Avhoppare: Vetenskap och Folkbildning har ”enorma interna problem”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 november 2016
- Torbjörn Sassersson
Vetenskap och folkbildning - Practical joke - Photo: crestock
Bild: Grabbarna i Vetenskap och Folkbildning gillar magi och "practical jokes"? - Foto: Crestock
Bild: Grabbarna i Vetenskap och Folkbildning gillar magi och ”practical jokes”? – Foto: Crestock
Torbjörn Sassersson, sep 2016
Torbjörn Sassersson, sep 2016 – Foto: Anna Böhlmark, Pelican Media

Christine Öberg som är doktor i medicinsk vetenskap och tidigare var styrelsemedlem i VoF skriver att VoF inte värnar om vare sig vetenskap eller folkbildning. Föreningens arbete överskuggas av män som använder härskartekniker även mot oliktänkande inom föreningen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 20:17, 23 nov

 

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en skeptikerförening som har ett relativt stort inflytande inom svensk hälsopolitik och på mediernas attityder till ”alternativa tankar” i allmänhet och alternativmedicin i synnerhet. VoF ger sedan 1987 ut kalkonpriset Årets Förvillare till en organisation eller person som föreningen anser är ”ovetenskaplig”.

Nu avslöjar en avhopparen Öberg att föreningen har ”enorma interna problem” när föreningen försöker hantera motgångar och inre stridigheter, om NewsVoice tolkar avhopparen rätt.

Öberg skriver i sin artikel: ”Skeptikerrörelsen – Ett tack och ett farväl” på sin blogg Skepchick.se att hon hoppade av VoF våren 2016 efter tre år i styrelsen och att hon även lämnade föreningen som medlem i september.

[Uppd. kl 15:45: Öberg tog ned artikeln, men den finns sparad på Web Archive]

”Rörelsen är helt enkelt inte det jag trodde att den var, och om man värnar vetenskap och folkbildning är det inte skeptikerrörelsen man ska söka sig till.”

Christine Öberg beskriver detaljerat varför hon valde att lämna föreningen Vetenskap och Folkbildning. Sammanfattningsvis handlar det om att VoF har en oförmåga att tillämpa samma kritiska blick på sig själv som man har på de parter som föreningen granskar. Föreningens styrande personer rättar sig inte när dessa har fel och de har en oförmåga att ta till sig fakta som strider mot den egna världsbilden.

”Det vill säga man bortförklarar och slätar över, raderar kommentarer och i värsta fall blockar den som säger emot. Och observera. Det här är ett beteende som återfinns hos personer som har eller har haft ledande positioner inom skeptikerrörelsen”, skriver Öberg.

VoF har flera magiker med i föreningens arbete. Dessa brukar demonstrera hur lätt det är att lura människor.

Christine Öberg - Foto: Naturvetarna.se
Bild: Christine Öberg – Foto: Naturvetarna.se

”Inom skeptikerrörelsen finns det gott om magiker som gärna uppträder för att visa hur lätt det är att lura människor, och det slängs med en hel del buzzword i still med ”kognitiv bias” överlag i rörelsen.
Dessvärre är skeptiker i praktiken minst lika bra som någon annan på att låta sig förledas av storslagna planer och vackra ord. Jag har också varit med om att skeptiker inser att en situation håller på att spåra ut, men kommer med allt mer fantasifulla förklaringar till varför de inte kan agera. Och igen. Det här rör alltså personer som har ledande positioner inom rörelsen..”

Det som även är anmärkningsvärt i Öbergs bedömning av VoF är att arbetet ofta faller i fällan att håna och inta en överlägsen attityd istället för att försöka nå fram till människor, ett beteende som är inget annat än ett hyckleri, skriver Öberg.

”…viljan att folkbilda är betydligt mindre än lusten att håna de som har fel”.

VoF:s tongivande personer har vidare en stark tendens att dela in allt i svart eller vitt. Christine Öberg är visserligen övertygad om att vaccin fungerar och att homeopatins verkan endast utgörs av en placeboeffekt, men i övrigt finns det en glidande skala mellan vetenskap och det som är ”pseudo”.

Stora interna problem inom Vetenskap och Folkbildning

Det mest avslöjande med Christine Öbergs artikel är att föreningen har mycket stora interna problem, något som inte är allmänt känt sedan tidigare.

Att föreningen kör över oliktänkande i den offentliga debatten har varit känt sedan decennier. Hon skriver att hon försökt förändra VoF, utan resultat.

”Vetenskap och Folkbildning är en förening med enorma interna problem. Det finns stora konflikter inom föreningen som folk endera aktivt förnekar, eller inte vill göra något åt. Istället för att prata ut används härskartekniker som total tystnad eller pikar.”

Det finns också ett mansproblem i VoF, skriver Öberg:

”Men det är ändå konstant så att mäns arbete värderas högre, och även män som betett sig väldigt illa kan räkna med stöd.”

NewsVoice har tidigare skrivit om att en fd ordförande i VoF dömdes för sexuella ofredanden av barn. Den dömde mannen har fortfarande kvar sitt jobb på samma arbetsplats som VoF:s urgrundare, en professor på ett universitet. Skyddet är kompakt, vilket även kunde skönjas i kommentarerna efter artikeln. Det var liksom ”synd om” förövaren.

Swisha Sassersson valfri summaChristine Öberg avslutar med orden att hon avser att fortsätta att arbeta för folkbildning och hon tycks vara öppen för nya typer av samarbeten.

I Januari 2011 hoppade professor Germund Hesslow av Vetenskap och Folkbildning genom debattartikeln: ”Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret” i Bonnier-tidningen NewsMill. Efter att NewsMill lades ned publicerades texten på en blogg som samlar kritik mot föreningen VoF.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq