Otillräckligt brandskydd – Brand angrep fem hus och totalförstörde fyra på 45 minuter

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 november 2016
- Torbjörn Sassersson
Husbränder vid Maple Ridge B.C. Kanada – Foto: Broesky

Husbränder vid Maple Ridge B.C. Kanada – Foto: Broesky

En brand uppstod i en villa under byggnation i Maple Ridge B.C. i Kanada den 26 september 2012. Branden spred sig till ytterligare fyra hus. En hantverkare hade glömt en propanbrännare på utan tillsyn.

Text i samarbete med bloggen Brandskydd.tv | Bild: Husbränder vid Maple Ridge B.C. Kanada – Foto: Broesky

Totalt var fyra hus under konstruktion, men i ett femte hus, det som är olivbrunt till vänster, hade ägarna precis flyttat in tre dagar innan branden, skriver Broesky som filmade branden.

Orsaken till branden berodde på att en hantverkare, som arbetade med att försegla en fuktspärr med tjära, hade glömt en propanbrännare på utan tillsyn.

Kan du räkna ut hur branden spred sig från hus till hus?

Läs mer och se hela branden på Brandskydd.tv

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Brandskydd