Rupert Sheldrake håller föredrag om parapsykologi på ABF: “Setting Science Free” – 12 oktober Stockholm – Annons

publicerad 11 oktober 2016
- av NewsVoice
Rupert Sheldrake - Foto: Wikimedia Commons

Rupert Sheldrake är en världsledande forskare inom parapsykologi. Sheldrake har blivit mycket uppmärksammad i internationella medier, men han är också ett allvarligt hot mot det etablerade materialistiska paradigmet.

Efter att Sheldrake hållit TED-föredraget “The Science Delusion” om naturvetenskapens svagheter beslöt TED:s administration att ta ned föredraget från webben vilket orsakade omfattande protester världen runt. Du kan se det “förbjudna” föredraget nedan.

I föredraget på ABF går Rupert Sheldrake igenom några naturlagar som ändras med tiden. Han tar upp att gravitationskonstanten inte alls är konstant och att ”The Mind” (Sinnet) är mycket mer än aktiviteter inuti hjärnan samt att minnen kanske lagras oberoende av hjärnan. Utan dogmer blir vetenskapen friare och mer intressant, skriver arrangören Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF).

Arrangör: Sällskapet för Parapsykologisk Forskning
Dag
: 12 oktober 2016, kl 19:00.
Avgift:200 kr, medlemmar 150 kr. 
Lokal: Sandler-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag tror du missar vad Sheldrake säger. Det är inte han som påstår att ljusets hastighet varierar, det är de experter som är mest kunniga inom fysik som påstår det och Sheldrake endast förmedlar att fysikerna kommit överens genom “intellectual face locking” dvs att man så att säga kom överens om att komma överens om ljusets hastighet, intellektuellt.

  Jag tycker även man måste se till Sheldrakes hela föredrag där han går igenom de 10 dogmas som naturvetenskapen klamrar sig fast vid för att försöka cementera naturvetenskapen som en ledstjärna i ett materialistiskt-mekaniskt universum. Han visar att det inte handlar om vetenskap utan om världsåskådning, att det som utges för att vara stadig allvetande vetenskap egentligen är en rad av “filosofiska grepp” inklusive greppet runt ljusets hastighet såsom konstant.

  Inget fel med filosofi alltså, men poängen med Sheldrakes avklädning av vetenskapen som en solid företeelse är, som jag uppfattar det, att visa att den är mer filosofisk än vad man velat erkänna.

 • Jag tror du missar vad Sheldrake säger. Det är inte han som påstår att ljusets hastighet varierar, det är de experter som är mest kunniga inom fysik som påstår det och Sheldrake endast förmedlar att fysikerna kommit överens genom “intellectual face locking” dvs att man så att säga kom överens om att komma överens om ljusets hastighet, intellektuellt.

  Jag tycker även man måste se till Sheldrakes hela föredrag där han går igenom de 10 dogmas som naturvetenskapen klamrar sig fast vid för att försöka cementera naturvetenskapen som en ledstjärna i ett materialistiskt-mekaniskt universum. Han visar att det inte handlar om vetenskap utan om världsåskådning, att det som utges för att vara stadig allvetande vetenskap egentligen är en rad av “filosofiska grepp” inklusive greppet runt ljusets hastighet såsom konstant.

  Inget fel med filosofi alltså, men poängen med Sheldrakes avklädning av vetenskapen som en solid företeelse är, som jag uppfattar det, att visa att den är mer filosofisk än vad man velat erkänna.

 • Jag såg hans TED föredrag i TV ifjol tror jag. Där påstod han att ljusets hastighet varierat signifikant under 1900-talet. Det stämmer inte när man tar hänsyn till felgränserna i mätningarna. Det är inget fel att ställa ifråga om naturkonstanter varierar. Det har många fysiker gjort. Dom kom fram till att det var förvånansvärt liten marginal i deras värden till att liv i universum tycktes skulle ha varit omöjligt.
  Om ljusets hastighet varierade i den omfattningen som Sheldrake trodde tex så att en front av förändring rörde sig genom rymden så skulle antagligen stjärnljus som passerade genom det området refrakteras och ge upphov till konstiga förvrängningar eller svaga spegelbilder mot tomma intet som ändrade läge över tid.
  Numera definieras ljusets hastighet som en bestämd konstant men det är inget fusk utan man flyttar en eventuell variation till längd och tid.

 • Jag såg hans TED föredrag i TV ifjol tror jag. Där påstod han att ljusets hastighet varierat signifikant under 1900-talet. Det stämmer inte när man tar hänsyn till felgränserna i mätningarna. Det är inget fel att ställa ifråga om naturkonstanter varierar. Det har många fysiker gjort. Dom kom fram till att det var förvånansvärt liten marginal i deras värden till att liv i universum tycktes skulle ha varit omöjligt.
  Om ljusets hastighet varierade i den omfattningen som Sheldrake trodde tex så att en front av förändring rörde sig genom rymden så skulle antagligen stjärnljus som passerade genom det området refrakteras och ge upphov till konstiga förvrängningar eller svaga spegelbilder mot tomma intet som ändrade läge över tid.
  Numera definieras ljusets hastighet som en bestämd konstant men det är inget fusk utan man flyttar en eventuell variation till längd och tid.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *