Lasse Wikman: Sverige – En nation i kognitiv dissonans

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 27 oktober 2016
- NewsVoice redaktion
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Bild: Stefan Löfven,2017. Foto: Bengt Nyman. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Lasse WikmanLasse Wikman skriver om det land han växte upp i, ett land som präglats av idogt arbete, klokskap, ringa självhävdelse men stora mängder empati och gemenskap, ett land fria och fredliga människorna, som får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Wikman konstaterar att Sverige lierar sig med världens mest människoföraktande nationer som drivs av oligarker som kräver total makt över hela världen. “Vi har nu en statsminister, som oupphörligen ljuger för hela svenska folket. Ingenting är för honom främmande, bara han kan tjäna NWOs herrskap.”

Text: Lasse Wikman

Jag tog mig tid, att titta på två av de mest sedda TV-programmen, som hade nystart i lördags. Det är ”Så mycket bättre” och ”Moreus med mera”. Två mycket bra musikprogram, som visar våra fantastiska artister på ett mer ”privat” och annorlunda sätt. Tänk vilka förmågor Sverige har. Vilka gåvor till hela vårt land och stora delar av världen. Våra svenska artister som har gjort sig enormt populära i USA, Japan, Kina, Stora delar av Europa, en hel de afrikanska stater och även ”down under”.

Jag tittade på programmen på ett annat sätt denna gång. Jag såg vår svenska natur, den sköra, den jungfruliga, den skira grönskan, det klara vattnet, den helande skogen och den blå himlen. Allt detta är Sverige för mig. Ett Sverige som gjort mig och många många med mig, lycklig av att vara en del av detta. Att ha haft turen att bli född i ett välmående, harmoniskt land, där vi ser varandra, hjälper varandra och där vi gör saker för varandra.

Ur ett land som präglats genom årtionden av idogt arbete, klokskap, ringa självhävdelse men stora mängder empati och gemenskap, ett sådant land skapar de fria och fredliga människorna, som får möjlighet att förverkliga sina personliga idéer, pröva och genomföra. Idéer som blivit världsprodukter i en sådant stort antal, att man blir överväldigad och nästan tårögd över dess skapandekraft. Detta är ett sunt land, ett välmående land, ett land med rika traditioner, med blomstrande kultur, med hög bildning och ett av världens största samveten.

Jag har haft förmånen att få resa mycket. Jag har rest och som gäst i andra länder, har jag tittat nyfiket och emellanåt läraktigt. Jag har försökt att inte förnärma mina värdar, att inte förlöjliga deras kulturer. Jag har helt enkelt tagit seden dit man kommer. På detta sätt har jag då också fått se och uppleva, det som inte är tillrättalagt för turister. Lokala företeelser och bakgator, med de enklaste matställen, men också med den mest rustika och smakrikaste maten.

Under veckan har jag läst en muslims vädjan till sina landsmän, att respektera Sverige. Att respektera det svenska folket. Att vara ödmjuk inför möjligheten att få bosätta sig i ett av världens mest ansedda och människovänliga länder. Det rör mig, när jag läser hur denne man ödmjukt tar till sig av det han får. För att på detta sätt, steg för steg inlemma sig i en värld, som för hans del är fantastisk.

Vi som lever i Sverige ställer gärna upp, för våra medmänniskor. Vi gör det med fri vilja. Men nu går mörka moln över vårt land. Det har pågått flera år, bit för bit har tagits bort, minskats eller ändrats. I början var det knappt så att förändringarna märktes. Dessa förändringar gjordes också i skymundan.

Nästan i smyg, tog sig Regeringen rätten att ändra grundlagen, utan att informera allmänheten, med klar och tydlig information. Verk och myndigheter fick förändringar i sin verksamhetsbeskrivning. Chefer inom statlig förvaltning som inte gick i takt med statsmakten, fick snällt ställa sig åt sidan, till förmån för personer, som till 100 % genomförde och genomför nedmonteringen av det sociala Sverige.


Inom de allra flesta av Svea Rikets kontrollinstanser och myndighetsutövare, har med Regeringens goda minne, man fullföljt den utstakade vägen. Sverige ska bli ett otryggt land, med människor utanför alla sociala nät, så att det skapas ett herrefolk och slavar.


Sverige lierar sig med världens mest människoföraktande nationer för att skapa än bättre förutsättningar för oligarker och de redan besuttna. En konsekvent handling för att möta kravet från de omänskliga personer, som kräver total makt över hela världen.

Vi har nu en statsminister, som oupphörligen ljuger för hela svenska folket. Ingenting är för honom främmande, bara han kan tjäna NWOs herrskap. Vår statsminister har skänkt bort landet, under en helt falsk förevändning, att vi är hotade från annat håll. Gränserna öppnades okontrollerat under 2015, så att 163.000 flyktingar strömmade in. Ingen vet ännu inte hur många fler som kommit in under 2016, samt hur många som står vid gränsen och vill in.


För att förvärra läget, får de personer som byggt detta land, snällt lämna sin bostad på några av våra äldreboenden, för att härbärgera flygtingar en masse. Nu ställs svenskar mot flyktingar. Ett gammalt knep från USA, för att skapa motsättningar i landet.


Man gör allt för att rejäla upplopp ska blossa upp, så att polisen, som numer är körda i botten, måste begära militär hjälp. Eftersom Alliansregeringen lade ner mycket av vårt försvar, så att vi knappt har något kvar, är vi av nöden tvungen att begära hjälp från amerikanska trupper. Dessa trupper i sin tur står ej under svenska lag, vilket gör att de får mörda, våldföra sig och skända hur som helst, utan att kunna dömas.

Angiverisystemet har kommit långt. För att kunna kontrollera folket, så togs trådtelefoner bort. Nu är det i stort sett bara mobila trådlösa enheter, där olika spionprogram kan kontrollera varje person. För att göra detta system än svårare och skadligare för människorna, så används trådlös kommunikation överallt.

Allra värst är det för skolbarn som utsätts för strålningsdoser flera tusen gånger över det tillåtna i skolorna. När de sedan kommer hem finns flera apparater som sänder strålning. Detta gör att barn hjärnor som ännu ej är fullständigt utvecklade och därmed inte har en vuxen människas skydd, kan skadas för livet. Cancer ökar.

Ytterligare ett sätt att kontrollera människor, är att ta bort alla kontanter. Det gör att det behövs bara ett knapptryck, för att se till att en misshaglig person inte kommer åt sina pengar.

Bankernas skyldigheter att på Finansinspektionens uppmaning, se till att alla svarar på ett frågeformulär, med mycket personliga frågor, är väldigt integritetskränkande. Bl a ska kontoinnehavaren svara på om man själv eller någon anhörig tillhör någon utsatt ställning rent politiskt. Dessutom ska man svara på om man använder mycket kontanter. Om man anger att man har återkommande insättningar/uttag, då ska man uppge hur pass mycket per månad. Dessutom ska syftet med att använda kontanter uppges.


Sverige har med dessa system tagit ett stort steg mot ett kontrollsamhälle, ett omänskligt samhälle, som vi alla kunde uppleva fanns i forna DDR. Ett system som dåvarande svensk regering kunde benämna som omänskligt.


Swisha Lasse WikmanNär jag ser de vackra vyerna ifrån Orsa, de underbara naturscenerier som bjuds från Gotland, då får jag tårar i mina ögon. Jag gråter innombords. Hur ska en fri och harmonisk person som har skapandekraften i sig, kunna förverkliga någon av sina idéer, under ett nationellt tryck av människoförakt. En nation som slagit sönder möjligheten till framgångar för det fria skapandet. Sverige sällar sig snabbt, till de nationer världen vänder ryggen till.

Ur denna sorg och förtvivlan, måste vi, för vår egen skull, vår framtids skull, på alla sätt återta det som nationens folkvalda stulit ifrån oss.

Text: Lasse Wikman

Relaterat

DN: Birgitta Ohlsson KU-anmäler Löfven

DN: Populistisk dubbelmoral när Löfven vill charma länder svensk idrott ska tvingas protestera mot

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Här på NewsVoice har det dykt upp flera artiklar som har som frågetecken vad är Sverige på väg? Vad är det som händer! Vissa av artiklarna lutar sig tillbaka mot någon sorts ordning och moral som rådde förut – grunden som vi håller på att förlora.

  Jag påstår att inget sker av en slump och riktlinjer är framtagna tusentals år framåt i tiden. På 1500 talet planerade man redan för nuet. Peter Rudbergs bok: Kyrkan, Astrologin och Reinkarnationsläran bara bekräftar min bild av att världen inte styrs av girighet men av en mycket stark intelligens som vill ha rädsla och lidande i världen. Att förklara detta går enbart med ögon som förstår och ser energier och dess rörelse. Annars ger det inte någon logik och man hamnar lätt i tro att det är girigheten och dumhet som styr världen.

  Jag citerar ur boken: ”Protestantismens människosyn sådan den fungerar i praktiken är farlig för den enskilde och har en förlamande och fördystrande inverkan på människan. Den har skapat ängsliga och ängslande individer, rädda och försagda varelser, som inte törs säga vad de innerst inne tänker och känner. Istället för frimodig öppenhet, ett försiktigt kringgående av alla brännbara frågor; i stället för uppriktighet och sanningsenlighet, en sneglande opportunism eller en dov tillbakahållen vredgad tystnad. Alltför många tiger och lider, skrämda till tystnad av en infostrad, och nu sedan MÅNGA GENERATIONER djupt nedbäddad i de protestantiska folkens undermedvetna – sträng övervakare (”överheten”)

  Denna kommentar passar även till artiklar om Neomarxismen

  http://ivansbj.blogspot.se/2016/11/kyrkan-astrologin-och.html

 • Sveriges politiker är inget annat än laglösa korrupta spelare som enskilda i sin tro låter sig styras av. Det vet domstolarna som därför vågar leka med den svenska lagen som de vill.

  Det finns ingen lag i Sverige egentligen sedan Sverige har gått med i EU som inte kan åberopas strida mot EU-rättens företräde i praxis. Tyvärr är detta en konsekvens som kan ha stora implikationer när det bli det enda sättet att få ordning på svensk korruption.

  Mer produktivt vore att se verkligheten för vad den är och sluta upp med att följa “Vilda Vesterns” glada gubbar men, det betyder att Var och En måste ta ansvar för sig själv!

  Dvs folk måste komma till insikt och börja agera gemensamt och kasta ut alla med agenda dit de hör hemma.

 • Väl skrivet Lasse. Denna artikel reflekterar väl mina egna tankar och känslor just nu. Jag hoppas också att det finns fler mulsimer som är villiga att gå ut ‘publikt’ och visa och demonstrera sitt förakt för dom hemska våldsdåd som sker här idag av samspråkiga. Det behövs verkligen tror jag.

  Men det är skrämmande tider vi lever i och det gäller inte bara oss etniska Svenskar. Dom flesta som mördats och förtryckts av Daesh har ju varit muslimer. Man bör komma ihåg det också.

 • Måsre erkänna att jag aldrig har förstått mig på vår nomenklaturas översittarfasoner.
  Och inte nog med det; härom dagen kom jag på mig själv med att sitta vid frukostbordet och ifrågasätta min vilja att gå i döden för att de skulle få fortsätta att uttala sina åsikter…

 • Birgitta 27 Okt, 2016 at 21:55

  Du nämner parasitisk sjukdom, Birgitta. Jag börjar undra om inte Henning Witte har rätt i, att Sveriges politiker faktiskt är “mind controlled med skalärvågor”.

 • Tack Lasse för din artikel! Skönt att läsa någon som tar bladet från munnen.

  Politikerna har drabbats av någon form av allvarlig, parasitisk, sjukdom som gör dem oförmögna att tänka normalt. De gör precis tvärt emot vad folket vill och agerar mot folkets intressen. Politikerna krigar mot oss och det verkar inte bättre än att de avser att byta ut det svenska folket mot analfabeter och svagt utbildade främlingar en masse (röstboskap) för att starta ett nytt Sverige. Vi får njuta av våra bostäder och våra egendomar så länge vi nu tillåts ha dessa kvar.

  Politikerna har brutit samhällskontraktet. Varför måste vi betala skatt när vem som helst som träder över gränsen, och senare hela tjocka-släkten, överöses med förmåner, t o m bakåt i tiden då de inte ens befann sig i landet?

 • Grundlagsändringar skall brytas ut ur den vanliga vaprocessen. En ändring kan ju smygas in mörkad och sedan vaknar landet upp med en grundlag de inte har varit med om att stadfästa.
  En grundlagsändring skall föreläggas folket i en särskild valprocess. Dessutom skulle vi ha ett “väktarråd” som håller partier i strama tyglar att följa det program man lovat i val. Reinfeldts program-flipp-flopp är ju ett skolexempel på hur man kan ljuga sig fram med en från börjar dold agenda.

 • Sverige kommer att förvandlas till ett kontrollsamhälle typ Oceanien anno 1984 där alla blir nertryckt och förnedrad av stasimaffian

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *