Varför tillåter Wikipedia och faktabaser mot “fake news” bara EN sanning?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 januari 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Etablissemanget tillåter bara en sanning, den som står i tex Wikipedia
Etablissemangets faktabaser tillåter bara en sanning
Etablissemanget tillåter bara en sanning, den som står i tex Wikipedia

DEBATT. På Wikipedia får det bara existera en “godkänd” version av varje företeelse, ting, händelse och person. Nu ska faktabaser mot fake news byggas enligt samma princip. Det är särskilt uppenbart när det gäller något av en ekonomisk, ideologisk eller ekonomisk större betydelse.

Text: Torbjörn Sassersson

Det är därför alla poster av den karaktären på Wikipedia utgör rena stridszoner om “sanningen”. Klicka på fliken diskussion på en laddad post på Wikipedia och se själv.

Mordet på JFK

Ett bra exempel på omstridd händelse är mordet på John F. Kennedy på engelskspråkiga Wikipedia. Under fliken “Talk” diskuteras vad som ska stå i posten om mordet, men bara en version är slutligen accepterad av moderatorerna som naturligtvis håller sig till den officiella versionen. Under rubriken “View history” redovisas ett redigeringskrig som omfattar 100-tals ändringar. Den första redigeringen är från den 26 August 2003?.

Är det inte mer rimligt att posten om mordet på JFK finns i åtminstone 3-4 versioner med tanke på all information som kommit fram om fallet sedan 1963? Nej, anser det totalitära Wikipedia.

Är det inte rimligt att så länge det finns oenighet om vad som faktiskt hände så måste flera versioner, hypoteser och teorier får samexistera? Så arbetar tex polisen när de utreder ett fall. Det är farligt att fixera sig vid en version som kan visa sig vara falsk. 

Det får snart bara finnas en godkänd sanning om allting

Det är värt att notera att nu under debatten om fake news dyker det upp flera initiativ på “faktabaser” som ska styra massmedia där varje enskild händelse, faktapost eller personbeskrivning enbart får existera i en version.

Egentligen är detta härskarbeteende inget nytt. Alla som läst historia på ett västerländskt universitet vet att det är vinnaren av ett krig eller kolonisatören som skriver historien. Borde det omvänt inte vara obligatoriskt att man även lär ut historiebeskrivningen som det erövrade landet (offret) vill lämna till eftervärlden?

Vetapedia.se

Uppslagsverket Vetapedia som startades relativt nyligen av undertecknad är däremot öppen för flera versioner av varje faktapost. Den politiskt inkorrekta versionen är välkommen, om den kan bedömas som sann eller rimlig, men inget utesluter egentligen Pk-versionen. Först nu kan den intresserade få en nyanserad bild av verkligheten eftersom varje företeelse, ting, händelse och person kan betraktas från flera perspektiv och utifrån olika tänkbara scenarier.

Skicka gärna in en unik faktatext om en företeelse, ting, händelse och person till Vetapedia. Texten får inte tidigare ha publicerats på webben. Att kopiera text från Wikipedia för publicering på Vetapedia godkänns alltså inte.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör på Vetapedia.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag läser en artikel av David Wilckock där det står att efter ett stort intresse av en av hans böcker som hade 100 000 titt på mindre en 31 timmar har Wikipedia tagit bort hans hemsida ur dokumentationen om Wilckock. Kvar finns bara denna futtiga information. https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Wilcock

  När jag sökte på Wikipedia fick jag nedanstående text klädd i en röd inramning

  Till alla våra läsare i Sverige:
  Tillståndet i världen är turbulent. Falska nyheter sprider sig alltför lätt och människor vet inte längre vad som är sant, eller vem man ska tro på. När jag gjorde Wikipedia till en ideell organisation var det många som varnade mig för att jag skulle ångra mitt beslut. I dag, över ett decennium senare, är vi den enda webbplatsen på topp tio-listan som drivs av en ideell organisation och en gemenskap av volontärer…

 • Alla pussel är inte för alla åldrar och att se ner på människor för att de har en lägre sanningshalt än en själv vittnar oftast att man själv lever i lögn eftersom man alltsomoftast speglar sig själv i andra när man dömer dem. Det finns alltså ingen lag eller regel som säger att man (eller andra) måste uppfatta allting 100% riktigt. De som mobbar andra mindre vetande vittnar om sin egen okunnighet.

  Ett exempel är hur man går till attack mot de som tror att jorden är platt. Varför gör man det? Om man nu har klart för sig att jorden är ett klot, vilket den förstås är, så borde man även kunna uppskatta teorierna kring platt-hypotesen. Men nej, klotanhängarna ska attackera och hänga ut sina sk “motståndare” bara för att de har sk “fel uppfattning”.

  Även om man inte tror att jorden är platt finns det massor av sanningar i de teorierna som man kan lära sig av och tillämpa i sina egna klotteorier.

  Trots att jorden är rund, så begriper de flesta platt-anhängarna mer om verkligheten än de flesta som har klart för sig att jorden är ett klot, och det beror på att jordens form är mer eller mindre irrelevant emedan den självständiga tankeförmågan är den som leder till de högre sanningarna.

 • För att förstå hur delarna eller delar av sanningen hänger ihop, måste man först ha helheten eller hela Sanningen klar för sig. Skulle vilja likna det vid att man sitter med en hög pusselbitar framför sig, men man förstår inte hur de skall läggas eftersom man inte har helhetsbilden. Utan denna helhetsbild råder total förvirring och det blir obegripligt hur bitarna skall läggas eller fogas samman till en helhet.

 • Sanningen om “Förintelsen” skulle vara intressant att veta. Det verkar vara den händelse som avvikande uppfattningar från den officiella versionen bekämpas mest intensivt. Undra varför det är så viktigt?

 • Svar till Erika,

  Delsanningarna, dvs de tillfälliga sanningarna har sin absoluta existentiella rättighet i nuet, men mer relativa rättigheter desto större tidsperspektiv man talar om, varför de är föremål för den sk “tidens tand” eller snarare “medvetenhetsutveckling”

  Individer kan ju inte uppfatta högre sanningar än deras medvetenhetsnivå och -kapacitet erbjuder.

  Sanningen “Sovietunionen ligger i östra Europa och i Asien” gäller förvisso inte mer, men har varit sant en gång i tiden och kommer alltid att vara sant som en referenspunkt. Men det är inte sant längre, men man kan heller inte trolla bort referenspunkten utan att förfalska historien.

 • Trots att olika uppfattningar har olika sanningshalt så betyder det inte att de uppfattningar som har högre sanningshalt har rätt att pådyvla sina uppfattningar på de som har lägre sanningshalt. Inte heller betyder det att de uppfattningar som har lägre sanningshalt är värdelösa eller sk “lögner”. Lögnen består isf i själva pådyvlandet av egna uppfattningar på andra _oskyldiga_ människor, oavsett hur rätt man själv har i frågan.

  På samma sätt som det inte går att bevisa vissa saker för treåringar så kan vissa människor inte tillgodogöra sig vissa sanningar – och det är totalt förfelat att pådyvla dem dessa sanningar. Bevisföring måste vara frivilligt när det gäller att göra bedömningar kring _oskyldiga_ människor. Om någon inte vill godta ett bevis eller ett faktum så behöver den heller inte göra det. Det finns ingenting i lagen som säger att man måste tro på eller tillämpa någonting, bortsett från själva lagen eller om man gjort sig skyldig till brott mot den. Det är det enda som man kan med bestämdhet veta beträffande relationer med andra människor, och det är ingen vetenskapsman eller vetenskapligt bevis i världen som kan ändra på det faktumet, utan att först ändra i lagen.

 • Patrique 31 Jan, 2017 at 13:08

  Det finns olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut, men det är ändå mycket som vi med bestämdhet kan veta är sant.

 • Svar till Patrique: När det gäller det sista om sina värderingar håller jag med starkt. Speciellt som den “muslimska drömmen” verkar vara att “slå ut demokratin inifrån”, dvs öka andelen muslimer 5 x fortare med hjälp av månggifte så att ättlingarna till de som välkomnade flyktingarna så småningom blir marginaliserade, just genom demokratin. Var det så det gick till i Kosovo innan revolten där? Om muslimer, visste ni att, om jag inte tar fel:
  1/ Bara män deltar i deras massböner.
  2/ Endast kvinnor är föremål för “honor killing” ?
  3/ (fråga) Bestraffas män överhuvudtaget för våldtäkt av ogifta kvinnor ?
  4/ Månggifte prövade i Indiska högsta domstolen för något år sedan av en muslim som hävdade att “månggifte var en manlig rättighet” enligt Koranen. Domstolen hittade i Koranen avsnitten om månggifte vilket visade att det infördes efter ett krig där kanske hälften av alla män dödats, vilket lämnade många kvinnor utan försörjning och barn utan fäder. Det infördes då för att dessa kvinnor och barn skulle slippa förgå i fattigdom. Inte alls en manlig rättighet som muslimen hävdat utan en social anpassning till en kritisk situation som vi inte har idag, löd förklaringen till att domslutets nej till månggifte. Något att tänka på!

 • Ja, var och en håller sig med sin sanning och det där var “din sanning”. Alla delsanningar är tillfälliga, dvs de håller inte i längden eller för tidens tand. De måste stötas och blötas mot Verkligheten och kommer att nötas ner av Sanningen med stort S. Att tänka “fritt” kan vilken “dåre” som helst, men man missförstår innebörden i uttrycket “att tänka rätt”. Man tror att det är någon annan, än verkligheten själv, som skall diktera vad som är “rätt”. Thorild var ingen idiot. Tvärtom, att tänka rätt är en svår konst som den vanliga människan ännu är långt ifrån att kunna behärska.

 • Denna artikeln är kanon.

  De största lögnarna är de som försöker diktera sina uppfattningar (sk sanning) för andra människor, oavsett hur sanna deras egna uppfattningar är. Så fort man försöker bestämma över en annan _oskyldig_ människas uppfattning i något givet avseende, t ex vilken form vår värld har, om den är rund eller platt, så ljuger man per definition. Man ljuger när man gör anspråk på _oskyldiga_ människors uppfattningar/värderingar – därför att, hör och häpna, det är inget brott att uppfatta saken “fel” eller att ha en sk felaktig bild av verkligheten. Det är vad man gör (eller inte gör) som är fel/brottsligt.

  Att försöka hjälpa människor att komma till klarhet är att hjälpa dem att finna sina egna uppfattningar, vilket har med deras barndom och kulturarv att göra – någonting man ofta själv inte vet något om – varför man inte kan tala om för folk hur de ska se på saken (som om andra vuxna människor vore ens egna barn). Att pådyvla sina uppfattningar på andra, eller göra monopol på den absoluta sanningen, så som wikipedia, utbildningsväsendet och etablerad press och tv-nyheter gör, medför att man förblindar människor och för dem bakom ljuset; dvs ljuger.

  “Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större.”, sa idioten som trodde att han tänkte rätt när han skulle tänka åt andra människor.

  Om man vill föra vidare sina värderingar och sin uppfattning av verkligheten så är tipset att sluta skriva på wikipedia eller i aftonbladet och börja skaffa barn istället.

 • En vit hund med en liten svart fläck på ryggen ser fortfarande helt vit ut framifrån och således är alla som endast ser hunden framifrån överrens om att hunden är vit, va? Det är alltså sanning för dem att hunden är vit. Men för någon som sitter bakom hunden så ser hunden mer svartvit ut än vit. I verkligheten är hunden både vit och svartvit beroende på vilken referenspunkt man har.

  Det finns naturligtvis inte endast en sanning. Det finns endast en gemensam verklighet, ja – men sanning är olika för olika personer. Att sanningen är olika för olika personer betyder naturligtvis inte att vad som helst kan vara sant; det betyder istället att olika personer uppfattar verkligenheten olika. Sanning är nämligen uppfattning av verkligheten, och det finns inte endast en enda sådan uppfattning. Det finns flera. Och det är ofta så att två av dessa ser ut att vara i motsättning till varandra när de i själva verket bägge är sanning. Och anledningen till att vi tror det beror på vårt utbildningssystem som sysslar med färdiga uppfattningsmodeller av den sk “verkligheten”.

  Sedan så kanske en uppfattning har högre sanningshalt än någon annan uppfattning, men det betyder inte att uppfattningen med den lägre sanningshalten är lögn. I så fall är allting lögn eftersom vi inte kan uppfatta hela verkligheten.

 • Svar till Martin: Bra ideer !
  Du skrev bra, sammandraget: De olika hypoteserna om sanningen bör listas i rubrikform i början…, [och de] som falsifierats kan markeras med ”falsifierad” och innehålla den evidens som falsifierat hypotesen.
  Att på sådan grund avgöra t.ex det Holländska planet sköts ned av Rysk eller Ukrainsk raket blir då klart omöjligt. Det fattas fortfarande fakta helt enkelt för att gå vidare från nuvarande hypoteser .

  Vad vi nu ser i MSM är hur Hollywood, med färgranna filmer, lyckats sterilisera alltför många till att se enögt utan gråskalor! Utan den propagandan skulle många fler idag fråga “vad säger andra sidan då” när DN,SVT, SvD,… utan kommentarer rapar up vad t.ex “Syrian Observatory of Human Rights” säger om vad som händer i Syrien: från Coventry!
  Här länk till en sevärd balanserad sammanfattning om “the muslim travel ban” som bör förses med Svensk text snarast. https://www.youtube.com/watch?v=9OVnqerWUHg

 • Intressant. Formatet på Vetapedia, ägarförhållanden och respekt för verkligheten kan kanske bli betydligt bättre än på ex. Svenska Wikipedia som verkar styras av en amerikansk stiftelses agenda?

  Kanske man behöver ett mer strukturerat format med källhänvisningskrav till evidens etc. De olika hypoteserna om sanningen bör listas i rubrikform i början, anser jag, och sedan leda till de olika hypoteserna med olika evidens, gärna på samma sida.

  Det teorier som falsifierats kan markeras med “falsifierad” och innehålla de evidens som falsifierat hypotesen, men inte strykas. Vissa kvalitetskrav bör nog ställas på de medverkande ändå om det ska leda till lyckat resultat.

 • Sanningar utan gråskala existerar egentligen endast när all information är tillgänglig. Alltså “faktabas” är ren utopi. Att “bestämma” vad som är svart och vitt enligt nya “sanningsministerier” som kallar sig “faktabaser” är löjeväckande och kommer snart bli det även för de som fått i uppgift att “bestämma fakta”, såvida de inte känner till att det handlar om rent lurendrejeri, alltså propaganda. Utan att utelämna detaljer blir det svårt om inte omöjligt att “leda” folk till “sin egen” sanning. Hela “faktabas-iden” bygger på att man inte vill, som förr, berätta att en sida säger si och den andra så, för då kan man tappa troende för “sin egen sida” och istället få människor att se nyanserade bilder, raka motsatsen till nu dominerande nu hat- och skrämselpropaganda. MSM bygger dessvärre idag mer på tro än fakta. Men genom att ge utrymme för fler sidor kan förtroendet återbyggas igen. Det är enkelt, men passar som sagt inte propagandamaskiner.

 • Bra initiativ, Torbjörn!
  Naturligtvis så finns det alltid flera versioner av sanningen och det du sätter fingret på är roten till det onda, dvs desinformation eller vinklad så kallad information. Det är detta vi fötts upp på sedan barnsben och som tryckt in den etablerade uppfattningen som de styrande vill vi skall ha i våra sinnen.
  Om olika företeelser vi inte känner till kan betraktas som en förvirring innan vi skaffat oss kunskap om den så är det väl värt att veta att den s k etablerade “sanningen” verkar förnuftig eftersom vi inte vet mer och det är alltför enkelt att ta denna till sig och sedan bekvämt luta sig tillbaka och tro att man nu vet allt om detta och att vi inte behöver veta mer eftersom någon professor sagt att så här ligger det till.
  Denna etablerade “sanning” har stillat förvirringen så nu är allt lugnt igen MEN ofta har vi endast betraktat den ena versionen av händelsen eller företeelsen och ju mer vi själva söker ledtrådar om detta ju fler bitar faller på plats och vi börjar förstå de omkringliggande företeelserna och hur pusslet passar ihop.
  Ju fler pusselbitar vi får att passa ihop ju mer förstår vi beträffande delar av livet och även livet självt.
  Det är väldigt uppenbart att MSM enbart berättar den politiskt korrekta versionen av allt de rapporterar om och anledningen är ju naturligtvis att de vill kunna kontrollera de som läser dessa skriverier och därmed väljare och befolkning i det land media presenteras och även i större områden såsom vår världsdel i förhållande till andra och världen i stort.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *