Lasse Wikman: Sverige – En nation i kognitiv dissonans

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 oktober 2016
- NewsVoice redaktion
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Lasse WikmanLasse Wikman skriver om det land han växte upp i, ett land som präglats av idogt arbete, klokskap, ringa självhävdelse men stora mängder empati och gemenskap, ett land fria och fredliga människorna, som får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Wikman konstaterar att Sverige lierar sig med världens mest människoföraktande nationer som drivs av oligarker som kräver total makt över hela världen. “Vi har nu en statsminister, som oupphörligen ljuger för hela svenska folket. Ingenting är för honom främmande, bara han kan tjäna NWOs herrskap.”

Text: Lasse Wikman

Jag tog mig tid, att titta på två av de mest sedda TV-programmen, som hade nystart i lördags. Det är ”Så mycket bättre” och ”Moreus med mera”. Två mycket bra musikprogram, som visar våra fantastiska artister på ett mer ”privat” och annorlunda sätt. Tänk vilka förmågor Sverige har. Vilka gåvor till hela vårt land och stora delar av världen. Våra svenska artister som har gjort sig enormt populära i USA, Japan, Kina, Stora delar av Europa, en hel de afrikanska stater och även ”down under”.

Jag tittade på programmen på ett annat sätt denna gång. Jag såg vår svenska natur, den sköra, den jungfruliga, den skira grönskan, det klara vattnet, den helande skogen och den blå himlen. Allt detta är Sverige för mig. Ett Sverige som gjort mig och många många med mig, lycklig av att vara en del av detta. Att ha haft turen att bli född i ett välmående, harmoniskt land, där vi ser varandra, hjälper varandra och där vi gör saker för varandra.

Ur ett land som präglats genom årtionden av idogt arbete, klokskap, ringa självhävdelse men stora mängder empati och gemenskap, ett sådant land skapar de fria och fredliga människorna, som får möjlighet att förverkliga sina personliga idéer, pröva och genomföra. Idéer som blivit världsprodukter i en sådant stort antal, att man blir överväldigad och nästan tårögd över dess skapandekraft. Detta är ett sunt land, ett välmående land, ett land med rika traditioner, med blomstrande kultur, med hög bildning och ett av världens största samveten.

Jag har haft förmånen att få resa mycket. Jag har rest och som gäst i andra länder, har jag tittat nyfiket och emellanåt läraktigt. Jag har försökt att inte förnärma mina värdar, att inte förlöjliga deras kulturer. Jag har helt enkelt tagit seden dit man kommer. På detta sätt har jag då också fått se och uppleva, det som inte är tillrättalagt för turister. Lokala företeelser och bakgator, med de enklaste matställen, men också med den mest rustika och smakrikaste maten.

Under veckan har jag läst en muslims vädjan till sina landsmän, att respektera Sverige. Att respektera det svenska folket. Att vara ödmjuk inför möjligheten att få bosätta sig i ett av världens mest ansedda och människovänliga länder. Det rör mig, när jag läser hur denne man ödmjukt tar till sig av det han får. För att på detta sätt, steg för steg inlemma sig i en värld, som för hans del är fantastisk.

Vi som lever i Sverige ställer gärna upp, för våra medmänniskor. Vi gör det med fri vilja. Men nu går mörka moln över vårt land. Det har pågått flera år, bit för bit har tagits bort, minskats eller ändrats. I början var det knappt så att förändringarna märktes. Dessa förändringar gjordes också i skymundan.

Nästan i smyg, tog sig Regeringen rätten att ändra grundlagen, utan att informera allmänheten, med klar och tydlig information. Verk och myndigheter fick förändringar i sin verksamhetsbeskrivning. Chefer inom statlig förvaltning som inte gick i takt med statsmakten, fick snällt ställa sig åt sidan, till förmån för personer, som till 100 % genomförde och genomför nedmonteringen av det sociala Sverige.


Inom de allra flesta av Svea Rikets kontrollinstanser och myndighetsutövare, har med Regeringens goda minne, man fullföljt den utstakade vägen. Sverige ska bli ett otryggt land, med människor utanför alla sociala nät, så att det skapas ett herrefolk och slavar.


Sverige lierar sig med världens mest människoföraktande nationer för att skapa än bättre förutsättningar för oligarker och de redan besuttna. En konsekvent handling för att möta kravet från de omänskliga personer, som kräver total makt över hela världen.

Vi har nu en statsminister, som oupphörligen ljuger för hela svenska folket. Ingenting är för honom främmande, bara han kan tjäna NWOs herrskap. Vår statsminister har skänkt bort landet, under en helt falsk förevändning, att vi är hotade från annat håll. Gränserna öppnades okontrollerat under 2015, så att 163.000 flyktingar strömmade in. Ingen vet ännu inte hur många fler som kommit in under 2016, samt hur många som står vid gränsen och vill in.


För att förvärra läget, får de personer som byggt detta land, snällt lämna sin bostad på några av våra äldreboenden, för att härbärgera flygtingar en masse. Nu ställs svenskar mot flyktingar. Ett gammalt knep från USA, för att skapa motsättningar i landet.


Man gör allt för att rejäla upplopp ska blossa upp, så att polisen, som numer är körda i botten, måste begära militär hjälp. Eftersom Alliansregeringen lade ner mycket av vårt försvar, så att vi knappt har något kvar, är vi av nöden tvungen att begära hjälp från amerikanska trupper. Dessa trupper i sin tur står ej under svenska lag, vilket gör att de får mörda, våldföra sig och skända hur som helst, utan att kunna dömas.

Angiverisystemet har kommit långt. För att kunna kontrollera folket, så togs trådtelefoner bort. Nu är det i stort sett bara mobila trådlösa enheter, där olika spionprogram kan kontrollera varje person. För att göra detta system än svårare och skadligare för människorna, så används trådlös kommunikation överallt.

Allra värst är det för skolbarn som utsätts för strålningsdoser flera tusen gånger över det tillåtna i skolorna. När de sedan kommer hem finns flera apparater som sänder strålning. Detta gör att barn hjärnor som ännu ej är fullständigt utvecklade och därmed inte har en vuxen människas skydd, kan skadas för livet. Cancer ökar.

Ytterligare ett sätt att kontrollera människor, är att ta bort alla kontanter. Det gör att det behövs bara ett knapptryck, för att se till att en misshaglig person inte kommer åt sina pengar.

Bankernas skyldigheter att på Finansinspektionens uppmaning, se till att alla svarar på ett frågeformulär, med mycket personliga frågor, är väldigt integritetskränkande. Bl a ska kontoinnehavaren svara på om man själv eller någon anhörig tillhör någon utsatt ställning rent politiskt. Dessutom ska man svara på om man använder mycket kontanter. Om man anger att man har återkommande insättningar/uttag, då ska man uppge hur pass mycket per månad. Dessutom ska syftet med att använda kontanter uppges.


Sverige har med dessa system tagit ett stort steg mot ett kontrollsamhälle, ett omänskligt samhälle, som vi alla kunde uppleva fanns i forna DDR. Ett system som dåvarande svensk regering kunde benämna som omänskligt.


Swisha Lasse WikmanNär jag ser de vackra vyerna ifrån Orsa, de underbara naturscenerier som bjuds från Gotland, då får jag tårar i mina ögon. Jag gråter innombords. Hur ska en fri och harmonisk person som har skapandekraften i sig, kunna förverkliga någon av sina idéer, under ett nationellt tryck av människoförakt. En nation som slagit sönder möjligheten till framgångar för det fria skapandet. Sverige sällar sig snabbt, till de nationer världen vänder ryggen till.

Ur denna sorg och förtvivlan, måste vi, för vår egen skull, vår framtids skull, på alla sätt återta det som nationens folkvalda stulit ifrån oss.

Text: Lasse Wikman

Relaterat

DN: Birgitta Ohlsson KU-anmäler Löfven

DN: Populistisk dubbelmoral när Löfven vill charma länder svensk idrott ska tvingas protestera mot

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq