Därför är svensk Public Service maktens kanaler – Betala ej licensen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 januari 2017
- NewsVoice redaktion
Sveriges Radio, testbild, retuscherad
Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Samhällsdebattören Lasse Wikman redovisar hur individer med höga maktpositioner byts mot ut varandra för att styra svensk Public Service. Bakom ledarskapen finns stora ekonomiska intressen. Hur kan då SVT, SR och UR vara oberoende och verkligen arbeta för allmänhetens bästa? Därför ska vi inte betala Radio- och TV-avgiften, resonerar Wikman.

Text: Lasse Wikman

Den 17 december 2009 beviljade Regeringen Sveriges television ett nytt tillstånd att få sända television.* Tillståndets innebörd, tid och upphörande innebär att Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset (del av bilaga 1). Detta sändningstillstånd SVT för närvarande har, gäller tom 2019.

Det intressanta är, att detta avtal beviljas från regeringen med innehållet, att Sveriges Television ska uttryckligen vara oberoende, med stark integritet och självständighet. När detta är i hamn, skriver dåvarande SVT:s VD Eva Hamilton avtal med Svenskt Näringsliv, en av de mest partiska organisationerna man kan hitta i Sverige.

Tidigare SVT VD:n Eva Hamilton lovade att Svenskt Näringsliv inte skulle kunna bedriva opinionsbildning via SVT

Sveriges Television, SR och UR ansluter sig till arbetsgivareorganisationen Medieföretagen i Almega. Almega som är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv, har också vid sin sida tankesmedjan Timbro.

I en intervju säger Eva Hamilton, att hon fått försäkringar om att licenspengarna inte kommer att användas till opinionsbildning av Svenskt Näringsliv. Hur ska vi kunna lite på det? Hur ska vi kunna kontrollera det, då pengarna finns i samma kassa?

Som en ytterligare information kan nämnas att Eva Hamilton tillhör grevliga ätten nr 86 Hamilton och adliga ätten nr 1841 von Heland.

Timbro som startades av Ernfridh Browaldh blev ett maktcentra och näringslivets spjutspets mot 1970-talets vänstervåg.

Svenskt Näringsliv (tidigare SAF) vurmade för marknadsekonomin och tyckte sig se hot mot näringslivet. Målgruppen identifierades till “vänstergrupperna” och medel anslogs för opinionsbildning för marknadens och företagarnas sak.

Opinion: Sveriges television måste lämna Svenskt Näringsliv

Den 9 januari 2012 publicerar Aftonbladet en artikel av åtta debattörer från gruppen Opinon. Opinion som i det läget har c:a 1100 namnunderskrifter, kräver att Sveriges television måste lämna Svenskt Näringsliv. Man säger bla att en anslutning till Svenskt Näringsliv skapar ett förhållande som inte är förenligt med SVT:s ägarens intentioner.

SVT ägs av en stiftelse, inte av staten eller näringslivet. Detta för att garantera oberoende. Vidare påpekar gruppen Opinion att de licenspengar som kommer SVT till godo, finansierar till viss del lobbyorganisationen Svenskt Näringslivs opinionsbildning. Att pengar går till en av Sveriges tyngsta opinionsbildare är ett stort problem.


Svenskt Näringsliv står för fri företagsamhet, det rimmar därför illa att Public Service ska involvera sig med denna organisation och därmed få rejäl slagsida.


När nu SVT, SR och UR valt den största och mest kraftfulla arbetsgivareorganisationen, som står för en stor del av svenska samhällets ambitioner om försäljning utomlands oavsett produkter och försäljningsstrategier, kan man tyvärr misstänka att otillbörligt påverkan finns.

Otillbörlig påverkan tas upp i en riksdagsmotion Margareta Cederfelt (M) juli 2006. Hon skriver bl. a. följande:

“I undersökningen definieras otillåten påverkan som allvarliga trakasserier, hot, våld eller annan påverkan som utöver att vara ett arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilda tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.”

Profiler som representerar staten och industrin

Bild: Carola Lemne
Bild: Carola Lemne –
Pressfoto: Sören Andersson, Svenskt Näringsliv

Detta problem gäller inte bara statliga verk, myndigheter etc, utan i förlängningen även SVT, SR och UR. 2013 tillträder Carola Lemne VD-posten på Svenskt Näringsliv. Hon har haft flera ledande uppdrag inom den globala industrin, Pharmacia & Upjohn och Schering Plough. Båda företagen verkar inom läkemedelsindustrin. Därtill VD för Danderyds sjukhus.

Carola Lemne är dessutom ordförande för Uppsala universitet och sitter bland annat i styrelsen för Investor och Getinge, liksom i Svenskt Näringslivs styrelse och arbetsutskott. (Svenskt Näringslivs hemsida 13 december 2013). År 2015 medverkar Carola Lemne vid Bildergberggruppens möte i Telfs i Österrike.

Nuvarande VD för SVT är Hanna Stjärne. Hanna har arbetat för SR under flera år. Bla på Ekot och som korrespondent i Bryssel. Hon tillträdde som VD under januari 2015. I tidningen Journalisten 16 september 2014, blir Hanna Stjärne intervjuad, med anledning av att hon utnämnts till VD för SVT. I rubriken och den inledande texten, klargör hon sin ståndpunkt:

“Det är viktigt att SVT står sig fri från kommersiella och politiska intressen.”

Vidare säger hon:

“SVT är Sveriges viktigaste företag och public service roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det finns ett stort behov av en samlad arena där olika åsikter möts och bryts mot varandra och där har public service en viktig roll att fylla”

Anna-Karin Celsing - Pressfoto: Peter Phillips
Bild:Anna-Karin Celsing – Pressfoto: Peter Phillips

Nuvarande ordförande i SVT är Anna-Karin Celsing. Hon är engagerad i många företag och organisationer, exempelvis: Kungliga Operan AB, ESA-konsulter AB, Landshypotek Bank, Lannebo Fonder AB, Lannebo och Partners AB, SevenDays Finans AB, OX2 Group AB, Wallumni Records AB, AKC Råd AB.

 • Finns då inga andra arbetsgivareorganisationer att ansluta SVT till? Jo exempelvis Arbetsgivarverket, Arbetsgivaralliansen och arbetsgivarföreningen KFO.
 • Så varför håller SVT/SR/UR så hårt i medlemskapet med Svenskt Näringsliv?

Det finns många orsaker, men en är att SR:s vd fram till oktober 2012 hette Mats Svegfors (M), tidigare chef på Timbro och chefredaktör för Svenska Dagbladet.

Agneta Dreber - Fotograf okänd
Bild: Agneta Dreber – Fotograf okänd

Dessutom valdes Agneta Dreber (FP) till styrelseordförande i Sveriges Radio. Agneta Dreber var vid sitt inträde i SR, VD för Livsmedelsföretagen och tidigare generaldirektör för fd Folkhälsoinstitutet. Dessa två borgerliga politiker har, trots personalens protester och ifrågasättande av trovärdigheten, satt agendan för verksamheten. En agenda som vi nu bitvis sett.

Globalister och psykopater får fritt fram att försvara sig i SVT – Nej tack!

Innan inträdet i Svenska Näringsliv 2009, kan man föreställa sig, att det skulle vara en utopi, att en före detta statsminister [Fredrik Reinfeldt], som har utsatt Sveriges sociala välfärd på ett gigantiskt sluttande plan, ska få ha en programledarroll [SVT Toppmötet] i svensk public service och intervjua fyra politiker, politiker som har haft ett direkt avgörande på krigen i Mellanöstern. Politiker som är skyldiga till massmord, förstörelser, våldtäkter, förödelser, skapande av terrorgrupper och bestialiska avrättningar.

Läs mer om Toppmötet i NewsVoice

Anders Fogh Rasmussen och Fredrik Reinfeldt - Public Service?
Bild: Anders Fogh Rasmussen och Fredrik Reinfeldt, 2016 – Foto: SVT

Dessa politiker tas nu in i “värmen” på bästa sändningstid och får genom Fredrik Reinfeldts försorg, lägga fram sina patetiska förklaringar. Det är en grymt förvirrad skara av allvarligt psykopatiska människospillror vi svenska ska lyssna på. Detta är ett fasansfull exempel på, när näringslivet gör sina avtryck i en oberoende public service.

Alla som vet vad Bilderberggruppen står för, New World Order (NWO), där FN, som också ingår, är kopplat till Svenskt Näringsliv där Carola Lemne och hennes kamrater i Investor, familjen Wallenberg finns. Lemne var en av de få som ställde sig positiv till Statsminister Stefan Löfvéns besök i Saudiarabien. En resa påkommen av Wallenberg. En resa för att få sälja vapen. I denna situation av maktutövande har jag svårt att se, att en publicisterfaren Hanna Stjärne kan hävda sig, för det är globalisterna, de skrupellösa näringsivrarna som styr SVT/SR/UR.

Swisha Lasse WikmanFör att komma till rätta med den påtvingade Radio- och TV-avgiften, bör man göra den frivillig. Alltså precis som övriga TV-kanalers avgifter. Man betalar för det man vill ha.

Eftersom Public Service inte fungerar som den oberoende kanal den ska enligt lag vara, är det bättre att alla får köpa in sig på SVT genom de olika TV-paket som utbjuds på marknaden. Public Service-tanken kommer helt att försvinna, men det gör det lättare att bära, än att tvingas betala för något man inte vill ha.

Text: Lasse Wikman

Fotnot: Den text och åsikter som är hämtat ur Aftonbladet, står endast gruppen Opinion för. Vår nuvarande kulturminister Alica Bah Kuhnke har än idag inte uttalat sig om Svt/SR/URs opartiskhet. Inte heller om det faktum att Svenskt Näringsliv är involverad i verksamheten.

*Regeringen meddelar Sveriges Television AB (SVT) tillstånd att sända television i enlighet med 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844). Sändningstillståndet med tillhörande villkor framgår av bilaga 1. Dessa villkor har godtagits av SVT i enlighet med 3 kap. 14 § radio- och TV-lagen. På regeringens vägnar Lena Adelsohn Liljeroth.

Relaterat

Sveriges Radio, testbild, retuscherad
Sveriges Radio, testbild, retuscherad


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har ett kreativt tänk, men jag har inte den juridiska kompetens, eller de resurser som behövs för att dra igång ett sådant projekt.

  Min förhoppning var att jag kunde inspirera någon att agera och leda arbetet.

 • Roland Mollbrandt & Patrique, ni har goda idéer. Förverkliga dem gärna! Jag ser fram emot att få läsa om dem.

 • Eftersom vårt Public Service, med emfas deltar i krigshetsen mot Ryssland, är det väl mycket troligare att CIA och NATO varit framgångsrika i ev. hackande och påverkanskampanjer mot Sverige… som en kommentar till tidigare kommentarer.

  Det var det ena, nu till min huvudfråga:

  Jag överväger att säga upp TV-licensen och undrar om det är OK, att jag bifogar Lasse Wikmans artikel som argument för att inte betala TV-licens, förrän man kan visa att man verkligen är oberoende och objektiva på riktigt?

  Sen undrar jag också om det finns någon som är villig att bidra med sitt kunnande, för att inleda en grupptalan mot SvT och Public Service företagen, med utgångspunkt från Lasse Wikmans artikel?
  Det skulle verkligen röra om i grytan…

 • Tack för en jätteintressant o belysande artikel om Propaganda Service.
  Ingen vet väl hur mycket svensken tål innan denne kallar på bitande stål.
  Förmodligen är det så att allt ingår i den planerade förvirringen.
  Allt är så vidrigt genomruttet i svenska staten att det är nog säkrast att utropa
  varje kommun som egen fristat och börja därifrån. Det verkar inte som det finns någon ände
  att ens börja nysta eller rätta till i. Eller är det månne så att ryssarna hackat vårt valsystem och
  politiska tilsättningar också. Inte bara förra gången utan under de senaste 40 åren.
  Kanske off topic men ändå lite belysande hur media påverkar/programmerar våra tankar.

  I skolans värld.
  Innan jollovet lyssnade jag på ett samtal mellan ett par kollegor som diskuterade slöjor.
  En kvinna sa “Glöm aldrig Fadime och Pela”. En reagerade med att det där kan nog uppfattas som gränsande till främlingsfientligt om vi tar upp det.
  Någon som undrar vart vi är på väg?
  Vet inte vem som sa: “makt korrumperar absolut makt är absolut korrumperat”
  eller nåt sånt.
  Tack,även för de tänkvärda kommentarerna.

 • Avanmälan
  Hjälp
  Du kan avanmäla direkt genom att välja bland rubrikerna till vänster:
  – om den som betalar har avlidit. Välj Avanmälan avliden.
  – om du har flyttat till ett hushåll som redan betalar. Välj Avanmälan flytt.

  Vill du avanmäla av andra orsaker, kan du ringa, faxa eller skriva till oss. Vi behöver ditt kund- eller personnummer, namn samt gärna orsak till avanmälan. Att sluta betala fakturorna räcker inte.

  Du kan inte avanmäla bakåt i tiden (särskilda regler gäller vid dödsfall). Om du inte har fått en skriftlig bekräftelse på din avanmälan inom 2-3 veckor, kontakta kundtjänst.

  När du har avanmält kan du få pengar tillbaka eftersom radio- och tv-avgiften betalas i förskott. Är beloppet lägre än 150 kronor, betalar vi inte tillbaka något.

 • Å andra sidan så är det inte själva lögn- och krigspropagandan som är problemet heller, när jag tänker efter. Problemet är att inte alla får komma till tals. På stats-TV så förtrycker man fredsaktivismen genom att stämpla fredsaktivister som “nazister” och “konspirationsteoretiker” vilket leder till att krigspropagandan (globalistfanatikerna) får monopol på den allmänt accepterade verklighetsuppfattningen (den politiskt korrekta).

  NewsVoice är riktig public service, därför att på NewsVoice får alla komma till tals i samma utsträckning som de själva bidrar till allas rätt till detsamma. Det är en gåva till Svenska folket som vi lyfter hatten för.

  Sanningshalten stiger när alla får komma till tals. När vi (inkl SVT) har lärt oss att respektera allas åsikter, oavsett hur falska/sanna man tycker att de är, är då när våra nyheter på TV har motsvarigheter i verkligheten.

  Att sitta och döma andra människors åsikter leder därför inte till klarhet. Att låta alla få komma till tals och lyssna på vad envar har att säga gör däremot det.

 • Tack Lasse Wikman! Nu VET jag varför Public Service, inte längre är Public Service!!!

  Dags att säga upp TV-licensen, iaf tills dess att Public Service kan visa att de gör skäl för det, de säger sig vara… Oberoende och objektiva!

  Håller med Martin Gustavsson, att det måste gå att anmäla och föra nån slags grupptalan mot Public Service företagen.

  This shit’s got to go!!!

 • Tror inte man behöver bekymra sej om nyhetstorka med dagens teknik, det gäller istället att sovra och privatägt behöver inte innebära att nyheter vinklas. Det som man kallar för Public Service kommer att självdö i sotdöden och att betala licens till verksamheten är som att satsa på en halt kuse på travet. Ju mera dynga som väller ut desto fortare går det och de som går i bräschen för motsatsen är publikationer som Newsvoice. Så länge utbudet är så enkelriktat som nu i SVT så letar folk efter annat utbud. Nya media blir vinnare som alternativ överallt där dessa kommer ut med riktig information istället för politisk, tillrättalagd propaganda som dessutom finansieras av vapenlobbyn.

 • Politikerna vill gärna sänka resterna av det gamla socialdemokratiska Sverige och privatisera alla medier( särskilt om medierna skulle börja fungera igen och inte är en skattefinansierad megafon för Usa). Så det vi gräsrötter nu provoceras till att själva begära (och jag instämmer med Lasse Wikman) är precis det som Usas lakejer vill. Kanske går det att tvinga fram ett fungerande public service men jag misstänker att politikerna i tumultet kommer att passa på att försöka riva ner allt som inte är privatägt. Det är möjligt att vänsterblocket skiljer sig från de borgerliga i det avseendet men det är inte lika självklart längre.

 • Problemet är inte makten eller FN. Problemet är den olagliga krigsföringen (och därmed krigspropagandan) som väst (och SVT) ägnar hela sin karriär åt.

  Maktens kanal hade kanske varit ändamålsenlig om makten hade sysslat med fredsaktivism istället för ockupationsaktivism och selektivinterventionalism.

  Vår låtsaskommunistiska sk “public service” fungerar ganska bra så länge svenska staten inte hjälper till att bomba andra länder till stenåldern. Men så länge våra skattemedel finansierar extremliberalistiska mord och internationella brott så blir alla försök till “public service” detsamma som lögnpropaganda.

 • Bra artikel! I nedstående artiklar propagerar Carola Lemne för det så kallade frihandelsavtalet TTIP. ”There is strong support among the Nordic people for TTIP” säger hon tillsammans med tillsammans med flera andra. Är det verkligen det?
  http://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/ttip-is-good-for-smes/http://www.euractiv.com/section/trade-society/video/ttip-whats-really-in-it-for-businesses/
  http://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/nordic-people-support-free-trade-across-the-atlantic/

 • Om tillräckligt många vågar stå på sig orkar aldrig KF driva in alla ärenden för Radiotjänst.  Men det gäller att våga.  Med tanke på vad som händer på kreditmarknaden nu spelar det ändå inte så stor roll att hamna i register för att ha vägrat betala dessa fakturor…   Det är i dag en mycket dålig idé att låna pengar.

 • Korruptionen i Sverige kommer inom en snar framtid skapa inbördeskrig. Tom en socialdemokratisk
  regering hjälper företagen att skapa enorma klassklyftor och går därmed helt emot de mandat de fått av sina väljare.
  För att producera billiga och rättslösa arbetstagare förordar man inkvisitionen på 13 – 1400 talen som modell för myndigheternas handläggningsmetoder. Genom psykisk förvirring och ekonomisk vanmakt fostrar politikerna på så sätt arbetstagarna till rättslösa slavar åt kapitalet.

 • Det är väl bra att de visar politikerna på det viset. Då får ju folk upp ögonen över vilka puckon de har valt till makten under alla år. Inkompetensen inom regeringen måste vara något i särklass.

 • Lasse Wikman, svenska folket är mer bekymrade över den socialistiska STASI funktionen som dom utövar och inte hur mycket näringslivet påverkar befolkningen.
  Du har helt rätt, avbryt finansieringen och hydran dör!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *