Fd chefredaktör Ingemar Ljungqvist om turbulensen i 2000-Talets Vetenskap

publicerad 1 december 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Ingemar Ljungqvist i juni 2016

Ingemar Ljungqvist och några andra medarbetare lämnade hastigt redaktionen på tidningen 2000-Talets Vetenskap. Lika snabbt dyker han upp på den nya hälsoportalen AlmaNova som igår lanserade sin papperstidning.

Text: Torbjörn Sassersson. uppd. kl 11:37, 2016 (revisorslappen inlagd)

Många undrar vad som hände inne på 2000TV och varför Ljungqvist anklagats för att ha “förskingrat” pengar. Nu berättar Ljungqvist mer i en egen artikel på AlmaNova.

De första som fick AlmaNova som papperstidning i brevlådan fick den igår, däribland undertecknad. När jag öppnade tidningen ramlade en liten papperslapp ur tidningen. Den var signerad av två revisorer som båda intygar att Ingemar Ljungqvist inte genomfört något fuffens med 2000TV:s pengar. Istället skriver revisorerna att Ljungqvist utsatts för mobbning och man är orolig för vad som händer med tidningen.

“Revisorslappen”

revisorslappen

Ingemar Ljungqvist kritisk

Ingemar Ljungqvist skriver bland annat:

“Man startar ett redaktionsråd på tre personer som ska avgöra vilka artiklar som ska komma in. Eftersom det plötsligt saknas någon som gör layout så skulle alla sysslor eventuellt läggas på en och samma person. Nu blir en och samma person både tf chefredaktör, redigerare och ansvarig utgivare. Samma person är dessutom ordförande, kassör och firmatecknare i föreningen.”

NewsVoice har idag sökt nya chefredaktören på 2000TV att kommentera det inträffade, men vi har inte fått tag på honom. Istället uppmanar vi denne att inkomma med en replik.

Ingemar Ljungqvist medger att han varit “snabb i mina manövrar” under arbetet med tidningen, vilket anses ha irriterat vissa personer, på tidningen eller i styrelsen, säger en person till NewsVoice.

“Visst har jag, om man är självkritisk, varit snabb i mina manövrar för att hålla både kvalité och utgivningsplanerna i tid.”

Ljungqvist avslutar sin artikel bla med följande förklaring angående vad anser är den egenliga orsaken till att han sparkades:

“Jag ser turbulensen inom Föreningen SARA och spelet kring tidskriften 2000-Talets Vetenskap mer som ett tidens tecken. Många goda kamrater i styrelsen drabbades av förvirringens budskap. Man letade en enda syndabock för en viss kräftgång. Antalet medlemmar hade minskat med några hundratal sedan rekordåret 2015. Då behövdes en syndabocksstrategi – och man fann den – i mig, jag som grundat tidningen för 20 år sedan.”

Ljungqvists artikel AlmaNova: Kupp eller gå vidare? Chefredaktören talar ut

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • “Tidningen håller som vanligt hög klass, men hur ska det gå nästa år, då hela redaktionen på tre personer, har försvunnit därifrån”.
  Det gick över förväntan. Inga som helst samarbetsproblem.

  “Ordföranden koncentrerar makten”
  Nej, ordföranden decentraliserade ”makten” när han den 1/1 2016 lämnade över ordförandeskapet till Linda Karlström, så att han nu kan fokusera på arbetet som t f chefredaktör. Dessutom var det han själv som föreslog en stadgeändring som innebär att chefredaktören inte ska kunna sitta i styrelsen och bestämma över sin egen lön, vilket varit fallet tidigare.

  “Det är precis den hälsoportal som jag själv finansierade genom att avstå från lönen för ett nummer genom att betala ut det till Torbjörn Sassersson och Anna Böhlmark.”
  Genom att betala ut pengar direkt från föreningens konto till Torbjörn Sassersson och kalla det ”din lön”. Hur ser det ut skattemässigt?

  “Det var också jag som byggt upp vårt medlemsregister, och detta köpte jag användarrätten till för en symbolisk summa för 100 kronor”
  Men problemet Ingemar, är att “användarrätten” till medlemsregistret (eller registret själv) aldrig har varit till salu. Bara för att kassören sköter medlemsregistret (vilket är det normala i föreningar) betyder inte att han äger det privat. Du har alltså sålt det till dig själv.

  “Man använder sig i följebrevet ofta av ordet plagiat. Det var undertecknad som kom på tidningens namn 2000-Talets Vetenskap likadant vår slogan ”Tidningen som törs tala – när andra tiger””
  Nu har vi som tur är varumärkesskydd på vår logotyp, så den saken är ur världen.

  “Detta besannades faktiskt i nummer 5-16, där man går ut och annonserar efter nya skribenter i tidningen”
  Ja, det är väl på tiden att medlemmarna får skriva något i sin egen medlemstidning. Hade du inte kört över Bo Zackrisson så hade han också varit kvar.

 • “Tidningen håller som vanligt hög klass, men hur ska det gå nästa år, då hela redaktionen på tre personer, har försvunnit därifrån”.
  Det gick över förväntan. Inga som helst samarbetsproblem.

  “Ordföranden koncentrerar makten”
  Nej, ordföranden decentraliserade “makten” när han den 1/1 2016 lämnade över ordförandeskapet till Linda Karlström, så att han nu kan fokusera på arbetet som t f chefredaktör. Dessutom var det han själv som föreslog en stadgeändring som innebär att chefredaktören inte ska kunna sitta i styrelsen och bestämma över sin egen lön, vilket varit fallet tidigare.

  “Det är precis den hälsoportal som jag själv finansierade genom att avstå från lönen för ett nummer genom att betala ut det till Torbjörn Sassersson och Anna Böhlmark.”
  Genom att betala ut pengar direkt från föreningens konto till Torbjörn Sassersson och kalla det “din lön”. Hur ser det ut skattemässigt?

  “Det var också jag som byggt upp vårt medlemsregister, och detta köpte jag användarrätten till för en symbolisk summa för 100 kronor”
  Men problemet Ingemar, är att “användarrätten” till medlemsregistret (eller registret själv) aldrig har varit till salu. Bara för att kassören sköter medlemsregistret (vilket är det normala i föreningar) betyder inte att han äger det privat. Du har alltså sålt det till dig själv.

  “Man använder sig i följebrevet ofta av ordet plagiat. Det var undertecknad som kom på tidningens namn 2000-Talets Vetenskap likadant vår slogan “Tidningen som törs tala – när andra tiger””
  Nu har vi som tur är varumärkesskydd på vår logotyp, så den saken är ur världen.

  “Detta besannades faktiskt i nummer 5-16, där man går ut och annonserar efter nya skribenter i tidningen”
  Ja, det är väl på tiden att medlemmarna får skriva något i sin egen medlemstidning. Hade du inte kört över Bo Zackrisson så hade han också varit kvar.

 • 2000-Talets Vetenskap nr 5-16
  Årets sista nummer av 2000-Talets Vetenskap kommer i brevlådorna idag måndag 12 december eller i morgon. Tidningen håller som vanligt hög klass, men hur ska det gå nästa år, då hela redaktionen på tre personer , har försvunnit därifrån. En Bo Zackrisson avgick frivilligt; Två sparkades, undertecknad och Anna Böhlmark, med full effekt vid nyårsafton.
  Följebrev
  Med tidningen följde också ett följebrev –till de allra flesta.
  Viktigast är dock att jag allra helst med AlmaNova vill fortsätta att beskriva de naturliga och andra vägar som till hälsa bär – men samtidigt inte underlåta att visa fram de som profiterar på människans sjukdomar. Påhoppen från de fem i styrelsen som skrivit under följebrevet stjäl dock en del tid och får inte stå oemotsagt.
  Ordföranden koncentrerar makten
  Angående styrelsemöten så är det ordföranden som sammankallar dessa. Jag har upprepade gånger uppmanat flera ordförande genom åren till detta. Sedan skriver man att jag drivit föreningen med ”monarkistisk järnhand”. Detta ska jämföras med dagens förhållande då nuvarande ordförande tillika är tf chefredaktör, firmatecknare, tf kassör, redigerare och sköter layout.
  Precis samme person som i uppsägnings brevet till oss två , Anna och Ingemar, kryddar sin uppsägning med (tomma) hot som försök till bedrägeri respektive medhjälp till bedrägeri. Detta för att jag som kassör funnit det helt adekvat att ytterligare stötta filmen Silverbibeln med ytterligare 15000 kronor. Det blir ca tre kronor per medlem för en utomordentlig både viktig och sevärd dokumentär. Alla kan se den gratis på http://www.almanova.eu

  Hälsoportalen almanova.eu
  Det är precis den hälsoportal som jag själv finansierade genom att avstå från lönen för ett nummer genom att betala ut det till Torbjörn Sassersson och Anna Böhlmark. Huvuddelen av totalbeloppet 36 000 kronor betalades ut först då hemsidan låg ute. Till salen hör att två av Föreningens hemsidebyggare faktiskt var inbjudna att vara med i detta hemsidebygge. Frank Nilsson, kunde inte just då pga tidsproblem. David Tiger kom med en rad motfrågor. Men det var inte frågorna som behövdes. Det gällde att komma ut med svaren på hur en bra hemsida ser ut. Var och kan på http://www.almanova.eu själva kontrollera om den hemsidan är ett värdefullt tillskott på alternativhimlen.

  Plagiat
  Man använder sig i följebrevet ofta av ordet plagiat. Det var undertecknad som kom på tidningens namn 2000-Talets Vetenskap likadant vår slogan ”Tidningen som törs tala – när andra tiger”. Allt godkänt av tidningens andre grundare Bengt Larsson . Bo Zackrisson kortade sedan vår slogan genom att ta bort ordet ”törs”. Det var också jag som byggt upp vårt medlemsregister, och detta köpte jag användarrätten till för en symbolisk summa för 100 kronor, förutsatt att det används i samma syfte som Föreningen SARA alltid haft: Att sprida information om naturnära, holistiska vägar till hälsa. Vem är det som plagierar vem borde man istället undra sig.
  Jag gjorde detta med medlemsregistret för att jag hyser en viss oro in för den framtida utvecklingen av 2000-Talets Vetenskap. Detta besannades faktiskt i nummer 5-16, där man går ut och annonserar efter nya skribenter i tidningen. 14 av tidningens cirka 28 textsidor är utförda av de avgående redaktörerna. Så då var det lätt att fylla ett helt nummer med läsvärt material. Men framtiden verkar svårare.
  Vad säger de två andra i styrelsen?
  Detta försöker man skyla över med raderna : ”Styrelse , chefredaktör och tidning står mer enade starka och målmedvetna än någonsin tidigare!” Då hör det till saken att trots Bengt Larssons avhopp från styrelsen så är vi två styrelseledamöter som knappast håller med.
  Här är man till och med odemokratiska . Jag är tillsatt av medlemmarna på årsmötet som chefredaktör . Michael Zazzio är enbart tf chefredaktör sedan han medverkat till att jag berövats alla funktioner som chef. Titeln har jag kvar till nästa årsmöte, enligt föreningsdemokratin. Jag ställer mig uppenbart frågan hur han fortsättningsvis ska klara av detta, speciellt som han blir involverad i två stora rättegångar i februari mot Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i förtalet av kolloidalt silver. Där önskar vi självfallet lycka till. Liksom vi önskar lycka till inför framtiden för 2000-Talets Vetenskap och den nya Hälsofrihet .
  Ingemar Ljungqvist

 • 2000-Talets Vetenskap nr 5-16
  Årets sista nummer av 2000-Talets Vetenskap kommer i brevlådorna idag måndag 12 december eller i morgon. Tidningen håller som vanligt hög klass, men hur ska det gå nästa år, då hela redaktionen på tre personer , har försvunnit därifrån. En Bo Zackrisson avgick frivilligt; Två sparkades, undertecknad och Anna Böhlmark, med full effekt vid nyårsafton.
  Följebrev
  Med tidningen följde också ett följebrev –till de allra flesta.
  Viktigast är dock att jag allra helst med AlmaNova vill fortsätta att beskriva de naturliga och andra vägar som till hälsa bär – men samtidigt inte underlåta att visa fram de som profiterar på människans sjukdomar. Påhoppen från de fem i styrelsen som skrivit under följebrevet stjäl dock en del tid och får inte stå oemotsagt.
  Ordföranden koncentrerar makten
  Angående styrelsemöten så är det ordföranden som sammankallar dessa. Jag har upprepade gånger uppmanat flera ordförande genom åren till detta. Sedan skriver man att jag drivit föreningen med “monarkistisk järnhand”. Detta ska jämföras med dagens förhållande då nuvarande ordförande tillika är tf chefredaktör, firmatecknare, tf kassör, redigerare och sköter layout.
  Precis samme person som i uppsägnings brevet till oss två , Anna och Ingemar, kryddar sin uppsägning med (tomma) hot som försök till bedrägeri respektive medhjälp till bedrägeri. Detta för att jag som kassör funnit det helt adekvat att ytterligare stötta filmen Silverbibeln med ytterligare 15000 kronor. Det blir ca tre kronor per medlem för en utomordentlig både viktig och sevärd dokumentär. Alla kan se den gratis på http://www.almanova.eu

  Hälsoportalen almanova.eu
  Det är precis den hälsoportal som jag själv finansierade genom att avstå från lönen för ett nummer genom att betala ut det till Torbjörn Sassersson och Anna Böhlmark. Huvuddelen av totalbeloppet 36 000 kronor betalades ut först då hemsidan låg ute. Till salen hör att två av Föreningens hemsidebyggare faktiskt var inbjudna att vara med i detta hemsidebygge. Frank Nilsson, kunde inte just då pga tidsproblem. David Tiger kom med en rad motfrågor. Men det var inte frågorna som behövdes. Det gällde att komma ut med svaren på hur en bra hemsida ser ut. Var och kan på http://www.almanova.eu själva kontrollera om den hemsidan är ett värdefullt tillskott på alternativhimlen.

  Plagiat
  Man använder sig i följebrevet ofta av ordet plagiat. Det var undertecknad som kom på tidningens namn 2000-Talets Vetenskap likadant vår slogan “Tidningen som törs tala – när andra tiger”. Allt godkänt av tidningens andre grundare Bengt Larsson . Bo Zackrisson kortade sedan vår slogan genom att ta bort ordet “törs”. Det var också jag som byggt upp vårt medlemsregister, och detta köpte jag användarrätten till för en symbolisk summa för 100 kronor, förutsatt att det används i samma syfte som Föreningen SARA alltid haft: Att sprida information om naturnära, holistiska vägar till hälsa. Vem är det som plagierar vem borde man istället undra sig.
  Jag gjorde detta med medlemsregistret för att jag hyser en viss oro in för den framtida utvecklingen av 2000-Talets Vetenskap. Detta besannades faktiskt i nummer 5-16, där man går ut och annonserar efter nya skribenter i tidningen. 14 av tidningens cirka 28 textsidor är utförda av de avgående redaktörerna. Så då var det lätt att fylla ett helt nummer med läsvärt material. Men framtiden verkar svårare.
  Vad säger de två andra i styrelsen?
  Detta försöker man skyla över med raderna : “Styrelse , chefredaktör och tidning står mer enade starka och målmedvetna än någonsin tidigare!” Då hör det till saken att trots Bengt Larssons avhopp från styrelsen så är vi två styrelseledamöter som knappast håller med.
  Här är man till och med odemokratiska . Jag är tillsatt av medlemmarna på årsmötet som chefredaktör . Michael Zazzio är enbart tf chefredaktör sedan han medverkat till att jag berövats alla funktioner som chef. Titeln har jag kvar till nästa årsmöte, enligt föreningsdemokratin. Jag ställer mig uppenbart frågan hur han fortsättningsvis ska klara av detta, speciellt som han blir involverad i två stora rättegångar i februari mot Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i förtalet av kolloidalt silver. Där önskar vi självfallet lycka till. Liksom vi önskar lycka till inför framtiden för 2000-Talets Vetenskap och den nya Hälsofrihet .
  Ingemar Ljungqvist

 • Ingen rök utan eld.
  Eller vad är det man brukar säga?
  Efter att ha följt spektaklet på avstånd sedan flera år tillbaka kan jag bara bekräfta att det som hänt inte är förvånande. Med blinhet, okänslighet, ett stort mått av galenskap, bufflighet och beteende gränsad till en one man show tycker jag beslutet är riktigt. Lägg därtill personliga turbulenser i privatlivet de senaste året så får man en ganska klar bild av vad som skett.

  Har förundrats att ingen har stoppat detta i tid, när man sett vart det barkat hän. Men nu är det gjort och ett lugn bode lägga sig över föreningen för fortsatt framtida arbete.

 • Ingen rök utan eld.
  Eller vad är det man brukar säga?
  Efter att ha följt spektaklet på avstånd sedan flera år tillbaka kan jag bara bekräfta att det som hänt inte är förvånande. Med blinhet, okänslighet, ett stort mått av galenskap, bufflighet och beteende gränsad till en one man show tycker jag beslutet är riktigt.

  Har förundrats att ingen har stoppat i tid, när man sett vart det barkat hän. Men nu är det gjort och ett lugn bode lägga sig över föreningen för fortsatt framtida arbete.

 • Ingen rök utan eld.
  Eller vad är det man brukar säga?
  Efter att ha följt spektaklet på avstånd sedan flera år tillbaka kan jag bara bekräfta att det som hänt inte är förvånande. Med blinhet, okänslighet, ett stort mått av galenskap, bufflighet och beteende gränsad till en one man show tycker jag beslutet är riktigt. Lägg därtill personliga turbulenser i privatlivet de senaste året så får man en ganska klar bild av vad som skett.

  Har förundrats att ingen har stoppat detta i tid, när man sett vart det barkat hän. Men nu är det gjort och ett lugn bode lägga sig över föreningen för fortsatt framtida arbete.

 • Ingen rök utan eld.
  Eller vad är det man brukar säga?
  Efter att ha följt spektaklet på avstånd sedan flera år tillbaka kan jag bara bekräfta att det som hänt inte är förvånande. Med blinhet, okänslighet, ett stort mått av galenskap, bufflighet och beteende gränsad till en one man show tycker jag beslutet är riktigt.

  Har förundrats att ingen har stoppat i tid, när man sett vart det barkat hän. Men nu är det gjort och ett lugn bode lägga sig över föreningen för fortsatt framtida arbete.

 • David – jag har fått 2000 Talets AlmaNova i brevlådan – och ser fram emot nästa nr av 2000-Talets Vetenskap.

  Sen kan jag ju möjligen avgöra vad som är fågel eller fisk, kanske…

 • Naturligtvis sparkar vi inte personer utan mycket starka skäl. Sanningen om f.d. chefredaktörens agerande är tämligen mörk men kommer att komma i ljuset inom kort. Det är inte bara styrelsen som insett detta utan många andra nyckelpersoner i dess närhet. Om det är något som vi hoppas att våra läsare tillägnat sig av tidningen 2000-Talets Vetenskap under alla dessa år, så är det just att inte dra förhastade slutsatser, vara källkritisk, vara nyfiken på att ta reda på sanningen samt öppen för att verkligheten inte alltid är som den först ser ut att vara, även om den presenteras av Ingemar Ljungqvist, tidningens före detta chefredaktör. Att ni beaktar detta nu är väldigt viktigt.

  När det gäller medlemstappet på ca 200 personer så är den mest troliga orsaken att man istället för att bifoga inbetalningskort (som man alltid gjort innan) tryckte betalningsuppgifterna i själva tidningen. Många missade då att se att det var dags att förnya medlemskapet. Men att detta skulle vara en anledning till att utse Ingemar till “syndabock” är ett TOTALT taget ut luften. Vi har viktigare saker att göra.

  Vi i majoriteten av styrelsen har ett mycket bra samarbete och finns här för att räta ut ALLA eventuella frågetecken kring det inträffade: Michael Zazzio, Linda Karlström, Frank Nilsson, David Thiger och Siv Wernborg. Vi har inget att dölja och kommer att gå ut med fakta om allt som hänt till våra medlemmar. Tidningen “2000 Talets AlmaNova” är ett plagiat av 2000-Talets Vetenskap och drivs av ett kommersiellt företag. Informationen som medföljer är HELT vilseledande. Tidningen 2000-Talets Vetenskap kommer ut som vanligt och förväntas ligga i medlemmarnas brevlådor under kommande vecka.

 • Gå samman Newsvoice och grundarna till 2000-talets vetenskap. Har det en gång börjat interna problem med de som inte vill att sanningen ska komma fram (allt som man skrivit om) så slutar det kanske aldrig. Skriv böcker, gör dokumentär, ex YouTube klipp om det viktigaste.

 • David – jag har fått 2000 Talets AlmaNova i brevlådan – och ser fram emot nästa nr av 2000-Talets Vetenskap.

  Sen kan jag ju möjligen avgöra vad som är fågel eller fisk, kanske…

 • Naturligtvis sparkar vi inte personer utan mycket starka skäl. Sanningen om f.d. chefredaktörens agerande är tämligen mörk men kommer att komma i ljuset inom kort. Det är inte bara styrelsen som insett detta utan många andra nyckelpersoner i dess närhet. Om det är något som vi hoppas att våra läsare tillägnat sig av tidningen 2000-Talets Vetenskap under alla dessa år, så är det just att inte dra förhastade slutsatser, vara källkritisk, vara nyfiken på att ta reda på sanningen samt öppen för att verkligheten inte alltid är som den först ser ut att vara, även om den presenteras av Ingemar Ljungqvist, tidningens före detta chefredaktör. Att ni beaktar detta nu är väldigt viktigt.

  När det gäller medlemstappet på ca 200 personer så är den mest troliga orsaken att man istället för att bifoga inbetalningskort (som man alltid gjort innan) tryckte betalningsuppgifterna i själva tidningen. Många missade då att se att det var dags att förnya medlemskapet. Men att detta skulle vara en anledning till att utse Ingemar till “syndabock” är ett TOTALT taget ut luften. Vi har viktigare saker att göra.

  Vi i majoriteten av styrelsen har ett mycket bra samarbete och finns här för att räta ut ALLA eventuella frågetecken kring det inträffade: Michael Zazzio, Linda Karlström, Frank Nilsson, David Thiger och Siv Wernborg. Vi har inget att dölja och kommer att gå ut med fakta om allt som hänt till våra medlemmar. Tidningen “2000 Talets AlmaNova” är ett plagiat av 2000-Talets Vetenskap och drivs av ett kommersiellt företag. Informationen som medföljer är HELT vilseledande. Tidningen 2000-Talets Vetenskap kommer ut som vanligt och förväntas ligga i medlemmarnas brevlådor under kommande vecka.

 • Gå samman Newsvoice och grundarna till 2000-talets vetenskap. Har det en gång börjat interna problem med de som inte vill att sanningen ska komma fram (allt som man skrivit om) så slutar det kanske aldrig. Skriv böcker, gör dokumentär, ex YouTube klipp om det viktigaste.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *