Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

20%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vem väcker det förtryckta, sovande svenska folket? – Neo-marxism Del 5

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 november 2016
- NewsVoice redaktion
Stockholm 1958 - modevisning - Foto: Sjöberg Bildbyrå

DEBATT. Marcus Gullberg vill väcka debatt kring neo-marxismens tillämpning i Sverige. I denna artikel målar han upp Sverige ur ett neo-marxistiskt perspektiv med tillhörande frågor för vidare diskussion i kommentarsfältet. 

Text: Marcus Gullberg | Bild: Två unga kvinnor i säsongens baddräkter står med två flottister i uniform i Stockholm 1958 – Foto: Sjöberg Bildbyrå (förstoring)

Jordbruket och livsmedelsförsörjningen

Bakgrund: I Sverige är idag cirka 1, 25% av befolkningen sysselsatta med jordbruk och bönderna är en utdöende yrkesgrupp. Sverige har idag mycket låg beredskap vid en eventuell kris eftersom hela matdistributionen och lantbruket är uppbyggt på tillgång till olja och kemikalier.

Våra statliga beredskapslager på olja och mat är borttagna, men ingen har varnat det svenska folket om att de måste ta eget ansvar för att föda sig själva vid en kris. I Tyskland har nu politikerna varnat fär en storkonflikt och uppmanat folket att lagra mat inför en eventuell krissituation.

Debatt: Ett land som inte har beredskapslager eller är självförsörjande på livsmedel – riskerar inte det landet omedelbar svält vid en större internationell konflikt? Är det inte en regerings uppdrag att först och främst se till att ett lands invånare kan föda sig själva i en krissituation?

Vad kommer att hända i Sverige om maten tar slut? Hur har Sveriges regering och våra generaler resonerat när de tog bort alla våra beredskapslager? Har inte nedmonteringen av lantbruket och matförsörjningen skett i all tysthet utan att folket tillfrågades?

Idag finns det ingen svensk makthavare som reagerar och försöker hjälpa folket med mat för en krissituation. Istället hävdar de att staten inte kan ta ansvar för matförsörjningen vid en krissituation.

Staten vill alltså styra folkets liv men absolut inte hjälpa folket om kriget kommer. Har det någonsin funnits liknande regenter i Sverige? Eller skall vi kalla dem tyranner?

Försvarsmakten, NATO och “ryska hotet”

Bakgrund: Rysslands försvar har ungefär 10% av USAs militärbudget och kanske 7-9% av hela NATOs budget enligt olika källor. Ryssland är omringat av mer än tio Nato-baser i dess omedelbara närhet samt Kinas armé längs med den långa gränsen till Sibirien. Ändå utmålas Ryssland som det stora hotet för Sverige i MSM.

Debatt: Ryssland har en förhållandevis liten population på en enorm yta och en gigantisk koalition av Nato-länder emot sig samt ett hungrigt Kina vid den långa Sibiriengränsen. Skulle man i det läget vilja starta ett anfallskrig mot ett litet avindustrialiserat land som inte ens är granne till det stora landet? Det ter sig otänkbart för varje fritt tänkande människa.

Är det så att Sveriges neo-marxistiska härskare vill tvångsansluta Sverige till Nato genom att skapa en helt obefogad rädsla för Ryssland? Är syftet att integrera Sverige i en ny global världsordning där Sverige blir en officiell lydrepublik under globalisterna?

Vill svenska folket stå bakom en neo-marxistisk allians som är ute efter världsherravälde och anfallskrig mot alla nationer som vill behålla sin självständighet? Frågan är verkligen värd att ställa till folket. Ryssland är idag den enda stormakten som står upp mot neo-marxisternas moderna kultur som förstör kärnfamiljer, folkhälsan och alla former av traditionell kultur och religion. Just därför utmålas Ryssland som den stora världsskurken i MSM.

Liberalismen

Bakgrund: I vårt samhälle stödjer alla politiska partier fri pornografi och feminism. Alla stödjer även legaliserad försäljning av alkohol och tobak. Däremot har vi förbjudit bönderna att sälja opastöriserad mjölk eftersom det kan vara samhällsfarligt. Vi stödjer dyra kommunala dagis men förbjuder billiga dagmammor eller föräldrar som vill stanna hemma med barnen mot en mindre ersättning. Vi stödjer hemliga sällskap för eliten men vi bekämpar vår egen statsreligion.

Vi stödjer multikulturalism, minoritetsgrupper och massmigration men vi hatar majoritetsgrupper, patriotism, vår gamla kultur och våra gamla traditioner. Vi vill ta emot många flyktingar från mellanöstern och vi stöttar även krigen som drivs av USA i mellanöstern. Vi vill hjälpa barn i U-länder men vi hjälper inte våra egna barn som har utvecklat allehanda fysiska och psykiska problem. Vi motarbetar kärnfamiljen medan vi vet att barnen får mycket sämre framtidsodds av att växa upp utanför en kärnfamilj.

Debatt: Är det inte ganska intressant att vårt samhälle innehåller ständiga motsägelser? Vi tillåter pornografi som objektifierar och förringar kvinnor. Samtidigt uppmuntrar vi kvinnorna att bli självständiga och tuffa mot männen vilket innebär att barnen lider.

Å ena sidan tillåter vi folk att köpa alkohol och tobak vilket bevisligen förstör folkhälsan medan vi förbjuder vuxna människor att köpa naturlig, opastöriserad mjölk vars inkomster kunde hjälpa bönderna.

Vi stödjer hemliga, manliga sällskap för eliten medan vi monterat ned statsreligionen.

Vi uppmuntrar fri barnuppfostran utan respekt för lärare och föräldrar medan vi vet att barnens resultat och mentala hälsa sjunker. Vi kämpar emot kärnfamiljen vilket lett till skyhöga skilsmässotal samt att vi har världens högsta andel ensamhushåll.

Om man ser på helhetsbilden ser man två konkreta fenomen: samhället tillåter allt som kan skada folkets och i synnerhet barnens trygghet och hälsa och den uppmuntrar allt beteende som kan förstöra landets sammanhållning och bildandet av starka kärnfamiljer. Fokus för MSM de senaste decennierna har ju varit feminism och fri sex i alla dess former som gör att speciellt barn och unga blir mycket påverkade.

Nu vill allt fler svenskar byta kön på skattebetalarnas bekostnad. En del riksdagspartier är t.o.m. intresserade av att stödja barnens rätt att byta kön. Är det inte intressant att det som skulle varit helt otänkbart och betraktats som helt förkastligt och onaturligt har blivit naturligt på några decennier? Naturligtvis är det enligt neomarxistiska MSM naturligt att kriga mot naturlagarna och låta barnen byta kön om de vill. Ingen talar om att barn är barn och att barn är extremt lättpåverkade.

Centralt för MSM är att skapa konflikter mellan män och kvinnor vilket gör att allt färre svenskar bildar familjer och de som gör det lyckas ofta inte hålla ihop familjen. En familj var oftast en sammansvetsad enhet förr men idag finns inte längre den lojaliteten och om föräldrarna tröttnar på varandra så skiljer de sig. Om relationen saknar en själslig dimension blir det naturligt att separera efter ett antal år. Endast 24% av nyfödda svenska barn med svenskfödda föräldrar hade två gifta föräldrar 2015. Detta visar på kärnfamiljens kollaps i Sverige.

Kultur, religion och tradition

Bakgrund: Sverige har demonterat sin kristna kultur och sina traditioner de sista 50 åren. Traditionell svensk kultur betraktas som barbarisk i MSM. Neo-marxism och materialism med BNP-tillväxt som främsta ledord är det som gäller för Sverige idag.

Debatt: Jag läste biografin om Gustav IV Adolfs barndomsår i slutet av 1700-talet. Han fick smaka på riset två gånger om dagen och sova med is på magen utan täcke från sex månaders ålder. Ofta fick han avstå sina måltider till landets fattiga eller ge bort sina leksaker. Sveriges framtid hängde på honom och han skulle lära sig att jobba stenhårt och lojalt för folket. Om vi jämför dessa gamla kungar med dagens makthavare, vem är egentligen beundransvärd och lojal mot folket?

I ljuset av sådana historier, hur skall vi se på MSM och deras beskrivning av Sveriges barbariska historia? Är det inte MSM som är de verkliga barbarerna som förstör all moral och bildning i landet och ersätter den med en fördummande sex-, vålds- och njutningsfixerad kultur? Borde vi inte först och främst ersätta MSM som är förstör folket och landet? Precis det som görs i Ungern och Polen idag.

Det har aldrig funnits ett land i världshistorien som överlevt utan religion, kultur och traditioner. Precis detta faktum utnyttjade KGB på sin tid när de ville förstöra västmakterna inifrån via spridandet av en ateistisk, neo-marxistisk kultur. Borde inte MSM uppskatta och skydda folkets kultur, historia och traditioner? Om man inte gör det, betyder det inte att man förråder landet? Har Sveriges härskare en illa dold plan för att avsluta Sveriges historia som självständig nation? Räfst- och rättartinget närmar sig för MSM med stormsteg.

Konfucius sa: “The strength of a nation derives from the integrity of the home.”

MSM har smutskastat Vladimir Putin i pressen och Putin har gjort mycket för att stärka den ryska kärnfamiljen och deras traditionella kultur – detta är en huvudorsak till att han är MSMs ärkefiende.

Kärnfamiljen

Bakgrund: Sveriges kärnfamiljer och traditionell svensk kultur har varit statens och MSMs fiende sedan 50 år tillbaka och all statistik visar att barn lider enormt av att växa upp utanför en kärnfamilj. Svenska barns nedåtgående trend gällande psykisk ohälsa och akademiska resultat saknar motstycke i västvärlden enligt docent Bremberg på Socialstyrelsen.

Debatt: MSM pratar inte om sambandet mellan familjernas kollaps i Sverige och våra barns hälsoproblem, sjunkande kunskaper och obildning. De pratar inte heller om kärnfamiljens värde eftersom de vill förstöra den.

Vi pratar ofta om att hjälpa u-länder som har det svårt materiellt men som har betydligt bättre familjeförhållanden och sociala relationer. I traditionella kulturer ser vi ofta lyckliga människor med stora familjer. Ingen neo-marxism, inga prylar, ingen konsumtionshysteri men däremot kärnfamilj, traditioner, kultur, generationsboende, social kontroll, hårt fysiskt arbete och religion…

Betyder inte det här att Sveriges barn är statens egentliga huvudfiende? Vi pratar ofta om att ta hand om våra barn men enligt statistiken förstör vi dem. Ett land utan barn har ingen framtid. Ett land med svaga, deprimerade och ouppfostrade barn utan bildning, familjekultur och traditionell kultur – hur skall Sverige klara sig?

När folket inser att vår egen stat krigar mot våra barn och kommer undan med det så kommer de att reagera. Konfucius sa för 2500 år sedan att det bästa sättet att stabilisera ett land och hela världen är att stabilisera familjerna. Om Sveriges makthavare förstör kärnfamiljerna – kan våra barnbarn klara sig? Detta är en nyckelfråga som jag tror kan engagera stora delar av det svenska folket – om de får höra sanningen.

Sociala relationer, integrationspolitik

Bakgrund: Sveriges invånare är ensammast i hela världen och hela 48% av svenskarna lever idag ensamma utan familj, vänner eller släktingar i hemmet. Denna utveckling har skett i tysthet och berörs sällan eller inte alls i MSM. Sverige har i tysthet blivit ett U-land gällande sociala relationer och själslig utveckling. Ensamma människor mår sämre än människor i grupp.

Debatt: Om landets invånare är så ensamma och isolerade utan normala sociala relationer – hur skall folket kunna enas och samarbeta väl för att skapa en bra framtid? Är inte MSMs strategi glasklar? Söndra och härska över folket via sin enkelriktade propaganda och samtidigt se till att staten missköter integrationspolitiken och den ekonomiska politiken via dålig lagstiftning och dålig politik. Propagera för mer satsning på “svaga” och “minoritetsgrupper” som kvinnor, migranter, minoritetsreligioner, HBTQ, radikala feminister, vänstergrupper etc och förtryck majoriteten genom att stämpla alla sanningssägare som extremister, rasister och tokstollar. Låt aldrig folket rösta om viktiga frågor och se till att industrin dör. Resultatet blir ekonomiskt och socialt kaos.

I nästa steg kräver staten mer makt när de plötsligt hävdar att landet är i kris och terrorismen ökar. Den terrorism som statens egna underrättelsetjänster ligger bakom, s.k. false flags. Dessa false flags är inget nytt och CIA har tex erkänt att de genomförde false flags redanpå 50-talet.

Detta är det stora reptricket som vi kan förvänta oss den närmaste tiden. I det läget kommer staten att införa undantagstillstånd med ursäkten att våra migranter är terrorister och allmänfarliga. Hur många kommer att kunna se igenom deras illsluga plan? Se och lär av Frankrikes utveckling. MSM kommer naturligtvis att kalla oss galna konspirationsteoretiker men vissa säger att det nu bara är tre år mellan en konspirationsteori och fakta.

Näringslivet

Bakgrund: Nedläggningen och utförsäljningen av Sveriges industrier har skett under de senaste 50 åren utan att regeringen eller industrialisterna har försökt skydda Sveriges produktionsjobb. Nyligen beslutades att Ericsson flyttar ut all produktion från Sverige.

Debatt: Om landets industrialister flyttar ut all tillverkning ur landet, vad har vi då i framtiden? Endast naturtillgångar. Är våra industrialister också kontrollerade av globalisterna? Åtminstone kan vi säga att deras patriotism verkar ytterst begränsad i jämförelse med många andra länders industrialister. Om vi inte kan producera något, om våra unga är odugliga och vi inte ens har vår egen matförsörjning säkrad – då har vi nått en ytterst farlig punkt.

Slutord

Om vi liknar samhällstillståndet med en sinusvåg så kan man säga att vi är nära botten och det måste komma till en kamp mellan gott och ont. Sinusvågen skall ju stiga uppåt igen efter bottenläget och de goda krafterna representerar ju den växande framtiden medan ondskan förgås.

Vår gamla asatro talar om Ragnarök som slutet på vår civilisation där onda och goda gudar skall utkämpa det avgörande slaget innan världen går under. Om vi ser på Sverige och världen idag ter sig liknelsen alltmer passande.

I Asatrons slutscen slår åskguden Tor till slut ihjäl Midgårdsormen som vuxit runt hela jorden(Kinesiska Kommunistpartiet som styr hela världen i lönndom?..) men dör på kuppen av ormens gift. Det är naturligt att ondskan får alltmer övertag över godheten ju närmare slutet av vår civilisation vi kommer. Samma sak gäller för en människokropp innan dödsögonblicket. Mer bortglömt i asatron är kanske att en helt ny och fantastisk civilisation föds efter Ragnarök. Där finns även två överlevare – Liv och Livtrase. Det finns alltså hopp även i det mest kompakta mörkret och det gäller även Sverige om vi agerar.

På tal om “MSM-lögnen” om den “svenske barbaren” kan vi läsa ”Adam av Bremen” från 1000-talet:

“Svenskarna saknar inget med undantag av det högmod som vi älskar eller rättare tillber. Allt som bara har med tom fåfänglighet att göra, såsom guld, silver, präktiga hästar, bäver- och mårdskinn, saker som vi beundrar till vanvett, räknar de som ingenting…

Även om nordbor utmärker sig för gästfrihet, ligger svenskarna ett steg före. De räknar det som den värsta skam att neka resande gästvänskap, ja, det härskar en ivrig kapplöpning om vem som anses värdig att mottaga gästen. Där visas denna all möjlig vänlighet.

Med döden straffas däremot den som har samlag med nästas hustru eller våldtar en jungfru eller plundrar grannens egendom eller gör honom orätt. Svenskarna består av många stammar som utmärker sig i såväl i styrka som i beväpning, förutom att de är lika framstående krigare till häst som till sjöss. Därför ser man att de har makt att hålla ordning på de andra nordiska folken.

De har kungar av gammal släkt, men deras makt begränsas av folkens vilja. Vad alla gemensamt bestämt det skall kungen stadfästa, såvida inte hans uppfattning verkar bättre, då kan de stundom, om än ogärna, följa den.

I fredstid passar det dem utmärkt att på detta sätt vara jämlika, men i krig lyder de blint konungen eller den som han sätter över dem som den dugligaste… Kommer de i nöd under striden anropar de en av sina många gudar och efter segern är de sedan guden tillgivna och föredrar honom.”

Är det inte dags för oss att ta tillbaka sanningen om vår historia, våra fina traditioner och våra historiskt goda karaktärsdrag? Är det en slump att vi varit så gästvänliga mot alla migranter i jämförelse med andra länder?

I nästa del en konklusion och några förslag om hur vi kan hjälpas åt för att skapa ett bättre Sverige och eliminera ondskan som förstör Sverige inifrån.

Text: Marcus Gullberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Neo-marxism