Syntetisk biologi – celler används som levande “appar”

publicerad 21 november 2016
- av Ulla Gabay
Fluga - Foto: World Science Festival

Ulla Gabay
Ulla Gabay

Det handlar om genetisk ingenjörskonst. Tanken är att alla levande organismer i framtiden kan omprogrammeras för mänsklig hand med patenterade lösningar. I syfte att fungera likt en dator med standardiserade operativsystem för önskade egenskaper. Helt på tvärs med naturens egna förutsättningar. I dess yttersta konsekvens tar den syntetiska biologin patent på livet självt.

Text: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare, Ullagabay.comLäs mer av Ulla Gabay

Gentekniken skapar framtidens liv

Det började under 1900-talet med kunskapen om hur man tog fram syntetiska mikroorganismer som så småningom resulterade i biologiska stridsmedel [1]. Inom ramen för den syntetiska biologin närmar sig nu gentekniken vår vardag på alltfler områden. Inte minst när det gäller kosten.

Det här skapandet av ”nytt liv” är inte helt lätt att ta ställning till. Den syntetiska biologin strävar just nu för att skapa vaccin och läkemedel som ska rädda oss från dödliga sjukdomar, utveckla nytt bränsle för att bromsa miljöhotet och skapa livsmedel tänkta att rädda världen från svält. ”Om allt går planenligt …”, som rösten i videon ovan sa.

Syntetisk biologi
Synthetic Biology – Illustration: Griffinsecurities.com

Det vore inte första gången som vetenskapliga framsteg i mänsklighetens tjänst skulle kunna bli förödande; av misstag eller när det kommersiella myntets sida vänds upp. Atombomben är bara ett exempel.

Prislapp på livet

Gentekniken förklaras i miljöbalkens kapitel 13 under §3 [2]: ”Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material”. Hit räknas levande varelser som är beroende av energi; ex växter, svampar, djur, encelliga bakterier och den flercelliga människan.

Syntetisk biologi kombinerar helt enkelt biologi och teknik i ett bygge av ny arvsmassa, DNA, i levande organismer. Vilket i klartext innebär att människan designar och skapar helt nya biologiska funktioner som inte finns i naturen. Där celler inte längre ses som en naturlig förutsättning för liv, utan som en ”app” i människans tjänst. En tveksam framtidsindustri där teknikprofiler som Microsoft-miljardären Bill Gates redan investerat stora summor från sin välgörenhetsstiftelse [3].

Det vi idag känner som liv, kommer i framtiden till allt större del att ha sitt ursprung i ett provrör. Och då talar vi inte bara om graviditeter där man av olika anledningar befruktar ägg och spermier utanför kroppen. I stället rör det sig om biotekniska lösningar som går att ta patent på. Med nya gensekvenser som i många fall redan idag kan beställas via ett enkelt mail. Vilket gör att biologiska organismer kommer att värderas och prissättas på ett helt nytt sätt. Med fallande priser i takt med att tekniken tar fart.

Regeringen tar inget ansvar för syntetisk biologi

I en uppsats från Uppsala Universitet 2010 kallas syntetisk biologi för ”den nya tidens molekylärbiologi”, i syfte att få svar på de stora frågorna inom evolutionsbiologin. Med tillägget att tekniken innebär ”… en stor potential för biotech-industrin” [4].

”Vi står nu inför ett antal hot: kärnvapenkrig, global uppvärmning och genetiskt framtagna virus.” – Professor Stephen Hawking [5]

Swisha-UllaGabaySex år senare är den potentialen redan en verklighet som avspeglar sig i allt större fusioner mellan biokemiska läkemedelsbolag och bioteknikföretag inom jordbrukssektorn.

Samgåendet mellan tyska Bayer och amerikanska Monsanto är bara ett exempel [6]. Man slår helt enkelt ihop sina syntetiska bioteknikpåsar för att ta global kontroll över för människan livsnödvändiga produkter. Kanske i förlängningen även över det mänskliga livet…

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Källor

[1] Biologiska stridsmedel: Mänsklighetens sista dagar
[2] Miljöbalken: Genteknik
[3] Tveksam framtidsindustri: Synthetic biology’s first malaria drug meets market resistance
[4] Uppsala Universitet: Syntetisk Biologi – Metoder och applikationer för den nya tidens molekylärbiologi
[5] Stephen Hawking: Prof Stephen Hawking: disaster on planet Earth is a near certainty
[6] NewsVoice: GMO – Biokemiska giganter går samman till kemimonsterbolag – Jordbrukarnas inkomster störtdyker

 


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kanske man också kommer klassificera människor: den syntetiska människan samt Kravmärkt människa som då kommer bli att värre utrotningshotat.

 • Länken ovan går till Heinrich Bölls stiftelse. Om man surfar omkring lite på deras hemsida så ser man att de är för etablissemangets agenda; klimathot, för Clinton, m m. De har även ett nyhetsbrev rörande G20. Man får alltså läsa dokumentet om syntetisk biologi med kritisk blick med tanke med tanke på att stiftelsen äger intressen rörande FN:s rådande syn på mångfald.

  Det här är en av mänsklighetens och hela ekosystemets stora ödesfrågor. Leva eller försvinna?

 • För min del är det inte svårt att ta ställning. Jag säger nej, nej, nej till hela den här idén med syntetisk biologi. Så snart man säger att något ska “rädda oss” så gäller det att dra öronen åt sig särskilt när den här bindgalna Bill Gates är med i “räddningsaktionen”.

  Bill Gates vill inte människor väl utan tvärtom. Han har helt öppet deklarerat att världen vore så mycket bättre med flera miljarder färre människor. Om målet är befolkningsreduktion så verkar det helt onödigt att utveckla naturvidriga produkter för att sas “rädda” människor. Kanske är alla dessa syntetiska produkter till för att hjälpa Bill Gates med andra likar, dvs eugeniker, att “rädda” världen från människor.

  I december 2016 hålls ett stor FN-möte om biologisk mångfald. Syntetisk biologi hotar, på alla plan, de mål som står på FN:s agenda om mångfalden. Om några veckor får vi se FN:s inställning i frågan. Ska visionerna gälla eller ska Bill Gates få styra världen? Ett kritiskt dokument som tagits fram inför mötet i december säger bl a:
  “A ‘gene drive’ refers to a genetic engineering technolog y that aims to ensure that a specific trait introduced into an organism (e.g. female sterility, colour, size, behaviour) is always or mostly passed on to future generations. The effect of a successful gene drive is that a
  single engineered trait can be driven through an entire population until it either takes over or crashes that”

  Bill Gates “räddningsaktioner” verkar inte bättre än att han vill krascha vår fertilitet liksom andra levande varelsers förmåga + alla andra möjliga krascher av hela ekosystem och transformationer som han och andra ser inför sin inre syn. Är Bill Gates dagens svar på Pol Pot, Idi Amin eller någon annan helt vansinnig person som verkat i världshistorien?

  https://www.boell.de/sites/default/files/2016-11-icswgsb_synbio_brief_cop13_.pdf
  population.

  vaccin och läkemedel som ska rädda oss från dödliga sjukdomar, utveckla nytt bränsle för att bromsa miljöhotet och skapa livsmedel tänkta att rädda världen från svält.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *