New York Times skriver att svenska sociala medier sprider desinformation om NATO

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 november 2016
- Torbjörn Sassersson
USS George Washington
USS George Washington
Bild: Den kärnvapenbestyckade ubåten USS George Washington – Foto: Navsource.org

New York Times (NYT) skriver att svenska sociala medier sprider desinformation om vad ett svenskt NATO-medlemskap kan innebära. NewsVoice går igenom vad NYT anser är falsk information och vad vi vet om Sveriges roll i det första kalla kriget. Detta är nästa artikel i serien om Riksberget, Greger 370. 

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

”With a vigorous national debate underway on whether Sweden should enter a military partnership with NATO, officials in Stockholm suddenly encountered an unsettling problem: a flood of distorted and outright false information on social media, confusing public perceptions of the issue.

The claims were alarming: If Sweden, a non-NATO member, signed the deal, the alliance would stockpile secret nuclear weapons on Swedish soil; NATO could attack Russia from Sweden without government approval; NATO soldiers, immune from prosecution, could rape Swedish women without fear of criminal charges.

They were all false, but the disinformation had begun spilling into the traditional news media, and as the defense minister, Peter Hultqvist, traveled the country to promote the pact in speeches and town hall meetings, he was repeatedly grilled about the bogus stories.”

Riksberget

Låt oss fokusera på påståendena att NATO kan placera kärnvapen på svensk mark och att NATO kan avfyra kärnvapen mot Ryssland utan svenska Regeringens medgivande.

Vi är några undersökande journalister som har pratat med svenska fd militärer och anhöriga samt associerad personal som redogör för att Sverige under tidigare regeringar, de flesta var socialdemokratiska ledningar, godkänt amerikanska kärnvapen på svenskt territorium, närmar bestämt i amerikanska ubåtar med ballistiska kärnvapenbestyckade Polarisrobotar stationerade på svenska Västkusten inom ramen för det sk Riksberget under det första kalla kriget.

På den svenska Västkustbasen Riksberget finns fortfarande kvar NATO:s central för styrning och avfyrning av dessa robotar, enligt våra källor. Denna central är idag plomberad och används inte längre, så den utgör ett stycke militärhistoria. Riksberget med NATO-basen stängdes runt 2003.

Slutsatser – Sverige behöver inte vara med i NATO för att ha amerikanska kärnvapen

Det här betyder sannolikt att de nya svenska regeringarna inte har någon annan inställning än tidigare regeringar. Tvärtom. Är inte Sverige mer amerikanskt än någonsin när det gäller säkerhetspolitik och propaganda/psykologisk krigföring mot svenska medborgare? Om vi går in i NATO kommer den typ av militärt samarbete, som vi hade tidigare, att vara av samma karaktär i framtiden.

Det betyder att det under det första kalla kriget inte fanns NATO-kärnvapen på svensk mark. Det behövdes inte eftersom de fanns i amerikanska Polaris-ubåtar stationerade på Västkusten inom svensk territorialgräns.

Kunde dessa kärnvapen avfyras utan den svenska regeringens medgivande? Ja och nej, men det var sannolikt upp till NATO/USA om dessa kärnvapen skulle avfyras i ett skarpt krigstillstånd. Om den svenska Regeringen överlämnat en del av en svensk västkustbas till amerikanarna för att ”försvara” Sverige i händelse av ett kärnvapenkrig mot Sovjet var det självklart inte Sverige som avgjorde i exakt vilket läge Polarisrobotarna skulle avfyras. Det var upp till ”beskyddaren”.

New York Times artikel är med andra ord vilseledande och avslöjar sig om en del av den amerikanska propagandan där skuggan istället ska kastas på ryssarna och därmed leder den bort uppmärksamheten från NATO-agendan som innebär att USA i skydd av svenskt territorium kan avfyra kärnvapen, direkt från Sverige.

Denna artikel baseras på den samlade uppfattningen som erhållits genom intervjuer och samtal med insatta svenskar som arbetade i Riksberget (Munkedal) eller med personer som hade anhöriga som arbetade där.

Fortsättning följer. 

Text: Torbjörn Sassersson

USS George Washington
Bild: Den kärnvapenbestyckade ubåten USS George Washington – Skiss: Navsource.org


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq