Snart kommer vaccin mot 50 förkylningar – Men ordet bota finns inte längre

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 9 oktober 2016
- NewsVoice redaktion
Kan vaccin bota förkylningar?

 

Kan vaccin bota förkylningar?
Kan vaccin bota förkylningar?

NOTERAT. Tidningen Illustrerad Vetenskap (IV), vars funktion som media verkar vara att på ett positivt och intresseväckande sätt presentera naturvetenskap och kommande teknologiska marknader, skriver om ett nytt supervaccin mot förkylningar.

IV skriver att varje år finns runt 100 olika rinovirus i omlopp i populationerna som alla kan göra oss förkylda. Nu vill forskare ta fram ett vaccin för alla dessa förkylningar genom att injicera en cocktail bestående av 50 st rinovirus.

Tanken med vacciner är att genom att injicera levande eller inaktiverat virus stimulera kroppen att producera antikroppar mot viruset. Den vaccinkritiska läkaren Suzanne Humphries säger att tanken är god, men att ett komplett immunförsvar består av mycket mer än bara antikroppar och ett vaccin kan således inte artificiellt skapa ett komplett immunförsvar, bara antikropparna, i bästa fall.

Se video: Dr Suzanne Humphries avslöjar den ovetenskapliga vaccinindustrin

Martin Moore - Foto: Emory University
Martin Moore – Foto: Emory University

Arbetet på det nya vaccinet som forskarna nu försöker utveckla sker på Emory University i USA. Arbetet leds av barnläkaren Martin Moore som säger att: ”Det är förvånande att ingen har tänkt på en så enkel lösning under de senaste 50 åren”.

Ordet bota ska inte användas

IV skriver kryptiskt att vaccinet inte är ett botemedel mot förkylning, men att det vid djurförsök visat på goda resultat i förebyggande syfte. Hur kan något som påstås kunna förebygga en sjukdom inte vara ett botemedel? Svaret har att göra med att ordet “bota” sedan några år städas eller förnekas av vårdetablissemanget och anledningen till det är oklar.

Skribenten och författaren Pia Hellertz meddelar att Websters New World Medical Dictionary inte längre innehåller orden ’bota’ (cure), ’botade’, ’botemedel’ eller ’obotliga’, som hänvisar till Tracy KolenchukWake Up World.

Tracy Kolenchuk skriver att orden ’bota’ och ’obotliga’ inte längre förekommer i Oxford Concise Medical Dictionary, nionde upplagan, 2015. Orden finns inte heller i Bantam Medical Dictionary, sjätte upplagan, 2009, enligt Kolenchuk. Han skriver att ordet ’Cure’ finns inte i Barrons Dictionary, sjätte upplagan, 2013, även om ’obotlig’ definieras som “när ett botemedel inte finns inom sfären av känd medicinsk praxis”.

Medical Terminology for Dummies, andra upplagan, innehåller inte heller ordet ’bota’.

Vidare definieras inte ’bota’ och finns inte heller i index i de flesta, om inte alla stora medicinska referenser, inklusive Merck’s Manual of Diagnosis and Therapy, Harrison’s Guide to Internal Medicine och Lange’s Current Medical Diagnosis and Treatment. Vidare i samma anda är inte ordet “cure” indexerat i DSM 5, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Vill du ta vaccin mot 50 förkylningar?

Diskutera gärna nedan varför du tror ordet bota städas undan eller förnekas. Berätta också om du vill ha en injektion med 50 rinovirus för att behandla möjliga framtida förkylningar även om du inte blir botad, bara behandlad.

Text: NewsVoice

Relaterat

Wake Up World: The Disappearance of the Word “CURE” from Modern Medicine

Illustrerad Vetenskap: Forskare är nära att förhindra förkylning med enkelt vaccin

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • När jag var i ung, 15 -16 år prövade vi (min bror och jag ,fars idé) att vaccinera oss mot förkylning i ett år. Vi blev lika förkylda ändå och när vi slutade efter ett år blev vi förkylda hela tiden, vårt immunförsvar hade blivit kraftigt försvagat. Förkylningsvirus förändras snabbt, därför är det konstigt att de vill vaccinera mot förkylning

 • Ordet bota, med därtill hörande associationer som t ex botare, måste naturligtvis städas undan så det hamnar i historiens skräphög av helt värdelöst vetande. Den moderna, västerländska (o)vetenskapligt grundade läke?-konsten kan därför inte befatta sig med ordet bota eftersom det är så starkt förknippad med folkliga föreställningar om olika metoder att bota. Dessa metoder är oftast mycket enkla och billiga och effektiva och utgör ett hot mot världsekonomin.

  Nationalencyklopedin säger:
  botare
  botare, den av svenska folklorister numera använda beteckningen för utövarna av traditionell folklig, icke vetenskapligt grundad, läkekonst (se folkmedicin) och vissa former av alternativ medicin.

  Självklart säger jag nej till vaccin. Jag väljer att BOTA mig själv genom att hålla mig borta från den moderna livsstilen med skräpmat, skräpmediciner, skräpvetenskap, skräpkultur och skräpmedia. Har bara tagit några huvudvärkstabletter under mitt liv. Numera dricker jag vatten när jag får huvudvärk.

  Har inte varit förkyld sedan jag började att äta egenodlade och mjölksyrade grönsaker. Här finns inte någon tillstymmelse till de vanligt förekommande skräptillsatserna som gör oss sjuka och som sätter ner vår motståndskraft mot bl a förkylning. Det gäller att se till att tarmbakterierna får bra mat så att de kan göra sitt arbete och mota “olle i grind”.

  http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=bota

 • Anta att vi accepterar att gränsen mellan frisk och sjukt i nån mening (eller flera meningar) är flytande, så infinner sig ju ögonblickligen frågan VEM som då avgör det i så fall? De människor som vänt den etablerade kemisjukvården ryggen, har blott som enda val att förebygga sjukdomar. Med detta kommer också att man inte låter andra avgöra om man är frisk eller sjuk. Detta är viktigt, som Markus påpekar, så kan ju andra “aktörer” hävda att vi går omkring med oupptäckta sjukdomar, diagnoser eller syndrom. Ett annat perspektiv är att samma läkemedelsindustri har ett intresse i att göra oss sjuka. Sedan har samma industri tolkningsföreträde kring vilka, av dem framställda preparat, som bör rekommenderas. Tidigare hade människor inte särskilt stor kunskap om hur kroppen fungerar. Nu ser det inte ut så längre. Det är en positiv utveckling om människor tar större ansvar för sin egen hälsa. Så småningom kommer vi kanske själva att ansvara över egna journaler. Journalerna i idag, är något som en läkare kan förhindra att patienter själv läser. Absurt.

 • Om man inte kan bota människor, måste de ju ta mediciner för evigt. Det är – ju – en lysande strategi för att säkerställa oändliga marknader för mediciner, tester och (onödig) behandling. Vi går alla omkring och bär på latenta “sjukdomar” som väntar på diagnos.

 • Låt oss renodla debatten: ta ordet ”sjuk” dess motsats bör då vara frisk. Sjuk i pluralisform är sjukdomar och dessa ord är alla adjektiv, alltså något som beskriver hur något ”är” (strikt upplevelsemässigt: känns, smakar eller ser ut osv). Här kommer vi in på språkets värderande del i motsats till dess logiska del som beskriver hur något blir: två plus två blir fyra osv. Det finns inga nyanser här. Inget att tolka. När är man frisk? Kan människa 2 vara friskare än människa 1? Är då människa 1 frisk, alls? Samt om man är sjuk, i någon avseende, kan man vara frisk i en annan? Frisk och sjuk är alltså något på glidande skalor. Ska man ytterligare krångla till det så kan man ju vara frisk och samtidigt känna sig sjuk. Eller tvärt om. Vad är i så fall en sjukdom? Det finns ca 7000 ”kända” sjukdomar. Hälften av alla dessa är virussjukdomar. Men det finns ingen klar definition av ”sjuk”, eller för den delen av frisk, kry, sund, välmående eller vi god hälsa är. Enligt Wiki så definieras sjukdom som: ”ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande”.

  Med denna definition så kan man efter tycke och behag lägg till allsköns diagnoser och vips är diagnosen nästan en sjukdom (alternativt syndrom) och det görs också flitigt. Märk väl att sjukdom här inte ens definieras som något som kan smitta. Därför blir ordet ”bota” något som står i relation mellan frisk och sjuk. Botar man en helt sjuk person borde denne bli helt frisk. I någon mening finns det naturligtvis en gräns mellan frisk och sjuk, men som sagt det är på en glidande skala. Betänk här att vi har att göra med människor. Kan en bil bli sjuk? Och om bilen kan bli sjuk, borde vi även kunna bota den. Då är bilen fri från sjukdom och således frisk och är då i dagligt tal reparerad från en skada. Men man reparerad inte människor. Av detta följer att det visst kan vara befogat att sopa bort ordet ”bota” när det kommer till människor, så länge som vi inte kan definiera vad vi menar med att bota en människa (förflyttning av en människa från ett tillstånd till ett annat på en, eller flera, glidande skalor) på samma sätt som vi kan definiera en maskin som fungerande efter att vi lagad det som var trasigt (skadan = sjukdomen) som var orsaken till att maskinen inte fungerande. Det mesta som har med människor görs oftast på en glidande skala: alltså värderande. Inte logiskt. I annat fall skulle vi ju kunna kräva garantier från läkemedelsindustrin att de försäkrar oss att vi bli botade av deras preparat.

 • Detta är mycket sannolikt den “högre maktens” sätt att göra människor maktlösa. Precis som i AA m.fl.12-stegsprogramm hjärntvättar man människor till underkastelse. Någon bot skall inte få finnas annat än tillhandahållen, den lydige slaven, av överheten. Därav också näringsfattig GMO osv.

  Stämmer väl överens med de falska lärorna att alkoholism är en sjukdom och att man som nykter “är i tillfrisknande” men aldrig någonsin botad, medlemmarna måste ständigt tillbe denna högre makt (gud) som enligt 12-stegsdoktrinen kan avlägsna alla fel och brister samt ge tillbaka “det förlorade förståndet”.
  http://www.eaec-se.org/articles/Wiklander/andlig_valdtakt.htm

 • Detta är sannolikt den “högre maktens” sätt att göra människor maktlösa. Precis som i AA m.fl.12-stegsprogramm hjärntvättar man människor till underkastelse. Någon bot skall inte få finnas annat än tillhandahållen, den lydige slaven, av överheten. Därav också näringsfattig GMO osv.

  Stämmer väl överens med de falska lärorna att alkoholism är en sjukdom och att man som nykter “är i tillfrisknande” men aldrig någonsin botad, medlemmarna måste ständigt tillbe denna högre makt (gud) som enligt 12-stegsdoktrinen kan avlägsna alla fel och brister samt ge tillbaka “det förlorade förståndet”.
  http://www.eaec-se.org/articles/Wiklander/andlig_valdtakt.htm

 • Mitt förslag; Använd ordet bota så mycket ni kan. Förslag på användningsområden: Igår botade jag min förkylning med D-vitamin. Idag botade jag min granne, hon fick homeopatisk medicin och huvudvärken var borta efter några timmar. I morgon ska jag bota min gamla katt.

  Tidigare botade jag en av våra kattor. Hon började se risig ut, luktade illa och kissade inne. Efter en dos av det homeopatiska medlet sulphur så blev hon frisk igen = botad. Såg inte lika risig ut längre och gick ut och kissade istället för att sitta i soffan och kissa i den. Men samtidigt det är inkorrekt att säga – jag botade. Mer korrekt att säga att det homeopatiska medlet botar, inte jag.

  Jag kan förstå att läkemedelsindustrin inte ska använda ordet bota. Men jag kommer att använda ordet både mycket och gärna, för botar man så botar man. Läkemedelsindustrin botar inte, de trycker in symptomen, medan bättre terapier som t.ex homeopati och akupunktur botar sjuka. Något som också kan bota och återställa hälsan är healing, eller som det heter på svenska helande. Så alltså bota är ett underbart ord som bör användas så mycket man kan. Jag avslutar det här inlägget med några väl valda ord: bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota….

 • Ale:

  Du verkar var en sympatisk person.
  Önskar dig ett fint äktenskap och Guds frid.
  Om du är intresserad så kan jag rekommendera youtube kanalen “Morris108”.

  Mvh.
  Ism.

 • Jag skulle inte ta vaccinet i fråga, föreslår dock att det testas på journalister, proffstyckare & politiker som ställer sig helt okritiska till samtlig vaccinering..

 • Själv äter jag olika homeopatpreparat, ört/kryddpreparat samt MSM och silver vatten, äter LCHF samt tränar regelbundet. Vidare lyckligt gift osv. Detta gör jag för att förebygga sjukdomar och följaktligen jag har inte varit sjuk på många, många år. Men det bevisar ju inte att dessa alla dessa preparat, eller att min livsstil botar sjukdomar i sig? Om jag skulle bli sjuk, så bevisa det i så fall att alla de preparat och naturmediciner jag äter inte botar – i och med att jag blir sjuk. Vill jag bli botad, bör jag då inte veta exakt varför jag blev sjuk – min livsstil till trots! Här i ligger det svåra. Cancer är inte en sjukdom utan ca 200 olika sjukdomar som har mycket gemensamt. Orsaken till cancer kan man ju spekulera om. Och för övrigt så tar läkemedelsindustrin bort ordet bota, så är de ju i vart fall inga kvacksalvare, ty de lovar inte bot och bättring!

 • @Markus Nej, i-och-för-sig! Men det har den fördelen med sig att man kan fråga doktorn vid tillfälle: “blir jag botad av medicinen”? Svarar doktorn nej, varför ska jag då stå ordinerad på den? Är det inte också så, att homeopatipreparat inte heller får marknadsföras i termer av att de botar sjukdomar? I så fall är det lika, i den bemärkelsen. Sedan kommer ju en rad följdfrågor in i bilden: blir jag botad av akupunktur? Blir jag botad av homeopatipreparat?

  Sedan Marina Szöges: Ingen kan ta bort ett ord. Ord överlever genom att vi tar den i vår mun. På samma sätt kan ingen heller tvinga dig att använda vissa ord. Valet är ditt. Vem som helst kan skapa ett nytt ord. Rätten man dock har är att välja bort ett ord. Som läkemedelsindustrin i detta fall väljer att ta bort ordet bota. Det är inte synonymt med ordet försvinner. Det är att tillskriva NWO allt för stor makt, som de inte har!

 • @Marina Szöges: med den logiken trollars också ordet “bot” bort – dvs singularform av ordet “böter” det kanske vore önskvärt 🙂 Jag menar känner du någon som aldrig fått en bot eller böter. Inte jag i vart fall

 • @Ale

  Du vänder ju på ordet (likt en advokat:D) nu. Bota har väl aldrig haft betydelsen “att immunisera” el. “göra resistent” ? Bota är däremot synonymt med orden “göra frisk, återställa (till hälsan), läka, hela, kurera”, enligt SAOB. Har tydligen även använts synonymt med “lappa kläder” (som knappast är permanent).

 • Betydelse av ordet “bota” och “bot”
  1. Göra frisk, avhjälpa, råda bot på. (Bonniers Svenska Ordbok 1990)
  2. Sinnesförändring, ånger och tro med kristet liv som följd. (Lilla Focus 1970)

  Att fixa till nyspråket, och ta bort ordet “bota” har två betydelser (eller fler), man slår två flugor i en smäll. Dels får man bort ett ord som läkemedelsindustrin ogillar skarpt. Om ordet “bota” försvinner kommer färre på idén att det finns botande terapier, som t..ex homeopati, akupunktur ayurveda m.m. Den som inte blir botad är en bra kund till läkemedelsindustrin.

  Och dels får man också bort det kristna budskapet, att den som “ångrar sig” och tar emot Jesus får en positiv sinnesförändring och har möjlighet att leva ett mer harmoniskt liv.

  Smart drag av NWO. De tar bort ord, brännmärker ord (som t.ex negerbollar) och lägger till ord (som t.ex hen) i vårt språk. Har vi inte meningsfulla ord i vårt språk, blir det svårt att prata konstruktivt om viktiga saker.

 • För att svara på frågan bör man först definiera ordets ursprungliga betydelse. Är den som är botad alltid försäkrad mot att bli sjuk av samma sjukdom igen? Är inte så fallet, är man blott botad under en viss tid; “botningen” är då temporär i dit. Inom psykiatrin är ordet botad sedan länge bortstädad. Orsaken är att botad är intimt förknippad med orsak. Psykiskt sjukdom talas det mycket om, men ytterst sällan om psykiskt friskhet. Utan här rör man sig med frånvaro av symtom. Vilket inte säger något om det inre tillståndet. Inte för att dessa två exempel klargjorde något, men visst är det ett risktagande att tala om att bota, för då försäkrar man sig för något som man inte kan försäkra sig i mot. Så, ska jag vara djävulens advokat, förstår jag att man städat bort begreppet – ty det innebär ett onödigt risktagande.

 • Eftersom den västerländska medicinen bara är symptomlindrande har ordet “bota” blivit överflödigt. Och svaret är NEJ. Jag tänker inte låta dem spruta i mig en gift-cocktail för en simpel förkylnings skull.

 • Jag tror att man städar undan ordet bota ur ovan nämnda medicinska uppslagsverk, för att sjukvårdspersonal och allmänheten skall kunna indoktrineras tro, att människan till sin natur är sjuklig, aldrig kan bli frisk, och därför för all framtid måste stå på de läkemedelsindustripreparat som den blir ordinerad av de som har makten.

  Vacciner fungerar inte, däremot ställer de till med enormt mycket skada hos både människor och djur. De flesta förstår idag inte att de uppenbara biverkningarna från vacciner, som autism, bara är toppen av ett isberg.

  Jag tänker definitivt inte låta mig vaccineras.

 • Hur ofta blir en människo kropp sjuk i 50 sjukdommar samtidigt och överlevt? Sedan varför blir vi förkylda? Jo D-vitaminet börjar sjunka och det blir kallare. Sänker vi kroppstemperaturen får virus och bakterie perfekt grogrund att föröka sig. Så håll er varma, ät D-vitamin och ta åt er alla kärringråd.
  Och självklart är ju ordet bota borta för de har ju aldrig botat någon med modern medicin bara plåstrat om.

 • Kanske för att läkemedelsindustrin efter eget godtycke eller egna definitioner skall kunna använda orden bota eller obotlig utan legala konsekvenser.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *