Därför är svensk Public Service maktens kanaler – Betala ej licensen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 januari 2017
- NewsVoice redaktion
Sveriges Radio, testbild, retuscherad
Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Samhällsdebattören Lasse Wikman redovisar hur individer med höga maktpositioner byts mot ut varandra för att styra svensk Public Service. Bakom ledarskapen finns stora ekonomiska intressen. Hur kan då SVT, SR och UR vara oberoende och verkligen arbeta för allmänhetens bästa? Därför ska vi inte betala Radio- och TV-avgiften, resonerar Wikman.

Text: Lasse Wikman

Den 17 december 2009 beviljade Regeringen Sveriges television ett nytt tillstånd att få sända television.* Tillståndets innebörd, tid och upphörande innebär att Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset (del av bilaga 1). Detta sändningstillstånd SVT för närvarande har, gäller tom 2019.

Det intressanta är, att detta avtal beviljas från regeringen med innehållet, att Sveriges Television ska uttryckligen vara oberoende, med stark integritet och självständighet. När detta är i hamn, skriver dåvarande SVT:s VD Eva Hamilton avtal med Svenskt Näringsliv, en av de mest partiska organisationerna man kan hitta i Sverige.

Tidigare SVT VD:n Eva Hamilton lovade att Svenskt Näringsliv inte skulle kunna bedriva opinionsbildning via SVT

Sveriges Television, SR och UR ansluter sig till arbetsgivareorganisationen Medieföretagen i Almega. Almega som är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv, har också vid sin sida tankesmedjan Timbro.

I en intervju säger Eva Hamilton, att hon fått försäkringar om att licenspengarna inte kommer att användas till opinionsbildning av Svenskt Näringsliv. Hur ska vi kunna lite på det? Hur ska vi kunna kontrollera det, då pengarna finns i samma kassa?

Som en ytterligare information kan nämnas att Eva Hamilton tillhör grevliga ätten nr 86 Hamilton och adliga ätten nr 1841 von Heland.

Timbro som startades av Ernfridh Browaldh blev ett maktcentra och näringslivets spjutspets mot 1970-talets vänstervåg.

Svenskt Näringsliv (tidigare SAF) vurmade för marknadsekonomin och tyckte sig se hot mot näringslivet. Målgruppen identifierades till “vänstergrupperna” och medel anslogs för opinionsbildning för marknadens och företagarnas sak.

Opinion: Sveriges television måste lämna Svenskt Näringsliv

Den 9 januari 2012 publicerar Aftonbladet en artikel av åtta debattörer från gruppen Opinon. Opinion som i det läget har c:a 1100 namnunderskrifter, kräver att Sveriges television måste lämna Svenskt Näringsliv. Man säger bla att en anslutning till Svenskt Näringsliv skapar ett förhållande som inte är förenligt med SVT:s ägarens intentioner.

SVT ägs av en stiftelse, inte av staten eller näringslivet. Detta för att garantera oberoende. Vidare påpekar gruppen Opinion att de licenspengar som kommer SVT till godo, finansierar till viss del lobbyorganisationen Svenskt Näringslivs opinionsbildning. Att pengar går till en av Sveriges tyngsta opinionsbildare är ett stort problem.


Svenskt Näringsliv står för fri företagsamhet, det rimmar därför illa att Public Service ska involvera sig med denna organisation och därmed få rejäl slagsida.


När nu SVT, SR och UR valt den största och mest kraftfulla arbetsgivareorganisationen, som står för en stor del av svenska samhällets ambitioner om försäljning utomlands oavsett produkter och försäljningsstrategier, kan man tyvärr misstänka att otillbörligt påverkan finns.

Otillbörlig påverkan tas upp i en riksdagsmotion Margareta Cederfelt (M) juli 2006. Hon skriver bl. a. följande:

“I undersökningen definieras otillåten påverkan som allvarliga trakasserier, hot, våld eller annan påverkan som utöver att vara ett arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilda tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.”

Profiler som representerar staten och industrin

Bild: Carola Lemne
Bild: Carola Lemne –
Pressfoto: Sören Andersson, Svenskt Näringsliv

Detta problem gäller inte bara statliga verk, myndigheter etc, utan i förlängningen även SVT, SR och UR. 2013 tillträder Carola Lemne VD-posten på Svenskt Näringsliv. Hon har haft flera ledande uppdrag inom den globala industrin, Pharmacia & Upjohn och Schering Plough. Båda företagen verkar inom läkemedelsindustrin. Därtill VD för Danderyds sjukhus.

Carola Lemne är dessutom ordförande för Uppsala universitet och sitter bland annat i styrelsen för Investor och Getinge, liksom i Svenskt Näringslivs styrelse och arbetsutskott. (Svenskt Näringslivs hemsida 13 december 2013). År 2015 medverkar Carola Lemne vid Bildergberggruppens möte i Telfs i Österrike.

Nuvarande VD för SVT är Hanna Stjärne. Hanna har arbetat för SR under flera år. Bla på Ekot och som korrespondent i Bryssel. Hon tillträdde som VD under januari 2015. I tidningen Journalisten 16 september 2014, blir Hanna Stjärne intervjuad, med anledning av att hon utnämnts till VD för SVT. I rubriken och den inledande texten, klargör hon sin ståndpunkt:

“Det är viktigt att SVT står sig fri från kommersiella och politiska intressen.”

Vidare säger hon:

“SVT är Sveriges viktigaste företag och public service roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det finns ett stort behov av en samlad arena där olika åsikter möts och bryts mot varandra och där har public service en viktig roll att fylla”

Anna-Karin Celsing - Pressfoto: Peter Phillips
Bild:Anna-Karin Celsing – Pressfoto: Peter Phillips

Nuvarande ordförande i SVT är Anna-Karin Celsing. Hon är engagerad i många företag och organisationer, exempelvis: Kungliga Operan AB, ESA-konsulter AB, Landshypotek Bank, Lannebo Fonder AB, Lannebo och Partners AB, SevenDays Finans AB, OX2 Group AB, Wallumni Records AB, AKC Råd AB.

  • Finns då inga andra arbetsgivareorganisationer att ansluta SVT till? Jo exempelvis Arbetsgivarverket, Arbetsgivaralliansen och arbetsgivarföreningen KFO.
  • Så varför håller SVT/SR/UR så hårt i medlemskapet med Svenskt Näringsliv?

Det finns många orsaker, men en är att SR:s vd fram till oktober 2012 hette Mats Svegfors (M), tidigare chef på Timbro och chefredaktör för Svenska Dagbladet.

Agneta Dreber - Fotograf okänd
Bild: Agneta Dreber – Fotograf okänd

Dessutom valdes Agneta Dreber (FP) till styrelseordförande i Sveriges Radio. Agneta Dreber var vid sitt inträde i SR, VD för Livsmedelsföretagen och tidigare generaldirektör för fd Folkhälsoinstitutet. Dessa två borgerliga politiker har, trots personalens protester och ifrågasättande av trovärdigheten, satt agendan för verksamheten. En agenda som vi nu bitvis sett.

Globalister och psykopater får fritt fram att försvara sig i SVT – Nej tack!

Innan inträdet i Svenska Näringsliv 2009, kan man föreställa sig, att det skulle vara en utopi, att en före detta statsminister [Fredrik Reinfeldt], som har utsatt Sveriges sociala välfärd på ett gigantiskt sluttande plan, ska få ha en programledarroll [SVT Toppmötet] i svensk public service och intervjua fyra politiker, politiker som har haft ett direkt avgörande på krigen i Mellanöstern. Politiker som är skyldiga till massmord, förstörelser, våldtäkter, förödelser, skapande av terrorgrupper och bestialiska avrättningar.

Läs mer om Toppmötet i NewsVoice

Anders Fogh Rasmussen och Fredrik Reinfeldt - Public Service?
Bild: Anders Fogh Rasmussen och Fredrik Reinfeldt, 2016 – Foto: SVT

Dessa politiker tas nu in i “värmen” på bästa sändningstid och får genom Fredrik Reinfeldts försorg, lägga fram sina patetiska förklaringar. Det är en grymt förvirrad skara av allvarligt psykopatiska människospillror vi svenska ska lyssna på. Detta är ett fasansfull exempel på, när näringslivet gör sina avtryck i en oberoende public service.

Alla som vet vad Bilderberggruppen står för, New World Order (NWO), där FN, som också ingår, är kopplat till Svenskt Näringsliv där Carola Lemne och hennes kamrater i Investor, familjen Wallenberg finns. Lemne var en av de få som ställde sig positiv till Statsminister Stefan Löfvéns besök i Saudiarabien. En resa påkommen av Wallenberg. En resa för att få sälja vapen. I denna situation av maktutövande har jag svårt att se, att en publicisterfaren Hanna Stjärne kan hävda sig, för det är globalisterna, de skrupellösa näringsivrarna som styr SVT/SR/UR.

Swisha Lasse WikmanFör att komma till rätta med den påtvingade Radio- och TV-avgiften, bör man göra den frivillig. Alltså precis som övriga TV-kanalers avgifter. Man betalar för det man vill ha.

Eftersom Public Service inte fungerar som den oberoende kanal den ska enligt lag vara, är det bättre att alla får köpa in sig på SVT genom de olika TV-paket som utbjuds på marknaden. Public Service-tanken kommer helt att försvinna, men det gör det lättare att bära, än att tvingas betala för något man inte vill ha.

Text: Lasse Wikman

Fotnot: Den text och åsikter som är hämtat ur Aftonbladet, står endast gruppen Opinion för. Vår nuvarande kulturminister Alica Bah Kuhnke har än idag inte uttalat sig om Svt/SR/URs opartiskhet. Inte heller om det faktum att Svenskt Näringsliv är involverad i verksamheten.

*Regeringen meddelar Sveriges Television AB (SVT) tillstånd att sända television i enlighet med 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844). Sändningstillståndet med tillhörande villkor framgår av bilaga 1. Dessa villkor har godtagits av SVT i enlighet med 3 kap. 14 § radio- och TV-lagen. På regeringens vägnar Lena Adelsohn Liljeroth.

Relaterat

Sveriges Radio, testbild, retuscherad
Sveriges Radio, testbild, retuscherad

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq