Ulla Gabay om kroniska sjukdomar: Folk dör inte i tid

publicerad 17 oktober 2016
- Ulla Gabay

Kroniska sjukdomar - Äldre man lipar - Crestock.comSamtidigt som vi blir allt äldre exploderar kroniska sjukdomar som kräver läkemedel tidigt i livet. En kostsam historia för samhället om inget görs i tid. Och här pekar ett hälsoprojekt i Singapore på att en politisk ideologi  krävs. Men Sveriges regering fortsätter med utredningar som inte leder någon vart. Inte ens ett ställningstagande runt GMO-grödor har de lyckats fatta.

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com

Den 8 oktober i år publicerade den vetenskapliga tidskriften Lancet en intressant artikel om folkhälsan i Singapore som är lika aktuell för svenska förhållanden.

Efter att ha konstaterat att var femte medborgare skulle ha diabetes år 2050, reagerade Singapores regering med kraft. För att möta framtidens hälsoutmaning kontaktades två experter med helt olika infallsvinkel på problemet: Richard Coker (London School of Hygien & Tropical Medicine´s Diseases Policy Research Group) och Sarah Harper (Oxford Institute of Population Ageing).

Medborgarnas ansvar

Sarah Harper utgår från den vetenskapliga modellen av den demografiska utvecklingen: befolkningsfördelning, storlek och sammansättning. Utifrån perspektivet att livslängden ökar, folk väljer att skaffa färre barn och att samhället idag består av ett större antal äldre och färre i arbetsför ålder som kan skapa välstånd. En utveckling som det tagit Europa 150 år att uppnå. I Asien har den gått på en generation. Harpers råd till Singapore blev därför att ha som mål, ”The goal of public health”, att hjälpa folk att ta ett större personligt ansvar för sin hälsa.

ArcanumSkolan 2024

Exakt det som Sveriges regering tvingar sina medborgare att göra. Genom att över huvud taget inte lyfta upp den katastrofala ökningen av de kroniska sjukdomarna (i allt yngre ålder) på den politiska agendan. En galopperande utveckling som utöver livsstilsfaktorer och miljöförstöring har sin grund i det industriella kosthaveriet.

Regeringens ansvar

Richard Coker däremot utgår från ett betydligt bredare och mer komplext perspektiv än den gamla demografiska vetenskapen. Han pekar ut allt från dagens globalisering, ojämlikhet och migration, till miljöförstöringen som orsaker bakom den negativa hälsospiralen. Och menar att ingen isolerad medborgare kan ta på sig att ensam konfrontera dessa massiva sociala krafter.

I stället anser Coker att det är regeringens ansvar att ta krafttag inför de hälsohot vi står inför. Den publika hälsan måste i botten ha en politisk ideologi, utifrån de djupa spänningar i samhället som får negativa hälsokonsekvenser. Inte bara i förhållande till utsatta områden i världen, utan även på hemmaplan. Han understryker att alla nationer har ett ansvar inför de moderna hälsohot som exploderat globalt på bara ett drygt decennium. 

Eviga utredningar gör ingen skillnad

Just nu har vi en regering som över huvud taget inte har en aning om hur hälsan fungerar. En regering som inte heller kommer tillrätta med alla missförhållanden inom en allmän sjukvård som går på knäna med budgetunderskott och personalbrist.


Vi har en folkhälsominister som inte kan hantera sockerfrågan i hälsodebatten, annat än till livsmedelsindustrins fördel.


Den 28 juli i år gav han i en replik i en DN-debatt om sockerskatt beskedet att:

”Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.”

Samtidigt var han inte beredd att införa en sockerskatt, med motivationen att WHO ”varnar för alltför stor tilltro till åtgärden”. I stället hade regeringen på nytt givit Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att:

”se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysiks aktivitet”.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 gjort en årlig, nationell folkhälsoenkät, ”Folkhälsa på lika villkor”. Så sent som 2014 konstaterade myndigheten att nära hälften av alla svenskar lider av fetma eller övervikt, en av grundorsakerna till bland annat diabetes.


Om Folkhälsomyndigheten till dags dato inte kunnat sammanställa en effektiv handlingsplan för folkhälsan, bör både myndighet och enkät skrotas.


Ständigt nya uppdrag som tar år för olika myndigheter att utreda får ingen effekt på de omedelbara och tydliga hälsohot som redan finns.

Regeringen är varken för eller emot genmodifiering

Innan ens de problem som dagens industriella kost ställer till med för folkhälsan har åtgärdats, är ett nytt och kanske ännu värre hot på väg. Den genmodifierade maten som svenskarna i allmänhet av någon anledning inte verkar tro ska komma hit. För mig som följer denna fråga regelbundet är det uppenbart att EU nu ligger i startgroparna för den syntetiska biologin, GMO-matens andra generation.

För att bringa klarhet i var den sittande regeringen står i GMO-frågan, skickade jag en öppen fråga till Regeringskansliet om detta den 22 september 2016. Den 7 oktober kom ett svar från departementssekreteraren Catharina Rosqvist som bekräftade mina misstankar att regeringen inte har fattat något ställningstagande alls: De är varken för eller emot genmodifierade grödor!

En regeringen som hanterar avgörande hälsofrågor på det sätt som beskrivits ovan, gör inget annat än att lämpa över onödigt mänskligt lidande och det ekonomiska ansvaret för den kroniska sjukutvecklingen på kommande generationer.

Kanske är meningen den att folk på sikt ska dö i förtid …

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com

Källor

Lancet http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31794-9.pdf

Replik i DN-debatt http://www.dn.se/debatt/repliker/sockerskatt-bara-en-atgard-av-flera/

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Den epidemin av diabetes man vill undvika kommer från en dramatisk ökning av fetma och övervikt bland Singapores befolkning.
  Jag har själv sett den utvecklingen under mina resor till Thailand och många som bott där sedan länge har kommenterad det ökande antalet överviktiga.
  Thailand är på sätt och vis helt annorlunda än Singapore men runt ämnet här finns det många likheter, det gäller befolkning, matkultur och kulturella likheter.
  “Xenophobia, racism, stigma, discrimination, social exclusion, poverty, loss of trust, destroyed habitats”, enligt Coker, finns helt säkert i Thailand men den har troligtvis varit på samma nivå sedan lång tid tillbaka, tror inte att det har ändrats på de senaste femtio åren men det har fetma epidemin, övervikten har fyrdubblats på de senaste tjugo åren.
  Harper föreslår att regering skall hjälpa människor att ta ansvar för sin egen hälsa, nu är vi på ruta “6-7 skivor bröd om dagen”, men det blir svårt i den kulturen där oron för morgondagen är sällsynt. Sedan tycker Coker att de styrande, statsmakten, skall se det ur ett globalt perspektiv och jag antar att det är åtgärder typ massvaccinering han syftar på. Vilka åtgärder som motsvarar massvaccinering för övervikt vet jag inte men det känns väldigt totalitärt.
  Artikeln nämner inget om GMO eller kosten överhuvudtaget, men barnens livsstil skall skärskådas. Visst kan man räkna upp allt man misstänker; urbaniseringen, stillasittandet, skräpmat och ökad livslängd.
  Men varför blir unga människor feta? Varför reagera inte ungdomarna själva, eller omgivningen, på behovet av allt större klädstorlekar? I Asien kan det finnas status i att vara fet, Buddha var en rundnät kille. Finns det status i att vara stor?

 • Birgitta 26 Okt, 2016 at 07:23

  Jag håller med dig om det du skriver om biobränsle och GMO, Birgitta. Man behöver också alltid ha med sig, i GMO-debatten, de odlingsgifter som är en del av GMO-industrin. Glyfosat, Round-Up och andra glyfosat-produkter är fruktansvärt skadliga för allt levande, inklusive människan. Bland annat urlakar de kroppen på vitaminer och mineraler, omöjliggör svavelförekomst i blodet och för in aluminium i hjärnan. De slår också ut leverns förmåga att hålla kroppen ren från toxiner, i och med att de blockerar viktiga avgiftande enzymer. I följande drygt en timme långa film, berättar doktorn i datavetenskap Stephanie Seneff, forskare på skador från glyfosat och vacciner, hur “GMO Round-Up ready crops” förstör växterna, djuren och människorna: https://www.youtube.com/watch?v=mX5OiRRNRnU

  Har ni andra märkt att somliga som kommenterar texterna i NewsVoice ägnar sig dels åt att föra fram de stora industriernas, som läkemedels- och livsmedelsindustrins, propaganda, dels åt att posta uppenbart helt absurda kommentarer, avsedda att provocera fram negativa känslor hos de läsare och kommentatorer som har ärligt uppsåt och vill väl?

 • @Per Larsen

  Du är nog rätt ensam om att vilja äta mutantfiskar, vill jag påstå (t.ex. >90 % av amerikanerna vill ha obligatorisk GMO märkning). Ditt desperata halmstrå om att GMO är hälsosammare än droger, säger en del om dina argument..

  “Stress” är f.ö. naturligt för människan, i rimliga mängder. Det är ett tillstånd, som får dig att prestera på högre nivå.

 • @Birgitta
  Prova den här en gång till:
  “men lika dåligt som försvaret för GMO är, lika svagt är kritiken av GMO och att påstå att det är ohälsosamt har ingen bäring”
  Det räcker inte med att vara snorkig i debatten, kalla andra för tillmälen och byte ämne till biobränsle. Om kritikerna av GMO inte har bättre argument varför skall man då ta hänsyn till deras farhågor?

 • Per Larsen@ Du är som vanligt dåligt påläst och rabblar bara upp industrins försvar av sina svinaktiga produkter (GMO) och ohållbara metoder – allt för att tjäna elitisterna.

  Vi behöver inte GMO för att föda världens befolkning. Det finns odlingsmarker så att det räcker mer än väl för att alla ska ha mat på bordet. Orsaken till dagens obalans beror på orättvis fördelning av såväl odlingsmarker som livsmedel pga av girighet och scientism.

  Det är oerhört bekymmersamt att allt mer av världens odlingsbara marker tas upp för odling av biobränslen (som också tenderar att vara GMO). I en human värld skulle vi naturligtvis prioritera livsmedel framför drivmedel och inte “kacka” ned vår inre och yttre livsmiljö med GMO.

  “Om de 70.000 kvadratkilometer odlingsmark som användes för att odla biobränsle i EU 2008 i stället hade använts för att odla vete eller majs, hade 127 miljoner människor kunnat födas under hela året, enligt Oxfams beräkningar.”

  http://www.dn.se/ekonomi/kritik-mot-eus-biobranslepolitik/

 • @MARKUS
  En portion rökt Lax-Ål med Wasabi-sås får mitt munvattnet att rinna till, jag skulle inte tveka en sekund med att avnjuta den genmanipulerade firren även om den hade tre ögon och huggtänder. Protein som protein, men lika dåligt som försvaret för GMO är, lika svagt är kritiken av GMO och att påstå att det är ohälsosamt har ingen bäring.
  I jämförelse med stress, övervikt och droger blir GMO rena hälsokosten.

 • @Per Larsen 19:38

  I naturen åker inte (mig veterligen) ålgener spontant in i laxfiskar t.ex. De “mutanter” som uppstår äter människan inte i allmänhet (i varje fall inte i stora mängder).

  Angående exaktheten med GMO (och dess påverkan på människobiologin), så är vetenskapen kring gener och DNA i sina barnskor. Ta t.ex. “skräp”-DNAt som nyligen reklassifierades.

 • @Danne
  Ta det lungt, mitt sista inlägg är satirisk. Naturen gör inga naturliga förändringar efter behov, det är ren slump det som händer där i det naturliga till skillnad mot laboratoriernas verksamhet! Däremot kan de av människor skapade projekten vara oetiska, som exemplet ‘infertila hybridlaxar’ men det skall inte påverka alla bra intentioner och forskningsprojekt.

 • Per Larsen

  Naturen behöver vare sig din eller monsantos inblandning för att vidare utvecklas. Naturen gör naturliga förändringar, efter eget behov. Du och de dina vill modifiera naturen efter eget behag och där ingår säkerligen människans natur också. Människans natur är anspassad till jordens natur sedan miljoner år tillbaka så tack men nej tack, vi behöver inte ha någon artificiell hjälp med det eftersom det redan fungerar så bra. Snacka om hybris alltså..

 • @Markus
  Genförändringar i naturen övervakas inte, finns det dålig inverkan av dessa naturliga mutationer upptäcks de ofta för sent och ställer till med omfattande skador, svin- eller fågelinfluensan behöver inga tusen år för att bli ett globalt hot.
  GMO är betydligt säkrare än de av naturens slumpmässiga mutationer.
  Säg nej till naturens eget okontrollerade GMO, stöd forskningen och innovationer inom vår tids matförsörjning.

 • @Per Larsen
  Att du inte vill anamma dig kunskapen om riskerna med GMO, betyder inte att dessa inte finns.

  Naturlig evolution sker över tidsperspektiv på tusentals år, inte på korttidsperspektiv där man t.ex. skapar infertil hybridlax för att testa den som människoföda.

 • Per Larsen
  “Om ingen har kunskap om effekterna av GMO är skadliga varför skall vi då låtsas som om att det skadliga?”

  Det finns kunskap och information finns tillgänglig. Fleratalet oberonde studier har lyckas bekräfta negativa hälsoeffekter relaterade till gm-produkter. Flertalet tidiga produkter har faktiskt också stoppats efter studier gjorda av forskare. Detta skedde under en tid då den kommerciella genetiska forskningen på området fortfarande var något nytt. På senare år har studier som dessa konsekvent ignorerats av den ‘korporativa median’, den “statliga televisionen” och avfärdas konstant av industrin som ‘felaktiga’ och ‘grundlösa’. Nuförtiden avslutas också studier ofta i förtid då lejda ‘troll’ inom akademia och politikerkåren rycker undan matten för olydiga forskare som lyckas starta sådana studier, d.v.s. relaterade till gmo och hälsa. Anslag stoppas, forskare varnas för att publicera och riskerar avsked om dom står på sig. Deras rykten kan även förstöras av samma krafter om dom ställer för obekväma frågor eller uttalar sig. Detta trodde jag att dom flesta kände till redan? Hursomhelst, några bra exempel finns här nedan.

  http://www.vimeo.com/136415800
  http://www.globalresearch.ca/gmo-researchers-attacked-evidence-denied-and-a-population-at-risk/5305324

 • @Markus
  Om ingen har kunskap om effekterna av GMO är skadliga varför skall vi då låtsas som om att det skadliga?
  Dessutom har naturen pysslat med GMO sedan tidernas början, så du får sluta att äta eftersom alla matvaror är genmanipulerade av naturen själv eller någon entusiastiskt kemist.

 • @Per Larsen

  Du har heller ingen aning om effekterna av GMO, däremot kan man räkna ut att införseln är ett världsomfattande människoexperiment.

  Akademin för miljömedicin undrar varför man inte tillämpar försiktigthetsprincipen, trots att djurförsök visat en massa negativt:

  https://www.aaemonline.org/gmo.php

 • @Markus
  Om det kommer bevis för att GMO är farligt är detsamma som bevis för dess ofarlighet kommer.
  Du har ingen aning

 • @Per Larsen

  Dit motargument kring tobaken är irrelevant. Poängen var att de “bevis” du frågar efter [“att GMO är farligt”] inte nödvändigtvis kommer att hittas hos konsensusvetenskapen och MSM. Det finns pengar att tjäna och marknader att monopolisera för GMO och dess agenter, precis som det fanns marknader att upprätthålla för tobaksbolagen och deras agenter.

  Hur levde människan i 200.000 år innan industrimat ? Sen måste man ju skilja på industriell behandling och industriell förädling, typ packa mjölk vs. att förädla slaktrester till färdigmat.

 • @Markus
  Tobak är en drog, skadlig precis som alla andra droger. Men det nämner inte artikeln, ingenting om vare sig tobak eller droger.
  GMO, industrimat och socker tar en större del av matmarknaden framgent, anledningen är befolkningsmängden ökar och brist på tydliga samband mellan kosten och inslagen av de nämnda kosttyperna.
  Åsikter eller ställningstaganden är inte någon grund för sant eller falskt om mat, näring och kultur.
  Hur skall världen födas utan industriellt hanterade födoämnen?
  Det finns inget försvar för denna hantering i min text, mera ett konstaterande.
  Dessutom väljer den enskilde själv sina inköp och visar därmed att hen är nöjd varan.

 • Bra artikel. Coker anser att det är regeringens “ansvar att ta krafttag inför de hälsohot…”
  De som fortsätter att ha sin tillit till de förövande krafterna dricker ur Styx.
  Vi har inte det “det industriella kosthaveriet” trots att vi är styrda, utan självfallet på grund av det, governed, regerad och styrd.

  Reagan sa:
  “De nio mest skräckinjagande ord i det engelska språket är “Jag är från regeringen och jag är här för att hjälpa”.

  Ta kolhydrater och gluten som exempel. Gluten sänker folkhäsan, ger allt fler dålig livskvalitèt. Mag- och tarmproblem och ont i leder, hjärndimma osv osv, trötthet… Det ger ett inflammatoriskt tillstånd i kroppen, då det är en angripare. Om de dåliga krafterna bakom regeringsfolk inte velat ha sönderfall genom massinvandring nationellt, och kroppsligt när det då får andra namn, som gluten – då hade det varit annan policy! Attacken sker längs hela livets spektrum. Hur skulle regeringar kunna vilja sänka en så lönsam industri som “kost” och piller genom att folk skulle “må bra”. Det går ju inte.

  Man minskar inte glutenet, utan utöver att ingå i mjölet i bröd, så står det med som en extra tillsats, utöver det.

  Det låter bra, men när länder och regeringar tagits över av de krafter som JFK ville ta itu med, då är det inte lätt, och man får ta eget ansvar, och inte vända sig till förövarna själva, för de kommer bara att manipulera vidare:

  Dwight D. Eisenhower, 34th President of the US, January 1961:
  If Ike were with us today, he might well expand his views on power and influence to include modern American medicine…Our true challenge…is to understand the biology…We must not be…another special interest come to drink at the well of public spending, but as advocates for the public good. If we fail…we will be unable to make any important long-term contribution to those who matter most – our patients.”

  Men det var redan för sent.

  Enligt WHO:s Världshälsorapport 2000, spenderar amerikanen mer pengar på att få “godis” från läkarna… än några andra. Tre andra länder har direkt tagit till sig USA:s “hälso”-system Australien, Kanada och New Zealand. Då skulle USA, och kanske dessa andra länder toppa listan som visar på den hälsa som dess befolkningar har.

  Rankingen är emellertid så här: 37, 30, 32 och 41… de har alltså hamnat i ett segment, och ett par av länderna är efter länder som Marocko, Costa Rica och Chile! Oxh de åker vidare kana ned i takt med att science (ovetenskap) breder ut sig, och att de använder industrins kemikalier/”läkemedel” till att maskera, omforma och förvärra det som visas som “sjuklighet” men som är karma i botten för att vi inte följer vår natur – att gå till läkare inte i grunden ger hälsa. […]

  Om rapporten sades:

  “Alan S. Levin, MD, JD* (5). His medical symposium presentation…
  ‘…this is no laughing matter…We are being taken over by… industry. It is using the academic institutions to do this. If you don’t think so, read any of the so-called peer-review journals, and you will realize that they are dominated by…industry.’”

 • @Per Larsen

  Det tog ca. 500 år från det att man introducerade tobaken i Europa, till att “vetenskapen” kom till konsensus om att den är skadlig. Om GMO är (mer) skadligt (än bra), får vi vänta årtionden på ett offentligt konsensus kring frågan. Det är massiva pengaintressen i att sälja GMO-mat till boskapen (dvs. folkmassorna). Storkonsumptionen av socker och förädlad industrimat förstår jag inte ens hur man orkar försvara..

 • Det finns inte några säkra bevis för att en minskning av GMO, industrimat och socker har några effekter på de problem som nämns i början av texten.
  Det var inte bättre för och det blir bara värre, oavsett den enskildes trosuppfattningar om olika dieter och råvarors beskaffenhet. Politikernas reformer på detta område är och kommer alltid att bli i klass med ‘sex till sju skivor bröd’.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *