Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Hjärntumörer ökar i Danmark men Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att ökningen inte sker

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 februari 2017
- Torbjörn Sassersson
Hjärntumör, centrala nervsystemet 1990-2015 i Danmark

Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste 10 åren. Bland unga i åldern 0-39 år är det den tumörform som ökar allra mest. Det här innebär att Strålsäkerhetsmyndighetens och vissa experters främsta argument för att mobiltelefoner är ofarliga är felaktigt: det att hjärntumörer inte ökar.

Enligt den senaste statistiken från det danska cancerregistret som Strålskyddsstiftelsen tagit fram ökar antalet människor som drabbas av tumör i hjärnan, hjärn- eller ryggmärgshinnorna, eller i centrala nervsystemet (inkl. kranialnerver) kraftigt i Danmark under senare tid: från 827 år 1990 till 1807 år 2015. Det är mer än en fördubbling. Ökningen har tilltagit under de senaste tio åren. Under samma period har användningen av mobiltelefoner ökat mycket.

Tumörer i hjärnan och centrala nervsystemet hör till de tumörsjukdomar som ökat mest under de senaste tio åren bland unga under 40 år i Danmark.

Hja?rntumör,   centrala nervsystemet 1990-2015 i Danmark

Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet patienter (alla åldrar) som varje år rapporteras ha fått tumör i hjärnan, hjärnhinnorna (inklusive meningiom) eller i centrala nervsystemet (inklusive kranialnerver vilket inkluderar hörselnervstumör).[1]  Statistiken omfattar både maligna och benigna tumörer. Nästan 1000 fler patienter registrerades år 2015 jämfört med år 1990. Trendkurvan visar också att ett tydligt trendbrott sker år 2003/2004 varefter ökningstakten tilltar.

Ökar bland unga

Tumörer i hjärna, hjärn-/ryggmärgshinnorna eller i centralnervsystemet ökar även bland unga under 40 år och är i dag nästan lika vanligt som malignt melanom.

Det är dessutom den cancer/tumörform som ökat mest under de senaste tio åren i åldersgruppen. År 2006 fick 186 unga i åldern 0-39 år tumör i hjärna, centralnervsystem eller i hjärn-/ryggmärgshinnorna, men år 2015 hade antalet ökat till 271[2] och fortsätter att öka till skillnad från malignt melanom.

Strålsäkerhetsmyndigheten: ”ingen ökning”

Det här innebär att Strålsäkerhetsmyndighetens och vissa experters främsta argument för att mobilanvändning är ofarligt är felaktigt, nämligen det att antalet fall av tumörer i hjärnan inte skulle ökat under senare tid.

I maj 2016 gick Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut med påståendet att beläggen för hälsorisker med mobilstrålning skulle minskat utifrån en ny rapport från det egna vetenskapliga rådet, (som kritiserats för jäv). Det främsta argumentet var liksom tidigare under senare år, att antalet fall av hjärntumörer inte ökat.

I SSM-rapporten står det:

”Sammantaget finns det inga eller få indikationer på någon risk för upp till ungefär 15 års användning av mobiltelefon. Empiriska data saknas för längre användningstider, dock visar cancerstatistik från Sverige och andra länder inte någon ökad incidens som skulle kunna hänföras till den kraftiga ökning av mobilanvändning som kom i början av 2000-talet.”

Så här sade Jimmy Estenberg från SSM också i en intervju i februari 2015:

”Det finns studier som antyder ökad risk för hjärntumör av typen gliom och cancer i hörselnerven i samband med mobilanvändning. Men det finns inget stöd för riskökning i cancerstatistiken. Tvärtom har incidenstrenden för de här typerna av cancer varit i princip oförändrad sedan 1970-talet, långt innan vi fick en utbredd användning av mobiltelefoner.”

Läs hela artikeln på Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq