Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Se de mörka i tillvaron och bli balanserad – Sluta klamra fast vid positivt tänkande

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 november 2016
- Torbjörn Sassersson
Sakymuni Buddha - Wallpapersafari.com

DEBATT. Sluta ”gilla läget”, skriver Katarina Lagerwall på DN i sin artikel om en reaktion mot positivt tänkande. Denna nya motkultur tillåter oss att tänka negativt vilket gör oss bättre rustade att möta motgångar. Tankarna kommer från bla psykologen och filosofen Ida Hallgren, men Sakyamuni Buddha sa ungefär samma sak för 2500 år sedan.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Wallpaparsafari.com

Ida Hallgren
Ida Hallgren

Artikeln efterlyser en motpol till samhällets hurtiga norm att man alltid ska tänka positivt och helst även vara framgångsrik och ha status. Ida Hallgren som är psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet flaggar för obalanserad positivitet i livet. Hon håller kursen: ”Negativt tänkande – bättre blir det inte”.

“Det visar att det finns ett sug efter något annat. Många upplever det som befriande att få tänka och känna som man vill och att inte behöva vara glad”, säger Ida Hallgren.

Hallgren menar att tankeideologin har format vårt samhälle tex gällande så skilda saker som individuell lönesättning och curlingkulturen. Det har gjort att människor inte lärt sig att hantera problem.

Jag själv har märkt att negativitet och depressiva känslor är den bästa “healing” man kan få och det är en skänk från ovan, om man vågar att följa de depressiva känslorna ned i själens mörka djup. Där nere sker något som kan förändra allt. Du blir djupt rotad i verkligheten och i dig själv.

Jag lärde mig tekniken att gå in i det mörkaste mörka genom att praktisera vipassana, som är den praktik som Sakyamuni Buddha lärde ut för 2500 år sedan. Han menade att total och helt avslappnad närvaro i livet och i varje stund, helar ditt “mind”, han trodde ju inte på en “själ”, reduktionist som han var.

Självklart plockade Väst upp denna tradition som uppstod ungefär 400 år innan traditionell buddhism formades genom ett prästerskap med ambitioner. Väst gjorde även denna praktik till en prestationsgrej eftersom vi är vana vid att mäta livskvalitet utifrån prestationer och status. Vi kallar det lite poppigt för “mindfullness”.

Efter att besökt ett antal vipassana-retreats sedan slutet på 1980-talet kan jag konstatera att många moderna västliga vipassana-lärare missat en central beståndsdel i praktiserandet och det var hjärtats energi som också är en “muskel” som måste tränas genom “metta” för utan “metta” blir vipassana blott en platt prestationsövning i meningslös mental närvaro, där den som är mest mentalt närvarande vinner.

Med ditt hjärta aktivt finns ingen depression som inte kan smältas. Det vet jag av egen erfarenhet. Det finns inga behov av antidepressiva SSRI-preperat eller positivt tänkande, men inte heller negativt tänkande. Här brister DN:s skribent och eventuellt även de psykologiska auktoriteterna i insikt, misstänker jag. DN-skribenten lyfter fram negativt tänkande som en lösning, vilket är en feltolkning eller möjligen en oklarhet för denne.

Titeln på artikeln i DN ligger mer i linje med hemligheten bakom att bli fri, att växa och nå insikt: “Tillåt dig att även se det mörka”, vilket för övrigt även praktiseras inom shamanismen.

Ida Hallgren säger till DN:

“Praktisk filosofi är en ny rörelse som växer över hela världen. Jag är själv ute och föreläser om det på företag och i till exempel Holland har man en filosof anställd som komplement till en präst på sjukhusen.”

Personligen tror jag hon har helt rätt. Praktiskt filosofi kan även bota den kognitiva dissonans som råder i Sverige gällande allt från flyktingpolitik, valet i USA och NATO-medlemskap eller inte.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq