NewsVoice replikerar tumme och pk-radikal redaktör på SR

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 januari 2017
- Torbjörn Sassersson red.

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark,  2000tv.seREPLIK. NewsVoice kommenterar ett par Facebook-diskussioner om NewsVoice. De handlar om att NewsVoice bara är ett poläriserande och omoget “hitte-på-media”. En av dessa diskussioner inleds av en person som har en tumme som ansiktsbild. En annan startas av en pk-radikal och anonym redaktör på Sveriges Radio.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 07:41, 25 jan 2017

Tummen skriver den 21 januari:

Tummen om NewsVoice“Jag har precis gått i polemik med Torbjörn Sasserson och NewsVoice då han tycker Janouch är en “powerwoman” och att jag är en “pk jihadist” som inte tycker det. NewsVoice har varit en frisk fläkt för mig då de haft bra reportage om diverse men när redaktören uttrycker åsikter som enbart gynnar polarisering av grupper, högerpopulism, då slocknar mitt intresse. Det går fort nu…” – Tony Arding

Hannu håller med Tummen på Facebook:

“Samma här. Torbjörn Sassersson kändes som bra alternativ när han kom med Newsvoice men har spårat ur. Samma gäller en del andra personer som jag betraktade som vettiga men numera bidrar bara till polariseringen. Det är konstigt att man inte kan hålla sig neutral utan man måste välja hela tiden. Om man tycker att ett alternativ är dåligt så drivs en del till ännu sämre alternativ.”

Martin kommenterar i samma tråd:

“Ofta inom media världen så blir det polarisering som ett slags vi o dom , eller jag vet mer än du, eller ett sätt att plocka poäng. Detta speglar individens inre mognad att behöva o söka bekräftelse. Där har de flesta av oss varit och det leder till ställningskrig om man drar det till sin spets. Eller så börjar man se en större verklighet och inser att själva polariseringen är kortvarigt spännande men leder inte till utveckling utan leder till stagnation. I botten på oss alla finns gemensamma nämnare som förenar oss alla och som kan bära oss hur länge som helst.”

Poläriseringen gör debatten tydlig

Jag ger rätt i att polariseringen i samhällsdebatten är ett problem, men det behöver inte betyda omognad bara för att man tar ställning i den. Det beror på hur man ser det. Polariseringen är redan skapad av etablissemanget (EM), men den är inte helt negativ. Den ger debatten tydlighet, vilket inte betyder att fakta och sanning finns i en gråzon i mitten.

Vi lever i en tid när vi måste ta ställning för vad vi vill med samhället och vad vi tror på, anser jag. Polärisering är ofrånkomlig enligt formeln: tes, antites, syntes*.

När desinformerandet från etablissemanget blev plågsamt uppenbart tack vare internet och sociala medier, framstår istället den information som nya alternativa medier publicerar som polaräriserande och falsk. EM attackerar därför sociala medier, men EM använder själva sociala medier för att fortsätta sprida sina egna bilder varvad med desinformation. Det betyder att EM:s attacker mot sociala medier är självmål.

Etablissemangets Pk-radikalism

Att kalla Tummen för en “Pk-jihadist” är ett exempel på humor och inte ett exempel på ett allvarligt ställningskrig från min sida. Hur kan man bli sur på en person som har en “stylad” tumme som personporträtt? Tummen hade för övrigt redan satt reglerna för den konversationen genom tidigare angrepp, men min kommentar kan ändå framstå som bekrigande eftersom det ur EM:s perspektiv bara är de som har rätten att bedriva krig mot alternativa medier och “fake news”. När sedan de som anklagas för att sprida “fake news” försvarar sig framställs försvaret som ett angrepp på den “heliga journalistiken”.

Etablissemanget älskar det här dramat och poläriseringen. De lägger grunden för det krig som de vill vinna; mot det “alternativa”, mot utlandsperspektiv på Sverige och mot de nya kanalernas oberoende nyhetsrapportering. EM vill ju äga sanningen även framledes.

Protokoll för att skapa tvivel runt nya nätmedier och opinionsbildande personer

I agendan att försöka skapa negativitet och tvivel runt ett nytt media är det typiskt att försöka befästa att mediet i fråga bara är en kanal för högerpopulism. Det är bara en tidsfråga innan den giftpilen kommer. Ryktesspridare som på eget bevåg eller per uppdrag från någon PR-firma är aktiva på webben börjar nästan alltid med att beskriva tex NewsVoice som något lovande, som sedan blev något radikaliserat. På det viset kan ryktesspridaren skapa gehör hos den grupp som gillar NewsVoice, men som ännu inte fattat att de inte borde göra det.

Destruktionen brukar involvera en eller flera likatyckare som håller med och de låter ofta kloka och balanserade i sina uttalanden i diskussionstrådar på nätet. De beskriver samstämmigt att de nu förstått läget och tagit sina förnuft till fånga. Tanken är att bystanders ska läsa dessa dialoger för att tvivlet ska ingjutas i små doser. Jag har sett denna taktik användas på sociala medier i åtminstone 10 år. Taktiken är väldokumenterad och ingår i PR-bolagens vapenarsenal. NewsVoice har skrivit många artiklar om detta med syftet att informera och folkbilda.

NewsVoice är en kanal för sund populism

Så är NewsVoice en kanal för högerpopulism? Inget kan vara mer fel. Om NewsVoice är en kanal för något så är det sund populism, en kanal som uttrycker folkens behov, uppfattningar och vrede mot en ofta korrupt makt. Jag gör ingen skillnad på folk från Irak, Sverige, Syrien eller USA. När jag använder ordet “folket” tänker jag mig inte det som en grå massa av “liknande personer”, utan som människor från “all walks of life”, i alla samhällsklasser och yrken. Hit hör naturligtvis även beslutsfattare. Överallt finns det personer som förstår exakt vad folket menar när dessa bloggar, skriver “polära” artiklar och debatterar. Trump plockade upp folkets önskningar i sin valkampanj och nu undrar världen om han är en Messias eller skojare.

Martin skriver på Facebook om vikten av att se “en större verklighet” och om man gör det avhåller man sig från ställningskrig. Jag instämmer, men för att bygga grunden för en större verklighet tror jag det är viktigt att rensa upp bland illusionerna och då måste man skita ned sig i debatten eftersom smuts ofrånkomligen kommer att kastas på alla som vill ha mer sanning, fakta, vetenskaplighet och klarhet i samhället. Den smutsen kommer från etablissemanget (EM) som anser att det äger sanning, fakta, vetenskapskoll och ansvar.

Smutskastandet verkar faktiskt vara signifikant för en värld som bygger på stambeteenden och som styrs av predatoriska principer, egoism, “business”, konkurrens, råvaruimperialism och en ständig rädsla för utanförskap bortom grupptillhörigheter. Just utanförskapet älskar etablissemanget att spinna på för man vet att svenskar är livrädda för det.

Etablissemanget vill vara den nya sanningsrörelsen

Vi har idag en strid om “sanningen” och etablissemanget (EM) vill leda den “sanningsrörelsen”. EM vill till varje pris vinna det sanningskriget. Etablissemanget försöker ta över initiativet som startades av den sunda populism i världen som tröttnat på krig, plundring, girighet och maktens bedrägliga beteenden.

Den sunda populismen har många ansikten tex: “miljörörelsen”, “sanningsrörelsen”, “occupy”, “black lives matter” och eventuellt “den arabiska våren”, alla folkliga rörelser som har infiltrerats och ibland tagits över av diverse underrättelsetjänster som arbetar på uppdrag av den politiska/ekonomiska makten. Dessa försök till övertaganden är ingen konspirationsteori utan bygger på väldokumenterade fakta genom människans historia.

Försök nu att skapa ett underlag för en “större verklighet” i en kaotisk värld som tycks inta allt mer plutoniska egenskaper. Ingen lätt uppgift. Vi som försöker oss på denna omöjliga uppgift – från en gräsrotsnivå – måste konfrontera allt möjligt från en tumme med mustasch till ett robotiserat massmedia fyllt av policyskribenter som delar samma åsikter [i kärnfrågor]. Jag utrycker mig här medvetet poläriserat för att vara tydlig.

Anonym redaktör på Sveriges Radio tycker illa om NewsVoice

Sveriges RadioEn redaktör som jag kallar X inom Sveriges Radio verkar ha liknande åsikter som Tummen. Av hänsyn till uppgiftslämnaren kommer jag inte nämna några namn och jag kan inte exakt citera vad SR-redaktören skriver, men jag kan återge kritiken med mina egna ord.

Redaktören X på SR anser att NewsVoice

 • representerar allt dåligt med alla de möjligheter till publicering och mångfald som den digitala världen erbjuder.
 • X anser att NewsVoice är en stor “filterbubbla” med artiklar som utger sig för att leverera sanningar, men som inte är det eftersom artiklarna baseras på människors “upplevelser”, samt små och tveksamma studier.
 • Ämnesvalen är ensidiga vilka beskrivs ur lika ensidiga perspektiv.
 • X anser att mediekritik är oerhört viktigt, speciellt idag och att även “gammelmedia” ska vara föremål för analyser, men NewsVoice är enligt X definitivt inte ett sådant alternativ.
 • X anser slutligen i sin “plädering” att NewsVoice ökar en ologisk och oberättigad rädsla samt
 • presenterar ett skrämmande förakt för forskning, vetenskap och balanserad analys. 

Denna anonyma “Tumme” på svensk statsfinansierad radio har lyckats samla ihop alla de argument som motiverade mig att starta NewsVoice. Är inte det målande?

Min kommentar till anonym “Tumme” på Sveriges Radio

Jag anser istället att stats-TV, stats-radio och de övriga aktörerna inom public service och massmedia misslyckats kapitalt med sitt yrkesmässiga och etiska uppdrag. De har fram till explosionen av de populistiska sociala medierna suttit i orubbade bon där de oemotsagt fått “programmera” svenska folket genom enkelriktad kommunikation kamouflerat som oberoende nyheter.

Jag motiverades att starta NewsVoice för att jag som naturvetare såg hur etablissemangets kanaler misshandlar vetenskap, analys och granskning. Gammelmedierna har en tendens att selektera de vetenskapliga studier som har företagsanpassade resultat. Hur många gånger har vi inte sett hur “journalister” kontaktar en enstaka professor vid ett svenskt universitet (aldrig utländskt) som råkar ha åsikter som tex stödjer en kontinuitet [av ett falerat systemtänkande] i vårdapparaten? Medierna återger ofta inte flera professorers olika uppfattningar om forskningsresultat och att återge resultaten från studier som visar på olika slutsatser kommer inte på fråga.

Vi såg hur massmedierna byggde upp rädsla för att få svenska folket att ställa sig i långa köer för massvaccinering mot svininfluensan. Jag varnade 2009 för det med den blogg som var föregångaren till NewsVoice. Jag hade i text samlat ihop de risker man flaggade för i utländska sociala kanaler. Sedan fick Sverige narkolepsiskandalen.

Swisha Sassersson valfri summaJag anser slutligen att mainstream media är en stats- och industrianpassad “filterbubbla”. Jag vet samtidigt att många inom mainstream media och svenska myndigheter hejar på NewsVoice och våra skribenter som ofta är mer kunniga än de bästa journalisterna inom MSM. Jag får ofta telefonsamtal eller mail som ger oss “grön signal” att fortsätta så länge vi orkar. Tummen upp alltså.

Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

*Syntes är resultatet efter att en tes och en antites kombineras med varandra. Begreppen finns i Hegels filosofiska system, där utveckling ses som en process av motsättningar mellan “tes” och “antites”.


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NewsVoice
Stöd NewsVoice 2024
 • Helt korrekt beskrivning av metoden som används vilken är väldigt genomskinlig när man väl uppmärksammat den. Dagens korrupta makthavare och etablissemang lever i en lögn och hotet att avslöjas hänger över dem varje dag. Eftersom de förråder den stora massan blir all kritik populistisk, sanningar är lögner. Mycket av det de håller på med är så försåtligt och vansinnigt att det är lätt att tro sanningen är “fejk news”. För att försvara sina lögner måste de angripa alternativ media och undergräva dess trovärdighet. Ju mer balanserad och trovärdig desto större hot. Mycket som händer idag är så tokgalet att det är lätt att tro det är “fejk news” t.ex. “heltids arbetat sedan 16 års ålder blir fattig pensionär”, “tränar på att förlösa i bil eftersom BB i Sollefteå läggs ner” Alternativ media behövs eftersom den gamla blivit genomkorrumperad och är numer i förstahand propagandaverktyg i stället för nyhetsförmedlare.

 • Citear det Martin skrev på Facebook
  “I botten på oss alla finns gemensamma nämnare som förenar oss alla och som kan bära oss hur länge som helst.”
  Ett perfekt exempel på hur pingstpastoraktigt tongångarma låtit i media och bland politiker i flera år nu. Resutatet av denna floskel-politik har försatt oss alla i en mycket jobbig situation, både invandrare och svenskar.
  Martins självbild som så “mogen” är något han delar med många av de verklighetsfrånvända snickesnackarna inom media och politik.

 • HEJA TORBJÖRN!!!! Du känner väl att vi alla står bakom dig, som några slags ‘bodyguards’:)
  MSM har tyvärr inga talanger kvar och måste därför gå till angrepp. Synd att det ska betalas av skattemedel som behövs bättre till sånt’ de är till för.
  Ansluter mig till samtliga beröm du får här ovan, vilka du är väl värd!

 • Mycket bra skriv, Torbjörn. Tack för det 🙂 !
  Säger som bombflygarna under WWII: “When you get flak, you know that you’re right on target.”
  Keep the good work up, please !

 • Ännu en av dina läsvärda artiklar Torbjörn! Instämmer för övrigt med mycket som sagts i ovanstående kommentarer – och speciellt med Pers kommentar (24 Jan, 2017 at 17.40)! Vi är många som är tacksamma för att du finns. Ja, kämpa på! 😉

 • Jag blir bara så ledsen o nedstämd när man ser hur själva grundbullten eller det som borde vara fundament till våra gemensamma åtaganden och samhällsvård våldtas varje dag av politiker o lobbyisterna för dessa.
  Som här nu i artikeln.
  Jag räknar SVT o SR som särskilt allvarliga våldtäckare då dessa licensbetalda regeringsutskott utger sig för att
  vara i samhällets och folkets tjänst.
  Det spelar faktiskt ingen roll om det står M,SD eller S på lagtröjan. Dom spelar efter samma regler med syfte att garantera kontinuitet i galenskapen.
  Mycket få människor på gatan skulle rösta eller stödja regeringsformen/riksdagen/val om dom visste hur spelet såg ut.
  I det lilla samhället jag bor på några tusen invånare betalar vi varje år upp emot 300 miljoner i skatter och avgifter. Dyrt inte minst på grund av drivmedel som vi måste ha för att ta oss till jobbet o affären.
  För dom pengarna kunde vi ha egen sjukstuga, fina skolor o kanske tandvård.
  Kanske till och med vägar som inte bara är skyltlagade.
  Men ingen orkar ta i detta stora samhällsbedrägeri som nuvarande samhällsbygge utgör.
  Ett SR o SVT + gammelmedia , rakryggade journalister/samhällsdebattörer borde peka på dessa galenskaper istället för att jaga trygghet för den egna rollen och räcka finger åt dom som ser.
  Skolan är faktiskt värdelös o bara ett politiskt instrument för att jaga in alla presumtiva vuxna i samma galenskap. Jag vet jag har 35 år där.
  På något sätt känns tankarna på 50-60-tal mera som en frisksportversion med drömmar, visioner om framtiden. istället för dagens galna politiska etablissemang som bara rör runt samma galenskap runda efter runda men med nya etiketter. CE-märkning av politiker efterfrågas skarpt

  Jag är oerhört tacksam att du Torbjörn drar detta tunga lass åt oss som bara kommenterar eller bara lyssnar.
  Tack för att du tar fighten men jag är rädd för att det behövs “man ur huse” som det stod i min historiebok för att skapa förändring. Kanske är NV en del i det upprop som krävs.
  Tack

 • Bra Torbjörn! Hade massmedia INTE försökt smutskasta newsvoice – då hade du behövt oroa dig.
  Nu gäller – ju mer smutskskastning desto bättre. Jag litar ändå på att folket ser igenom den kommersiella kappvändarjornalistiken msm erbjuder.
  Kämpa på!

 • NewsVoice är snarare avpolariserande än polariserande eftersom den inte försöker tysta eller förtrycka oliksinnade. Det sk “gammelmedia” försöker alltid tysta och tiga ihjäl sk “obekväma” åsikter, och när det inte fungerar så ska det “nazist”-stämplas eller förtalas på andra sätt. Så får man inte göra, så som stats-tv och pressen gör. Det är olagligt!

  Visst kan man tycka att NewsVoice är hårda ibland, men man kan vara hård i både angrepp och försvar så det gäller, för alla parter, att inte förväxla de två.

  Den dagen då NewsVoice blir härskande nyhetskanal är samma dag då ett helt annat ansvar hamnar på redaktionens axlar, tills dess är all kritik endast meningslöst skitsnack. Frågan är hur ändamålsenligt det är att svara på meningslöst skitsnack?

 • De presstituerade är bittra för att de blir ratade av folket. Det är inget att ägna tid och kraft åt. De förlorar snart sina jobb, tror jag, vilket kan vara bra eftersom de då får tid för meditation och självinsikt.

  Om det hade varit så väl att det i botten på oss alla finns “gemensamma nämnare som förenar oss alla och som kan bära oss hur länge som helst” hade jag inte varit så islamkritisk som jag är, men jag inser att denna doktrin leder till helt andra nämnare, vilka leder till konflikt och kaos.

  När en muslim ex. menar att det är rätt att en flicka ska dö om hon vanärar sin familj, så är detta givetvis inte en gemensam nämnare i ett svenskt samhälle.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/01/24/kaplangate-2-f-d-miljopartisten-bam-bjorling-avslojar-mangkulturen/

  De nämnare som vi har inom oss utvecklar vi under vår uppväxt och beror på vår omgivnings indoktrinering. Detta är naturligtvis varför “mångkultur” är ett satans humbug.

 • Bra skrivet, Torbjörn!!!:) De stackarna som är kritiska är helt enkelt rädda för att tappa sitt monopol. Ju sämre det kommer att gå för ju mer kommer de att skrika vilket helt enkelt blir ett bevis för att du gör den skillnad vi behöver för att kunna skapa ett bättre samhälle och en bättre värld.

 • NewsVoice är storartad och fungerar precis så som media bör fungera. Det är så skönt att du och din tidning finns, Torbjörn, ni betyder så otroligt mycket för Sverige.

  Du är snäll, sansad, balanserad, intelligent, empatisk, demokratisk, godhjärtad och så vidare, och gör Sveriges idag enda vettiga dagstidning. Jag brukar säga att du är Sveriges svar på Mike Adams, The Health Ranger, på Natural News.

  Tony Arding, Hannu, Martin och de andra är sorgliga. De försöker in i det sista hålla kvar mainstreammedias (MSM:s) glansålder som innebar att de hade monopol på sanningen och lögnen. Den tiden är förbi nu men de kan inte acceptera att spelet är förlorat.

  Du har nog inte hunnit reflektera över det så mycket ännu, Torbjörn, men du kommer att gå till historien som förmodligen den viktigaste räddaren av svenskarna från det ondskefulla MSM-monopolet.

  Tack!

 • Instämmer med Jan Norberg.
  “Se denna attack som en hedersbetygelse så god som någon, att dessa smutskastare inte ens vågra framträda med sina namn säger nog det mesta.”
  Nästa steg för att se till att “bystanders” eller potentialla meningsfränder till newsvoice “tänker till” blir nog en arme av troll av samma sort. Wolves hunt best in packs.
  Trots allt tillhör EM idag samma grupp som george Soros med god kapitaltillgång.
  Vi som håller med Newsvoice kommer göra vad vi kan för att dom förbrukar sitt kapital på fler betalda lakejer, så snart som möjligt.

 • Instämmer i hyllningskören; jag är också imponerad av din kapacitet och förmåga att vara ständigt aktuell och ligga steget före MSM. (De är nog avundsjuka; tänk om de någon enda gång kunde få lite uppskattning istf bara mötas av missnöje). Att de nu är “ute efter” News Voice betyder att du “har grepp om dem”. Det går inte längre att svara med tystnad, vilket alltid är en första strategi. De vet helt enkelt inte hur de skall bära sig åt för att möta detta, som de upplever som ett hot eftersom det utmanar deras vana vid att ha makt och inflytande. Massmedia har hittills styrt folks hjärnor. Men nu sker ett paradigmskifte och de är helt oförberedda på det. Så vi får ha lite överseende med dem, då de faktiskt – hur erbarmligt det än ser ut – inte kan bättre.

 • Torbjörn, jag har sagt förut och jag säger det igen. Du gör ett fantastiskt jobb med så små resurser som du har till förfogande, att detta upprör och irriterar EM skall du se som det bästa kvittot på att du är på väg att lyckas.

  När EM inte kunde tiga ihjäl alternativ media så finner man sig föranledda att gå till attack och smutskasta på sedvanligt manér.

  Glöm inte att de flesta av dessa marodörer är vanliga löntagare med sin personliga trygghet säkrad genom lönen de får varje 25:e i månaden. Du har däremot visat den entreprenörsanda som präglar människor med verkligt engagemang och övertygelse, det är skillnaden mot dessa välavlönade tjänstehjon vars uppgift det är att försöka behålla sitt och sina uppdragsgivares åsiktsmonopol.

  EM:s prostituerade tjänstehjon ser inga moraliska problem att försöka krossa all alternativ media, att lämna till var och en att själva bedöma och värdera vilken typ av information man vill läsa och ta till sig skulle ju kunna ifrågasätta EM:s lakejer och vad de vill framföra som “fakta”.

  Donald Trump har tex förklarat MSM krig och nu kliar sig dessa MSM representanter i huvudet för hur de skall kunna bekämpa världens mäktigaste motståndare, jag är inte säker på att MSM klarar denna något grannlaga uppgift.

  Allsidig information är ett rött skynke för EM då man därigenom inte kan fortsätta sina veritabla desinformationskampanjer, bara det faktum att man nu valt att ge sig på Newsvoice visar att ingen alternativ informationsförmedling är för liten att näpsas.

  OM jag skulle ge dig ett råd så är det att aldrig ge upp kampen mot EM då dess representanter själva genom attacker likt dessa endast lyfter upp sina fula trynen från rännstenen där de hör hemma.

  Se denna attack som en hedersbetygelse så god som någon, att dessa smutskastare inte ens vågra framträda med sina namn säger nog det mesta.

  “We will never surrender” som Winston Churhill så vackert uttryckte det när livet inte kändes så trevligt.

 • Mycket bra artikel Torbjörn.

  Det är olustigt hur debatten inom mainstream media om “fake news” och “propaganda” är så enkelriktad och sker utifrån deras subjektiva syn bakom lyckta dörrar som inte låter andra få komma till tals. Det är inte demokratiskt. Av den anledningen har svenskar laglig rätt att göra civilt motstånd med vägran att betala licens för Radio och TV.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *