Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om elektrosmog i skolan

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 oktober 2016
- Torbjörn Sassersson
Bild: klassrum under bestrålning i Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com
Bild: Klassrum strålning mätning - Illustration: NewsVoice (delvis baserat på Crestock-illustration)
Bild: Klassrum med elektrosmog – Illustration: NewsVoice (delvis baserat på Crestock-illustration)

I samarbete med Strålskyddsstiftelsen sammanfattar NewsVoice hur stiftelsen avslöjar hur svenska Strålsäkerhetsmyndigheten fuskar vid mätningar av strålning i skolan. Syftet tycks vara att tona ned riskerna med elektrosmog och strålning från bärbara datorer, mobiler och surfplattor samt routrar.

Den påstådda riskfriheten med trådlös informationsteknik i skolan baseras på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Myndigheten har om och om igen gett sken av att ha gjort noggranna mätningar flera i skolor i Sverige som påstås visa att strålningen i de svenska skolorna är ofarlig. Strålskyddsstiftelsen kan visa att myndigheten fuskar.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har endast gjort en enda mätning från år 2009 i en mindre skola på en söndag. Inget barn fanns i skolan och endast 4 datorer var som mest samtidigt uppkopplade. I verkligheten kan det finnas 30 datorer och 30 mobiler som samtidigt är på. Den egentliga exponeringen för barnen kan vara hundratals eller tusentals gånger högre än vad myndigheten uppger.

SSM anser att mätningarna från 2009 är bra och relevanta än i dag. För att försvara sin ståndpunkt anser SSM, som medger att det inte finns några studier som undersökt möjliga hälsorisker för barn i skolor med trådlösa datorer, att det ”inte har någon större strålskyddsrelevans”.

Myndigheten underskattar grovt problemet med elektrosmog genom att ge barnen 2 meter långa armar

I och med att SSM i sin mätning från 2009 placerat mätaren cirka 2 meter från en trådlöst uppkopplad laptop blir strålningsvärdet extremt lågt. Strålskyddsstiftelsen frågar därför retoriskt i ett pressmeddelande om svenska barn har 2 meter långa armar.

“SSM:s ”mätningar” i skolor i Sverige gjordes enbart vid ett enda tillfälle och vid en enda och förhållandevis liten skola för över sju år sedan, en söndag i juni år 2009. I hela skolans byggnad fanns det totalt enbart 3 st routrar för trådlöst nätverk och inga skolklasser med 30 barn med varsin påslagen smartmobil i fickan och varsin surfplatta på bordet.”

Bild: skolklass under strålning
Bild: skolklass under bestrålning med mikrovågor

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att verkligheten ser annorlunda ut än för Strålsäkerhetsmyndigheten:

“Barn håller inte sällan trådlösa datorer direkt mot kroppen, precis som mobiltelefoner. Dessutom avger alla datorer elektriska och magnetiska fält. Sådan strålning har visats ökar risken för Alzheimers, ALS och barnleukemi vid långtidsexponering, vilket redovisades på SSM:s seminarium i maj 2016...” -Strålskyddsstiftelsen

Verkligheten i dagens elektrosmog-skola

  • Barn håller datorer och surfplattor nära kroppen
  • Ett normalt klassrum kan innehålla 30 trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor
  • Ett klassrum kan samtidigt innehålla upp till 30 påslagna smartphones
  • Flera routrar kan finnas i klassrummet.

Läs Strålskyddsstiftelsen pressmeddelande

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 09:44, 13 okt 2016, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Kan bara säga bra artikel och jag har försökt lyfta frågan i gymnasieskolorna i Gävle när jag satt i utbildningsnämnden. Tyvärr så sa skolchefen blankt Nej fick inte ens diskutera frågan. FD lokal skolpolitiker.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *