Sara Heyman sprider fejknyhet om Trumps vaccinkommission

publicerad 12 januari 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Kan vaccin bota förkylningar?

Kan vaccin bota förkylningar?

DEBATT. Trump har tillfrågat Robert Kennedy Jr, en känd vaccinkritiker, om denne vill leda en kommission för ”vaccinsäkerhet och vetenskaplig integritet”, en internationell nyhet som plockats upp av Sara Heyman på Läkemedelsvärlden. Heyman väljer att håna initiativet i en artikel

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 15:52, 17 januari 2017

Torbjörn Sassersson, sep 2016
Torbjörn Sassersson – Foto: Anna Böhlmark, Pelican Media

Robert Kennedy Jr och Donald Trump anser att det finns en koppling mellan riskerna med vaccinationer och autism. Det kallar Sara Heyman på Läkemedelsvärlden en myt som har “florerat ända sedan det påstods i en artikel i The Lancet 1998”. Sara Heyman syftar i sin artikel “Vaccinskeptiker tillfrågad av Donald Trump”dr Andrew Wakefield som var tidigt ute med att påpeka en misstänkt koppling mellan trippelvaccin, tarmsjukdom och autism.

NewsVoice har följt upp med en egenproducerad dokumentärfilm om hur Wakefield utsattes för ett drev iscensatt av vaccinförespråkande medier och myndigheter, vilka syftade till att destruera Wakefields rykte. “Brottet” som Wakefield begick var endast att redovisa ett misstänk samband mellan sjukdom och vaccin, något som han ansåg borde undersökas djupare.

Sara Heyman använder ordet “konspirationsteori”

Sara Heyman fortsätter sin text med att citera Trumps oro för riskerna med vacciner och använder sedan, som på beställning, ordet konspirationsteori, ett ord som policyskribenter inom mainstream media kommit att använda som reaktion på när verkligheten inte överensstämmer med fixa idéer:

Sara Heyman om vaccinrisker i LmV
Skärmdump: Sara Heyman om vaccinrisker i LmV

“Robert Kennedy Jr har gått mycket långt i sina egna påståenden, och skrivit en bok och gjort en dokumentär om vaccinets påstådda faror. Han har särskilt påstått att vaccin som innehåller konserveringsmedlet tiomersal kan orsaka autism, trots att det avfärdats som en konspirationsteori av vetenskapliga experter.”

Heyman uppger som förväntat inga källor utan använder svepande argument som är typiskt för “skeptiker” som företräder industrin. En spelare är den amerikanska motsvarigheten till den svenska Folkhälsomyndigheten, dvs Centers for Disease Control (CDC), som uppger att forskning visar att det inte finns bevis med att tiomersal kan ge hjärnskadan autism, trots att världen drabbats av tex hjärnskadorna narkopelsi och “nodding disease” pga vacciner.

Sara Heymans text är ett bra exempel på hur en policyskribent försöker skada ryktet på personer som endast värnar om folkhälsa och som vill tillsätta oberoende utredningar för att kvalitetssäkra vården. Heyman tycks vara psykologiskt omedveten om att hon följer ett “narrative” dvs ett berättande utvecklat av oetiska PR-byråer som gagnar en oetisk vinstdrivande industri vid sidan av en prestigefull vårdapparat som inte vill erkänna sina misstag.

Jag vill betona galenskapen i att försöka smutskasta ett initiativ till en utredning som ska undersöka risker. Jag uppfattar det som bristande förmåga till medkänsla för de som skadats av vacciner.

Trump-administrationen vill att Kennedy Jr ska ha ordförandeskapet i en vaccinsäkerhetskommission, för att på djupet utreda riskerna med vaccin. Om det blir realiserat kommer de vaccintroende att skakas om. Historien kommer att visa vilken sida i denna pågående konflikt som får rätt. 

Läs mer om vaccinrisker och källor till vaccinkritik i NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör

[Redaktören Ingrid Helander på LäkemedelsVärlden ringde 16 januari 2017 NewsVoice och bad undertecknad att ta bort fotot på Sara Heyman, ändra rubriken i artikeln och ta ned den yrkesmässiga CV-texten om Heyman hämtad från Apotekarsocietetens hemsida. Ändringarna gjordes utom rubriken, som får stå kvar. Uppd. kl 15:52, 17 januari 2017]


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Läkare både i Sverige och USA vägrar definitivt att vaccinera sina egna barn. Undrar varför?
  Alla dessa kommentarer är av största vikt och jag håller med till 100%!

  Rekommenderar alla att läsa Peter C. Götzsches två böcker!

 • “Utan tvivel är man inte riktigt klok” – för att travestera Tage Danielsson, och rörande att man anser att potenta gifter som kvicksilver och aluminium hör hemma i en människas kropp, och särskilt i ett litet spädbarn. Efter att ha sett alla avsnitt av den ytterst välgjorda dokumentära serien – http://www.vaccinesrevealed.com/waitlist/ – och hur så kallade “vetenskapliga fakta” har blivit manipulerade, med avsikten att dölja extrema sammanhang för berörda individer, kan jag personligen påtagligt enkelt dra slutsatsen att Tage D:s citat är väl anpassat för den som inte begriper detta faktum. – Så många sjuka barn, ungdomar och även vuxna – för i serien ingick även en film om hur många soldater det är som har blivit skadade av vaccinationer. Här är även en länk till facebook: https://www.facebook.com/VaccinesRevealed/

  Dessa vaccinationer som egentligen ej är anpassade för mänskligt bruk, innehåller dessutom mängder med andra ytterst tveksamma ingredienser. Kanske är alla de lögner som förekommer runt omkring vaccinationerna det allra mest upprörande. Lägg då till sammanhanget att det i USA ges desto större mängd av vaccinationer, och jämfört med här i Sverige. Således har Big Pharma goda inkomster trots sin i alla avseenden avvikande väg från uppriktig sanningsenlig moral. – Dör någon eller blir sjuk och skadad för livet, förnekas konsekvenserna – eftersom pengarna går före… Och i USA är unikt många sjuka idag!

  Det är tur att det finns “hjältar” som kämpar med upprättelse, varav somliga dessutom själva har barn med vaccinationsskador. Här är en mycket bra artikel rörande innehållet i vaccnationerna: http://www.greenmedinfo.com/blog/dirty-vaccines-every-human-vaccine-tested-was-contaminated-metals-and-debris-new-

  Till Ingrid Helander, har jag enbart en kommentar – se till att du och andra förespråkare för vaccinationer, tar del av all den dokumentation som förekommer i vaccines revealed – så behöver du inte kommentera bland annat Wakefield – ovetandes om de faktiska sammanhangen där så pass mycket forskning har blivit statiskt förändrad via manipulation, till mänskligt men för miljoner människor.

  Ja förutan tvivel… saknas medmänsklighet!

 • Dr. William Thompson från CDC, smittskyddsstyrelsen i USA har talat om hur han och andra läkare på CDC har kastat bevis på att det finns samband mellan kvicksilvret i vaccinet och autism. Han blev senare åtalad för att han brutit sitt tysthetslöfte och uttalat sig om detta och det hela har officiellt mörkats.
  Journalisten Jon Rappoport har ingående skrivit om detta fusk, https://jonrappoport.wordpress.com/category/vaccinegate/ . Uppenbarligen ljuger Ingrid Helander eftersom ovanstående började blåsa upp till en riktig skandal i USA och det verkar väldigt konstigt om hon inte känner till detta?

 • bra jobbat redaktören

  det känns bättre och bättre att läsa artiklarna på newsvoice

  robert f kennedy jr har attakerats hårt på sociala med efter nya uppdr.

  han har ju skrivit artiklar om usa’s inblandning i mellanöstern .om cia och nato skapande av isis.

 • Till Läkemedelsvärlden vill jag delge följande, som är av allmänt intresse

  Viktig föreläsning om vaccin i Mölndal 8:e februari

  Läs mer
  http://www.vaken.se/viktig-forelasning-om-vaccin-molndal-8e-februari/

  “Friskare utan vaccin?” föredrag med docent Ann-Charlotte Stewart – se det här!

  Läs och se mer här
  http://www.thenhf.se/friskare-utan-vaccin-foredrag-med-docent-ann-charlotte-stewart-se-det-har/

  För att ge både Läkemedelsvärlden och NewsVoice möjlighet att fånga ännu ett intressant ämne rekommenderas att läsa vad som publicerats den 16 januari 2017 om C-vitamin, citat;

  Researchers found that using vitamin C correctly in high doses kills cancer cells

  Källa till ovan citerat
  http://www.naturalnews.com/2017-01-16-researchers-found-that-using-vitamin-c-correctly-in-high-doses-kills-cancer-cells.html

  Mer av allmänt intresse om C-vitamin, citat;

  Dödsdömd man botas av C-vitamin

  Alan Smith ligger i koma när han flygs in till sjukhus. Hans lungor har kollapsat på grund av svininfluensa. Läkarna dömer honom till döden och vill koppla ifrån de livsuppehållande maskinerna när det visat sig att han även lider av leukemi – men han räddas till livet av C-vitamin, tack vare de anhörigas kamp.

  Källa till citatet, se och läs mera, mycket intressant och i allmänt intresse
  http://www.thenhf.se/dodsdomd-man-botas-av-c-vitamin/

  Hälsar den goda medmänniskan

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Jan Norberg, jag tror inte detta rörde sig om otillbörlig påtryckning utan det handlade snarare om en vädjan från redaktören på LmV att “benåda” skribenten som jag anser har gjort bort sig. Jag anser ändå att hennes artikel är “fake news”.

  NewsVoice har gått till botten med fallet Wakefield genom en dokumentärfilm. LmV har inte granskat hans fall utan valt att länka till Lancet som politiskt attackerade och valde att offra Wakefield för att skydda sin egen rygg inför Big Pharma. Det är för mig uppenbart. Sedan har vi Wakefields kollega Walker Smith som friades helt från misstankar och föräldrar till barnen som Wakefield undersökte som gått ut och stött att Wakefield.

  I övrigt anser jag att Sara Heyman måste stå sitt kast. Hon har valt att inlindat håna vaccinskadade och deras anhöriga samt Robert Kennedy Jr. Så länge denna artikel har aktualitet vill jag inte ändra rubriken för att “skydda” en hånande skribent som arrogant använder ordet “konspirationsteori”. Inte en chans, men i framtiden kanske, när artikeln inte längre har allmänintresse.

  Om Ingrid Helander vill skydda sina policyskribenter från repliker är ett tips till henne att uppmana dessa att upphöra med att skriva arrogant om allvarliga ämnen och att upphöra att förlöjliga personer som vill säkra vårdens kvalitet. LmV bör även inse att läsarskaran inte består av idioter.

  / red

 • Till Läkemedelsvärlden vill jag delge detta

  När det gäller vacciner kan endast konstateras att läkemedelsindustrin ligger bakom dessa och att läkemedelsindustrin, enligt Peter C Götzsche med flera, uppenbart kan benämnas som “den kriminella läkemedelsindustrin”

  Hur vore det om Läkemedelsvärlden tog och gjorde en bra artikel utifrån vad som är allmänt känt?

  Citat

  Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins investeringar på sjukdomar

  Vissa människor menar att läkemedelsindustrin inte kan vara så bedrövlig. Tyvärr är den det, men lyckligtvis är det mycket lätt för alla att förstå varför denna industri har en sådan skadlig effekt på miljontals människoliv. Det handlar inte om enskilda mediciner eller enskilda företag. Det handlar om de principer, de lagar, som styr läkemedelsindustrins syn på affärsverksamhet och sjukdom, ”business with disease”.

  källa till citatet
  https://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/

  Förslagsvis tar Läkemedelsvärlden också och delger sina läsare om Peter C Götzsches böcker “Dödliga Mediciner….” och “Dödlig Psykiatri….”

  Läs mer i de delarna
  https://newsvoice.se/2015/10/16/lakartidningens-recensent-gillade-bok-om-den-organiserade-brottsligheten-inom-lakemedelsindustrin/

  https://newsvoice.se/2016/08/09/recension-dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse-bra-nodvandig-livsviktig/

  Ytterligare ett citat

  läkaren Nisse Simonssons självkritiska kommentar i Läkartidningen:

  ”När jag läste boken började jag skämmas över mitt yrke och kall. Att jag under en lång karriär av och till i Läkemedelskommittén inte har sett och genomskådat. Att jag låtit mig förledas och tagit uppdrag som skribent och föreläsare för Big Pharma. Vad Götszsche dokumenterar i sin bok är en bomb och ger nya perspektiv som hisnar och skrämmer. Hans lika genomarbetade genomgång i: Deadly Psychiatry and Organised Denial är ännu mera skrämmande. … Läs böckerna och häpna över den gedigna dokumentationen. Snyggt att Läkartidningen låtit recensera den, till skillnad från vanliga medier som har fullt upp med Idol och Prinsdop.”

  källa till ovan citerat
  https://newsvoice.se/2016/08/09/recension-dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse-bra-nodvandig-livsviktig/

  Kom ihåg!

  Att Vård Sverige(landsting och regioner) är i beroendeställning till “den kriminella läkemedelsindustrin” /BIG Pharma

  Kom ihåg att Vård Sverige har mer eller mindre monopol på att tillsammans med läkare säkerställa att 6-8 dagligen dör av sk fel medicinering, fel diagnosticering och fel behandling, och att ca 100 000 skadas allvarligt av Vård Sverige på 1 år. Ruggigt, för vem kan med dessa fakta vilja hamna i klorna på Vård Sverige och Big Pharma?

  Läs mer i den delen

  http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

  Om Läkemedelsvärlden hjälper till att göra allt detta än mer allmänt känt så kanske det kan bli “ordning på torpet”, det återstår att se hur Läkemedelsvärlden kommer att göra för att bidraga till en utveckling och därmed värna svenska folkets liv, hälsa och svenska folkets framtida livskvalité.

  Till Torbjörn

  Du gör det så BRA, fortsätt din gärning, bra att du skrev denna artikel och BRA att Läkemedelsvärlden nu har mycket intressant att skriva om, som Du redan publicerat en hel del om. Hoppas Läkemedelsvärlden “tar rygg” på det Du redan presterat och levererat i NewsVoice.

  Bra Jobbat Torbjörn

  Hälsar den goda medmänniskan

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Både hennes bild och cv måste väl betraktas som offentlig info eftersom hon valt att lägga ut
  bägge på nätet. Vad skulle vara skillnaden om det nu ligger på NV ? Att det framställer henne
  i negativ dager i samband med den kritiska artikeln ? I såna fall har hon väl valt fel yrke.

  Jag står bakom dig , Sassersson , och med mig mina två ovaccinerade barn.

 • Det är precis så här Läkemedelslobbyn jobbar, dvs man arbetar hårt för att medelst hot och otillbörliga påtryckningar försöka underminera, tysta och bannlysa all kritik. Tankarna far omedelbart till totalitära regimers försök att skrämma oliktänkande till tystnad.

  Big Pharmas avlönade lobbyister av typen Ingrid Helander springer glatt läkemedelsindustrins ärenden då hon står på deras avlöningslista, skrämmande!!

  Torbjörn, du skall på inget sätt backa från att publicera fakta och ingen läkemedelslobbyist i världen kan ifrågasätta att Donald Trump utsett Kennedy Jr att mer ingående studera effekterna av en tilltagande massvaccinering.

  Det ligger i farans riktning att såna här subversiva hot och påtryckningar får genomslag om du och andra modiga debattörer blir rädda och därmed faller till föga för marodörer av Ingrid Helanders typ, stå upp Torbjörn vi är många bakom dig.

  Att i svepande ordalag avfärda vaccinskeptiker utan att ens kunna ange konkret källa till stöd för sin egen uppfattning är som att kasta sten i glashus.

  När Ingrid Helander framlägger bevisning till stöd för sina åsikter förtjänar hon att tas på allvar, annars bör hon avfärdas med en axelryckning.

  Det allvarliga i detta är att när mammons hejdukar blir ifrågasatta så tar man till rena trakasserierna för att tysta andras uppfattningar. Konstigt att hon inte hotar med rättsliga konsekvenser, men hon inser nog att detta ytterligare skulle skada hennes uppdragsgivares dubiösa agenda.

 • Läkemedelvärlden.se svarar

  Torbjörn Sassersson har reagerat på en nyhetsartikel publicerad på Läkemedelsvärlden.se den 13 januari.

  Artikeln http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/vaccinskeptiker-tillfragad-av-donald-trump-15561 handlar om att USA:s tillträdande president Donald Trump tillfrågat Robert Kennedy Jr att leda en vaccinsäkerhetskommission. Robert Kennedy Jr är uttalat kritisk till vaccin och hävdar att det finns en koppling mellan vaccinationer och bland annat autism. År 1998 publicerades en artikel av Andrew Wakefield http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/fulltext i den vetenskapliga tidskriften the Lancet. Resultaten, baserade på 12 barn, framhöll att MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund) orsakade autism. Artikeln drogs senare tillbaka av tidskriften http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60175-4/fulltext efter att flera delar i artikeln visat sig vara felaktiga. Andrew Wakefield har också fått sin brittiska läkarlegitimation indragen.

  Under åren har flera vetenskapliga studier gjorts för att undersöka eventuella samband mellan MPR-vaccinet och bland annat autism. I inget av fallen har ett sådant samband kunnat bekräftas. Här är ett axplock av studier som undersökt kopplingen:
  http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2275444
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(99)01239-8/fulltext
  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134#t=article
  Även Världshälsoorganisation WHO http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/mmr/mmr_autism/en/ och svenska Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/ konstaterar att MPR-vaccinet inte ger upphov till autism.

  Alla har naturligtvis rätt till sin uppfattning om vaccin. Läkemedelsvärldens journalistik och nyhetsbevakning grundar sig på väl genomförd forskning och trovärdiga källor.

  Ingrid Helander

 • Jag väljer att ta bort fotot på Heyman sam stryka den biografiska texten som jag hämtat från Apotekarsocietetens hemsida. Är det något mer jag borde göra för att minska det påstådda “personangreppet”? Vad anser du som läsare?

 • Redaktören Ingrid Helander på LäkemedelsVärlden ringde NV och klagade på min artikel. Hon anser att Heymans artikel inte är en “åsiktstext” utan en nyhetstext. Hon anser att jag är osaklig och går till personangrepp, att bilden ska tas bort och texten som beskriver vem skribenten Heyman är också ska tas bort.

  Jag svarade per mail och ställde några frågor. Ingrid Helander valde att inte besvara en enda av mina frågor i mitt mail. Helander vill inte att jag publicerar hennes mail, men jag väljer att publicera mitt mail till henne.


  Skickat: den 16 januari 2017 12:57
  Till: Ingrid Helander <xxxxxxx@lakemedelsvarlden.se>
  Ämne: Re: Debattinlägget
   
   
  Hej
   
  Jag vet inte om det är en bra ide att ändra min debattartikel om ni också inte ändrar er artikel som faktiskt indirekt hånar de personer som skadats av vaccin.
   
  Heyman använder ordet ”konspirationsteori”, vilket är osakligt och oprofessionellt. Varför reagerade du inte på det innan publicering?
   
  Heymans artikel är knappast en nyhetsartikel utan snarare en debattartikel eftersom hon tex använder ordet konspirationsteori och eftersom hon uttrycker åsikter/ sprider rykten.
   
  Vilka är de vetenskapliga experterna som inte anser att tiomersal kan leda till autism? På vilket sätt är den påstådda kopplingen mellan tiomersal och autism en konspirationsteori? Vilka är det som ligger bakom en konspiration? Jag förstår inte.
   
  Vilka är referenserna för att kopplingen autism/vaccinationer inte finns? Det duger inte att länka till artiklar (inkl på CDC) som uttrycker samma åsikt utan referenser. Myndigheter som CDC är i stora drag politiska organ. Däremot finns miljontals observationer i världen bland föräldrar hur deras barn skadats/förändrats av vacciner, observationer som avfärdas, ovetenskapligt.
   
  Du skriver också att ni ska skicka in en kommentar. Menar du en kommentar på LvM eller en kommentar under min debattartikel på NV? En kommentar på LvM antar jag är samma sak som en replik? Stämmer det?
   
  Skribenterna måste lära sig ta ansvar för vad de skriver och de kan inte gömma sig bakom en publikation, anser jag. Nu är det som om mamma ringt mig efter att dottern klottrat på en vägg.
   
  Nåja, jag är inte omöjlig. Jag ska vidta någon form av åtgärd med min artikel. Efter att du besvarat mitt mail. Jag förväntar mig raka svar på raka frågor.
   
  Ref:
  http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/vaccinskeptiker-tillfragad-av-donald-trump-15561
  https://newsvoice.se/2017/01/12/sara-heyman-fejknyhet-vaccin/
   
   
  Hälsningar Torbjörn Sassersson, redaktör

 • Tänk att det skulle bli Trump av alla som tillsätter en grupp under ledning av Kennedy Jr för att på allvar tränga in och redovisa riskerna med när Big Pharma manipulerar hela mänskligheten med sina dödliga sk läkemedel och vacciner.

  Nu tror jag att Trump har rent personliga skäl att undersöka detta då dennes yngste son uppvisar ganska tydliga autistiska drag (titta på Trumps segertal när hela familjen står på podiet).

  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-trumps-segertal

  Man kan tycka vad man vill om Trump men så här långt uppvisar denne helt klart en del sympatiska drag, hans ihärdiga kamp mot tex CNN värmer själen hos vilken som helst som har undrat hur man stoppar företrädare för MSM vilka bedriver oseriös kampanj journalistik och går i ledband med mäktiga lobbygrupper.

  När han nu med sin kommission skrider till verket så måste såna som Börje Peratt, mfl komma i allvarliga bryderier då detta krossar många vanföreställningar om Trump.

  Jag förstår inte heller hur alla kan ha gått på den svenska klagokörens alla fantasifulla ursäkter för att diskreditera en demokratiskt vald president, låt honom i alla fall få visa vad han tänker försöka göra till gagn för folkflertalet.

  Visar det sig att Trump inte levererar åtminstone delar av vad han lovat i valkampanjen så blir han inte sittande mer än 1 period och USA:s väljare får då välja en annan typ av president nästa val. Något som också svenska väljare borde fundera på inflr 2018 års val i Sverige, dvs har de inom 7-klövern levererat annat än elände för sin befolkning?

 • IMO:

  Typiskt av så mycket av “etablissemangets nyhetsmedia” är att märka alt som inte passar den “officiella” linjen “redan krossats”, i.e., “already debunked”. Och vanligtvis denna slags rubrik appliceras äntigen med “stödet” av selektiv vilseledande — eller även felaktiga — “bevis” eller med inga bevis alls.

  Sådant håller på att äga rum precis nu som en reaktion mot Trumps utnämning av RFK Jr till Trumps ny vaccin-kommission: kraftfulla delar av “etablissemanget” tydligen inte vill att vi, “samhällets allmanheten”, ska kunna bry oss om — eller läsa om eller ens lyssna till eller ens känna till — vad så många oberoende utredare, som RFK Jr osv, har funnit om vaccines.

  I huvudsak samma sak gäller för ett antal andra områden inom hälso- och medicinska-fälten.

  I.e., valet av metoder för alla dessa områden är i huvudsak mycket politiskt — och är därför ofta intensivt omfattas av intriger och manipulationer som är typisk för politiska strider — däribland striderna över vad som bör eller inte bör definieras som “sanningen”.

  “Nationalisera läkemedelsindustrin”? Ingen solution, om, oavsett vilken enhet håller korten — “industri” eller en “regering” –, om denna enhet har fortfarande ett egenintresse i att hålla den hela sanningen om vacciner dold från allmanheten.

  Därför, min synpunkt är att det är nödvändigt att VI (och alla) “vanliga människor”, dvs allmanheten, MÅSTE söka att få full tillgång till — och på ett ärligt och kunnande sätt söka att förstå — ALLA slags vetenskapliga information om vaccinernas påstådda “effektivitet” (eller avsaknaden därav) och vaccinernas påstådda “säkerhet” (eller avsaknaden därav).

  OCH, mest nödvändigt, vi “vanliga människor” MÅSTE kämpa (politiskt OCH via rättsväsendet) att behålla vår laglig rätt att inte vaccineras om vi inte vill vaccineras, OAVSETT vem, eller om vilken myndighet, styr hälsovård-eller-läkemedelsindustrin.

  Och, om de nuvarande lagar INTE skyddar oss på detta sätt, det är OCKSÅ nödvändight att vi tryck för att ÄNDRA lagarna så att de kommer att SKYDDA vår rätt att inte vaccineras.

 • Vi bör bry oss om sådana åsikter som Heyman agiterar för, eftersom dessa åsikter är härskande och därför att vi därmed lever under deras förtryck.

  Trump gör det som vi borde göra här, dvs nationalisera läkemedelsindustrin; oavsett om den är privat eller hade varit statlig så är det katastrof att den drivs av främmande makt, eftersom främmande makt rimligtvis skiter ett stort stycke i folkets hälsa utan sätter vinstmaximeringen först.

 • Bra initiativ av Trump och Kennedy! Låt oss inte bry oss om åsikter från sådana som Heyman. Etik och vetenskap bör istället stå i fokus.

 • Episod 3 av Vaccines Revealed (länk i tidigare inlägg) innehåller en 67 minuters intervju med Robert Kennedy Jr. Kennedy är mycket kunnig och har en otrolig god överblick över hela vaccinationsproblematiken. Han jobbar dessutom mycket målmedvetet på att få till en öppen debatt som exponerar korruption, historiska fakta och vetenskap som grävts ned eller mörkats, väl medveten om att när så sker så kommer hela korthuset att rasa. Inte undra på att etablissemanget bävar och dammar på med sedvanlig desinformation och smutskastning.

 • Om Sara Heyman verkligen är genuint intresserad av ökad vaccinsäkerhet borde hon välkomna initiativet om oberoende undersökning av vaccinsäkerhet! Har hon däremot indoktrinerats med att “farorna måste undertryckas för att vi ska försäkra oss om att klara flocken, de enskilda spelar mindre roll än gruppen” etc.,
  endast vi i eliten kan våga minska riskerna för oss själva men talar inte om det”, kan man lätt begripa.
  Dom här människorna är egentligen lättköpta, en annan dag.

  Verkligheten är lite annorlunda, och mycket enklare. De grupper som drabbas värst av dödsfall och livslång invaliditet sammanfaller i hög grad med de som har sämsta vitamin D3 statusen, och resten behöver inte vaccineras eftersom vaccineringen görs på alla för att hindra dödsfall i de små högrisk grupperna. Eftersom en ny politik skulle innebära storförluster för vaccinindustrin motarbetas naturligtvis den med hjälp av alla möjliga näbbar och klor, inklusive Heymans.
  Annars visade en Holländsk studie att de barn som ej vaccinerats och fått (genom gammaldags social befordran) alla barnsjukdomar, klarade sig bättre mot sjukdomar senare i livet än de som skyddats eller vaccinerats. Men en oväntad effekt som kom fram i uppföljningen var att cancerfrekvensen var signifikant lägre hos de som gått igenom alla barnsjukdomarna naturligt ! Friska föräldrar bör alltså först se till att Vitamin D3 ligger åtminstone “mitt i”, sedan leta efter “barnsjukdomfester”.
  Efter den vetskapen betraktar jag immunförsvaret som en arme, som kommer in helt otränad. Om Man tränar det med vacciner , alltså halvdöda fiender, eller låter bli att träna det kan man knappast räkna med att få samma slagkraft som när man tränar mot den äkta varan! Beträffande cancer, användes som bot mot detta långt innan kemoterapin gjorde sitt intåg ( existerar någon oberoende studier om dess effektivitet ?) en helt annorlunda terapi flitigt. Man letade och fann en lämplig feberframkallande bakterie, ej dödlig. Exponering och feber ledde i de flesta fall till att när infektionen slagits ned, hade också cancern gjort det! Tekniken baserades på ett flertal observerade anekdoter där dödligt sjuka cancerpatienter blivit smittade, sjuknat in och emot alla odds frisknat till och dessutom blivit kvitt cancern! Man kan även säga att tekniken går direkt tillbaks till Hippokrates berömda yttrande “Give me a fever and I can cure any disease”.

 • När representanter för Etablissemanget/Big Pharma/Big Food/[ORDET RADERAT/red]-media tar till epitetet “Konspirationsteori” vid bemötande av allmänhetens frågor och tvivel är det ett kristallklart tecken på att frågeställaren/tvivlaren/medborgaren har träffat huvudet på spiken — de är helt enkelt svarslösa!
  Att stämpla en frågeställning med det svepande och allomfattande “konspirationsteori” är lögnarnas sista desperata förmyndar- och härskarteknik när de står längst ut på plankan….

  Finns det NÅGON vid sina sinnen som idag skulle riskera hälsa och liv för ngn form av vaccin — skulle inte tro det.
  Det finns bara en “medicin” — riktig mat som vi evolutionärt är konstruerade för, lagom fysisk aktivitet samt lite kompletterande vitaminer och mineraler eftersom industrialiseringen av jordbruket utarmat jordmånen….

 • Massvaccinationerna är ett gigantiskt och extremt lönsamt bedrägeri. Patetiskt att Sara Heyman går storindustrins ärenden och inte vet bättre. Förslår att hon och hennes kollegor gör ett försök att vidga sina vyer genom att titta på den här serien, som just nu streamas gratis på nätet: http://www.vaccinesrevealed.com/

 • I Italien har högsta domstolen avgjort ett ärende där dömdes läkemedelsbolag böta för att ha gjort ett barn fått autism av vaccinet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *