Tabubelagd forskning om kulturskillnader – Alla ska vara lika men alla är olika

publicerad 13 oktober 2016
- Harriet Larsson
Muslim och svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock
Islam-muslim-svensk - Kulturskillnader och likheter - Foto: Crestock.com
Islam-muslim-svensk – Kulturskillnader och likheter – Foto: Crestock.com
Harriet Larsson
Bild: Harriet Larsson

Harriet Larsson är numera pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast inom rehabiliteringsarbete. Hon har varit engagerad i minst ett hundratal patienter med annan etnicitet. Hon skriver i denna debattartikel om några av de tabubelagda ämnen som kan få framtida konsekvenser för samhället, konsekvenser vilka inte heller får beröras i den politiskt korrekta debatten.

Text: Harriet Larsson. Samhällskritiska inlägg finns även på hennes blogg ”Utanför åsiktskorridoren”

När forskningsresultat avviker från rådande uppfattning i samhället, som styrs av makthavarna med media som dess megafon, så sätts etiketten islamofobi och/eller rasism snabbt på. Speciellt utsatta är forskare som bevisar att olikheter finns mellan värdlandets befolkning i väst och invandrare från främst Menaländer [Mellanöstern och Nordafrika].

Värdegrund och allas lika värde används ständigt som alibi för att lägga lock på diskussionen om olikheter. Tyvärr definieras aldrig vad ett värde består av. Människors värde är relativt, för det bestäms av andra människor i ett socialt sammanhang.

I egenskap av att vara människa finns ett allmänt värde som är lika för alla, vi skall ha samma värde inför lagen, samma rättigheter och skyldigheter i samhället etc, men betraktar vi det funktionella värdet, nyttan av vår kompetens, så finns stora skillnader. Våra kunskaper är olika, nyttan av vår kompetens beror i vilket land den praktiseras i och om värdlandet har behov av våra erfarenheter och kunskap.

Obekväma frågor som måste få ställas är:

 • Lika värde i förhållande till vad?
 • Lika värde för vem?

Tyvärr har mångkulturella vänsteraktivister en förkärlek till vad jag betecknar som falsk forskning. Segerstedsinstitutet i Göteborg är ett exempel, de flera forskare ej är disputerade, som bedriver forskning om till exempel rasism och politiskt våld. Det handlar enbart om politisk opinionsbildning.

Tänk om alla som blir kallade för högerextreminister också skulle få ett offentligt finansierat institut?

Jag är väl medveten om att ingen grupp är homogen, men när avvikelser från den korrekta normen om allas lika värde, blir problem för rehabilitering, integrering och invandrares arbetsmöjligheter är det vår skyldighet att förstå bakomliggande orsaker.

Vi måste först få kunskap för att förstå och för att därefter kunna förändra både förhållningssätt och åtgärder till mer framgångsrik integrering.

Kulturskillnader

”Han vara en idioto, jag ska mörda honom” utbrast en invandrarkvinna, som besökte mig på mottagningen, medan hon drog pekfingret under hakan, som illustration till lämpligt tillvägagångsätt.

Första gången jag tog del av dessa hotelser blev jag förskräckt, men jag lärde mig snart att det bara var en del av många muslimers uttrycksätt. Efter besöket gick patienten tillsammans med mordoffret, som satt utanför i väntrummet, riktigt fridsamt ut genom korridoren.

När jag fick jag upplysning om den danske psykologen och författaren Nicolai Senners (f.1976), forskningsstudier fick jag förklaring till mina erfarenheter. Han har undersökt skillnader i personlighet mellan människor som vuxet upp som muslimer och som vuxit upp som västerlänningar.

Senners meritlista är lång, bakgrunden till hans bok ”Among Criminal Muslims. A. Psychologist´s Experiences from Copenhagen Municipality” är hans digra arbete bland kriminella på danska ungdomsfängelser, där muslimer utgör 70% av de intagna.

Jag återger några uttalanden av honom från en intervju, som ursprungligen är publicerad 2012-04-02 på Jihad Watch, i översättning av Mats Dagerlind.

”Det kanske bär oss emot, men vi västerlänningar måste överge vårt ödmjuka, dialogsökande och politiskt korrekta sätt om vi ska ha en chans att kommunicera med den muslimska befolkningsgruppen…

…Jag identifierade fyra huvudskillnader som är viktiga för att förstå muslimers beteende. De har att göra med – ilska, – självförtroende, det så kallade -”locus of control” (psykologisk term för var en person anser att de krafter finns som styr hans liv, övers. anm.) och – identitet.

…När det gäller ilska så anser västerlänningar att det är en svaghet som kan bero på brist på självkontroll. Muslimer däremot ser ilska som en styrka, man vinner respekt”.

Senner konstaterar utifrån sina forskningsresultat att icke aggressiva reaktioner ser västerlänningar mer som en inbjudan till dialog, där kompromisser har konsensusmål. Muslimer tolkar det mer som sårbarhet som kan utnyttjas

”I den västerländska kulturen uppfostras vi till att ha en “inre locus of control” vilket betyder att vi betraktar våra inre känslor, reaktioner, beslut och synsätt som de huvudsakliga beslutspåverkande faktorerna i våra liv. En “inre locus of control” leder till ökat egenansvar och motiverar människor till att bli förmögna att lösa sina egna problem. Muslimer uppfostras till att ha en “yttre locus of control”.

Deras ständiga användande av uttrycket inshallah (“med Allahs vilja”) i diskussioner om framtiden tillsammans med det faktum att det mesta i deras liv dikteras av yttre traditioner och överheter, lämnar väldigt lite utrymme för individuell frihet”.


Senner anser att många västerlänningar går för långt i sitt egenansvar och börjar ta på sig ansvaret också för andras uppträdande.


Vårt överbeskyddande välfärdssystem skärmar av invandrare så att de inte lägger märke till konsekvenserna av deras eget olämpliga uppträdande och därför inte heller lär sig av sina misstag eller motiveras att bättra sig.

Han menar också att identitet spelar stor roll när det gäller psykologiska skillnader mellan muslimer och västerlänningar.

…”Västerlänningar får lära sig att vara öppna och toleranta gentemot andra kulturer, raser, religioner osv, medan för muslimer är islam den enda och rätta läran…”

Bland bokstavstrogna Koranläsare, som önskar ett kalifat efter wahhabismens principer, är föraktet mot alla otrogna mycket stort.

Kristna, judar och homosexuella utgör måltavlor. Att avlägsna dessa otrogna själar från jordens yta, ger bara pluspoäng i Allahs himmel med alla väntande jungfrur.

Senners arbete som återgivits i boken, bemöttes med stor kritik från vänsterliberal media, han blev anklagad för att vara främlingsfientlig!

Erfarenheter från mitt arbete

Från mottagningen minns jag två högutbildade patienter med uttalade funktionsnedsättningar, de lärde sig svenska mycket snabbt och deras digra kompetens gjorde att arbete erbjöds på universitet i landet. Tyvärr utgjorde de undantag, majoriteten av de utlandsfödda patienterna i yrkesverksam ålder hade otillräcklig skolgång och en del var till och med analfabeter.


SFI-kurser avbröts ofta i förtid med orden ”Jag har rätt till tolk” eller ”I Sverige har man rätt till bidrag, behöver inte jobba.” Lämpliga jobb var det ont om och rehabiliteringsinsatserna slutade ofta med olika bidrag.


Det var främst utbildningsnivå, inte funktionsnivå som avgjorde möjlighet till försörjning.

SVT hade ett program i Kunskapskanalen (2011-04-29) med den spännande rubriken ”Vetenskapens sista tabu” som handlade om att forskare i flera studier hade konstaterat att stora skillnader fanns i intelligens baserat efter ras och kön.

Inom naturvetenskapen råder strikta definitioner av ord, begrepp, fenomen, men inom politik och samhällsdebatt används ord med positiv klang, mer för att visa hur god avsändaren själv är, ofta till en adressat som inte anses ha samma egenskap.

Ingifte ger genetiska problem

Under några år arbetade jag som företagsgymnast med ansvar för hemtjänst. En av arbetsuppgifterna var att göra hembesök hos ”tunga” vårdtagare för att se om ergonomiska åtgärder kunde underlätta vid förflyttningar för personalen. Jag har ännu starka minnesbilder av två gravt handikappade barn, som varken kunde gå, tala eller förstå. Orsaken till funktionsnedsättningen viskades det bara om, ingiften under flera generationer!

Camilla Stoltenberg - Foto: Terje Heiestad
Camilla Stoltenberg (sedan 2012 direktör för norska Folkehelseinstituttet) – Foto: Terje Heiestad

Redan 1998 lade professor, genetikern Camilla Stoltenberg (f 1958) i Norge (syster till Jens Stoltenberg) fram sin avhandling som handlade om ingiften.

Hon bevisade genom sin forskning att ingiften i släkt och familj orsakade dubbelt så många barn med motoriska och/eller kognitiva handikapp, som de individer som ej praktiserade denna urgamla sedvänja.

I stället för beröm för sin forskningsinsats blev hon anklagad för främlingsfientlighet!

Andra forskare har kommit fram till samma resultat i sina arbeten. Danska förskollärare rapporterar om kraftig överrepresentation av invandrarbarn med kognitiva störningar, men här hemma är det knäppt tyst.

Alla ska vara lika men alla är olika

Vänstern är mycket förtjust i sociala konstruktioner beträffande ras och kön, där alla är lika. Tyvärr dominerar denna vänsterliberala uppfattning både debatt och politiska beslut i hela västvärlden. Beröringsskräcken för negativa olikheter får därigenom bara ökat stöd.


Förståelse kräver alltid kunskap, som kan ge redskap till förändring. Men hur skall vi kunna förändra och förbättra integrationens alla områden, när forskning och fakta betraktas som främlingsfientlighet och rasism?


Skall rädsla för att invandrare i förorten stigmatiseras av opassande forskningsresultat få fortsätta att råda, så kommer integrationen aldrig att lyckas, trots inflationen av kostsamma projekt.

Det enda som gynnas är att enklaverna med bokstavstrogna Koranläsare bara blir fler och att murar byggs mot värdlandets lagar och regler.

De största förlorarna är kvinnor och ungdomar som själva vill bestämma över sitt liv, men detta vill politiker i sin mångkulturella iver inte se.

Tänk om samma strutsbeteende och/eller anklagelser om främlingsfientlighet hade varit fallet inom medicinens historia, då hade vi aldrig fått möjlighet till livräddande interventioner.

Ansvariga politiker måste sluta att blunda över migrationens svårigheter. De borde tacksamt ta del av vetenskapliga arbeten och ha dem som underlag och verktyg till förändring och inte bara nöja sig med käcka uppmaningar att vi ska klara av alla utmaningar.

Men det förutsätter att sociala strukturer, normer, identitetspolitik och kulturrelativism får stryka på foten till förmån för forskning och erfarenhet från fältet.

Text: Harriet Larsson. Samhällskritiska inlägg finns på hennes blogg ”Utanför åsiktskorridoren”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag har valt att radera några kommentarer i denna tråd som drar för snabba slutsatser om att Harriets artikel skulle vara rasistisk. jag lät publicera artikeln för att den håller sig balanserande på en lina utan att falla ned i intetsägande politisk korrekthet på ena sidan och risken att betraktas som extrem på den andra. / red

 • TOMAS och LXV, vilken troligtvis är en och samma person..

  Åk till wahhabisterna i Saudiarabien, hävda dina mänskliga rättigheter när du väl är där och predika sedan för dom om tolerans och om allas lika värde så ska du få se vad som händer. När du väl befinner dig i fängelsehålan och hör piskans vinande så kan du skrika rasist så hur mycket du bara vill. Jag kommer aldrig att tolerera wahhabism, eftersom det är HELT intollerant och HELT totalitärt! Men detta är väl också målet för den nymarxism som vi ser i Sverige idag eller? Man tar dessutom författarens ord ur kontext och väljer en del av en mening som man sedan attackerar d.v.s. “halmgubbe” -taktik (propaganda teknik). Jag blir så trött på sådana meningslösa kommentarer..

  Human rights watch – HRW – Saudi Arabia 2016
  http://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/saudi-arabia

 • Det var en bra artikel av Harriet. Det finns ett mönster bland skribenter som man tyvärr också ser här, det är att man inte skiljer på orsak och verkan. Så trots att vår tids upplösning sker genom och förs ut genom, eller via, uppstyrd uppbackning av fenomen som scientism, forskning och alla institutioner och skolväsen som ägarna till agendans alla programs inriktningar oavsett var vi dimper ned inom institutioner, media, forskning, osv – så skrivs det ÄNNU EN GÅNG att det behövs forskning… har vi inte fått nog av eländet? Vad finns att “forska” om? Det är till för att ersätta något, tro inget annat. Tage Erlander sa att vad som är så bra med Sverige är att det är en så homogen befolkning – idag skulle ingen knappt säga saker utan att inleda eller avsluta med att säga att “‘forskning’ säger…” /”Forskare vet nu…” osv – men han behövde inte säga det – men “allt” tog slut efter Erlander. För pk-agendan har kommit dithän att forskning (lögner som drar den upplösande agendan vidare) ersätter det vi alla naturligt vet/visste inom oss – för sanningen finns DÄR, och inte i läroböcker och Rockefellers skolväsen eller deras Chalmers och alla namn det har på SINA medel att utåt ge legitimitet och skriva om svart till vitt, och vice versa – vi bär sanningen med oss – pk-programmets institutioner är till för att skymma och täcka över det, eller det man inom sin krets har nedärvt av vishet, sunt förnuft, förståelse och allt man behöver för sin krets eller kulturs överlevnad. Nu har folk hjärntvättats så gravt att de som redan valsats genom denna “grottekvarn” av “forskning” och “studier” och regimens propagandabyrå svt, mm, vilket är allt till för att accelerera den upplösande agendan – så man tror man tänker själv… (tex: “jag” är… vänster, muslim, antirasist, miljöpartist…) och inte inser att man hjärntvättats och vilseletts, då man säger saker som tex Ale.

  Elisabeth skriver om “sin” definition av rasism. Men det du skriver skulle du inte kunnat skriva om du varit utanför vad en omvärld av skolböcker och pk-institutioners omdefinition av ords innebörd, orwellianskt…hade fyllt upp dina skolpoäng, så du tror på att det är “din”… Det har nu gått så långt att västerländska människor har det som en tärande parasit i kroppen, inför kollaps. Svarta i tex USA kan fortfarande öppet säga att de är stolta, och att man ska skydda och bevara sina sammanhang/ras osv. Vita som genomgått elitens hjärntvättsprogram talar om “jag är….”, “‘min’ definition…” osv – och förstår inte alls hur det är att vara infödd i ett ont proram som löper från det vi föds, här.

 • Gällande rasism. Jag anser att det finns olika raser. Men jag är inte rasist då jag inte anser att någon ras är bättre än någon annan. Jag väljer inte bort människor p.g.a. ras och inte, eller kultur, om vi lirar bra tillsammans. Och jag anser att var och en ska få välja hur den vill leva, och med vilka. Och vad folk tycker i allmänhet struntat jag i och även gällande hur folk väljer att leva. Men, när vi kommer till hur lagen ska tolkas är det viktigt. Vi har en extremt homogen grupp som ska tolka lagen och de väljer ju givetvis hur lika “vi” ska vara inför lagen och de väljer vilka som ska dömas till fördel för andra. Det kan ändras nästan från en dag till en annan beroende på vilka direktiv de får. Lagen är mer eller mindre skit samma i Sverige. I synnerhet Grundlag och MR. Gäller även beslut och handläggning på lägre nivå. DÄR blir det mycket problematiskt. När andra ska välja åt en och det passar. Den homogena grupp som bestämmer lämnar sällan sin egen lilla homogena grupp och ser inte vilka konsekvenser deras beslut får.

 • Västvärlden har ett styvt jobb att göra innan man kan få en realistisk självbild. En sådan självbild erkänner att man är den, över hela världen, mest överlägsna aggressiva och krigiska människan. Det kommer till uttryck bl a i form av en gigantisk vapenproduktion, massförstörelsevapen i en ofantlig omfattning, krig och terror mot andra folk och länder i en skala som inga andra kan mäta sig med. Miljontals döda och lemlästade, hela länder sönderbombade och hem och hus i ruiner. Och nu står man redo att när som helst börja bomba sönder nästa land.
  Ale, för att citera dig ovan, kunde, om man för en gångs skull vände blicken inåt, stå som motto för den uppjagade skräcken för att stå utanför nato:
  “… om inte aggressivitet möts med lika eller större aggressivitet återstår endast utfrysning från den grupp som praktiserar självkontroll över just aggressivitet, vilket torde vara synonymt med segregation.”

 • En viktig debatt som borde föras i MSM. NewsVoice har modet att låta yttrandefriheten få vara ledstjärna.

  Håller inte med om att det skulle vara “rasistisk smörja”. På vilket sätt? Beklagligt när man slarvar med begreppet “rasism” på ett nedvärderande sätt. Faktum är att det ofta kommer från vänsterhåll. Gissningsvis för att tysta debatt. En mycket farlig utveckling, se: https://youtu.be/MvuPYTnAaVc . Först när det är medvetet nedlåtande mot andra människor eller grupper är det frågan om rasism, antisemitism eller islamofobi.

  Hur man får ”bokstavstrogna Koranläsare, som önskar ett kalifat efter wahhabismens principer” till “västerländska xenofobiska generaliseringar” förstår jag inte. Motsägelsefullt. Precis vad ISIS handlar om.

  Jag skulle vilja veta mer om Nicolai Senners och hans arbete utan att behöva läsa det på suspekta sajter – finns många sajter som inte säger det rakt ut men är högerextrema under ytan – för att få en inblick i hans arbete och motiv. Om det finns minsta antydan till förutfattad mening, d v s rasism eller islamofobi, skulle det åka i papperskorgen.

  Samma sak om programmet “Vetenskapens sista tabu” som jag inte vet något om. Intelligens kan mätas på flera sätt. Många äldre kulturer t ex i Afrika är i mina ögon mer intelligenta då de tycks vara mer i kontakt med känslor, det inre och förstår att vi är en del av något större. I viss mån kan det även gälla muslimer och alla troende. En insikt vi har förlorat vilket i mina ögon och i detta fall gör oss mindre intelligenta.

  Att muslimer är överrepresenterade kan också bero på en känsla av utanförskap i en kultur som är främmande från den han/hon är fostrad i hemifrån, vilket är förståeligt. D v s det kanske inte handlar om islam vs västerländska värderingar utan kulturkrocken och vad det gör med unga mäns självkänsla.

  Att det handlar om “manliga” kulturer spelar också in. Något vi måste vara vaksamma mot för att inte förlora kampen om det jämlika samhället. Jag förstår tanken med hijab som på ett sätt är ett bejakande av det inre istället för yta men det gör mig också illa berörd då det är nedvärderade mot kvinnan bakom. Ett tecken på att islam på sitt sätt är ett verktyg för mannens rätt. Vore det inte bättre om männen istället gick runt med helsvarta ogenomskinliga glasögon? Skaparen har inte avsett att kvinnor ska behöva dölja sig.

  Instämmer i detta: “Viktigast är att oavsett syfte med forskning och forskningsresultat ska samhället inte tillåtas kränka individen. Deklarationen om Mänskliga Rättigheter ska vara en ledstjärna vad gäller politiska beslut.”

  Vi behöver samtal om detta för att kunna nå ett fredligt samhälle där alla människors värde respekteras. Om man vill gå runt med hijab av egen fri vilja utan påverkan från kulturella normer måste man få ha den rätten. Likaså att vara utan. Vi i väst ligger närmare den ståndpunkten än flera muslimska länder, med vissa undantag. Något att kontemplera kring.

 • Jag har studerat socialantropologi som är en vetenskap om hur människor lever i grupp och skapar samhällen. Anledningen till att socialantropologi över huvud taget finns är med största sannolikhet att när människor från olika kulturer stötte på varandra hade vi (människor) svårt att tolka beteendet hos de (människor) vi mötte pga av att vi uppfostrats inom vår egen kultur och inte kände till andra sätt att leva. De vi mötte kände säkert likadant. Vi förstår varandra i egenskap av människor och samtidigt har vi olika sätt att uttrycka vår mänsklighet på. Det är ingen motsättning. Tvärtom. Människor är mycket bra på att anpassa sig till skiftande förhållanden. Det medför att vi är lätta att påverka och att omgivningen är betydelsefull för vilka åsikter vi har, vad vi tycker är viktigt, hur vi lever och hur vi känner.

  Jag håller inte alls med om allt du skriver, Harriet Larsson. Jag är vänster, oorganiserad, så dina kommentarer om vänstern anser jag vara delvis helt fel. Men jag instämmer i kritiken att politikerna inte enbart kan lita till politiska ideologier när de försöker lösa samhällsproblem (om det nu är att försöka lösa problemen de sysslar med). Politikerna måste låta seriösa forskare studera hur olika kulturer påverkar de individer som lever i dem och vad det får för betydelse både för individen och kulturen. Det är enormt viktigt att veta hur verkligheten faktiskt är rent vetenskapligt när man ska förhålla sig till den. För oss alla som lever i världen är det helt nödvändigt att få trovärdiga fakta från seriösa källor om vi ska kunna förstå omvärlden. Får vi falsk information eller om objektiva fakta misstänkliggörs av personer med auktoritet har vi det svårt att förstå och svårt att fatta vettiga beslut. Det blir i det närmaste omöjligt att fatta bra beslut på i stort sett alla nivåer i våra liv när vi saknar underlag för besluten.

  Vetenskaplig forskning är inte rasism. Objektiva fakta är inte rasism. Rasism är att anse att alla som tillhör andra grupper än man själv är mindre värda och att ens egen grupp har rätt att förtrycka dem både som individer och grupp. Det är min definition på rasism.

  Forskning kan förvrängas och vantolkas, men seriös vetenskaplig forskning är inte rasistisk oavsett vad den kommer fram till. Forskningen måste utföras av många och sedan sammanställas, jämföras och kontrolleras om den ska kunna ses som objektiv. Detta för att alla människor (även forskare) har sina förutfattade meningar och fördomar som påverkar oss. Även för att “den mänskliga faktorn” kan spela in och ställa till att det blir fel. Forskare ska alltid presentera sin utgångspunkt för att läsaren ska veta något om det som eventuellt påverkat resultatet. Genom vetenskapliga metoder gör man sitt bästa för att forskarna som individer inte ska påverka resultaten.

  Jag har umgåtts mycket med människor från andra kulturer och studerat olika kulturer och jag garanterar att det finns skillnader. Inga oöverkomliga skillnader, absolut inte. Vi är alla människor och mer lika än olika, som jag ser det. Men skillnader som försvårar för oss att förstå varandra om vi inte har kunskap. Att blunda för vetenskaplig forskning blir helt fel. Men man ska inte heller slaviskt tro på alla forskningsresultat eftersom frågan om makt och syfte alltid finns närvarande.

  Viktigast är att oavsett syfte med forskning och forskningsresultat ska samhället inte tillåtas kränka individen. Deklarationen om Mänskliga Rättigheter ska vara en ledstjärna vad gäller politiska beslut. Jag är övertygad om att seriös forskning hjälper mänskligheten att leva upp till detta mål.

  (Ps. Rekommenderar Gapminder till alla som inte redan känner till sidan)

 • @ TOMAS, Argument Tomas! Argumentera varför du tycker att texten är: “rasistisk smörja”, vad nu rasistisk smörja är för någonting? Det förstår inte jag? Finns det mänskliga raser? Jag tillhör nog den kategori som anser att det inte finns olika mänskliga raser. Om det inte finns olika mänskliga raser, hur kan det då finnas rasism? För i så fall blir man anklagad för något som inte finns. Försök att försvara dig mot något som inte finns.

  Finns kulturskillnader? Självklart! Bara för att kulturer är olika, är det inte synonymt med att en kultur är bättre än någon annan. Olika kulturer blir som olika språk, som har olika grammatiska uppbyggnader och trots olikheterna går det att beskriva sin omvärld, eller sig själv, oberoende språket – det görs bara på olika sätt. Vad jag vill få fram är att vi alla är så lika varandra. Likheterna ar sig bara olika uttryck.

  Något om Aggressivitet, ilska, rädsla och självkontroll samt att medelklassens Svenskar är världens mest aggressionshämmade folk på jorden.

  Min självkontroll är rätt låg, och det ser jag som något positivt. Med det menar jag att jag har direkt tillgång till mina impulser, något som alla de västerlänningar vars högsta dygd här i livet går ut på att kontrollera impulser saknar. Det finaste du kan vara i Sverige är att vara som alla andra. Lyckats du inte kontrollera dina impulser klassas du som en person med bristande impulskontroll, men jag säger då att om du inte ens har tillgång till dina egna impulser, vad har du då i den här världen? Men om du nu inte ens har tillgång till dina egna impulser, så blir det ju något naturligt att avundsjukt anklaga andra för bristande impulskontroll, för att på så sätt dölja den egna brist på impulser. Men bristande impulskontroll är inte synonymt med ytterhandlingar.

  Sedan angående Aggressivitet: som för mig är för en blandning av ilska och rädsla. En aggressiv person är i lika hög grad rädd som ilsken. Sedan ligger det en värderande skillnad mellan aggressivitet och ilska – jämför detta: Person A var mycket aggressiv, då blev person B arg! När jag möter aggressiva människor fokuserar jag på deras rädslor – inte på deras ilska, samt bemöter den samma med total känslokyla. En aggressiv person kan inte hantera sin ilska då ilskan skrämmer, då projicerar dem över sina rädslor. Om motparten då vägrar bära rädslan, studsar rädslorna tillbaka och kvar blir endast rädsla utan ilska. Flera gång har jag utmanas av ungdomsgäng i förort där bor. En gång kom av gängets medlemmar fram och spottade på marken framför mig. Jag naglade fast hans ögon i mina och håll dem kvar. Till slut sänkte han huvudet och sa de förlåt. Ännu svårare är det i de läge att gå fram och säga det är ok. Jag både accepterar och härbärgerar alla hans känslor och bort flög borde ilska och aggressivitet. Han ville bara bli sedd.

 • – mycket kloka ord om aggressivitet och kultur: “När det gäller ilska så anser västerlänningar att det är en svaghet som kan bero på brist på självkontroll. Muslimer däremot ser ilska som en styrka, man vinner respekt”.

  Det är sant så till vida att om inte aggressivitet möts med lika eller större aggressivitet återstår endast utfrysning från den grupp som praktiserar självkontroll över just aggressivitet, vilket torde vara synonymt med segregation.

 • Intressant artikel.

  Jag reagerar dock på tredje stycket bakifrån: “Tänk om samma strutsbeteende och/eller anklagelser om främlingsfientlighet hade varit fallet inom medicinens historia, då hade vi aldrig fått möjlighet till livräddande interventioner”. Här är det svårt att förstå exakt vad författaren avser, men jag tolkar det som att hon håller fram den medicinska historien som en högtstående förebild, vad gäller objektivitet och mottaglighet för ny kunskap. Visst, det finns olika former av rehabilitering inom den skolmedicinska vården och utbildat personal som är drivna inom sitt gebit och vill väl. Detta är dock till liten tröst för de skattebetalande patienter som inte får tillgång till en bråkdel av de verksamma metoder som finns, bara för att detta gynnar läkemedelsindustrins ekonomiska intressen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *