Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Tror du att MSM:s neo-marxism vill hjälpa dig till en bättre framtid? – Neo-marxism Del 4

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 oktober 2016
- NewsVoice redaktion
DN-skrapan januari 2018 - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

ANALYS. Marcus Gullberg som djupdyker ner i neo-marxismens försök att forma hela Västsamhället har tio frågeställningar bestående av flera delfrågor till Sveriges makthavare. I denna artikel presenteras de tre första frågeställningarna som avhandlar massmedia, försvarsmakten och flyktingpolitiken. 

Text: Marcus Gullberg,  civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare. Artikelserien om neo-marxism: Del 1 | Del 2 | Del 3

Marcus Gullberg, selfie
Marcus Gullberg, selfie

I de föregående artiklarna om neo-marxism diskuterades den globala neo-marxismens maktövertagande där USA idag har tagit över f.d. Sovjetunionens roll som dess främsta företrädare. Det innebär också att man nu kan läsa mer sanningsenliga artiklar på tex RT.com än i västerländsk MSM.

Hela situationen är omvänd jämfört med under det kalla krigets dagar. I dessa artiklar ser jag på ett antal aktuella och fundamentala frågor för Sverige, tex frågan om hur vi skall kunna föda vår befolkning i ett krisläge, försvarsfrågan, Syrien-krigets orsaker samt dess efterverkningar på Sverige i form av massmigration.

Jag tar även upp MSM:s (Main Stream Media) och statens propaganda mot den svenska kärnfamiljen samt svenskens sociala problem i form av ökad ensamhet och ensamhushåll.

Slutligen lite om de svenska barnens katastrofala nedgång som MSM aldrig kopplar till svenska kärnfamiljens kollaps.

När man betraktar Sverige 2016 ter det sig ganska uppenbart att neo-marxisterna här har kommit mycket långt i förtrycket av folket.

Genom att fokusera hela MSM-debatten på materialism och ekonomi under flera decennier har man lyckats få det svenska folket att glömma bort att en nations trygghet och välmående bortom mat och husrum i huvudsak beror på befolkningens sociala relationer och sammanhållning samt den trygghet man känner.

Vissa av oss har kanske besökt andra länder med mer primitiva (läs: avancerade) kulturer och förvånats över hur lyckliga och friska människorna verkar vara där trots den uppenbara bristen på datorer, Ipads, statlig åldringsvård, industrimat och tv-apparater. När man återkommer hem och ser skillnaden börjar man undra hur det kunde gå så snett för oss.

Genom att bryta upp den svenska familjen, urbanisera befolkningen och driva på massmigration samt eliminera traditionell kultur, religion, försvar och industri har man uppnått flera effekter såsom t.ex. att försvaga landets barn samt att isolera och anonymisera människor och göra dem deprimerade och oroliga.

På det materiella planet gör man folket helt beroende av den centrala mat- och vattenförsörjningen via kommun eller storföretag.

Neo-marxismens fundament är total kontroll över all media så att folket inte får en chans att höra sanningen.

Så fort folket får reda på sanningen kommer de att vända sig mot tyrannerna. Orsaken är att neo-marxismen vill försvaga och förslava människorna och införa sin egen globala diktatur – allt enligt deras egna ord.

Plato sa:

“Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty.” 

Det är en mångtusenårig sanning att det sista stadiet i en civilisation är tyranni och den föregås alltid av demokrati. Den “demokratiska människan” är helt upptagen av sina onödiga begär, t.ex. rikedomar, njutning och materiella ting. Hans livsstil saknar struktur och prioriteringsordning. Till slut kommer demokratin att gå under pga individens frihetstörst som leder till anarki. I det läget träder en ny härskare fram och tar makten med järnhand. Den mannen kommer enligt Plato att vara en ond tyrann som mördar och plundrar och saknar all form av moral.

När folket vaknar upp och inser vad som har drabbat dem är det för sent. Detta scenario är vad Plato beskrev för tusentals år i sin bok “Republiken, bok VIII”.

Fredrik Reinfeldt skrev i boken “Det sovande folket” 1993:

“Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa välfärd.”

Det känns lite märkligt att vår förre statsminister anser att svenskarna är mentalt handikappade samtidigt som han kanske var ärlig i sitt uttalande. I hur många länder skulle en statsminister ha kunnat uttala sig så om sitt eget folk utan konsekvens? Skulle han inte ha blivit stämplad som en förrädare i många länder?

Menade inte Reinfeldt egentligen att svenskarna är grundlurade av MSM och sina politiker som gjort staten till folkets Gud?

Låt oss undersöka några kärnfrågor för Sveriges framtid i hopp om att hitta sanningen om landets tillstånd – både socialt och materiellt. Låt oss se på vad våra makthavare faktiskt har åstadkommit under de senaste decennierna då Sverige har ansetts vara ett “fantastiskt land” i många internationella undersökningar.

1. Bakgrund: Sverige la ner i princip hela sitt militära försvar under några decenniers tid utan att fråga folket.

Debatt:

  • Har det funnits något land som har överlevt långsiktigt utan ett militärt försvar?
  • Kommer inte Sverige att bli tvunget att ge upp sin suveränitet och alliera sig med NATO/USA vid en storkonflikt?
  • Idag vill politikerna plötsligt rusta upp pga “Rysslandshotet” men är det inte så att det är alldeles för sent att börja rusta upp nu när vi redan sitter i knät på USA?
  • Blir inte konsekvensen att upprustningspengarna kommer att gå till att kriga för USA:s räkning mot Ryssland och andra ”fiender” till de neo-marxistiska globalisterna?

2. Bakgrund: Sveriges regering stödjer USA och Nato i Syrien-konflikten. Alla riksdagspartier smutskastar Ryssland som stödjer Assad-regimen i Syrien.

USA inledde med att officiellt stödja oppositionen i Syrien från 2011 med vapen och pengar. Enligt uppgift var de “pro-demokratiska” rebeller mot Assads regim. I själva verket har USA stött anti-Assad-grupper i Syrien sedan 2005 och Assad-regimen har smutskastats på alla sätt i MSM.

Debatt:

  • Assad är populär bland lokalbefolkningen i Syrien och han har en nationalistisk framtoning. Syrien var ett stabilt land med en välutbildad president som försökte hjälpa sitt folk att hålla ihop så gott han kunde.
  • Den essentiella bakgrunden till USA:s Assad-hat är att Syrien skapade en statligt ägd riksbank, sa nej till IMF-skulder, sa nej till GMO-mat, sa nej till Qatari-gasledningen, var emot hemliga sällskap, var antisionistiska samt stödde sekularism och nationalism.

Ett tydligt nej till hela neo-marxismen och globalismen alltså. Straffet blev obeskrivligt grymt. USA-stödda rebellgrupper och Turkiets armé finns nu i Syrien och landet har förstörts totalt – allt för att få bort Assad. Men MSM skyller nu alltihop på Ryssland som kom in i bilden först 2015 för att hjälpa Assad militärt.

Svenska politiker och neo-marxism bakom flyktingkatastrofen

Sveriges riksdag har stöttat (!) USA.s anfallskrig i Syrien via proxies mot Assad-regimen, ett ofattbart faktum som inte ofta diskuteras. Detta krig har genererat enorma flyktingproblem i Europa. Miljoner oskyldiga människor har drabbats av detta onödiga krig som i grunden handlar om att ett litet land står upp för sin självständighet gentemot de neo-marxistiska globalisterna.

MSM diskuterar inte heller hur det kan komma sig att alla de islamistiska terroristgrupperna de senaste 15 åren undantagslöst attackerar muslimska länder, men aldrig Israel som borde vara deras huvudfiende enligt deras ideologi.

  • Hur kan vi diskutera svenska flyktingproblem utan att först diskutera vår egen roll i skapandet av problemen via alla våra riksdagspartiers stöd för USAs anfallskrig mot Assad i Syrien?
  • Har USA någonsin skapat en välmående stat efter att de ersatt en diktator med en annan marionett?

Via MSM kan man sprida vilka lögner som helst och politikerna tror på MSM och dessutom har MSM makten att utpressa politiker via förtalskampanjer vid behov. Enda chansen att ändra situationen är via alternativ media.

3. Bakgrund: Sverige har tagit emot betydligt fler migranter per capita än andra EU-länder de senaste 25 åren.

De flesta av dessa migranter har en annan kulturell och religiös bakgrund än den västerländska vilket ställer höga krav på migrationshanteringen.

Debatt:

  • Ingen frågade svenska folket om migrationsfrågan och allt ”bara hände”. Blev det inte så att vi misskötte hanteringen av migrationen pga att all migrationsdebatt förtrycktes av MSM?
  • Var allt detta en slump eller var det så att neomarxisterna ville skapa ytterligare söndring i Sverige?

Det som skett i Sverige de senaste 25 åren har mig veterligen aldrig skett i något annat västligt land. MSM har genom att stämpla alla etniska svenskar som ville diskutera migrationsfrågan som “rasister”, lyckats skapa en situation där vi har hundratusentals (oräknat alla illegala migranter) nyanlända, vuxna migranter från främmande kulturer utan högre utbildning och utan chans att få ett arbete på flera år.

En stor del av orsaken är att alla våra lagar och regler hindrar migranterna från att snabbt skaffa sig ett praktikjobb och integreras i samhället. Det paradoxala är att både svenskar och migranter behandlas som statens/MSM:s fiender utan att någon reagerar. Svenska folket skall betala notan för att svenska staten vägrar sköta migrationen på ett bra sätt.

Eftersom det inte finns någon bra migrationspolitik i Sverige utan endast den neomarxistiska ”söndra och härska-strategin” blir följden att många migranter inte kan integreras och skaffa sig ett arbete utan de sitter fast i bidragsberoende. Samtidigt lider hundratusentals ”svenska” barn och ungdomar av allehanda fysiska och psykiska besvär varje vecka men dem pratar vi inte om utan vi ger dem istället piller.

Vi pratar inte heller om den sociala katastrofen bland våra egna medborgare utan vi pratar istället om migranternas fysiska lidande i sina hemländer – ett lidande som vi stödjer till fullo via USA:s krig i Mellanöstern mot ”dåliga diktatorer”. Tror någon att nästa regim kommer att göra det bättre?

Antag att vi tar emot långväga gäster på vårt eget sjukhus som kallas ”Paradiset” i MSM. Patienter delar ut mat och pengar till gästerna som är ganska nöjda. Maten och pengarna är ju bra men vad händer sen? Hur lång tid tar det innan gästerna inser att de hamnat på ”Sjukhuset Sverige” – globalisternas neo-marxistiska drömland där härskarna rånar, hotar och förtrycker folket dagligen utan att någon tycker det är konstigt. Riskerar inte gästerna att känna sig grundlurade när de inser sanningen om deras begränsade möjligheter i Sverige?

Neo-marxisternas planer är som beskrevs tidigare att utnyttja de massmigration för att skapa mer söndring och anarki i samhället så att de kan införa nya lagar och sedan ta all makten i en global diktatur. Allt i linje med Platos uråldriga teori om demokrati följt av tyranni, mord och förstörelse.

Artikelserien om neo-marxism: Del 1 | Del 2 | Del 3 

Text: Marcus Gullberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq