LED-lampor kan skada din hälsa – Köp rätt sort

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 november 2016
- Torbjörn Sassersson
LED-lampor
LED-lampor
LED-lampor

LED är en typ av lampa som ger ifrån sig ett för människor och djur skadligt ljus. Man måste vara mycket selektiv vid val av LED-lampor, om man i så stor utsträckning som möjligt vill slippa negativ inverkan på hälsan från onaturliga ljusfrekvenser.

Gästskribent: Per

Dr Mercola intervjuar den tyske experten på ljus dr Alexander Wunsch, om den stora faran med LED-belysning, och ger i en artikel fakta om bland annat olika sorters belysning och deras för- och nackdelar.

Wunsch säger bla:

”The dimming of LEDs is realized by a so-called pulse-width modulation, which means the LEDs switch on to the full intensity and then they fully switch off, and then they switch on again. So we have the constant on and off in frequencies, which are higher than our eyes are able to discriminate. But on the cellular level, it is still perceivable for the cells…” –  How LED Lighting May Compromise Your Health

Ett annat problem med LED-lampor är att man i dessa använder switch-teknik, vilket innebär att strömmen med mycket snabba växlingar hela tiden sätts på och stängs av. Detta skapar så kallade spikar i elnätet, något som ger vad man benämner smutsig el, vilken är skadlig för människor och djur.

LED-lampor kan generera fladdriga magnetiska fält

De flesta LED-lampor skapar elektriska och magnetiska fält som varierar snabbt, så kallade transienter och ger av den anledningen en mycket sämre el-miljö än de helt harmlösa, numera utfasade glödlamporna.

”En överraskning var Sunnan från IKEA. En batteridriven LED-lampa där batterierna laddas med solceller. Magnetfälten varierade snabbare än mätaren kunde visa. Mer än 10000 µT/s. Orsaken är att lysdioderna drivs med en spänning som pulserar 500 000 gånger per sekund.” – Vågbrytaren: LED-lampor, lysdiodlampor

Ovanpå allt elände skall man snart förbjuda halogenlampan, idag det enda kvarvarande, åtminstone i vissa utföranden, ofarliga belysningsalternativet

Läs mer: Nu försvinner halogenlampan, Sveriges Radio

Notera vad dr Mercola säger om glödlampan i intervjun med dr Wunsch ovan, en glödlampa har egentligen en brinntid på minst 100 år dygnet runt. Anledningen till att de gick sönder så ofta var att man avsiktligt tillverkade dem på det sättet.

Antalet sålda lampor kunde därmed bli oändligt mycket större, liksom mängden intjänade pengar. Av samma orsak lägger man in förutbestämda livstidsförkortningar (planerat åldrande*) även i många andra produkter idag, såsom bilar, skrivare och så vidare.

Gästskribent: Per

*Planerat åldrande eller inbyggt åldrande är det svenska begreppet för engelskans planned obsolescence och är inom industridesign den medvetna process som syftar till att göra en vara obsolet för att hålla konsumtionen uppe. Det innebär att en varas livslängd begränsas och därigenom går sönder efter en viss tid eller att den inte längre anses önskvärd — även om den annars fortfarande skulle kunna fungera felfritt. (Wikipedia)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: LED-lampor