtalen eliminerar skyddet, säger Shipp.

Källskydd gäller inte alla tidningar

Vissa stora amerikanska medier har bindningar till TIC och om en visslare närmar sig en journalist på vissa presskanaler kan denne omedelbart ange visslaren till CIA eftersom informationen som kan komma ut kan skada “nationella intressen”. Shipp vill inte ange vilken eller vilka tidningar han avser, men det handlar om de största nationella amerikanska tidningarna och misstanken faller naturligtvis på tidningar som New York Times och Washington Post. Han säger att stora medier har regelbundna möten med TIC.

Samma sak kan gälla Dagens Nyheter som enligt en obekräftad uppgift hade eller har månatliga “redaktionella” möten på den amerikanska ambassaden. Kan du bekräfta denna uppgift, hör av dig till NewsVoice.

TIC, storföretagen och en stats administrativa funktioner är “Deep State”

För att förstå omfattningen på det amerikanska underrättelsetjänstsamfundet beskriver Kevin Shipp att 1271 myndigheter i USA är involverade i det nationella sekretessystemet. Hit hör även 1931 privata företag och 10,000 “intelligence locations”, bara i USA, alltså hemliga lokaler som ingår i systemet. Hela 4,8 miljoner amerikaner har signerat sekretessavtal inom TIC

De som drabbas hårdast av att bryta mot sekretessavtalen är de 854,000 amerikaner som signerat “top secret security clearances” eller högre nivåer av sekretess, enligt Shipp.

TIC har satt i system att köpa in sig i privata storföretag genom att erbjuda stora kontrakt för mångmiljondollarbelopp mot att TIC får tillgång till ännu mer “intelligence”. Shipp nämner Google som ett exempel på företag som TIC köpt samarbete med och komplett tystnad av genom sekretessavtal. Anledningen till att inget media skriver om dessa samarbeten är enkel, förklarar Shipp. För att få ett 50-miljonersuppdrag måste företagets ansvariga först skriva under ett sekretessavtal om total tystnad – innan de får pengarna. De kan därefter inte ens nämna att de har fått ett kontrakt.

Inom “Deep State” räknas självklart även in övervakningsteknologins system för kontinuerlig dokumentation och realtidsövervakning över allt och alla. Dokumentationen sparas ner i ett gigantiskt datacenter i Bluffdale, Utah. Kevin Shipp nämner även det. Systemet avslöjades av framför allt Snowden och andra visslare som tex William Binney.

Glöm inte heller “Stay Behind” och “Arla Gryning”, utskott av amerikanska TIC.

Trots denna bistra verklighet måste fler visslare träda fram och stoppa besten, menar Kevin Shipp. Om inte det sker inom 5 år, är det försent. Då har säcken knutits ihop och ingen kommer ut. Shipp kan syfta på en omnipotent och mustig “Police State”.

NewsVoice kommentar

Vad Kevin ShipSwisha Sassersson valfri summap beskriver är grov organiserad kriminalitet, en amerikansk “Deep State” bestående av ett maktfullkomligt konglomerat av myndigheter, stora företag, övervakningsteknologi och domstolar som övertrumfar alla konstitutionella lagar, kongress och senat. Det överstatliga systemet har tentakler ut i världen där en egenkonstruerad och ansvarsbefriad laglöshet möjliggör betydande illegala aktiviteter och lönsamma affärer som försvaras med mottot: “i nationens intresse”.

Sverige är självklart en lydig och duktig spelare inom ramen för denna organiserade kriminalitet.

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson

Relaterat

“Top Secret is the highest level, and while there is no official level called “Above Top Secret”, what can cause confusion (and why many scammers get away with their scam) is because there are extra protection measures that are in place beyond top secret and many official documents have actually referred to those levels as “above” Top Secret. Technically, these additional levels really are above and beyond the Top Secret clearance. There are two types of information that fall under this category.

SCI – Sensitive Compartmented Information
SAP – Special Access Programs”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • ”Deep state” upprätthåller sin svarta ekonomi och kriminella kontakter via organiserad brottslighet. Blundande svenska kolleger sitter i samma båt. Eftersom de kan styra politikerbeslut i alla led med skrämseltaktik och direkta elimineringar kan man via förbudspolitik och kriminalisering hålla den profil som optimerar den egna verksamheten. Alla som handlar eller hanterar deras insmugglade produkter deltar därför i den egna självförvållade undergången. Fast när banksystemet i väst rasar blir kanske knark marknadsledande bytesobjekt? Ungefär som cigaretter i Ryssland i början av 1990-talet. http://yournewswire.com/ex-cia-agent-admits-in-court-we-run-afghan-opium-trade/

 • “Deep state” upprätthåller sin svarta ekonomi och kriminella kontakter via organiserad brottslighet. Blundande svenska kolleger sitter i samma båt. Eftersom de kan styra politikerbeslut i alla led med skrämseltaktik och direkta elimineringar kan man via förbudspolitik och kriminalisering hålla den profil som optimerar den egna verksamheten. Alla som handlar eller hanterar deras insmugglade produkter deltar därför i den egna självförvållade undergången. Fast när banksystemet i väst rasar blir kanske knark marknadsledande bytesobjekt? Ungefär som cigaretter i Ryssland i början av 1990-talet. http://yournewswire.com/ex-cia-agent-admits-in-court-we-run-afghan-opium-trade/

 • Den tidigare republikanska “congressional aide” Mike Lofgren som gick i pension 2011 efter 28 år som “congressional staffer” definierar deep state så här:

  “It is a hybrid of national security and law enforcement agencies: the Department of Defense, the Department of State, the Department of Homeland Security, the Central Intelligence Agency and the Justice Department. I also include the Department of the Treasury because of its jurisdiction over financial flows, its enforcement of international sanctions and its organic symbiosis with Wall Street.”

  Källa: IntelliHub

 • Den tidigare republikanska “congressional aide” Mike Lofgren som gick i pension 2011 efter 28 år som “congressional staffer” definierar deep state så här:

  “It is a hybrid of national security and law enforcement agencies: the Department of Defense, the Department of State, the Department of Homeland Security, the Central Intelligence Agency and the Justice Department. I also include the Department of the Treasury because of its jurisdiction over financial flows, its enforcement of international sanctions and its organic symbiosis with Wall Street.”

  Källa: IntelliHub

 • Sverige har sedan 2011 ett dolt avtal med USA för “brottsbekämpning”. Avtalet handlar bl a om “utbyte av biometriska och biografiska uppgifter”, vilket innebär “att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information som fysiologiska egenskaper, eller beteendeegenskaper som fingeravtryck, ansikte, regnbågshinna, näthinna, röst, hand, blodkärl, DNA, signatur, keystroke dynamics, gång med flera.”

  År 1965 ville USA hålla rent mot kommunismen. De förlorade dessvärre den ädla kampen. Idag 50 år senare är det neokonservatismen/-marxismen som styr USA, Sverige och stora delar av världen. Man vill nu hålla rent mot traditionell konservatism och istället införa FN:s tomma, disney-värden. De länder som ännu inte infekterats av den ideologiska smittan smutskastas av USA och/eller dras in i krig. Genom övervakningssamhället, kommer krigföringen att inriktas mot grupp- och individnivå istället för mot länder.

  En demoskopundersökning 2009 visade att 9% av svenskarna var konservativa och att 47 % av befolkningen instämde i påståendet ”det är viktigt att traditioner tas till vara och samhället inte förändras för snabbt”. Förmodar att dessa åsikter betraktas som grova “tankebrott” eftersom de kan leda till kritik mot neokonservatism; vår tids hegemoniska trosuppfattning som alla måste anamma för att inte falla i onåd.

  Vi närmar oss med stormsteg skräcksamhället som skildras i filmen Minority Report. Vid sidan av USA och Storbritannien planerar nu djupa staten, via polisen, i höst att placera ut kameror för ansiktsigenkänning. Det här är bara början till en alltmer utbredd terror. Vi kan snart inte göra något utan att staten hör vad vi säger, ser vad vi gör och även inom kort läser och omprogrammerar våra hjärnaktiviteter (Brain project). Hur länge ska vi våga uttala de förhatliga orden tradition, moral och etik innan vi blir utsatta för åtgärder?

  https://blombladivinden.wordpress.com/2012/01/20/regeringens-senaste-dolda-avtal-med-usa/
  https://traditionochfason.wordpress.com/2009/03/24/expressen-om-huruvida-konservatismen-finns/
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-teknik-ska-hjalpa-polisen-hitta-misstankta-i-folkmassor/

 • Sverige har sedan 2011 ett dolt avtal med USA för “brottsbekämpning”. Avtalet handlar bl a om “utbyte av biometriska och biografiska uppgifter”, vilket innebär “att Sverige, utan tanke på individens integritet, skickar iväg information som fysiologiska egenskaper, eller beteendeegenskaper som fingeravtryck, ansikte, regnbågshinna, näthinna, röst, hand, blodkärl, DNA, signatur, keystroke dynamics, gång med flera.”

  År 1965 ville USA hålla rent mot kommunismen. De förlorade dessvärre den ädla kampen. Idag 50 år senare är det neokonservatismen/-marxismen som styr USA, Sverige och stora delar av världen. Man vill nu hålla rent mot traditionell konservatism och istället införa FN:s tomma, disney-värden. De länder som ännu inte infekterats av den ideologiska smittan smutskastas av USA och/eller dras in i krig. Genom övervakningssamhället, kommer krigföringen att inriktas mot grupp- och individnivå istället för mot länder.

  En demoskopundersökning 2009 visade att 9% av svenskarna var konservativa och att 47 % av befolkningen instämde i påståendet “det är viktigt att traditioner tas till vara och samhället inte förändras för snabbt”. Förmodar att dessa åsikter betraktas som grova “tankebrott” eftersom de kan leda till kritik mot neokonservatism; vår tids hegemoniska trosuppfattning som alla måste anamma för att inte falla i onåd.

  Vi närmar oss med stormsteg skräcksamhället som skildras i filmen Minority Report. Vid sidan av USA och Storbritannien planerar nu djupa staten, via polisen, i höst att placera ut kameror för ansiktsigenkänning. Det här är bara början till en alltmer utbredd terror. Vi kan snart inte göra något utan att staten hör vad vi säger, ser vad vi gör och även inom kort läser och omprogrammerar våra hjärnaktiviteter (Brain project). Hur länge ska vi våga uttala de förhatliga orden tradition, moral och etik innan vi blir utsatta för åtgärder?

  https://blombladivinden.wordpress.com/2012/01/20/regeringens-senaste-dolda-avtal-med-usa/
  https://traditionochfason.wordpress.com/2009/03/24/expressen-om-huruvida-konservatismen-finns/
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-teknik-ska-hjalpa-polisen-hitta-misstankta-i-folkmassor/

 • UTMÄRKT!
  Jag har kopierat detta till SVT och frågat varför de undanhåller denna info. Gör likadant alla ni som läser artikeln.

 • UTMÄRKT!
  Jag har kopierat detta till SVT och frågat varför de undanhåller denna info. Gör likadant alla ni som läser artikeln.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *