Jaktmaffian ignorerar EU:s lagar om vargjakt – skjuter en miljon djur

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 januari 2017
- NewsVoice redaktion
Olaglig vargjakt - grovt jaktbrott
Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

DEBATT. Denna och kommande artiklar är skrivna till Svenska folket för att 25 års lögner ska komma till allmänhetens kännedom. Nu är det dags för en omfattande förändring och berätta vad som händer med våra djur i naturen ”bakom kulisserna”. Jaktmaffian förstör vår natur, vårt viktiga ekosystem.

Text: Kristina Hallin och Seija Bildängen, Dalarna, Rovdjursvännerna

Som ni kanske förstår, har beslutet om licensjakt på 24 vargar i norra Svealand, fått bägaren att rinna över för alla oss som värnar om vargen. Nu har vi inget att förlora, korruptionen i varg- och rovdjurspolitiken måste synligöras.

Våra lokala och nationella mediers beteende har haft stor roll till att mörkläggning av korrekt fakta har skett – vi kommer att syna tidningars och TV:s utbud i en av kommande artiklar. Vi svenskar är ett naturälskande folk och vi vill gärna tro att allt är frid och fröjd för de vildlevande djurarterna, men så är det inte. Det är dags att alla får vetskap om vad som egentligen händer med vår miljö, vårt ekosystem.

Vi står nu vid ett vägskäl. Om vi ska kunna rädda våra fem stora rovdjur från utrotning av jaktmaffian, måste vi agera på bred front. En mycket stor korruptionshärva måste avslöjas.

Årets licensjaktbeslut chockar

Eftersom många är i stor chock över årets licensjaktbeslut, börjar vi med att redovisa vad jaktmaffian sysslar med. Jämfört med alla djur- och naturvänner är jägarna en liten grupp. De är färre än man tror. De träder fram som olika identiteter, ibland som jägare, ibland som djurägare/bonde eller som skogsägare, eftersom de ofta är en och samma person, men är med i olika föreningar.

Jaktmaffian får 60 miljoner kr per år som används för lobbyism och för att rekrytera fler medlemmar

Trots att de är få jägare, har de fortfarande kvar det allmänna uppdraget från 1938, vilket ger Svenska Jägarförbundet ca 52 miljoner/år att leka med samt att Jägarnas Riksförbund (0-vision av varg) får ca 7-8 miljoner/år trots att de inte har något allmänt Uppdrag. Denna korruption måste förklaras av regeringen.


De får dessa enorma summor av oss skattebetalare för att göra ingenting för att stärka naturen. Pengarna går till eget lobby-arbete för att öka medlemsantalet.


Detta kan jämföras med vad bevarandeorganisationerna får i bidrag, i praktiken 0 kronor – trots att bevarandesidan har mycket fler medlemmar än de två jägarföreningarna.


 

Antal skjutna djur: 1 miljon/år enligt statistik från 2013. Svenska jägare får skjuta mer än 50 arter som tex:

 • dovhjort (31 000),
 • räv (72 400),
 • fälthare (30 100),
 • skogshare (18 600),
 • grävling (27 500),
 • rådjur (96 400),
 • älg (96 000),
 • tjäder (16 500),
 • nötskrika (29 700),
 • orre (19 700),
 • gräsand (113 200) mfl.

Detta utarmar Ekosystemet. Utöver detta tillkommer omfattande illegal jakt – ett mörkertal som ingen har koll på. Resultat: Hela Ekosystemet är satt ur spel. Jägarna är vårt största hot.

 1. Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.
 2. Svenska jägare tillsammans med 30 000 utländska jägare skjuter fler arter i Sverige än något annat land i Europa. De kräver t o m licensjakt på Rödlistade arter trots att det är olagligt.
 3. Sverige har en lagstiftning kring jakt som är fri från detaljregleringar. Och de får skjuta hur mycket de vill. Detta är unikt i Europa.
 4. De svenska jägarna har världens mest generösa regler kring löshundsjakt.

Nu har jägarna specialtränat foxhound, kraftiga hamiltonstövare, rysk stövare, plott-hundar som jobbar som maskiner, de släpps ut i skogarna två tillsammans – inga djur kan fly! Jägarna använder nu dessa hundar, de har GPS, de har olika fordon m m.

Jaktmaffian trakasserar miljöpolitiker

I vårt högsta beslutande organ, Sveriges Riksdag, har jägarna bildat en egen förening med ca 80 medlemmar – uppgifter från 2010.  Allt är hemligt, ingen insyn alltså. ”Viktiga riksdagsledamöter” sitter i styrelsen och riksdagens ledamöter och personal får jägarutbildning. De har också en skjutbana i källaren under riksdagens lokaler. Gräver man lite djupare, visar det sig att de ofta blir bjudna av Jägarförbundet på olika evenemang. Detta innebär att vi, svenska folket, får stå för middagarna och utflykterna. Detta är en omfattande jäv/korruptionssituation. Detta måste förbjudas och upphöra omgående.

På grund av all denna politiska korruption som få känner till, styr jägarna miljöpolitiken. Eftersom jägarna vill härja fritt i skogarna, blev Miljöpartiets (MP) inträde i regeringen en nagel i ögat på jaktmaffian.

Denna grupp av MP-ledamöter som verkligen värnar om det livsviktiga ekosystemet, har fått utstå mycket trakasserier från jaktmaffian, vilket ni alla känner till. Vad gjorde de jägarvänliga (S)-politikerna? Ingenting. Återigen har jägarna dikterat villkoren för politikerna! Vi har haft/har nu starkt jägarvänliga jaktministrar.

Vi djur- och naturvänner ryser när vi tänker på allt elände som E. Erlandsson och nuvarande minister Bucht har ställt till med. Det är olyckligt att vi svenska folket inte kan ställa dem till svars inför en domstol. Deras brott är omfattande eftersom de styr över Jaktlag/jaktförordningen. Den överensstämmer inte med gällande lag, EU:s bevarandelag art- och habitatdirektivet.

De har tagit några ord/meningar från bevarandelagen och lagt in i jaktförordningen som gäller för jaktbart vilt, sedan påstår de att vi följer EU:s lag. De ljuger för svenska folket.

Detta liknar sagan om ”Kejsarens nya kläder”. Nu måste vi bli många som protesterar. 

EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar

EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar. Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen. Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor.

Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet.

Framför allt uppfyller Sverige inte sina förpliktelser eftersom landet inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.

Sverige har heller inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala vargpopulationens möjligheter att nå ”gynnsam bevarandestatus”.

Därför skickar EU-kommissionen nu ett kompletterande motiverat yttrande. Sverige har nu två månader på sig att redovisa vad man gjort för att reda ut situationen. Om så inte sker, kan EU-kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen. 

EU-kommissionens jurist har meddelat att den starka kritik som kommissionen har mot Sverige kvarstår.

I EU-rutan ovan står det:

”Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen.”

Vargen har inte gynnsam bevarandestatus

 • Den rödlistade vargen har nu minskat till under 200 individer, arten är nära utrotning.
 • Den är starkt inavlad.
 • Den har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde dvs hela Sverige utom Gotland.
 • Vargarna skjuts när de går söderut och de skjuts när de går norrut, Norrland. I 52% av Sveriges yta får de renägande samerna skyddsjakt på alla vargar eller att de skjuts illegalt. Detta strider mot lagen, vargen har rätt att vistas i hela Norrland utom i renarnas året-runt-bete. Vargstammen MÅSTE få friska gener från de rysk/finska vargarna för att överleva.

Gör din röst hörd, protestera mot jaktmaffian och dess olagliga jakter på rödlistade arter och slakten på 1 miljon vilda däggdjur och fåglar. Vi måste få tillbaka vårt ekosystem, vilket säkerställer allas överlevnad – djur som människor.

Vi kommer att skriva flera artiklar på detta tema; granska myndigheter och fler brott från jaktmaffian som begås både mot djur och människor.

Text: Kristina Hallin och Seija Bildängen, Dalarna, Rovdjursvännerna


Så här kan du stötta Newsvoice