NATO gratulerar Donald Trump – Amerikansk militär vill ha Trump hellre än Clinton

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 november 2016
- Torbjörn Sassersson red.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg
NATO Secretary General Jens Stoltenberg
NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg – NATO:s pressfoto från 2014

ANALYS. NATO välkomnar Trump som president och amerikanska trupper vill ha Trump hellre än Clinton. Uppfattningen är att Trump kommer att göra ett bättre jobb för USA både i utlandet och inrikes samt att han kommer att stödja militären med mer resurser.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Jens Stoltenberg ser fram emot att få samarbeta med Trump:

“Jag gratulerar Donald Trump till valet av honom som nästa president i USA”, säger NATO:s generalsekreterare i ett pressmeddelande

“I congratulate Donald Trump on his election as the next President of the United States. And I look forward to working with President-elect Trump.”

Stoltenberg fortsätter i pressmeddelandet med att bedyra Europas beroende av NATO och han döljer inte att det är USA som styr NATO och att NATO [främst] är bra för USA. Att NATO är bra för Europa kommer med i en bisats i slutet av stycket.

“We face a challenging new security environment, including hybrid warfare, cyber attacks, the threat of terrorism. US leadership is as important as ever. Our Alliance has brought together America’s closest friends in times of peace and of conflict for almost 70 years. A strong NATO is good for the United States, and good for Europe.” – Jens Stoltenberg

En bisats “…är ett tillägg eller mer kommunikation till huvudsatsen. Den är underordnad huvudsatsen, som innehåller den viktigaste kommunikationen”, enligt Satsdelar.se.


Ingen tvekan alltså om att NATO är viktigt för USA och att NATO inte primärt handlar om att skydda Europa. Snarare är NATO USA:s front mot Ryssland.


Amerikansk militär vill hellre ha Trump

Military.com som genomförde en enkätundersökning i oktober 2016 meddelar att en majoritet (3:1) av soldater och officerare föredrar att ha Trump som president. Undersökningen hade 17149 respondenter och Military.com tror att de som besvarat frågorna är något överrepresenterade av seniorer och karriärsorienterade personer.

Resultatet visar att 61% av de som svarade tror att Trump gör ett bättre jobb än Clinton i utlandet och 70% tror Trump är bättre än Clinton när det gäller USA:s inre angelägenheter.

Survey: USA:s militär vill hellre ha Trump än Clinton - Källa: Military.com
Survey: USA:s militär vill hellre ha Trump än Clinton – Källa: Military.com

Även bland kvinnliga militärer vinner Trump framför Clinton i populäritet. Undersökningen visar att 50% av de kvinnliga militärer (active-duty, Guard and Reserve members) vill ha Trump medan Hillary Clinton endast fick 36% av rösterna.

Fördelat på flottan, armén, marines och flygvapnet vill mellan 62-74% ha Trump medan Hillary Clinton endast fick 9-24% av rösterna.

Den enda kategori av militärer som hellre ville ha Hillary Clinton som president var svarta amerikaner inom militären. Latinoamerikaner verkar hellre ha valt Trump framför Clinton, enligt Military.com, men det verkar inte framgå av undersökningen.

Anledningarna till att Trump är mer populär beror enligt Military.com på att militären generellt är missnödja med de kontroverser som omger Clinton och för att Trump lovat att USA:s försvarsmakt ska få mer resurser.

Från den 7 september 2016:

“Republican presidential candidate Donald Trump on Wednesday unveiled a plan to strengthen the U.S. military by boosting the size of the services and their fleets of ships and aircraft, expanding missile and cyber defenses, and forcing NATO allies to pay more for security.” – Trump Unveils Plan to Boost Military with More Troops, Weapons

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Military.com (2 nov 2016 ):: Survey: Career-Oriented Troops Favor Trump Over Clinton
Military.com (9 nov 2016): Trump Surges to Become Next Commander-in-Chief

 

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Intressant! Löjligt blir det när svenska politiker misströstar inför vårt säkerhet i valet av President. Det är som om de alla läser innantill från ett manus, som de övat in före valet om mot för monad Trump blev vald. NATO inser att med Clinton skulle tredje världskriget komma, därför glädjer det alla militärer, utan svenska politiker, oberoende parti?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *