Är Donald Trump farlig för att han avslöjar graverande fakta om makten i USA? Tal i West Palm Beach, Florida

publicerad 20 oktober 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Donald Trump, tal i Florida 13 oktober 2016

NOTERAT. Donald Trump har anklagats för snart allt. Beror det på att han avslöjar graverande fakta om Clinton och makten i USA? Flera av Trumps påståenden har bekräftats av WikiLeaks och andra källor. Ecuadors regering valde att till och med kapa Assanges internetuppkoppling på ambassaden i London för att förhindra påverkan på Clintons valkampanj, men Trump är ett större hot mot Clintons.

Västmedia har unisont försökt förstöra Trumps rykte och han pratar om det i detta tal. Han talar fritt, utan självcensur, med stark känsla. Trump är känd för sina plumpa uttalanden, men även för att han med total frihet från politisk korrekthet river av sanningar om de maktstrukturer i USA som vill behålla kontrollen genom att tillsätta Hillary Clinton som nästa president.

Donald Trump kritiserar handelsavtal, Clintons inrikes- och utrikespolitik samt hur ekonomiska maktstrukturer suger ut USA vilket gjort det amerikanska folket fattigare.

Trump avslöjar hur Clintons träffar nyckelspelare på banker och redaktörer på den största tidningarna för att kontrollera beslut och mediapropaganda. WikiLeaks frisläppande av totalt 33,000 Clinton-mail bekräftar det.

Donald Trump:

“Det här är kampen för överlevnaden av vår nation. Tro mig och det här kommer att bli vår sista chans att rädda nationen, den 8 november. Kom ihåg det.

Det här valet kommer att avgöra om vi har ett fritt land eller om vi bara har illusionen av demokrati, om vi är kontrollerade av en handfull av globalister [globals] med särskilda intressen som riggar systemet, och systemet är riggat. Det här är verkligheten. Ni vet det. De vet det. Jag vet det och större delen av världen vet det.

Etablissemanget och deras media [enablers] kontrollerar nationen med medel som är välkända. Den som utmanar deras kontroll döms ut som sexist, rasist, xenofob och moraliskt deformerad. De kommer att attackera dig, förtala dig. De kommer att försöka förstöra din karriär och din familj. De kommer att förstöra allt för dig, inkluderat ditt rykte.”

“Clintons är kriminella, kom ihåg det. De är kriminella. Det är väldokumenterat. Och etablissemanget som beskyddar dem har iscensatt en massiv mörkläggning av omfattande kriminalitet vid The State Department och Clinton Foundation med syftet att hålla Clintons vid makten. Aldrig i histoiren har vi sett en sådan mörkläggning som den här, en mörkläggning som inbegriper den totala destruktionen av 33,000 emails, 13 iPhones, vissa med hammare, laptops, försvunna boxar av bevis och många andra saker”.

Text: NewsVoice