Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sossarna ska stoppa ”fake news” för att skydda den svenska modellen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 februari 2017
- Torbjörn Sassersson
Magdalena Andersson om den svenska modellen och fake news - Foto: Aftonbladet.tv
Bild: Finansminister Magdalena Andersson om den svenska modellen och fake news – Foto: Aftonbladet.tv

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark,   2000tv.seANALYS & DEBATT. Finansminister Magdalena Andersson vill skydda den svenska modellen genom att motarbeta “fake news”. Frågan är vad den svenska modellen står för och vad som egentligen hotas i modellen. När ministern förklarar hur hon tänker uppstår en liten freudiansk groda. Det verkar handla om att vi ska “lära oss” vilka fakta som ska betraktas som “fake news”.

Text: Torbjörn Sassersson

Magdalena Andersson:

“Vi tycker det här är ett jättestort problem och i grunden riskerar det här att skada tilliten till samhället och därmed också den svenska modellen. Vi kommer föreslå partikongressen ett handlingsprogram för att komma till rätta med faktaresistens och fake news. Det handlar om att satsa på ungdomar men också på den fria journalistiken.”

“Det handlar i grunden om vilket typ av samhälle vi vill ha. Vi vill ju att vi ska kunna ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi på så sätt kan fatta rätt beslut. Men också ett samhälle där vi kan ha en tillit och lita på varandra. Det är ju grunden i den svenska modellen”.

Vad är den svenska modellen?

“Den svenska modellen i dess moderna tappning växte fram under 1930-talet som en kompromiss mellan marknadsekonomiska/kapitalistiska intressen av ekonomisk tillväxt och lönsamhet och den av socialdemokrater och socialliberaler drivna socialpolitiska utjämningssträvanden, idén om folkhemmet, som resulterade i ett slags oskrivet samhällskontrakt”

Definitionen kommer från Wikipedia.

NewsVoice kommentar

Magdalena Andersson säger att i grunden på den svenska modellen ingår att vi ska kunna lita på varandra, men enligt Wikipedia ingår inte det i modellen.

När ministern förklarar vad den svenska modellen står för väljer hon alltså att uppge att vi ska kunna lita på varandra samt att fakta krävs för att vi ska kunna ta rätt beslut, men att det är något bra förstår en 10-åring. Hon talar här till folket på en alltför basal nivå och denna förenklade och något emotionella förklaring verkar syfta till att skapa trygghet. Socialdemokraterna ska ge folket tröst är ett budskap. Vi behöver inte vara oroliga.

I den svenska modellen ingår att skydda kapitalet

Vad hon utesluter är hur nyheter kan påverka de marknadsekonomiska och kapitalistiska intressena gällande lönsamhet och tillväxt. Det finns därför anledning att misstänka att de nyheter som Staten eller Regeringen betecknar som hotfulla för dessa intressen kan komma att betecknas som “fake news”.

Eftersom Magdalena Andersson är en finansminister och inte en kulturminister finns det alltså skäl att misstänka att det hon egentligen vill skydda är Statens och industrins gemensamma intressen.

Vi ska lära oss vilka fakta som inte ska betraktas som fakta

Swisha Sassersson valfri summaLösningen på problemet med “fake news” är enligt finansministern att alla måste öka förmågan att kunna “sortera information” och “källkritiskt kunna hantera olika fakta”. Här verkar finnas en intressant freudiansk groda i finansministerns sätt att förklara hur hon tänker. Hon nämner inget om hur “news” ska skiljas från “fake news”. Istället pratar hon enbart om information. Hon verkar mena att vi måste lära oss att sortera och källkritiskt hantera information så att vi vet vilken information vi ska välja att beteckna som “fake news”. I så fall ska vi “lära oss” vilka fakta som inte ska betraktas som fakta.

Som någon sa:

“The devil is in the details…”

Risken finns nu att finansministern anser att denna artikel är ett exempel på desinformation som sprider oro.

Se hela intervjun på Aftonbladet TV

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq