Hur kommer människor att “åsiktslistas” i Regeringens plan för att motverka hatbrott på nätet?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 november 2016
- NewsVoice redaktion
Alice Bah Kuhnke nov 2016 - Foto: Regeringen.se

Regeringen presenterade i förra veckan starten av ett nationellt arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet. “I en tid av polarisering och ökade klyftor mellan människor i vårt land är det vår skyldighet att stå upp för ett samhälle med mångfald och respekt för varandra”, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Planen omfattar:

 1. Mer kunskap, utbildning och forskning för att motverka rasism, fientlighet och hatbrott på nätet.
 2. Förbättrad samordning och uppföljning. “Forum för levande historia” får det i uppdrag. Länsstyrelsen i Dalarna får i uppdrag att utveckla krisberedskapen mot rasism.
 3. Ökade anslag för fördjupad dialog till det civila samhället. Mer pengar mot islamofobi och afrofobi.
 4. Utveckla arbetet mot hat och rasism på nätet. FOI får en särskild roll för att dokumentera och kartlägga våldsbejakande extremister och rasister på nätet.
 5. Ett mer effektivt rättsarbete. Polis- och åklagarmyndigheterna ska arbeta bättre för att hantera hatbrott på nätet. Polisen har inrättat ett nytt IT-brottscentrum. Stärkt skydd för transpersoner.

Regeringen skriver:

“Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska förebygga och motverka rasism, hatbrott och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop.”

Regeringen har så här långt ökat anslagen för arbetet mot rasism, fientlighet och extremism med 156 miljoner kr. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en ökning med ytterligare 40 miljoner kr.

Medför bekämpning av hatbrott på nätet åsiktsregistrering?

Kritik mot förslaget kommer bland från Nordfront som väljer att “avkoda” vad Kuhnke och Ygerman sa på presskonferensen. Nordfront menar att det handlar om att skapa ett nytt IB, begränsa svenskars åsiktsfrihet samt åsiktsregistrera svenskar snarare än att bekämpa hatbrott på nätet.

I en “avkodad” version säger Alice Bah Kuhnke i så fall följande, enligt Nordfront:

“Den enda organisation vi såg inom statsförvaltningen som hade kompetens att kunna skapa ett nytt IB och ge oss ett underlag för att utveckla motverktyg mot medborgare som inte håller med makthavarna var FOI. Så det kommer att bli väldigt viktigt för oss.”

NewsVoice kommentar filosofin

NewsVoice tar inte ställning för Nordfronts ideologi utan konstaterar endast att det kan finnas en poäng i att påpeka riskerna med att en myndighet (FOI) med befogenheter att avlyssna och spela in all digital kommunikation får Regeringens uppdrag att kontrollera vad personer i Sverige har för åsikter. Alla kommer att kunna åsiktsregistreras, inkl “invandrare”.

Det finns en gråzon mellan “godkända” och “icke godkända åsikter” om: nationalism, kulturtillhörighet, kulturbeteenden, transuttryck, invandring och flyktingpolitik som FOI kommer att behöva handskas med.

Riskanalys – kommer folk att listas?

FOI kommer att behöva besluta sig för vad som är okay och inte okay åsikter och nätbeteende, men kan knappast lyckas med att dra en skarp gräns mellan de två. FOI kan förmodligen behöva inrätta en kategori med “gråzonsmänniskor” och den skaran kan vara enorm. Kan en person som har “icke godkända åsikter”, men som ändrar sig, avföras från en lista med “riskpersoner” och omkategoriseras till en lista med “gråzonsmänniskor” eller till en olistad grupp med personer med “godkända” åsikter och beteenden?

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tänk alla de i Sverige boende socialister som hatar, förnedrar och kränker President Donald Trump.
  Men för all del, Löfven sympatisörerna minskar ju till antal men var tar de vägen?

 • Ruskig utveckling, men bra artikel. Bra också att redaktören inte lider av beröringsskräck. Nordfront har faktiskt många bra artiklar, även om utbudet är lite blandat. Jag kan också rekommendera Radio Nordfront.
  Det kan också vara lämpligt för gemene man att fundera över om vår mainstream media som bevisligen felrapporterat, undanhållit information och desinformerat i åratal, om denna möjligtvis också kan tänkas överdriva och vinkla bilden av Motståndsrörelsen. Lyssna på Radio Nordfront, läs på hemsidan, sätt er in i de frågor som de driver och hur de tänker kring nutid och historien och döm själva. Men döm inte utifrån vad andra säger eller det ni läst i medierna, utan skaffat egen kunskap.

 • @Birgitta. Jag har alltid varit en fri själ och aldrig riktigt passat in i detta sinnessjuka samhälle. Inte ens omskolningsläger skulle fungera på mig och vad som då återstår är väl “en liten spruta”. 🙂 Men hellre det än att leva med en stympa själ.

 • Ann-Sophie Granholm@ Visst är det så att vinden plötsligt kan vända. Det är något som makten är mycket medveten om. När folkets kokpunkt har nått en viss nivå så tar massans makt över med hjälp av termodynamiska lagar och effekten blir ohejdbar. Det är som en slags autopilot där naturens vrede manifesteras för att ta ut sin hämnd över orättvisor och hot mot livet självt. Det är väl av just denna anledning som regeringen slutit avtal med Nato som ska komma så snart regeringen drar i snöret.

 • Det är extremt viktigt att hålla borta åsiktsregistrering och yttranderegistrering. Idag är vissa åsikter godkända, i morgon inte. Så “åsiktspoliserna” skall inte tro att de sitter säkert. Plötsligt vänder vinden och medlen hamnar i andras händer..

 • Olle@ Passa på att tycka, imorgon kan det vara förbjudet att ha privata åsikter.

  För att sätta ord på vad som händer idag lånar jag tankar från Patrik Hall, statsvetare, som bl a intresserat sig för hur kampen om ordet utspelat sig i nationalismens utveckling. Han ser ett mönster där politiska barriärer för kommunikation har skapats genom det kulturella fältet. Fältet har använts för stereotypisering och standardisering av språk och tankemönster.
  Vad Alice Bah försöker att åstadkomma är en sorts kommunikativ nationalism där man upprättar gränser mot konkurrerande språkliga kommunikationsmönster. Patrik påtalar att alternativa identiteter accepteras så länge de inte utmanar makten. Att nu staten säger sig vilja ”skydda” transor med flera andra minoritetsgrupper kan tolkas som att dessa används i en instrumentell betydelse. Man tar alltså omvägen om andra, icke hotande grupper, för att skydda sig själva och sin politik. Den dagen som HBTQ-rörelsen, feminister, muslimer och andra etniciteter vänder sig emot makten tar också politikers välvilja att värna dessa grupper slut.

  Idag försöker man med ”mjuka” medel att censurera vissa ord och uttryck. År 1974 talade man i USA om psykokirurgi för kontroll av medvetandet där alla som avviker från den givna normen kan stympas. Hur långt har den tekniska utvecklingen för att realisera psykokirurgin med hjälp av elektronik kommit?

  «We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated. The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. Man does not have the right to develop his own mind. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.»

  http://www.whenthenewsstops.org/2011/05/revealing-transhumanist-agenda-outside.html

 • Allt sedan sjuttiotalet dalar förtroendet för medias rapportering om nyheter och det samanfaller med den koncentration av ägare. Media likriktas och Sverige har dränkts i amerikansk kultur men minimerat all Europeisk i SVT. EU skulle ge oss sändningar från hela EU men fortfarande är dom inte tillgängliga här, varför?

 • Verbala hatbrott mot Ryssland verkar inte beröras.
  Nordfront har uttalat sig positivt om alla andra folks rätt till samma sak som de själva eftersträvar.
  Nationalism för alla i sin respektive nationalstat.
  Här är listan som Usas eliter pekar ut som falsk Rysslandsunderstödd info
  http://www.propornot.com/p/the-list.html
  Dom kallar sig oberoende engagerade amerikaner men det tror ingen på.
  Där hittar ni många kända altmedier.
  En av bloggarna på listan memoryholeblog stängdes 23 november.
  Den har seriöst tagit upp till debatt flera påstådda terrordåd som allt pekar på var teater utan att ngn verkligen dödades. Anklagelser mot myndigheterna har förekommit i kommentarssektionen medan bloggens innehavare nyligen avskedade universitetsläraren i mediaanalys James Tracy själv bara har lagt fram ämnet utan bestämda slutsatser. Han miste jobbet av politiska skäl. Att vara oavskedbar som ‘tenured professor’ anses annars vara en viktig omständighet för att få hög kvalitet på universitetens verksamhet
  Nu kommer ett jättekonstigt felmeddelande upp på ‘ryska’
  memorygapdotorg.wordpress.com is no longer available.
  This site has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service.
  For more information and to contact us please read this support document.
  Igår kom ett vanligt amerikanskt felmeddelande upp.

 • Att vara emot islam är inte rasism!
  Önskar återkommande träffar med dessa politiker så att alla tokerier kunde diskuteras igenom ordentligt!

 • Jag läser nordfront och de är de enda som försöker upplysa dumsvensken om vad vi står inför…
  Dumhuve som tror att jag slutar läsa newsvoice pga att sassersson är vidsynt…
  Kryp tillbaka till din PK box om du inte tål sanningar Andreas (((Obenius)))
  Svenskfientliga svenskar är nog den värsta sortens bedragare…

 • Alla åsikter har rätt att göra sig hörda. Sedan är det upp till var och en att bedöma vad som är vettigt. Att förbjuda vissa sajter och vissa åsikter bara för att de inte passar med ens egna är inte demokratiskt.
  En vi lever i en demokratur , ja det har man förstått för länge sedan.
  Med denna artikel så har man det svart på vitt.

 • Andreas Obenius. Släng inte ut barnet med badvattnet. Varför skulle redaktörer inte få lov att referera till Nordfront? Är allt Nordfront säger pestsmittat eller kan det ligga något i den analys som de gör? Jag tycker att redaktörens inklipp från Nordfront var väldigt informativt.

  Själv är jag inte särskilt petig i vem som säger vad utan jag försöker att lyssna på vad de har att säga först innan jag dömer. Om jag hade din syn så skulle jag t ex aldrig kunna läsa DN pga deras kulturmarxistiska syn som jag tycker är helt förkastlig. Trots detta så läser jag DN till och från bara för att hålla mig ajour om vad som rör sig i deras hjärnor och kolla av vad som är på väg att implementeras av globalisterna som bl a har DN som sin trumpet.

 • Varför ens ta med Nordfront i artikeln? Jag förstår att åsiktsfrihet är otroligt viktigt, men baksidan av Nordfront är våld och ren rasism och som journalist tappar du förmodligen massor av läsare.

 • Otäck mening detta!

  ”Den enda organisation vi såg inom statsförvaltningen som hade kompetens att kunna skapa ett nytt IB och ge oss ett underlag för att utveckla motverktyg mot medborgare som inte håller med makthavarna var FOI. Så det kommer att bli väldigt viktigt för oss.”

  Tja, effektiva vapen mot medborgare som inte lyder makthavare har väl varit kända i årtusenden. Bara åka på studiebesök på något kinesiskt fängelse där de förvarar dissidenter.

 • Rasismdiskursen är oerhört ensidig här i ankdammen Sverige. Var håller alla intellektuella; historiker, etnologer, samhällsvetenskapare m fl andra hus? De behövs för att belysa och nyansera bilden av vad som är på gång i landet. Det är synnerligen allvarligt att de håller mun, viket kanske beror på att staten under en lång tid urholkat de generella anslagen till universitet från fri kunskapsbildning till behovsprövad anslagstilldelning. Forskare ska alltså bara syssla med frågor, undersökningar och resultat som är förbeställda av politiker, som fördelar pengar till “korrekta” forskare via olika statliga organ som t ex Vetenskapsrådet.

  I USA har man bl a konstaterat att våld och förtryck är vanligare inom en grupp, t ex afro-amerikaner, än kommande utifrån. Vi ser även i Sverige hur hot, misshandel och våldtäkter är vanligare inom gruppen migranter än från “utsidan”. Vi ser även hur migranter våldför sig på ursprungbefolkningen. Rasism och dess uttryck är inte ett enkelsidigt mynt som regeringen låter påskina.

  Är antirasism en form av “religion”? Ja, menar man inom intellektuella kretsar i USA:
  “anti-racism as an example [of social-justice tactics that chill free speech], arguing that “antiracism is now a religion…Certain questions are not to be asked, or if asked, only politely.”
  Vad handlar den här nya religionen som Alice Bah nu rullar ut? Hur säkert är det att religionen ytterst handlar om att ge möjlighet för de mest marginella rösterna att lufta sina åsikter? Det har väl aldrig hänt för i världshistorien utan det måste ligga andra motiv bakom “skyddet” av pytteminoriteter. Staten får stämma först i egen bäck och granska hur de tillämpat sitt rasifierade våldsmonopol mot bl a marginaliserade kvinnor i folkhemmet och i nutid där sk ADHD-barn drogas eller där unga flickor invalidiseras och steriliseras genom injektioner av Gardasil. Har de någon plats vid bordet där hot och exkludering diskuteras eller är det bara ”normalt” att staten låter utsätta vissa grupper för ”hot och våld” via de ”tvättningar ” av praktiserad rasifiering, vilken tar omvägen via olika professionella fält?

  http://heterodoxacademy.org/2016/11/28/on-the-role-of-the-public-intellectual-in-the-united-states/

 • När jag hörde den bedårande Alice Bah tala kom jag osökt att tänka på henne som en representant för det Orwellianska sanningsministeriet. Visst har de rätt till en viss del då en del åsikter på nätet är helt förfärliga. Andra åsikter däremot tycker jag faller inom ramen för ett demokratiskt samhälle då alla inte har kulturmarxism som ideologi. Istället för att bannlysa borde man fråga sig varför folk hyser dessa åsikter. Det finns alltså en inneboende rationalitet i argumentationen som slår tillbaka till den förda politiken.
  Begreppet rasism borde utvidgas till att även omfatta hatbrott mot nationalistiska åsikter. Det vräks ur en hel del väldigt rasistiska åsikter mot nationalister, (nu tänker jag inte på Nordfront) utan mot helt vanliga svenskar, såväl från vänsterextremistiskt håll som från regeringsföreträdare men även mot svenskar från muslimskt håll. Alltså borde nationalister/svenskar få sitta med i ett hörn för att berätta om sina upplevelser av rasifiering mot gruppen.

  Nu har regeringen “klivit ur sin garderob” genom att offentliggöra samarbetet med FOI – som om samarbetet skulle vara något “nytt”. Redan 1938 avlyssnade sossarna samtal och läste brev som skickades – dåtidens insamling av “big data”. Anledningen var att man ville kartlägga och sortera ut vissa individer från det nya Sverige. Sterilisering blev förbjudet i lag 1978, antagligen för att man hittat på nya mer subtila metoder att stoppa olämplig genöverföring. Vem vet vad de har för planer för “rasisterna” imorgon?

  “Rasismplanen” är inget annat än ett tip-toe-steg i riktning mot att förbjuda all typ av kritik mot den kommande totala transformeringen; “make over” av samhället med robotisering, automatisering, digitalisering, transhumanism och syntetisk biologi. Kulturmarxisterna använder sig av De andra; transor, andra etniciteter (eller andra sk “nyttiga idioter”) som alibin för att sätta munkavel på var och en som hyser “obstinata” tankar. I själva verket har staten/kulturmarxisterna absolut inget till övers för andra människor än för sin egen sort.

  “Alva Myrdal påtalar 1939 bl a vikten av att hålla koll på en “border line group, probably the most difficult to handle in any eugenic program. The hereditary capacities of this group are doubtful and thus do not indicate sterilization, but its social capacities are unfavorable to child rearing a new system of prophylactic social policy /…/ safeguarding the quality of the population in advance.”.

  https://newsvoice.se/2015/09/12/overvakningsamhallet-sverige-avlyssnade-privatsamtal-och-laste-privata-brev-redan-1938/

 • Hur blir det med hatbrotten mot en av de få statsmän som finns i världen idag? En verksamhet som övertydligt emanerar från utrikesdepartementet och FOI.
  En annan fråga är våldtäkten på det palestinska folket. Tydligen inget som intresserar ”Forum för levande historia”.
  Vi behöver ett nytt ”ideologiskt institut”, typ internet, där ovan nämnda och liknande frågor kan diskuteras öppet av det svenska folket. Medlemmar i regeringsbyggnader och parlament har, på grund av den självcensur som råder vid köttgrytorna, knappast något att tillföra i diskussionen om ett framtida samhälle där mångfald och respekt för medmänniskor och andra kulturer står på dagordningen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *