Fake news-reportrar publicerar falskt om strålningsrisker

publicerad 20 december 2016
- av Mona Nilsson
Public service fake news-reportrar?
Public service fake news-reportrar?
Kollage med foton av eller från: Dante Ronsten, Malte Nordlöf, SVT, Expressen och SR
Mona Nilsson
Mona Nilsson

DEBATT. Under det gångna året har fake news-reportrar i medierna hänsynslöst öst ut falska nyheter om att strålning från trådlös teknik skulle vara ofarlig. För mig som jobbar med frågan om strålningens hälsorisker är det ingen tvekan om svaret på frågan ”who benefits” eller med andra ord vem som ligger bakom de regelbundet återkommande falska nyhetsutspelen.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen, uppd. kl 06:42, 21 dec. 2016

Det är den trådlösa industrin, som inkluderar Ericsson, TeliaSonera, Tele2 och Apple. Den senare hör till världens i dag vinstrikaste företag. Dessa företag betraktar information om hälsorisker med tekniken som ett hot mot den egna verksamheten och fortsatt höga vinster. Falska nyheter från fake news-reportrar om att strålningen är ofarlig handlar med andra ord om produkt- och verksamhetsförsvar.

Unga journalister stöps till att bli fake news-reportrar

Senast ut med ”fake news” om strålning är Metro som i en artikel, med rubriken ”Vad är grejen med mobilstrålningen egentligen?” publicerad den 18 december gör två mycket djärva falska påståenden:

  1. "Det finns i nuläget inga vetenskapliga bevis" för att strålningen är skadlig för hälsan
  2. "Det har funnits en misstanke om att strålningen skulle kunna orsaka hörselnervstumör" men den misstanken har blivit allt svagare (framfört av Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten)

Påståendena är lätta att bevisa som falska eftersom:

  1. Det finns omfattande vetenskapliga belägg för att strålningen är skadlig. Dessa belägg (eller bevis) har ökat under de senaste åren. De visar och bekräftar att strålningen orsakar bland annat psykisk ohälsa, cancer och degenerativa sjukdomar.
    Det framgår bland annat av denna lista över ny forskning och övrig information på Strålskyddsstiftelsen. Att forskningen genomgående visat att elektromagnetiska fält orsakar cancer och Alzheimers samt ALS framkom  dessutom på SSM:s eget seminarium i maj 2016.
  2. Vetenskapliga publicerade belägg som ökat kan inte samtidigt ha minskat! Det är lika självklart som att vattnet i tunnan som ökat samtidigt inte kan ha minskat! Det finns bevisligen allt fler belägg för att strålningen orsakar en lång rad hälsorisker alltifrån cancer till psykisk ohälsa och många andra sjukdomstillstånd.
    Det innebär att påståendet om att den enda misstanken skulle gälla hörselnervstumör enbart i sig är falskt! Det är enkelt att granska och dra slutsatsen att påståendena är falska, men självfallet en omöjlighet om avsikten är att vilseleda och sprida falsk information! Läs mer fakta om de ökade beläggen för cancerrisker här.

Tidigare under året har exempelvis Expressen, DN, Sveriges Television och SR Ekot, Nerikes Allenhanda, Sydsvenska Dagbladet också publicerat falska nyheter i ämnet.

SVT ojade sig över att införandet av trådlös teknik skulle försenats i en skola av hänsyn till ett barn som mådde dåligt av strålning. Man påstod att skolan skulle ”bytt ut datorer” trots att man inte gjort det utan i stället behållit en dator som inte var trådlös. Det är inte svårt att räkna ut vems intresse SVT bevakade: de storföretag, främst Apple, som täljer guld på massinförandet av trådlösa datorer i den svenska skolan.

SVT uppgav också felaktigt att det skulle handla om ”elen” medan det i själva verket främst handlade om stålning från trådlös teknik (WiFi och trådlösa telefoner). SR Ekot ekade i maj 2016 okritiskt ut det falska beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att beläggen för hälsorisker skulle minskat.

Fake news-reportrar som hånar

Men allra lägst sjönk Expressen, som i sin iver att vara industrin till lags, hängav sig åt pseudovetenskap och att sparka på en familj med ett litet barn som mådde dåligt av WiFi i skolan. I flera artiklar hånade man de drabbade genom att tala om ”tron på onda andar”, ”ghostbusters” samt spöken och ”gastar från regalskeppet Vasa”.


En av skribenterna, Hanna Brus, önskade dessutom att föräldrar som vill skydda sina barn som mår dåligt av mikrovågsstrålningen, med hänvisning till de ökande vetenskapliga beläggen, borde anmälas till socialtjänsten!


Jag ringde upp Hanna Brus som undertecknat ett av lågvattenmärkena i Expressen och som anser att föräldrar som vill skydda sina barn mot de bevisade hälsoriskerna bör anmälas till socialtjänsten. Jag frågade henne vad hon kände till om det specifika fallet hon skrev om i Expressen och om vad forskningen visar gällande hälsorisker med strålning från trådlös teknik?

Hanna Brus svarade:

"Jag vet inte om det är bra för mig att svara på den här frågan…"

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Relaterat

Sydsvenskan: Mobilen inte så farlig som vi tror (av Daniel Rydén)

NewsVoice: Falsk nyhet i Nerikes Allehanda var propagandajournalistik om strålning