Ny studie: Mobiler och surfplattor försämrar barns och ungdomars sömn

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 december 2016
- NewsVoice redaktion

mobiltelefoner och surfplattorAnvändning av surfplattor och smartmobiler försämrar barns och ungdomars sömn och orsakar trötthet. Forskningen hittills visar entydigt att tekniken orsakar sömnproblem enligt forskare från Kings College som analyserat data omfattande 125 000 barn.

Sammanfattning

  • Undersökningen sonderade all hittillsvarande forskning på området. Man lade ihop 11 tidigare vetenskapliga undersökningar publicerade mellan 2011 och 2015 som studerat samband mellan barns användning av surfplattor och smartmobiler och påverkan på sömn. Sammanlagt omfattades 125 000 barn och ungdomar i åldern 6-19 år.
  • Resultatet visade att det fanns ett starkt och entydigt samband mellan användning av surfplatta eller smartmobil före sänggåendet och otillräcklig sömnlängd, sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen.
  • Resultatet visade också starkt samband mellan de barn och ungdomar som hade tillgång till surfplatta eller smartmobil i sovrummet och otillräcklig sömn, försämrad sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen. Detta även när enheterna inte aktivt användes.

Forskarna skriver att ”det skadliga sambandet mellan användning av smartmobiler och surfplattor och sömnproblem bland barn och ungdomar är ett stort folkhälsoproblem” och rekommenderar breda informationssatsningar till läkarkåren, lärare och skolhälsovård. Strålskyddsstiftelsen anser att den ökande användningen av trådlös teknik och exponering för elektromagnetisk strålning är den drivande faktorn bakom de ökande sömnproblemen bland barn och ungdomar.

En av forskarna bakom den nya studien, huvudförfattaren Ben Carter från Kings College i London, säger att deras undersökning ger ytterligare bevis för digitala mediers skadliga påverkan på sömnens längd och kvalitet. Han varnar för att sömnbristen i förlängningen kan få andra hälsokonsekvenser:

”Sömn är en ofta underskattad men viktig del av barnens utveckling. Återkommande sömnbrist leder i förlängningen till en rad olika hälsoproblem.”

Ökad användning i skolor av tex surfplattor leder till ökade sömnproblem

Ben Carter spår att den ökande användningen i skolor och förskolor kommer att leda till att sömnproblemen bland barn och ungdomar förvärras ytterligare:

”Med den ökande användningen av bärbara digitala enheter och den ökande användningen i skolor som ersättning för böcker kommer sömnproblemen bland barnen sannolikt att öka”

Läs hela artikeln


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: surfplattor