Syntetisk biologi – celler används som levande “appar”

publicerad 21 november 2016
- Ulla Gabay
Fluga - Foto: World Science Festival

Ulla Gabay
Ulla Gabay

Det handlar om genetisk ingenjörskonst. Tanken är att alla levande organismer i framtiden kan omprogrammeras för mänsklig hand med patenterade lösningar. I syfte att fungera likt en dator med standardiserade operativsystem för önskade egenskaper. Helt på tvärs med naturens egna förutsättningar. I dess yttersta konsekvens tar den syntetiska biologin patent på livet självt.

Text: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare, Ullagabay.comLäs mer av Ulla Gabay

Gentekniken skapar framtidens liv

Det började under 1900-talet med kunskapen om hur man tog fram syntetiska mikroorganismer som så småningom resulterade i biologiska stridsmedel [1]. Inom ramen för den syntetiska biologin närmar sig nu gentekniken vår vardag på alltfler områden. Inte minst när det gäller kosten.

Det här skapandet av ”nytt liv” är inte helt lätt att ta ställning till. Den syntetiska biologin strävar just nu för att skapa vaccin och läkemedel som ska rädda oss från dödliga sjukdomar, utveckla nytt bränsle för att bromsa miljöhotet och skapa livsmedel tänkta att rädda världen från svält. ”Om allt går planenligt …”, som rösten i videon ovan sa.

Syntetisk biologi
Synthetic Biology – Illustration: Griffinsecurities.com

Det vore inte första gången som vetenskapliga framsteg i mänsklighetens tjänst skulle kunna bli förödande; av misstag eller när det kommersiella myntets sida vänds upp. Atombomben är bara ett exempel.

Prislapp på livet

Gentekniken förklaras i miljöbalkens kapitel 13 under §3 [2]: ”Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material”. Hit räknas levande varelser som är beroende av energi; ex växter, svampar, djur, encelliga bakterier och den flercelliga människan.

Syntetisk biologi kombinerar helt enkelt biologi och teknik i ett bygge av ny arvsmassa, DNA, i levande organismer. Vilket i klartext innebär att människan designar och skapar helt nya biologiska funktioner som inte finns i naturen. Där celler inte längre ses som en naturlig förutsättning för liv, utan som en ”app” i människans tjänst. En tveksam framtidsindustri där teknikprofiler som Microsoft-miljardären Bill Gates redan investerat stora summor från sin välgörenhetsstiftelse [3].

Det vi idag känner som liv, kommer i framtiden till allt större del att ha sitt ursprung i ett provrör. Och då talar vi inte bara om graviditeter där man av olika anledningar befruktar ägg och spermier utanför kroppen. I stället rör det sig om biotekniska lösningar som går att ta patent på. Med nya gensekvenser som i många fall redan idag kan beställas via ett enkelt mail. Vilket gör att biologiska organismer kommer att värderas och prissättas på ett helt nytt sätt. Med fallande priser i takt med att tekniken tar fart.

Regeringen tar inget ansvar för syntetisk biologi

I en uppsats från Uppsala Universitet 2010 kallas syntetisk biologi för ”den nya tidens molekylärbiologi”, i syfte att få svar på de stora frågorna inom evolutionsbiologin. Med tillägget att tekniken innebär ”… en stor potential för biotech-industrin” [4].

”Vi står nu inför ett antal hot: kärnvapenkrig, global uppvärmning och genetiskt framtagna virus.” – Professor Stephen Hawking [5]

Swisha-UllaGabaySex år senare är den potentialen redan en verklighet som avspeglar sig i allt större fusioner mellan biokemiska läkemedelsbolag och bioteknikföretag inom jordbrukssektorn.

Samgåendet mellan tyska Bayer och amerikanska Monsanto är bara ett exempel [6]. Man slår helt enkelt ihop sina syntetiska bioteknikpåsar för att ta global kontroll över för människan livsnödvändiga produkter. Kanske i förlängningen även över det mänskliga livet…

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Källor

[1] Biologiska stridsmedel: Mänsklighetens sista dagar
[2] Miljöbalken: Genteknik
[3] Tveksam framtidsindustri: Synthetic biology’s first malaria drug meets market resistance
[4] Uppsala Universitet: Syntetisk Biologi – Metoder och applikationer för den nya tidens molekylärbiologi
[5] Stephen Hawking: Prof Stephen Hawking: disaster on planet Earth is a near certainty
[6] NewsVoice: GMO – Biokemiska giganter går samman till kemimonsterbolag – Jordbrukarnas inkomster störtdyker

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq