Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

NewsVoice replikerar tumme och pk-radikal redaktör på SR

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 januari 2017
- Torbjörn Sassersson

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark,   2000tv.seREPLIK. NewsVoice kommenterar ett par Facebook-diskussioner om NewsVoice. De handlar om att NewsVoice bara är ett poläriserande och omoget “hitte-på-media”. En av dessa diskussioner inleds av en person som har en tumme som ansiktsbild. En annan startas av en pk-radikal och anonym redaktör på Sveriges Radio.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 07:41, 25 jan 2017

Tummen skriver den 21 januari:

Tummen om NewsVoice“Jag har precis gått i polemik med Torbjörn Sasserson och NewsVoice då han tycker Janouch är en “powerwoman” och att jag är en “pk jihadist” som inte tycker det. NewsVoice har varit en frisk fläkt för mig då de haft bra reportage om diverse men när redaktören uttrycker åsikter som enbart gynnar polarisering av grupper, högerpopulism, då slocknar mitt intresse. Det går fort nu…” – Tony Arding

Hannu håller med Tummen på Facebook:

“Samma här. Torbjörn Sassersson kändes som bra alternativ när han kom med Newsvoice men har spårat ur. Samma gäller en del andra personer som jag betraktade som vettiga men numera bidrar bara till polariseringen. Det är konstigt att man inte kan hålla sig neutral utan man måste välja hela tiden. Om man tycker att ett alternativ är dåligt så drivs en del till ännu sämre alternativ.”

Martin kommenterar i samma tråd:

“Ofta inom media världen så blir det polarisering som ett slags vi o dom , eller jag vet mer än du, eller ett sätt att plocka poäng. Detta speglar individens inre mognad att behöva o söka bekräftelse. Där har de flesta av oss varit och det leder till ställningskrig om man drar det till sin spets. Eller så börjar man se en större verklighet och inser att själva polariseringen är kortvarigt spännande men leder inte till utveckling utan leder till stagnation. I botten på oss alla finns gemensamma nämnare som förenar oss alla och som kan bära oss hur länge som helst.”

Poläriseringen gör debatten tydlig

Jag ger rätt i att polariseringen i samhällsdebatten är ett problem, men det behöver inte betyda omognad bara för att man tar ställning i den. Det beror på hur man ser det. Polariseringen är redan skapad av etablissemanget (EM), men den är inte helt negativ. Den ger debatten tydlighet, vilket inte betyder att fakta och sanning finns i en gråzon i mitten.

Vi lever i en tid när vi måste ta ställning för vad vi vill med samhället och vad vi tror på, anser jag. Polärisering är ofrånkomlig enligt formeln: tes, antites, syntes*.

När desinformerandet från etablissemanget blev plågsamt uppenbart tack vare internet och sociala medier, framstår istället den information som nya alternativa medier publicerar som polaräriserande och falsk. EM attackerar därför sociala medier, men EM använder själva sociala medier för att fortsätta sprida sina egna bilder varvad med desinformation. Det betyder att EM:s attacker mot sociala medier är självmål.

Etablissemangets Pk-radikalism

Att kalla Tummen för en “Pk-jihadist” är ett exempel på humor och inte ett exempel på ett allvarligt ställningskrig från min sida. Hur kan man bli sur på en person som har en “stylad” tumme som personporträtt? Tummen hade för övrigt redan satt reglerna för den konversationen genom tidigare angrepp, men min kommentar kan ändå framstå som bekrigande eftersom det ur EM:s perspektiv bara är de som har rätten att bedriva krig mot alternativa medier och “fake news”. När sedan de som anklagas för att sprida “fake news” försvarar sig framställs försvaret som ett angrepp på den “heliga journalistiken”.

Etablissemanget älskar det här dramat och poläriseringen. De lägger grunden för det krig som de vill vinna; mot det “alternativa”, mot utlandsperspektiv på Sverige och mot de nya kanalernas oberoende nyhetsrapportering. EM vill ju äga sanningen även framledes.

Protokoll för att skapa tvivel runt nya nätmedier och opinionsbildande personer

I agendan att försöka skapa negativitet och tvivel runt ett nytt media är det typiskt att försöka befästa att mediet i fråga bara är en kanal för högerpopulism. Det är bara en tidsfråga innan den giftpilen kommer. Ryktesspridare som på eget bevåg eller per uppdrag från någon PR-firma är aktiva på webben börjar nästan alltid med att beskriva tex NewsVoice som något lovande, som sedan blev något radikaliserat. På det viset kan ryktesspridaren skapa gehör hos den grupp som gillar NewsVoice, men som ännu inte fattat att de inte borde göra det.

Destruktionen brukar involvera en eller flera likatyckare som håller med och de låter ofta kloka och balanserade i sina uttalanden i diskussionstrådar på nätet. De beskriver samstämmigt att de nu förstått läget och tagit sina förnuft till fånga. Tanken är att bystanders ska läsa dessa dialoger för att tvivlet ska ingjutas i små doser. Jag har sett denna taktik användas på sociala medier i åtminstone 10 år. Taktiken är väldokumenterad och ingår i PR-bolagens vapenarsenal. NewsVoice har skrivit många artiklar om detta med syftet att informera och folkbilda.

NewsVoice är en kanal för sund populism

Så är NewsVoice en kanal för högerpopulism? Inget kan vara mer fel. Om NewsVoice är en kanal för något så är det sund populism, en kanal som uttrycker folkens behov, uppfattningar och vrede mot en ofta korrupt makt. Jag gör ingen skillnad på folk från Irak, Sverige, Syrien eller USA. När jag använder ordet “folket” tänker jag mig inte det som en grå massa av “liknande personer”, utan som människor från “all walks of life”, i alla samhällsklasser och yrken. Hit hör naturligtvis även beslutsfattare. Överallt finns det personer som förstår exakt vad folket menar när dessa bloggar, skriver “polära” artiklar och debatterar. Trump plockade upp folkets önskningar i sin valkampanj och nu undrar världen om han är en Messias eller skojare.

Martin skriver på Facebook om vikten av att se “en större verklighet” och om man gör det avhåller man sig från ställningskrig. Jag instämmer, men för att bygga grunden för en större verklighet tror jag det är viktigt att rensa upp bland illusionerna och då måste man skita ned sig i debatten eftersom smuts ofrånkomligen kommer att kastas på alla som vill ha mer sanning, fakta, vetenskaplighet och klarhet i samhället. Den smutsen kommer från etablissemanget (EM) som anser att det äger sanning, fakta, vetenskapskoll och ansvar.

Smutskastandet verkar faktiskt vara signifikant för en värld som bygger på stambeteenden och som styrs av predatoriska principer, egoism, “business”, konkurrens, råvaruimperialism och en ständig rädsla för utanförskap bortom grupptillhörigheter. Just utanförskapet älskar etablissemanget att spinna på för man vet att svenskar är livrädda för det.

Etablissemanget vill vara den nya sanningsrörelsen

Vi har idag en strid om “sanningen” och etablissemanget (EM) vill leda den “sanningsrörelsen”. EM vill till varje pris vinna det sanningskriget. Etablissemanget försöker ta över initiativet som startades av den sunda populism i världen som tröttnat på krig, plundring, girighet och maktens bedrägliga beteenden.

Den sunda populismen har många ansikten tex: “miljörörelsen”, “sanningsrörelsen”, “occupy”, “black lives matter” och eventuellt “den arabiska våren”, alla folkliga rörelser som har infiltrerats och ibland tagits över av diverse underrättelsetjänster som arbetar på uppdrag av den politiska/ekonomiska makten. Dessa försök till övertaganden är ingen konspirationsteori utan bygger på väldokumenterade fakta genom människans historia.

Försök nu att skapa ett underlag för en “större verklighet” i en kaotisk värld som tycks inta allt mer plutoniska egenskaper. Ingen lätt uppgift. Vi som försöker oss på denna omöjliga uppgift – från en gräsrotsnivå – måste konfrontera allt möjligt från en tumme med mustasch till ett robotiserat massmedia fyllt av policyskribenter som delar samma åsikter [i kärnfrågor]. Jag utrycker mig här medvetet poläriserat för att vara tydlig.

Anonym redaktör på Sveriges Radio tycker illa om NewsVoice

Sveriges RadioEn redaktör som jag kallar X inom Sveriges Radio verkar ha liknande åsikter som Tummen. Av hänsyn till uppgiftslämnaren kommer jag inte nämna några namn och jag kan inte exakt citera vad SR-redaktören skriver, men jag kan återge kritiken med mina egna ord.

Redaktören X på SR anser att NewsVoice

  • representerar allt dåligt med alla de möjligheter till publicering och mångfald som den digitala världen erbjuder.
  • X anser att NewsVoice är en stor “filterbubbla” med artiklar som utger sig för att leverera sanningar, men som inte är det eftersom artiklarna baseras på människors “upplevelser”, samt små och tveksamma studier.
  • Ämnesvalen är ensidiga vilka beskrivs ur lika ensidiga perspektiv.
  • X anser att mediekritik är oerhört viktigt, speciellt idag och att även “gammelmedia” ska vara föremål för analyser, men NewsVoice är enligt X definitivt inte ett sådant alternativ.
  • X anser slutligen i sin “plädering” att NewsVoice ökar en ologisk och oberättigad rädsla samt
  • presenterar ett skrämmande förakt för forskning, vetenskap och balanserad analys. 

Denna anonyma “Tumme” på svensk statsfinansierad radio har lyckats samla ihop alla de argument som motiverade mig att starta NewsVoice. Är inte det målande?

Min kommentar till anonym “Tumme” på Sveriges Radio

Jag anser istället att stats-TV, stats-radio och de övriga aktörerna inom public service och massmedia misslyckats kapitalt med sitt yrkesmässiga och etiska uppdrag. De har fram till explosionen av de populistiska sociala medierna suttit i orubbade bon där de oemotsagt fått “programmera” svenska folket genom enkelriktad kommunikation kamouflerat som oberoende nyheter.

Jag motiverades att starta NewsVoice för att jag som naturvetare såg hur etablissemangets kanaler misshandlar vetenskap, analys och granskning. Gammelmedierna har en tendens att selektera de vetenskapliga studier som har företagsanpassade resultat. Hur många gånger har vi inte sett hur “journalister” kontaktar en enstaka professor vid ett svenskt universitet (aldrig utländskt) som råkar ha åsikter som tex stödjer en kontinuitet [av ett falerat systemtänkande] i vårdapparaten? Medierna återger ofta inte flera professorers olika uppfattningar om forskningsresultat och att återge resultaten från studier som visar på olika slutsatser kommer inte på fråga.

Vi såg hur massmedierna byggde upp rädsla för att få svenska folket att ställa sig i långa köer för massvaccinering mot svininfluensan. Jag varnade 2009 för det med den blogg som var föregångaren till NewsVoice. Jag hade i text samlat ihop de risker man flaggade för i utländska sociala kanaler. Sedan fick Sverige narkolepsiskandalen.

Swisha Sassersson valfri summaJag anser slutligen att mainstream media är en stats- och industrianpassad “filterbubbla”. Jag vet samtidigt att många inom mainstream media och svenska myndigheter hejar på NewsVoice och våra skribenter som ofta är mer kunniga än de bästa journalisterna inom MSM. Jag får ofta telefonsamtal eller mail som ger oss “grön signal” att fortsätta så länge vi orkar. Tummen upp alltså.

Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

*Syntes är resultatet efter att en tes och en antites kombineras med varandra. Begreppen finns i Hegels filosofiska system, där utveckling ses som en process av motsättningar mellan “tes” och “antites”.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: NewsVoice