New York Times lovar att leverera mer opartisk och sanningsenlig journalistik

publicerad 14 november 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
New York Times building. Foto: Michal Osmenda. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

MEDIA. I ett enastående drag av självransakan medger New York Times ansvarige utgivare Arthur O. Sulzberger, Jr. och chefredaktör Dean Baquet i en ledare från den 13 november att tidningen i sin rapportering underskattat den support som Donald Trump har bland väljarna i USA.

Ledningen i New York Times lovar bättring på journalistiken och man erkänner mellan raderna att man inte gett Trump en rättvis behandling. Nu vill man säkra kvaliteten på tidningens artiklar.

Sulzberger och Baquet som signerat ledarartikeln menar att valresultatet som gav Trump presidentposten förvånade alla. De talar direkt till läsaren med bla följande ord i ledarartikeln: “To Our Readers, From the Publisher and Executive Editor”:

“När vi reflekterar över det monumentala resultatet, och månaderna av rapporterande och opinionsundersökande som föregick det, ämnar vi att åter dedikera oss till Times grundläggande journalistik. Det är att rapportera till Amerika och världen på ett ärligt sätt, utan rädsla eller gentjänst [without fear or favor], att alltid sträva efter att förstå och återge alla politiska perspektiv och livserfarenheter i de artiklar vi ger till er.

Det handlar också om att bibehålla en ansvarsskyldighet, opartiskt och orubbligt.

Du kan lita på att New York Times kommer att leverera samma rättvisa, oberoende täckning och samma nivå av granskning av den nya presidenten och hans team.”

NewsVoice kommentar om New York Times

Ledningen avslutar sin artikel med att tacka för lojaliteten hos läsarna och journalisterna på tidningen. Det är uppenbart att detta meddelande till omvärlden är ett svar på både extern och intern kritik för att New York Times sedan en längre tid avvikit från en värdegrund bestående av sanningsenlig journalistik som nu alltså genom ett direktiv åter ska etableras.

Swisha Sassersson valfri summaVi läsare och medborgarjournalister, som lyft fram kritik mot massmediernas allmäna oförmåga att upprätthålla sitt oberoende skrivande, ser med förväntan fram emot att alla Västmedier följer New York Times goda exempel.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Relaterat