Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sara Heyman sprider fejknyhet om Trumps vaccinkommission

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 januari 2017
- Torbjörn Sassersson
Kan vaccin bota förkylningar?

Kan vaccin bota förkylningar?

DEBATT. Trump har tillfrågat Robert Kennedy Jr, en känd vaccinkritiker, om denne vill leda en kommission för ”vaccinsäkerhet och vetenskaplig integritet”, en internationell nyhet som plockats upp av Sara Heyman på Läkemedelsvärlden. Heyman väljer att håna initiativet i en artikel

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 15:52, 17 januari 2017

Torbjörn Sassersson, sep 2016
Torbjörn Sassersson – Foto: Anna Böhlmark, Pelican Media

Robert Kennedy Jr och Donald Trump anser att det finns en koppling mellan riskerna med vaccinationer och autism. Det kallar Sara Heyman på Läkemedelsvärlden en myt som har “florerat ända sedan det påstods i en artikel i The Lancet 1998”. Sara Heyman syftar i sin artikel “Vaccinskeptiker tillfrågad av Donald Trump”dr Andrew Wakefield som var tidigt ute med att påpeka en misstänkt koppling mellan trippelvaccin, tarmsjukdom och autism.

NewsVoice har följt upp med en egenproducerad dokumentärfilm om hur Wakefield utsattes för ett drev iscensatt av vaccinförespråkande medier och myndigheter, vilka syftade till att destruera Wakefields rykte. “Brottet” som Wakefield begick var endast att redovisa ett misstänk samband mellan sjukdom och vaccin, något som han ansåg borde undersökas djupare.

Sara Heyman använder ordet “konspirationsteori”

Sara Heyman fortsätter sin text med att citera Trumps oro för riskerna med vacciner och använder sedan, som på beställning, ordet konspirationsteori, ett ord som policyskribenter inom mainstream media kommit att använda som reaktion på när verkligheten inte överensstämmer med fixa idéer:

Sara Heyman om vaccinrisker i LmV
Skärmdump: Sara Heyman om vaccinrisker i LmV

“Robert Kennedy Jr har gått mycket långt i sina egna påståenden, och skrivit en bok och gjort en dokumentär om vaccinets påstådda faror. Han har särskilt påstått att vaccin som innehåller konserveringsmedlet tiomersal kan orsaka autism, trots att det avfärdats som en konspirationsteori av vetenskapliga experter.”

Heyman uppger som förväntat inga källor utan använder svepande argument som är typiskt för “skeptiker” som företräder industrin. En spelare är den amerikanska motsvarigheten till den svenska Folkhälsomyndigheten, dvs Centers for Disease Control (CDC), som uppger att forskning visar att det inte finns bevis med att tiomersal kan ge hjärnskadan autism, trots att världen drabbats av tex hjärnskadorna narkopelsi och “nodding disease” pga vacciner.

Sara Heymans text är ett bra exempel på hur en policyskribent försöker skada ryktet på personer som endast värnar om folkhälsa och som vill tillsätta oberoende utredningar för att kvalitetssäkra vården. Heyman tycks vara psykologiskt omedveten om att hon följer ett “narrative” dvs ett berättande utvecklat av oetiska PR-byråer som gagnar en oetisk vinstdrivande industri vid sidan av en prestigefull vårdapparat som inte vill erkänna sina misstag.

Jag vill betona galenskapen i att försöka smutskasta ett initiativ till en utredning som ska undersöka risker. Jag uppfattar det som bristande förmåga till medkänsla för de som skadats av vacciner.

Trump-administrationen vill att Kennedy Jr ska ha ordförandeskapet i en vaccinsäkerhetskommission, för att på djupet utreda riskerna med vaccin. Om det blir realiserat kommer de vaccintroende att skakas om. Historien kommer att visa vilken sida i denna pågående konflikt som får rätt. 

Läs mer om vaccinrisker och källor till vaccinkritik i NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör

[Redaktören Ingrid Helander på LäkemedelsVärlden ringde 16 januari 2017 NewsVoice och bad undertecknad att ta bort fotot på Sara Heyman, ändra rubriken i artikeln och ta ned den yrkesmässiga CV-texten om Heyman hämtad från Apotekarsocietetens hemsida. Ändringarna gjordes utom rubriken, som får stå kvar. Uppd. kl 15:52, 17 januari 2017]


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq