Jaktmaffian ignorerar EU:s lagar om vargjakt – skjuter en miljon djur

33

Jaktmaffian står bakom grova jaktbrott

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

DEBATT. Denna och kommande artiklar är skrivna till Svenska folket för att 25 års lögner ska komma till allmänhetens kännedom. Nu är det dags för en omfattande förändring och berätta vad som händer med våra djur i naturen ”bakom kulisserna”. Jaktmaffian förstör vår natur, vårt viktiga ekosystem.

Text: Kristina Hallin och Seija Bildängen, Dalarna, Rovdjursvännerna

Som ni kanske förstår, har beslutet om licensjakt på 24 vargar i norra Svealand, fått bägaren att rinna över för alla oss som värnar om vargen. Nu har vi inget att förlora, korruptionen i varg- och rovdjurspolitiken måste synligöras.

Våra lokala och nationella mediers beteende har haft stor roll till att mörkläggning av korrekt fakta har skett – vi kommer att syna tidningars och TV:s utbud i en av kommande artiklar. Vi svenskar är ett naturälskande folk och vi vill gärna tro att allt är frid och fröjd för de vildlevande djurarterna, men så är det inte. Det är dags att alla får vetskap om vad som egentligen händer med vår miljö, vårt ekosystem.

Vi står nu vid ett vägskäl. Om vi ska kunna rädda våra fem stora rovdjur från utrotning av jaktmaffian, måste vi agera på bred front. En mycket stor korruptionshärva måste avslöjas.

Årets licensjaktbeslut chockar

Eftersom många är i stor chock över årets licensjaktbeslut, börjar vi med att redovisa vad jaktmaffian sysslar med. Jämfört med alla djur- och naturvänner är jägarna en liten grupp. De är färre än man tror. De träder fram som olika identiteter, ibland som jägare, ibland som djurägare/bonde eller som skogsägare, eftersom de ofta är en och samma person, men är med i olika föreningar.

Jaktmaffian får 60 miljoner kr per år som används för lobbyism och för att rekrytera fler medlemmar

Trots att de är få jägare, har de fortfarande kvar det allmänna uppdraget från 1938, vilket ger Svenska Jägarförbundet ca 52 miljoner/år att leka med samt att Jägarnas Riksförbund (0-vision av varg) får ca 7-8 miljoner/år trots att de inte har något allmänt Uppdrag. Denna korruption måste förklaras av regeringen.


De får dessa enorma summor av oss skattebetalare för att göra ingenting för att stärka naturen. Pengarna går till eget lobby-arbete för att öka medlemsantalet.


Detta kan jämföras med vad bevarandeorganisationerna får i bidrag, i praktiken 0 kronor – trots att bevarandesidan har mycket fler medlemmar än de två jägarföreningarna.


 

Antal skjutna djur: 1 miljon/år enligt statistik från 2013. Svenska jägare får skjuta mer än 50 arter som tex:

 • dovhjort (31 000),
 • räv (72 400),
 • fälthare (30 100),
 • skogshare (18 600),
 • grävling (27 500),
 • rådjur (96 400),
 • älg (96 000),
 • tjäder (16 500),
 • nötskrika (29 700),
 • orre (19 700),
 • gräsand (113 200) mfl.

Detta utarmar Ekosystemet. Utöver detta tillkommer omfattande illegal jakt – ett mörkertal som ingen har koll på. Resultat: Hela Ekosystemet är satt ur spel. Jägarna är vårt största hot.

 1. Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.
 2. Svenska jägare tillsammans med 30 000 utländska jägare skjuter fler arter i Sverige än något annat land i Europa. De kräver t o m licensjakt på Rödlistade arter trots att det är olagligt.
 3. Sverige har en lagstiftning kring jakt som är fri från detaljregleringar. Och de får skjuta hur mycket de vill. Detta är unikt i Europa.
 4. De svenska jägarna har världens mest generösa regler kring löshundsjakt.

Nu har jägarna specialtränat foxhound, kraftiga hamiltonstövare, rysk stövare, plott-hundar som jobbar som maskiner, de släpps ut i skogarna två tillsammans – inga djur kan fly! Jägarna använder nu dessa hundar, de har GPS, de har olika fordon m m.

Jaktmaffian trakasserar miljöpolitiker

I vårt högsta beslutande organ, Sveriges Riksdag, har jägarna bildat en egen förening med ca 80 medlemmar – uppgifter från 2010.  Allt är hemligt, ingen insyn alltså. ”Viktiga riksdagsledamöter” sitter i styrelsen och riksdagens ledamöter och personal får jägarutbildning. De har också en skjutbana i källaren under riksdagens lokaler. Gräver man lite djupare, visar det sig att de ofta blir bjudna av Jägarförbundet på olika evenemang. Detta innebär att vi, svenska folket, får stå för middagarna och utflykterna. Detta är en omfattande jäv/korruptionssituation. Detta måste förbjudas och upphöra omgående.

På grund av all denna politiska korruption som få känner till, styr jägarna miljöpolitiken. Eftersom jägarna vill härja fritt i skogarna, blev Miljöpartiets (MP) inträde i regeringen en nagel i ögat på jaktmaffian.

Denna grupp av MP-ledamöter som verkligen värnar om det livsviktiga ekosystemet, har fått utstå mycket trakasserier från jaktmaffian, vilket ni alla känner till. Vad gjorde de jägarvänliga (S)-politikerna? Ingenting. Återigen har jägarna dikterat villkoren för politikerna! Vi har haft/har nu starkt jägarvänliga jaktministrar.

Vi djur- och naturvänner ryser när vi tänker på allt elände som E. Erlandsson och nuvarande minister Bucht har ställt till med. Det är olyckligt att vi svenska folket inte kan ställa dem till svars inför en domstol. Deras brott är omfattande eftersom de styr över Jaktlag/jaktförordningen. Den överensstämmer inte med gällande lag, EU:s bevarandelag art- och habitatdirektivet.

De har tagit några ord/meningar från bevarandelagen och lagt in i jaktförordningen som gäller för jaktbart vilt, sedan påstår de att vi följer EU:s lag. De ljuger för svenska folket.

Detta liknar sagan om ”Kejsarens nya kläder”. Nu måste vi bli många som protesterar. 

EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar

EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar. Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen. Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor.

Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet.

Framför allt uppfyller Sverige inte sina förpliktelser eftersom landet inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.

Sverige har heller inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala vargpopulationens möjligheter att nå ”gynnsam bevarandestatus”.

Därför skickar EU-kommissionen nu ett kompletterande motiverat yttrande. Sverige har nu två månader på sig att redovisa vad man gjort för att reda ut situationen. Om så inte sker, kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen. 

EU-kommissionens jurist har meddelat att den starka kritik som kommissionen har mot Sverige kvarstår.

I EU-rutan ovan står det:

”Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen.”

Vargen har inte gynnsam bevarandestatus

 • Den rödlistade vargen har nu minskat till under 200 individer, arten är nära utrotning.
 • Den är starkt inavlad.
 • Den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde dvs hela Sverige utom Gotland.
 • Vargarna skjuts när de går söderut och de skjuts när de går norrut, Norrland. I 52% av Sveriges yta får de renägande samerna skyddsjakt på alla vargar eller att de skjuts illegalt. Detta strider mot lagen, vargen har rätt att vistas i hela Norrland utom i renarnas året-runt-bete. Vargstammen MÅSTE få friska gener från de rysk/finska vargarna för att överleva.

Gör din röst hörd, protestera mot jaktmaffian och dess olagliga jakter på rödlistade arter och slakten på 1 miljon vilda däggdjur och fåglar. Vi måste få tillbaka vårt ekosystem, vilket säkerställer allas överlevnad – djur som människor.

Vi kommer att skriva flera artiklar på detta tema; granska myndigheter och fler brott från jaktmaffian som begås både mot djur och människor.

Text: Kristina Hallin och Seija Bildängen, Dalarna, Rovdjursvännerna

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
33 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
9 januari 2017 kl 23:46

Detta är inskickat från Kristina Halling som en slutkommentar:

“Enligt Naturvårdsverkets hemsida: jägarna betalar in sin jaktkortsavgift, 300,-/år via Jägarregistret, mottagare: Kammarkollegiet, Staten.

Naturvårdsverkets hemsida:
”Så betalar du statligt jaktkort

Alla som jagar i Sverige ska betala statligt jaktkort. Jaktkortet betalas via Jägarregistret och är ett bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Statligt jaktkort ska alltid tas med på jakten.”

Dessa pengar sätts in på ett statligt konto, de tillhör inte jägarna! Det är svenska folkets pengar – jägarna betalar en mycket liten summa för att utnyttja vår svenska vilda djur/natur.
Viltvårdsfonden
Pengar till Fonden kommer från Svenska staten, det finns ingen koppling till jägarnas jaktkortsbetalning och viltvårdsfonden – det är en korrupt konstruktion av politikerna/Svenska Jägarförbundet för länge sedan. Denna fond måste avslutas omgående. Dessa pengar som betalas ut till olika aktiviteter ska benämnas för vad de är = ett statligt stöd.

Även det korrupta Allmänna uppdraget måste upphöra omgående, helt olagligt att gynna hobbyjägare!

Wikipedia
”Statligt jaktkort , vanligen benämnt jaktkort eller viltvårdsavgift
För att få jaga i Sverige måste en avgift, kallad viltvårdsavgift, betalas och beviset på det är ett jaktkort. Jägare måste ha med sig det statliga jaktkortet under jakt och kunna uppvisa det för till exempel polisen. Betalningsmottagare är Kammarkollegiet.
Även medhjälpare som deltar i jakt, till exempel obeväpnade drevkarlar eller hundförare som deltar i avsikt att få del bytet, måste betala denna avgift.”

Kamarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet.”

Torbjörn Sassersson red.
Admin
5 januari 2017 kl 21:43

Kommentarsfältet stängs efter att jägarna fått oerhört fritt att uttrycka sina åsikter. Många kommentarer bryter mot kommentarsreglerna främst genom att de inte håller god ton eller personangriper. De flesta tidningar skulle inte vara lika toleranta som NV.

En viss Fredrik som gick till attack mot redaktören efterfrågade bättre källor från Hallin och det är helt i sin ordning. Jag ska be Hallin förtydliga sina källor. Fredriks kommentarer är raderade.

I övrigt väntar vi på en replik som motbevisar påståendena i denna artikel. När jag efterfrågat detta efter tidigare artiklar från Hallin har jägarna varit dåliga på det. Så jag antar att de har svaga bevis att stödja sina egna starka åsikter på.

Red

Gunnar Andersson
Gunnar Andersson
Gäst
5 januari 2017 kl 19:50

Känns skruvat att klumpa ihop all jakt och dra allt över en kam. Om brott har begåtts, vilket insinueras, bör väl detta polisanmälas?
Det vattnas i munnen när jag läser statistiken över skjuten älg, rådjur, hare och hjort. Kan man få bättre och nyttigare mat?
Dessutom är det jakt som bedrivs; slakt låter provocerande. Jakt är något ursprungligt för människan och är väldefinierat. Eller skall vi ändra människans historiska “jägartid” till “slaktartiden”?

David
Gäst
5 januari 2017 kl 17:58

Vanliga människor får inte bryta en gren från ett träd i Sveriges skogar, men jägarna får döda 29 700 nötskrikor varje år. Och jag går omkring i skogen och undrar varför det är så tyst i skogarna nuförtiden. Man får väl skaffa en jakthund för att få se skymten av något djur.

Det här vore något för 2000-Talets Vetenskap att ta upp.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
5 januari 2017 kl 17:17

Många personer (jägare?) håller inte med Kristina Hallin. Som vanligt är NewsVoice öppet för repliker. Det är bara att sätta igång och skriva och ta med referenser som bevisar andra perspektiv. Om inte det görs kommer Kristina Hallins artikel att vara den enda text ovan som försöker presentera fakta.

Att klaga med invektiv och nedsättande åsikter hjälper ingen, allra minst jägarna. Just nu framstår de jägare som postat nedsättande kommentarer som förlorarna medan Hallin vinner sympatier.

Kristina Hallin har berättat att jägarna uppe i Dalarna bokstavligen försöker skrämma skiten ur de som framgångsrikt värnar om ekologi, vargar och andra djur. Inte sällan med vapen i hand. Jägarnas kommentarer ovan indikerar att Hallin har rätt, men nu är det här en nyhets- och debattidning och skrämseltaktik funkar inte här.

NewsVoice är alltså inte en tidning för mobbande “män” som försöker skrämma enstaka ekotanter. NewsVoice är en plats för civiliserad debatt.

Så sätt igång och skriv en väl underbyggd replik fylld med fakta och referenser.

/ redaktören

Kenneth Erikson
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
5 januari 2017 kl 18:04

Jag måste, tyvärr, ifrågasätta redaktörens omdöme efter detta. Det verkar faktiskt som om redaktören inte observerat allas kommentarer om att deras formuleringar inte är korrekta, nått fram.

Därför verkar det som om själve redaktören är ointresserad av fakta och faktiskt stöder Kristina Hallin och Seija Bildängens rader. Stöd för detta mitt påstående är att redaktören efterfrågar referenser, HÄPP.

Det betyder inget annat än att redaktören är helt okunnig i frågan, och detta är tragiskt att upplevas av någon som gör anspråk på att vara journalist och publicist.

Är det så, redaktören?

Tommy
Tommy
Gäst
5 januari 2017 kl 16:46

Att jag har lagt energi på att läsa detta trams o skit av en människa som inte ens gud hade älskat

Jurgen klöpp
Jurgen klöpp
Gäst
5 januari 2017 kl 15:30

Mycket faktafel i denna artikel .
Men vi har pressfrihet i konunga landet Sverige, så även dom svagbegåvade ska kunna säga sin mening.

Tony
Tony
Gäst
5 januari 2017 kl 12:34

Men din faktaresistenta gamla kä….. Du skriver samma jävla lögner varje år och varje år får du fakta kastad i ansiktet, men det skiter du fullständigt i. Att upprepa en lögn om och om igen gör det inte till en sanning. Du måste ju ha några alvarliga fel och jag uppmanar dig i all välmenig att söka hjälp. För det första får jägareförbunden inte ett enda öre av “er” skattebetalare, som förövrigt jägare också är. Sen får du verkligen läsa på om SJF:s alla projekt. SNF får miljon belopp från våra skattepengar OCH från viltvårdsfonden som bara jaktkortslösare betalar till. Att Nordulv, SRF, WAS, APU och alla andra obskyra småföreningar inte får något är jävligt bra, för extremister ska fan inte ha något. Att samma 100 personer är med i 1000 olika föreningar ger faktiskt inte 100000 medlemmar, men matte har ju aldrig varit eran starka sida. Å du/ni är väll med i ALLA ovannämnda. Det finns bara en enda art som får jagas varje dag under hela året och det är årsungar av vildsvin. Vet du varför vi kan jaga fler arter än något annat land i Europa? Du är nog för dum för att räkna ut det, men jag ska ge dig lite hjälp. DET ÄR FÖR ATT VI HAR FLER JAKTBARA ARTER OCH HÖGRE BIOLOGSIK MÅNGFALD ÄN NÅGOT ANNAT EUROPEISKT LAND. Vi har Europas om inte världens finaste viltstammar. Vi har Europas högsta rovdjurstryck och vi har högre bilologisk mångfald än vad vi någonsin har haft. Å du kan tacka jägarna för det. Ni skriker över att vi skjuter allt i våra skogar samtidigt som ni skriker att vi skjuter för lite älg, rådjur och vildsvin, för ni kör ju på dom i trafiken och får fästingar. Lagstiftning kring jakt som är fri från detaljreglering, du har ju ett patologiskt behov av att ljuga, eller hur? Du kan fan inte ha läst varken jaktlagstiftningen eller jaktförordningen. Nämn 1 regel kring löshundsjakten som är generösare här än resten av världen och du vet väll vad resten av världen räknar som packjakt va? Har hundarna fordon, eller vad fan är det du svamlar om? Du har inte en aning om varken hundar, regler eller terminologi. Jaktklubben är väl för fan inte hemlig, dom har ju för fan skrivit om det i Aftonbladet och du vet väll om att klubben har bekostat skjutbanan och kurserna själv va? Förlåt, jag räknar… Read more »

Tina Wingårdh
Tina Wingårdh
Gäst
5 januari 2017 kl 12:34

Newsvoice! Vad är det för något? En ding ding värld?!

Uffe Nordlöf
Uffe Nordlöf
Gäst
5 januari 2017 kl 11:31

Otroligt hur man ens överväger att publicera en insändare med så fantastiskt många sakfel och regelrätta lögner. 10 minuters googlande eller kontroll med någon form av sakkunnig hade visat att det är en förvirrad individ som suttit hemma på kammaren och varit arg. Jägarna och dess organisationer utför ett viktigt arbete i Sverige med viltförvaltning och inget annat, däribland eftersöken av trafikskadat vilt. De betalar själva för det statliga jaktkortet och det är dessa pengar som används, ej skattemedel.

Stig Wallén
Stig Wallén
Gäst
5 januari 2017 kl 11:20

News voice förbluffar mig med att publicera en artikel så full av sakfel så man häpnar, kollas inte artiklarna bättre är det ingen mening att ta del av artiklarna i nämnda forum. Måste faktiskt vara ett misstag av redaktionen.
Hela artikeln skriker ju hat och hets mot “folkgrupp” på ett totalt oanständigt sätt med hjälp av direkta lögner. Tråkigt!
Stig Wallén

Louise
Louise
Gäst
5 januari 2017 kl 08:47

Tack ! Avslöja mer så vi får stopp på dödandet i skog och mark !

Christina Åkerblad
Christina Åkerblad
Gäst
5 januari 2017 kl 07:58

Det här måste Uppdrag granskning tipsas om! Modigt och jättebra skrivet.

Claes Staffansson
Claes Staffansson
Gäst
5 januari 2017 kl 02:49

Att Kristina Hallin är en svammelkuse det visste jag redan men att hon kan sitta och ljuga ihop något så här förvirrat och lögnaktigt trodde jag inte. Folk kan tycka vad de vill om jakt, det är vars och ens rätt att göra det. Men ska man diskutera något vad det än må vara ska man åtminstone hålla sig till fakta.
Luktar riktigt dålig förlorare om hela lögnartikeln. Hur kan Newsvoice överhuvudtaget publicera skiten som en artikel??? Skulle möjligen kunna vara ok som en privat insändare. Ni ska ju försöka vara ett alternativ till mainstreammedia, komma med fakta som annan media inte vill publicera och så släpper ni genom den här dyngan. Vem har faktakollat? Ingen förstås för då hade fröken Kristina fått på nöten av ansvarig utgivare. Bara ett så enkelt faktum att det dödas ett större antal djur i trafiken än vad som skjuts under jakt över ett år är ett intressant men okänt faktum. Ska vi kanske stoppa all biltrafik också? Fan, ta bort idiot”artikeln”, dementera, gör om och gör rätt! Skäms!!!!

MIcke
MIcke
Gäst
5 januari 2017 kl 00:30

Värnarna betalar knappast Svenska Jägareförbundets 52 miljoner på sin skattsedel, inte heller betalar dom för forskning av vilt etc… det är JÄGARNA som betalar en stor del av detta genom det obligatoriska Statliga Jaktkortet. Jag har nog för övrigt aldrig läst en text med så otroligt många faktafel och direkta lögner förut. Skrattretande tragisk människa. Håll dig ifrån ämnen som du inte har en susning om.

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jaktkort-och-jagarexamen/Viltvardsfonden/

Kenneth Erikson
Gäst
4 januari 2017 kl 23:51

Det är egentligen inte förvånande att en artikel som denna, full av faktafel, skrivs av just den som värnar varg för det just från det hållet galenskaperna kommer.

Finns här någon som är intresserad av att veta fakta om varg, så finns det ingen bättre informationssida än Vargfakta.se.

Martin
Gäst
4 januari 2017 kl 22:46

Sjukaste fakta missarna som publicerats på länge! Bra jobbat. Ha ha ha sopor

Andreas
Andreas
Gäst
4 januari 2017 kl 22:43

Aldrig sett ens en tramsartikel innehålla så många faktafel. Skamligt av er att publicera något dylikt utan kontroll av alla grundlösa påståenden.

Richard
Richard
Gäst
4 januari 2017 kl 22:39

Artikelförfattaren har insikter i naturvård och jakt som bara kan komma av överkonsumtion av Disneyfilmer. Tack för underhållningen.

per Jonsson
per Jonsson
Gäst
4 januari 2017 kl 22:33

Hur kan ni släppa igenom en sån här artikel som far med totala lögner? I stort sett allt hon skriver är ju fel. Kollar ni inte något alls innan ni publicerar? Om ni kollade upp hennes påståenden så skulle ni nog inse att det är en sjuk och värklighetsfrämmande människa! Skamligt!!

Mike F
Mike F
Gäst
4 januari 2017 kl 21:57

Artikeln är inte värd ens en liten ynka kommentar när det kommer till innehållet. Lögnaktig propaganda full av sakfel, uppenbarligen är hysterin total hos “värnargänget nu”……De som värnar viltet och sköter viltvården i Sverige är jägarna och det är inte tal om att utrota någon art.

Insatt
Insatt
Gäst
4 januari 2017 kl 21:08

Författaren ger intrycket att hon vet och kan ämnet. Dock är detta fel då fakta förvanskas och används med helt felaktiga uttryck.
Den som är intresserad kan kontrollera hennes påståenden via andra källor, men framför allt tro inte på vad ni läser i denna insändare.

Sussi
Sussi
Gäst
4 januari 2017 kl 20:59

Så orimligt trist att vilka lögner, hitte -på och påhopp får lov att publiceras utan att fakta redovisas samtidigt. Givetvis är ordet fritt men att låta ett sådant här fullständigt fakta befriat inlägg komma i tryck är en skam för alla som vill veta sanning och fakta.

Peder Norrgård
Peder Norrgård
Gäst
4 januari 2017 kl 20:56

Pengarna hon tror förbunden får från skattemedel är svammel

Det tas från statliga jaktkortet och är ingen skatt.
När ska dom få in det i huvudet

Ivan Björn
Gäst
4 januari 2017 kl 20:55

Sverige bjuds ut av våra politiker med sina stora landområden till NATOs övningar t.ex. med omfattande miljöskador som följd. Varför skulle de inte kunna bjuda ut Sveriges landområden i kamratskap för jakt? På sådana nivåer förråder man inte varandra.

Denna information i artikel borde beaktas: ” Allt är hemligt, ingen insyn alltså. ”Viktiga riksdagsledamöter” sitter i styrelsen och riksdagens ledamöter och personal får jägarutbildning. De har också en skjutbana i källaren under riksdagens lokaler. Gräver man lite djupare, visar det sig att de ofta blir bjudna av Jägarförbundet på olika evenemang.”

Mig påminner detta om kamratskap likt frimurarkamratskap, Skull and Bones, Bilderberg o.s.v.

Det är just här som makthavare lär känna varandra och här görs olika överenskommelser över huvudet på medborgarna. Det viktigaste av allt är dock att i sådana föreningar kommer det fram svagheter hos den enskilde och då har systemet järngrepp om den enskilde.

Beskrivning i artikel ovan är oroande för att den tyder på en svensk tappning av frimurarkamratskap bland våra politiker!

Frank Wille
Frank Wille
Gäst
4 januari 2017 kl 20:24

2 af verdens rigeste lande kan inte finde plads til vargen i den kæmpe store natur, som er værdifuld fot det økologiske system og økonomien i turisme og for naturoplevelserne i en verden, hvor de unge mennesker er fanget i cyberspace. Stop dog op og giv plads til flere spændende rovdyr og giv efterkommerne bedre natur. Lad flertallet bestemme og inte en liten minoritet.

Dennis Becker
Dennis Becker
Gäst
4 januari 2017 kl 20:17

Möjligen är bindeorden korrekta, men inget mer i denna dams fantasier!
Innan publisering gör fakta granskning så slipper ni att stå i hörnet med foliehatt!

Adam
Adam
Gäst
4 januari 2017 kl 19:28

“Jaktmaffia, korruptionshärva, utarmar ekosystemet….. “. Kära nån så många invektiv denna dam kan haspla ur sig utan sammanhang eller minsta förståelse för ämnet. Det vore väl bra, för trovärdighetens skull, om hon kunde tala om hur många medlemmar som hennes organisation har!?

Jägarn
Jägarn
Gäst
4 januari 2017 kl 17:46

“Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.”

Nja, alla arter är inte tillåtna året om som detta påståendet framhåller. Det regleras av olika jakttider (som styrs av när djuren är dräktiga)

Svenska jägare tillsammans med 30 000 utländska jägare skjuter fler arter i Sverige än något annat land i Europa. De kräver t o m licensjakt på Rödlistade arter trots att det är olagligt.

Olagligt enligt vem? Och varför delas det ut licens på djur som är olagliga att skjuta?


Sverige har en lagstiftning kring jakt som är fri från detaljregleringar. Och de får skjuta hur mycket de vill. Detta är unikt i Europa.”

Finns mycket regleringar om vilka vapen man får ha, vilken ammunition som får användas osv.
Avskjutningen gäller bara småvilt. Högvilt (såsom älg, björn osv) regleras av licenstilldelning alternativt äso-områden.

“De svenska jägarna har världens mest generösa regler kring löshundsjakt.”

Och? Men ni vill ha vargar som springer och sliter älgar i stycken i farten?

Ivan Björn
Gäst
4 januari 2017 kl 12:38

Artikel tar upp en viktig fråga. Det jag har svårt att bearbeta är glorifierandet av miljöpartiet och miljörörelsen i stort. Dessa är de mest korrumperade nämligen. Citat ur artikel: ” Denna grupp av MP-ledamöter som verkligen värnar om det livsviktiga ekosystemet, har fått utstå mycket trakasserier från jaktmaffian, vilket ni alla känner till.”

Ingen grupp ledamöter värnar om livsviktigt ekosystem! Enskilda människor värnar med risk att bli uteslutna och trakasserade av sina egna partikamrater! Det finns exempel på detta, men då skulle jag frångå ämnet om jakten.

Hur miljörörelsen är korrumperad går att läsa om här på NewsVoice.

Läs Jacob Nordangårds artiklar https://newsvoice.se/2016/05/11/jacob-nordangard-rockefeller-kontrollerar-spelet-om-klimatet-del-1/

Miljörörelsen i.o.m. att själva namnet talar om inriktning är en av de värsta korrumperade rörelserna i världen.

För övrigt tack att du värnar djuren.

Peder
Peder
Gäst
4 januari 2017 kl 12:31

Vad är det för tramsartikel ni publicerar, ni måste kolla fakta innan. När någon läser det här får personen en fruktansvärt ensidig bild av jägarna i Sverige.
Vargen är inplanterad av Naturvårdsverket i modern tid för att skapa en mer mångkulturell fauna.

Som vanligt gick inte tanken särskilt långt fram, om vi nu vill kunna ha kött och mjölk i våra marker i framtiden måste det finnas en reglering av populationen.
Om folk bara förståd hur många timmar det krävs i skogen för att överhuvudtaget se en varg, än mindre skjuta en.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
4 januari 2017 kl 12:07

Dala-demokraten:

TV: “Koncentrationen av varg är för stor” – Vi var på plats när vargjakten drog igång
http://www.dalademokraten.se/dalarna/tv-koncentrationen-av-varg-ar-for-stor-vi-var-pa-plats-nar-vargjakten-drog-igang

Greider: Licensjakten är skamlig!
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/greider-licensjakten-ar-skamlig