Tips: Så pratar man med barn och vuxna om lögnerna i massmedia

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 november 2016
- Torbjörn Sassersson
Massmedia - Crestock
Massmedia - Crestock
Massmedia – Crestock

SATIR. Att svenska massmedier fört fram många lögner har gjort många barn oroliga för vad det är som händer i världen och i svensk press. Hur ska man bemöta vuxnas och barns oro? Denna artikel är en samlad replik till några färska artiklar i SvD om oro och rädsla. 

Text uppd. kl 09:40, 13 nov 2016

Det har skrivits mycket om USA-valet, Ryssland, den elaka Putin och Assad å ena sidan och den snälla Obama och den lika snälla presidentkandidaten Clinton å den andra. Den nyvalde presidenten Trump har samtidigt ensidigt beskrivits som en galen och elak man. Medierna spinner på polariteter och presenterar en svartvit serietidningsvärld där det onda bekämpar det goda. Oroliga vuxna gör barn oroliga, vilket oroar föräldrar.

Kristin Westesson, SvD

USA och dess företrädare har trots att de bedriver ett militärt korståg i Mellanöstern, där miljontals människor dödats och drivits på flykt, utmålats som de goda krafterna. Samtidigt har Ryssland, Syrien, Kina, Nordkorea och Iran utmålats som onda, aggressiva och elaka. Det har knappast undgått någon, inte heller barnen.

Låt oss börja med att kommentera artikeln i SvD med rubriken: ”Tips: Så pratar du med dina barn om Trump” skriven av Kristin Westesson. Många barn är nu oroliga inför vad som ska hända med världen och demokratin här i Sverige. Att som orolig vuxen bemöta deras frågor kan vara svårt.

”Först och främst är viktigt att ta reda på om det finns en oro hos barnet överhuvudtaget. Vad vet barnet, vad tror barnet?”

Det säger en psykolog som själv är pappa till ett barn som tycker tvärtomspråket i medierna är skrämmande. Psykologen vill av säkerhetsskäl vara anonym av oro inför risken att mobbas på arbetsplatsen på grund av sina åsikter.

”Upplever man att ett barn är oroligt är det som vuxen viktigt att bekräfta situationen och göra sitt bästa för att protestera och informera om det omfattande ljugandet.”

”Barnet behöver få en möjlighet att prata om och sätta ord på att det är hemskt att det sprids så många lögner i tidningar, radio ochTV. Barn har ofta snappat upp mycket av allt som hänt och sagts och förstår att medierna ljuger.
De har för länge sedan förstått att det är en liten maktelit som äger både medier och de som tjänar pengar på lögnerna, att vi ska skrämmas av Ryssland och Putin för då skräms i sin tur politikerna till att köpa mer av SAAB:s ubåtar och andra vapen från Wallenbergs vapenföretag.”

När man själv är orolig, hur ska man göra för att inte överföra det på barnen?

”Man behöver inte spela oberörd utan kan lugna med att vi är allt fler som förstår och sprider information om lögnerna som tidningarna sprider. Vi är många som kritiskt granskar fakta och sedan rapporterar. Alternativa medier får allt fler läsare och tittare. Allt fler ser igenom lögnerna och till sist brister lögnbubblandet och demokratin kan återupprättas.”

Barn har ju fått lära sig redan i förskolan att det är fult att ljuga, att allvarliga lögner också kan få allvarliga konsekvenser. Därför upplever många av barnen att det är skrämmande att ljugandet fått så stor omfattning i tidningarna, förklarar psykologen, som tillägger att övertro på okunniga auktoriteter blir en ny källa till oro.

Joakim Andersen, Motpol.nu

Joakim Andersen på Motpol.nu skriver i artikeln ”Att hantera Trumpchocken – råd och stöd” under rubriken ”Dina auktoriteter vet ingenting”:

”En följd av att du förlitar dig på auktoriteter som inte vet någonting, alternativt medvetet försöker lura dig, är att du saknar nödvändiga kunskaper för att förstå saker och ting. Du vet inte varför hederliga människor röstade på Trump, för du har inte bemödat dig att ta del av information som gjort att de röstat på Trump. Du har varit för lat för att undersöka vad Wikileaks avslöjat om Hillary, du har inte satt dig in i hennes kopplingar till Wall Street och Saudiarabien. Du har svalt retoriken och gjort den till din verklighet. Du är intellektuellt bekvämlig, men det kan du åtgärda genom att komplettera svensk media med alternativ och utländsk media.”

Vi på NewsVoice rekommenderar dig som läsare att ta del av Motpols samtliga råd för att minska oron i familjen och på jobbet.

Statsvetare Staffan I. Lindberg

I artikeln ”Vi har all anledning att bli rädda” [alt länk] skriver statsvetaren Staffan I. Lindberg att valet av Donald Trump som USA:s nästa president är en farlig väg. Han skriver att: ”om du inte är oroad, rent av rädd, så kanske du borde vara det”. Han varnar för att nu kan demokratiska länder bli [trumvirvel] diktaturer.

Staffan I. Lindberg - Pressfoto: Gu.se
Bild: Staffan I. Lindberg – Pressfoto: Gu.se

”Står vi på randen av en ny våg där etablerade demokratier faller offer för handfallenhet och politiska misstag under trycket från populistiska och extrema strömningar? Kommer USA, Frankrike och vårt eget land stå kvar som demokratier tio år från idag? Det vet vi inte.”

Staffan I. Lindberg oroar läsaren när han skriver att han ser en stor fara med ”populism” och försöker blanda ihop det med extremism, men hur definieras populism och vad har populism med extremism att göra?

”Populism, (lat. populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi.” – Wikipedia

Ur ett maktfullkomligt perspektiv är naturligtvis populism ett hot och det ska därför självklart kopplas samman med extremism om man tillhör etablissemanget. Därmed vet vi var Staffan I. Lindberg står i relation till populus, folket. Han verkar tro att om en populistisk Trump tar makten och börjar samspela med ett populistiskt folk får vi en diktatur. Trump vann just valet efter att det amerikanska folket valde honom. På planet Staffan I. Lindberg riskerar därför USA att bli en ”diktatur” som dikteras av folket. En antidiktatur är också en diktatur, tänker Lindberg.

Gunnilla von Hall, SvD

Gunnila von Hall - Pressfoto: SVD
Gunnila von Hall – Pressfoto: SVD

I sammanhanget är policyskribenten Gunilla von Hall en person som borde ta etablissemangspriset med artikeln: ”Djup fruktan för FN-hatarens första drag” [alt länk]. Hennes artikel tycks vara ämnad att göra barnföräldrar oroliga och därmed finns risken att även barnen blir oroliga.

Vad menar egentligen Gunilla von Hall med att Trump hatar FN? Enligt henne själv så skriver hon:

”Flera gånger har han klagat att ”vi får inte ut någonting av FN” och kallat världsorganisationen för svag och inkompetent. I våras drämde han till med att ”FN är ingen vän av demokrati och frihet”.”

Alla med hyfsad allmänbildning vet dock att FN kritiserats på ungefär det sättet av långt fler än Trump. På planet Gunilla von Hall, som för övrigt snurrar i samma solsystem som planet Staffan I. Lindberg, blir en kritiker av FN en FN-hatare.

Gunilla von Hall sprider mycket oro i Sverige i sin artikel, som i stora drag spekulerar om allt möjligt elakt som Trump kanske eventuellt kan göra i framtiden. Hon vet dock inte vad som ska ske eftersom Trump tillträder som president först den 20 januari 2017. Hennes sätt att måla fan på framtidsväggen kan alltså skrämma många barn och barnföräldrar i onödan. Denna är oro bekymmersam.

Vi på Newsoice rekommenderar därför ingen att läsa SvD.

För att citera Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen eller varför inte Folkhälsomyndigheten:

”Oron kan faktiskt vara skadligare än den faktiska risken.”

 Text: Torbjörn Sassersson och ”K. Reporter” för NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: massmedia