Datainspektionen: Vindrutekamera är tillåtet i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 februari 2017
- NewsVoice redaktion
Vindrutekamera - Foto: Nextbase-shop.com
Vindrutekamera - Foto: Nextbase-shop.com
Vindrutekamera – Foto: Nextbase-shop.com

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat om så kallade vindrutekameror (dash cams) omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen. HFD anser att en vindrutekamera inte ska räknas som övervakningskamera, skriver Datainspektionen i sin skrift Integritet i fokus, december 2016.

Text: Integritet i Fokus – Återpublicerad med tillstånd från Datainspektionen

Eftersom kameran är uppsatt på vindrutans insida i en bil eller på ett cykelstyre, det vill säga i förarens omedelbara närhet och föraren avgör vad som ska filmas genom att styra fordonet, så är kameran manövrerad på platsen vilket gör att det inte är en övervakningskamera i kameraövervakningslagens mening.

“Men, för den som använder en vindrutekamera eller en kamera monterad på sin cykel är det viktigt att känna till att det material som man spelar in inte kan spridas hur som helst. Skulle man publicera sådana filmer på internet, och det är personer med i materialet, så måste man följa reglerna i personuppgiftslagen”, förklarar Martin Hemberg som är jurist på Datainspektionen.

Vad innebär det i praktiken? Kan jag som privatperson publicera krockfilmer liknande de ryska filmer som man kan se på Youtube?

“Typiskt handlar det om att innehållet på filmen inte får vara kränkande i lagens mening för de som förekommer på filmen. Vad som skulle vara kränkande är svårt att svara på, utan bedöms från fall till fall. Att lägga ut en film för att skandalisera eller ”hänga ut” någon är exempel som normalt är kränkande enligt personuppgiftslagen.”

Text: Integritet i fokus nr 4-2016

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq