ADHD-mediciner missbrukas i Sverige mer än någonsin

publicerad 22 januari 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Exempel på falsk reklam om ADHD från Shire Pharmaceuticals
Exempel på falsk reklam om ADHD-mediciner från Shire Pharmaceuticals
Business Insider: Exempel på falsk reklam om ADHD, Shire Pharmaceuticals

Sveriges Radio meddelade 11 januari 2017 att ADHD-mediciner missbrukas mer än man trott. Det var precis det som kritikerna varnade för redan på 1980-talet då de introducerades i landet.

Det är näst intill fasansfullt att notera att vissa i vårt land var ovilliga att ta till sig eller vägrade att ta till sig kalla fakta då ADHD-mediciner introducerades i Sverige i mitten av 1980-talet. Vid tillfället fanns det gott om kunskapsmaterial där man under en rad av år bland annat noterades en explosionsartad utveckling av medicinförskrivning och därtill hörande insikter om biverkningar och missbruk i USA.

De som då inför tillståndsgivande myndigheter och opinionsbildare ifrågasatte de i Sverige nya idéerna och planerna gentemot hänvisade till fleråriga erfarenheter i USA vilka visade på risk för missbruk och allehanda negativa biverkningar av dessa narkotikaklassade mediciner. USA ”låg före” Sverige i detta avseende och det var ingen smickrande sak.

ADHD-mediciner i Sverige följde USA-kurva

Vi vet nu att de krafter, för en omfattande diagnosticering och efterföljande förskrivning, vann och att utvecklingen till stor del kom att följa dito i USA. Förskrivningen i Sverige har ökat under en rad av år – detta trots att det finns flera långsiktiga studier som pekar på uteblivna positiva resultat med medicinerna. De ger i huvudsak bara skador.

År 2016 kan man konstatera att upp till 14-15% av vissa åldersgrupper bland högstadieelever i flera kommuner får medicinerna. Biverkningar, förgiftningssymptom och missbruk har brett ut sig och det sistnämnda tog alltså Sveriges Radio upp.

FN:s barnrättskommitté har vid ett flertal tillfällen ”med oro noterat utvecklingen i Sverige”, men kommittén verkar tala inför döva öron. Och varför är man inom media så tyst om att en stor del av ungdomen verkar befinna sig i ett slags farotillstånd? Flera än jag efterlyser den vanligen sunda svenska mediagranskningen av allt detta stora och destruktiva som pågår.

Sign: EffBe

Relaterat