Försvaret för humanismens ursprungstankar: tolerans, öppenhet, medkännande

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 februari 2017
- Torbjörn Sassersson red.

Bildandet av Humanism & Kunskap gick ut på att bygga ett försvar för oliktänkande och för olika livsåskådningar och därmed även uttryckssätt och forskningsvägar. En ambition har varit att ge stöd för en samhällsförändring genom kunskapsbildning.
Som filmare och regissör finns ett särskilt intresse att värna också den högkänsliges varseblivningsförmåga. Kvalitén att se, höra, analysera och förstå uttryck är viktiga och tränas av alla som arbetar med människor. Denna slags sociala kompetens kan vara på ont och gott. Grupper som utnyttjar den för att manipulera inom reklam, politik, försäljning och även bland magiker och bedragare. Men också yrkesgrupper som måste ha denna kompetens för att klara sitt jobb såsom läkare, psykologer, poliser och vårdare.
En yrkesgrupp som utvecklar kunskapen om kroppsspråk in i minsta detalj är skådespelare och regissörer. Man lär sig se äkta och falska uttryck. Man lär sig det finstilta och tecknen bakom attityder, drivkrafter och känslor. Förmågan att känna empati för andra gör att man både kan uppleva och återge olika tillstånd och uttryck. Men det är också något som människor med personlighetsstörning kan lära sig rent tekniskt.

Trumpanhängare och “alternativa fakta”

Nu kommer vi till det som ännu en gång går som en chockvåg genom hela min varelse och jag tror denna är värre än det som skedde 2009. Delar av den grupp som jag under 5 års kamp valt att ge stöd till och som även fått skydd och en bättre nättillvaro de senaste åren visar sig stå på Trumps sida.

En Fråga:

Är det Skeptikernas makt, media- och myndighetsmissbruk som utestängt alternativister så länge och som retat upp dem till den grad att de sökt en frälsare som kan befria dem från allt det onda. Har det lett till att de blivit Trumpföljare?
Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *