BRIS: Sverige klarar inte av att ta hand om flyktingbarn

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 december 2016
- NewsVoice redaktion
Syriska flyktingbarn - Foto: Stephanie Nebehay, Irishexaminer.com
Syriska flyktingbarn - Foto: Stephanie Nebehay,   Irishexaminer.com
Syriska flyktingbarn – Foto: Stephanie Nebehay, Irishexaminer.com

Organisationen ”Barnens Rätt i Samhället” (BRIS) varnar idag för att bristerna hos de svenska myndigheterna är ”smärtsamt uppenbara” när det gäller förmågan att tillgodose flyktingbarnens mänskliga rättigheter. Barn som kommer till Sverige på flykt från krig utsätts för allvarliga kränkningar även här. De får inte återförenas med sina familjer och riskerar att kastas ut när de blir 18 år utan att asyl prövas. Socialsekreterare lägger endast ned 2% av sin arbetstid på att tala med flyktingbarn.

Text: NewsVoice | Syriska flyktingbarn – Foto: Stephanie Nebehay, Irishexaminer.com

Vi svenskar och omvärlden har ofta en bild av Sverige som föregångsland när det gäller moral och mänskliga rättigheter, ofta framfört via diverse ”undersökningar” från olika opinionsinstitut, men återigen visar det sig vara en chimär. Verkligheten är en annan.

Socialsekreterare har inte tid med flyktingbarn

”Bris får dagligen vittnesmål från barn om hur deras rättigheter kränks, speciellt barn i särskilt utsatta situationer. Bris kontaktas av barn som utsätts för våld hemma och som saknar rätt stöd och hjälp, trots att aktörer som elevhälsa, sjukvård och socialtjänst är inkopplade. Barn som är familjehemsplacerade berättar att de inte får information om varför deras föräldrar inte kan ta hand om dem. Vi vet att socialsekreterare som handlägger barnärenden ägnar två procent av sin arbetstid åt att faktiskt prata med barn.” – BRIS

Ungdomar riskerar att kastas ut vid 18

”Barn som kommer till Sverige på flykt från krig och konflikter utsätts för de allvarligaste av kränkningar då de inte får möjlighet att återförenas med sina familjer, riskerar att kastas ut på sin 18-årsdag eller inte får sina asylskäl prövade.” – BRIS

Läs mer om vad Sverige måste göra för att rätta upp dessa missförhållanden i BRIS debattartikel. Återkom till NewsVoice och diskutera.

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: flyktingbarn