”Vi kom. Vi såg. Han dog” – Därför krossade Hillary Clinton & Co Libyen och Muammar al-Gaddafi 2011

publicerad 21 oktober 2016
- Kristoffer Hell
Muammar al Gaddafi, 1970 - Foto: Public domain

ANALYS. Igår var det exakt fem år sedan Muammar al-Gaddafi mördades i Libyen. När Hillary Clinton fick veta att Gaddafi var död utbrast hon stolt: ”Vi kom. Vi såg. Han dog”. Senare läckor visar att Clinton var djupt involverad i störtandet av Gaddafi som försökte höja hela Afrikas välfärd till samma nivå som i Europa.

Journalisten frågar om Gaddafis död har något att göra med Clintons besök i Tripoli den 19 oktober 2011. Hon svarar motsägelsefullt: ”No, I am sure it did”.

Vid tillfället var Hillary Clinton ”Secretary of State” och Daily Mail skriver den 21 oktober 2011 att USA bidragit till Libyens ”befrielse” med åtminstone 135 miljoner dollar fram till samma datum 2011.

”Hillary Clinton joked with a TV news reporter moments after she learned that Muammar Gaddafi had been killed in Libya. She told the reporter: ’We came, we saw, he died’ as she learned of the dictator’s grisly end. When the TV reporter asked if her recent visit to Libya had anything to do with Gaddafi’s downfall, the Secretary of State quipped: ’No,’ then rolled her eyes before adding ’I’m sure it did.'”

”Mrs Clinton had paid an unexpected visit to Tripoli earlier in the week and pledged millions of dollars in new aid to the stricken country. Officials said the fresh aid brought by the U.S. Secretary of State totals around $11 million and will boost Washington’s contribution to roughly $135 million since the uprising against Colonel Gaddafi began in February.” – ”We came, we saw, he died: What Hillary Clinton told news reporter moments after hearing of Gaddafi’s death”

Muammar al Gaddafi, 1970 - Foto: Public domain
Muammar al Gaddafi, 1970 – Foto: Public domain

Hillary Clintons insatser bidrog till att sänka en av Afrikas stigande stjärnor – Libyen

Libyen, FNI själva verket visar läckta Clinton-mail att syftet inte alls var att befria Libyen från en diktator utan att krossa Libyen som en suverän stat. Mailen visar att USA var ute efter att stoppa den afrikanska valutan på guldfot som bla Gaddafi arbetat hårt på att etablera. Mailen visar även att USA var ute efter att komma åt Libyens oljereserver.

”For decades, Libya and other African countries had been attempting to create a pan-African gold standard.  Libya’s al-Qadhafi and other heads of African States had wanted an independent, pan-African, hard currency.” – Counter Punch

Gaddafi arbetade vidare med att etablera ett AMF (African Monetary Fund) i direkt konkurrens med IMF (International Monetary Fund). Han ville även utveckla ett satellitbaserat kommunikationssystem (RASCOM) för trådlös kommunikation som skulle göra Afrika oberoende av Västs telekom-system och Gaddafi försökte också höja utbildningsnivån i hela Afrika.

”Throughout the 1980s and 90s, Libya existed almost in a time warp. The devastating effects of sanctions and global isolation stopped nearly all infrastructure development. In striking contrast, Libya today is booming, with constant roadwork and myriad new construction projects led by Korean, Chinese, Turkish and Brazilian companies. Investment in infrastructure alone has topped nearly $80 billion.” – US Department of State, sep 2010


Det fanns ett omfattande tyst eller aktivt stöd från många Västliga ekonomiska enskilda intressenter för att krossa Gaddafi och Libyen, allt från svenska Ericsson* och SAAB till de västliga bankerna.


 

För de Västliga intressenas perspektiv är det av absolut nödvändighet att Afrika hålls kvar på en nödtorftig behovsnivå, fylld av stamkrig och motsättningar för att framförallt Europa ska bibehålla en hög världsfärdsnivå och standard genom ett billigt införskaffande av arbetskraft och naturresurser från den afrikanska kontinenten. Det är allmänt känt i Afrika meddelar politiskt medvetna afrikanska medborgare som NewsVoice talat med.

Den geopolitiska skribenten Kristoffer Hell ledde ett projekt 2011-2012 som syftade till att väcka åtal mot en lång rad svenska Riksdagsledamöter och militärer som sanktionerade en attack mot Libyen och därmed medverkade till ett krigsbrott mot staten Libyen och landets folk. Varken svenska medier eller åklagare hade någon lust att skriva om det respektive ta ärendet till domstol. Hela projektets alla turer finns samlade på hemsidan: highcrimes.org.

Sammanfattningsvis kan sägas att Gaddafis planer för att stärka hela Afrika var ett hot mot de multinationella västliga storföretagen i armkrok med regeringarna och affärsbankerna.

De läckta Clinton-mailen visar att Hillary Clinton var involverad i störtandet av Gaddafi och i ljuset av det avslöjandet är det enklare att förstå hennes stolta och spontana: ”Vi kom. Vi såg. Han dog”.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Referenser och relaterat

Clinton, Libyen, läckta mail:
New York Post: 3,000 of Clinton’s emails were released on New Year’s Eve
Anonymous: Hillary Emails: NATO Destroyed Libya To Prevent Gold-Backed Dinar
Daily Kos: Clinton Emails Reveal True Motive for Libya Intervention
Your News Wire: Clinton emails reveal France, U.S. looted gold and oil from Libya
Foreign Policy Journal: Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention
American Thinker: Emails reveal Hillary pushed for disastrous Libya intervention
Dissident Voice: Why the West Wants the Fall of Gaddafi?
RT: ‘We came, we saw, he died’: How Gaddafi was hunted and brutally killed (TIMELINE)

Krigsbrotten i Libyen:
Kristoffer Hell: Highcrimes.org

Misstänkta mutor till Hillary Clinton:
*Telekombolaget Ericsson sponsrade Hillary Clinton med 750,000 USD för ett enda föredrag. Läs mer i Breitbart: Day After ‘Clinton Cash’ Film’s Ericsson Revelations Go Worldwide, CEO Steps Down

”Meanwhile, Ericsson decided to pay Bill Clinton more money than he had ever been paid for a single speech: $750,000. In the previous decade, Ericsson had never sponsored a speaking engagement for either Hillary or Bill Clinton.”

Misstänkt svensk statsterrorism i Afrika via SAAB:
NewsVoice: Statsterrorism – Världens ledande vapenindustrier krigar snart i hela Afrika – Sverige är med


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq