Kollapsar Sverige eller lider landet av belastningsskador?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 februari 2017
- NewsVoice redaktion
Rostiga bilar - 2 aug 2008 - Foto: Torbjörn Sassersson 800px
Rostiga bilar - 2 aug 2008 - Foto: Torbjörn Sassersson 800px
Rostiga bilar – 2 aug 2008 – Foto: Torbjörn Sassersson

Jan IvarssonDEBATT. I migrationsdebatten hörs att Sverige går mot kollaps. Det motsägs av den del. Sverige har en stark ekonomi hävdas det. Förre statsministern och moderatledaren Reinfeldt som en gång sågs som högeranhängarnas guru, har frågat var kollapsen är. Vi har vatten i kranarna och lamporna lyser menade han.

Text: Jan Ivarson, politiskt obunden

Trots att vatten och el fungerar inser allt fler att det gnisslar i samhällsmaskineriet. Kollaps är inte rätta ordet för det förfall som sprider sig i samhällsapparaten. Kollaps syftar på något som inträffar plötsligt. Smygande ålders- och belastningsskador är bättre beskrivning av det som drabbar det svenska samhället.

Försvaret och järnvägens förfall är kända sedan länge. Viktiga investeringar får stå tillbaka av brist på pengar, som nya järnvägar och en ny slussled vid Trollhättan. Pengar saknas för att bärga läckande vrak sedan andra världskriget.

Sjukvården har genom ökad befolkning med delvis nya vårdbehov inte fått motsvarande resurser. Vården utsätts för sparkrav som resulterat i personalflykt och stängda vårdavdelningar.

Åldringsvården har varierande kvalitet i kommunerna. Åldringsboenden har byggts om till asylmottagningar med motivering att de var omoderna. Kunde de då inte moderniserats när de kunde byggas om för annat ändamål?

Rättsväsendet har långa handläggningstider och anpassning till invandares värderingar. Enhetlig rättsskipning förändras för att passa för olika folkgrupper och ersätts med lokal rättsskipning i utanförskapsområden. Särlagstiftning breder ut sig. Bara invandrare kan diskrimineras, inte svenskar. Då är det skillnad på svenskar.

Polisen klarar inte sina uppgifter utan måste ersättas med vaktbolag.
Medborgargarden har börjat uppträda. Polisens resurser har inte ökats i takt med folkökning och ökad kriminalitet.

Fattigpensionärer tvingas leva sämre än arbetsföra med försörjningsstöd. De har inte råd gå till tandläkare eller betala för sina mediciner som är gratis för de med försörjningsstöd.

Skolans förfall är omvittnad. Kraven får sänkas vid anställningar. Svenskar behärskar modemålet allt sämre och försöker kompensera det med att imponera med amerikanska modeord som matas ut av TV.

Vi kan inte bygga bostäder med hyror som är överkomliga för många. Nusvenskar som ansetts nödvändiga för att bygga Sverige, kan inte producera bostäder de behöver. Byggbranschen har därför stor andel utländska gästarbetare.

Gallerior och köpcentrum håller på att tas över av kriminalitet. Vi ligger efter USA där hela köpcentrum har stängts och förfaller. Vi är på väg dit. Skjutningar på öppen gata har blivit vanliga.

Om detta kallas kollaps eller smygande belastningssjukdomar har mindre betydelse. Verkan är densamma.

Text: Jan Ivarson, politiskt obunden


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @Pål, jag diskuterar dina påståenden, om mitt ordval och uttryckssätt kan upplevas som ett personangrepp gör redaktören helt rätt i att radera inlägget.
  Jag opponerar mig mot ditt påstående om en grupp onda människor och en annan tillika grupp av goda människor, det är rimligt att nämna dessa människor och grupper vid namn i vår demokrati. Det är också nödvändigt att du precisera de beskyllningar som du påstår att dessa anonyma gruppers har orsakat.
  Du betraktar dig själv som god eller rättare sagt som medlem i guppen av goda människor, “Vi som ser…” visar att du har placerat dig själv i den gruppen.

 • Vill i sammanhanget utdela en varning till NewsVoice med följe, som för metadiskussioner – off topic – som förstör artikeldiskussionerna 🙂

 • @Per Larsen

  Se mina länkar. Lyssna även på William Binney https://youtu.be/3owk7vEEOvs

  De onda: En liten grupp av människor med mycket makt och pengar försöker kontrollera resten via makten över energi, det monetära systemet och msm (konsensus). Pengar och makt är förstås en viktig drivfaktor i sig men det är även något annat som driver dem. De är kollektivister och vill skapa en världsregering. “International-socialism” är ett passande ord. De vet att vi är en del av en större verklighet men tar avstånd från skaparen och förenas av en teknokratisk och extremrationell syn på världen. De tror sig vara sina egna gudar. Många tror sig göra gott. Så även alla andra runt om i samhället som låtit sig förledas, men inte känner till agendan, och delar deras rationella syn.

  Bland resten finns det goda i olika grad. Vi som ser mänsklighetens potential, hjärtat och kärlekens kraft. Vi som menar att vi har lösningar för att skapa en hel värld i välstånd och fred för alla.

  Enkelt uttryckt handlar det om frihet och full demokrati vs demokratur.

 • Pål, talar vi om kampen mellan det onda och goda? Om så, vem är vem i detta scenario? Marknadsekonomin, demokratin och rättsväsend är de onda eller goda, har de reagerat för länge? Hur skulle sådana goda se ut och vad är skillnaden?
  Är du säker på att flertalet av dina medmänniskor skulle betrakta din världsbild som god?

 • @Per Larsen

  Jag tror inte det. Kanske. Då en del av problemet kretsar kring det monetära systemet jämför en del med romarrikets fall men tror inte det är helt likvärdigt. Fast vad vet jag om historien flera tusen år tillbaka. Oavsett talar vi om en mänsklig, själslig förändring vilket är mer än bara ett monetärt system.

  Ett sammanbrott kan ses som ett hot eller en möjlighet. Jag ser det som en möjlighet för att bygga något nytt. Är väldigt optimistisk men konstaterar att det kommer bli svårt. Vi har levt fel vilket lett till sjukdomssymtom i stort och smått: hos människor, socialt, länders politiska system, miljö, organisatoriska strukturer, m m. En sjukdom leder ofta till ett förändrat liv och för många är det en positiv vändpunkt.

  Ett bättre ord är ett systemskifte eller kursändring. Jag tror det finns goda krafter som i det tysta arbetat för mänsklighetens bästa. De kämpar om makten mot de onda, den dolda regeringsmakten som suttit på makten under lång tid, som försöker framställa sig som goda för att dupera oss. Se http://uppropdemokrati.se/varning och http://uppropdemokrati.se/doldregering

  Förändringen kommer vara större än mänskligheten. Inom närmsta åren kommer något hända som är en del av detta. Troligen i år eller nästa år. Något som inom maktens korridorer varit känt under långa tid vilket allt kretsat kring. Förklarar så mycket. Därav The Economist från 1988. http://www.palbergstrom.com/blog/genomlider-vi-ett-planerat-och-medvetet-kaos

  Händelsen ses en möjlighet av både den onda och goda sidan. Det är svårt att veta vem som är vem och vad som är vad men jag kan inte släppa min positiva syn. Många ser onda planer i allt men jag väljer att tro på ett lyckligt slut. Det måste bli så annars kan man lika gärna packa ihop. Kan inte riktigt förklara det men är väldigt förhoppningsfull.

 • Per, centraliseringen av beslutsfattandet bör belysas mer.
  Pål, finns det något “sammanbrott” i historien som är jämförbart med det du menar är i antågande?

 • På tal om att fumla, drulla och vara för gammal för att leda det hela…

  http://svenskadikter.com/Jonte_och_Brunte

  …och vad gäller svenska ord bör vi nog inte censurera dem, inte ens när de avhandlar mänskliga saker som dessa… Kanske skulle det rentutav vara förbjudet att censurera dem?

  …så att vi fortsatt kan njuta av den femte dikten av dessa, vilken förmodligen alls inte är ute efter att såra någon, men att hjälpa alla de som i sin naivitet dyrkar fenomen i silverskrud…

  http://www.ferlin.se/Motenochreflektioner.htm

  Det är inte andra människors ord som kränker. Det är vår egen uppfattning om oss själva som kan kränka. Man hjälper inte någon individ som vill känna sig kränkt och leka offer genom att byta ord på det som avses. Det nya ordet kommer strax att uppfattas som kränkande ändå hos offret.

  Onani är inget kränkande ord, det är ett primat-beteende.

 • Vänta bara när nästa artificiella lågkonjunktur kommer och bostadsbubblan slutligen brister, så kommer det som är kvar rasa som ett överbelånat korthus. Greklandskrisen kommer i jämförelse te sig som en mild sommarbris. Det kommer bli nödlån och utförsäljningar till det sista korvöret av det lilla som de inte redan är utsålt till underpris. Dagens fattigpensionärer kommer då få sällskap av alla möjliga kategorier av fattiga, arbets- och bostadslösa människor. Man kan alltid hoppas på att de hunnit legalisera assisterat självmord innan dess.

 • @Per Larsen

  Jag är sannerligen inte bitter. Tvärtom. Som sagt, jag ser positivt på framtiden men det gamla måste först ge vika. Vi kommer se ett oundvikligt sammanbrott eller en tuff kursändring om man så vill. Detta är vad jag arbetar för.

 • NewsVoice 14 Feb, 2017 at 18:11

  Det ord som du vill censurera betyder från början “skaka fram och tillbaks” och används i sådana sammansättningar som “ru-ka sump”; “oomkullru-kelig sanning”; “ru-ka på huvudet”; “ru-ka flaskan före öppnandet”; och så vidare.

  Kanske synd att börja censurera ord på NewsVoice, Torbjörn?

 • Ett annat fenomen är att de som har den yttersta makten strävar efter centralisering till färre regioner i landet. Sedan länge tvingar man svenskar in till städerna, genom att bland annat plocka bort sociala tjänster och infrastruktur, som skola och sjukvård, från landsbygden. Nu senast har man bland annat börjat ta ifrån olika delar av Norrland möjligheten att föda barn i hemstaden. Följden blir att blivande föräldrar tvingas bila 10-15 mil för att komma till BB.

  En del debattörer menar att detta i själva verket inte kommer sig av pengabrist, utan en vilja att trycka in människorna i några få stora städer och på det sätter befria landsbygden från oss “useless eaters”. Varför vill de yttersta makthavarna ha landsbygden för sig själva? Njuta av växt- och djurlivet? Plundra den på naturresurser?

  Per Larsen

  Jag tror att du har en överdrivet optimistisk syn på hur Sverige utvecklas, eller snarare avvecklas, Per Larsen. Jan Ivarsons text tänker jag stämmer bättre överens med verkligheten.

  Jo, det ligger mycket i det du skriver till mig ovan, “Varför försöker du att betygsätta? Vad har du för legitimitet att värdera människor eller idéer?” Vill apropå det ge dig en eloge för ditt nedtonade och neutrala omdöme om Pål (Per Larsen 14 Feb, 2017 at 16:10):

  “Vad har Pål gjort för Sverige? Förutom att [på ett snuskigt sätt skaka fram och tillbaks] sina domedagsprofetior? Vad har Pål lyckats med i livet förutom sin bitterhet?”

  Detta inspirerar mig till följande betyg och värdering:

  Den som ämnar ta del av berg- och dalbanan Per Larsens kommentarer på NewsVoice bör hålla i hatten och vara beredd på att det kommer att killa i magen.

 • Ber inte om ursäkt för mitt ovanliga ordval men kanske något ovanligt svenskt ord, jag tar ansvar för vad jag skriver INTE hur ni läser detta.
  R*nka=skaka, röra fram och tillbaka. Att r*nka på huvudet betyder alltså att skaka på huvudet. Inte det h*vudet, era äckelpellar.!
  Redaktören får ta bort detta inlägg i sin or*nkeliga iver att vara modern.

 • Krönikören svarar på kommentarerna

  Glädjande att artikel engagerat och kommenterats av så många.
  Jag läste för ett tag sedan på Facebook en person som klagade på att det inte går att diskutera med folk på högersidan. De delar åsikter helst med likasinnade för att få sin egna åsikter bekräftade. Så är det i hög grad men gäller både höger- och vänstersidan.

  Det är viktigt att lyssna på andras åsikter. Svårigheter för många ligger i att på sakligt sätt framföra högeråsikter till en vänsterartikel och omvänt utan onödiga invektiv.

  Jag uppskattar alla kommentarer här och vill ge en ros åt Clas Kling som föredömligt kommenterat min artikel under likartade stycken. Då blir det lätt för läsare att följa tankarna och värdera åsikterna. Låt oss ha det som föredöme då vi kommenterar andras inlägg.

  Intresset för denna krönika tror jag ligger i att den på ett enkelt sätt beskriver dagens problem. Gammelmedia i Sverige har svårt att beskriva migrationsrelaterade problem som de flesta kan avläsa i verkligheten.

  Skulle önska att några politiker ville kommentar med tydliga åsikter. Tyvärr märker vi mest av dem i debattspalterna några dagar innan ett val. En förklaring kan vara att de inte sällan blir bemötta med spott och spe och därför avstår.

  Låt oss som får tillfälle att ge uttryck för våra åsikter på Newsvoice fortsätta vara föredöme för en saklig debatt.

 • Per, mitt CV är ointressant ur alla aspekter, mitt intresse är filosofi och det är ut från det intresset jag skriver mina inlägg på Newsvoice.
  Jag kan inte skriva annorlunda än jag gör, det är så här jag argumenterar. Varför försöker du att betygsätta? Vad har du för legitimitet att värdera människor eller idéer?
  Gamla människor har alltid gnällt över att “ur led är tiden” (Shakespeare) och unga människor har alltid stått för framtidstro, initiativ och förnyelse av det samhälle vilket de senare som äldre kritiskt skall betrakta. Det är nog mest de äldre som är “ur led”!
  De tio punkterna som artikelförfattaren tar upp fragment, inte sällan uppblåsta problem från ett medielandskap i fritt fall.
  Om du har arbete och får en normal lön är du ibland de fem procent rikaste i världen, lever du på försörjningsstöd är du bland de tio procent rikaste i världen.
  Det är långt till syndafloden, just nu!

 • Pål, det går ju bara bättre och bättre, decennium för decennium, sekel efter sekel. Det innebär inte att alla får det bättre, att alla får ett bra liv ens. Men alla har chansen och de flesta tar den.
  Angående invandringen så har jag bekanta och arbetskamrater som är volontärer, som hjälper till med ett engagemang och en empati för de många unga flyktingar som kommer till Sverige, det är sådant som bygger Sverige.
  Vad har Pål gjort för Sverige? Förutom att runka sina domedagsprofetior? Vad har Pål lyckats med i livet förutom sin bitterhet?

 • Ökad invandring, sett ur ett historiskt perspektiv, är bara positivt för oss. Detta då vi får en allt större del åldrande befolkning. Tanken är ju att de yngre delen av befolkningen skall ju försörja den äldre med sina skatter. Men det finns en men. Med invandring menar jag då från typ från Tyskland och övriga norden. Invandrare från MENA (Middle East North Africa) blir det snarare så att den gruppen kommer att kosta lika mycket om inte mer än vad pensionärerna kommer att kosta oss.

  Slutstat: tillåt bara invandring (vid sidan av flyktingar med VERKLIGA asylskäl) som gynnar oss. Typ överbegåvade Kineser, flitiga och skickliga thailändare och östeuropéer för enklare tjänster samt “brain draina” övriga världen på kompetenta människor från universitet och näringsliv. Rusta upp skolan. Ge alla dåliga lärare sparken. Därefter kopiera Finlands skolpolitik. Dra en triangel mellan Stockholm Göteborg samt Malmö och inför totalt skattefrihet för alla företag som behöver anställa i tio år framåt. Gå ur EU. Satsa på militär och polis och rensa upp i alla getton. Sänd samtliga brottslingar till straffarbete att röja skog i Norrbotten. Förbjud porr samt prostitution. Återinför socialkonservativa värderingar i skolan och hela samhället. Förbjud all matproduktion som inte är ekologisk.

 • NewsVoice 14 Feb, 2017 at 15:08

  Skall bli, Torbjörn. Ville bara ge Per Larsen lite uppskattande återkoppling, när tillfälle gavs, på hans intressanta inlägg om “Kollapsar Sverige eller lider landet av belastningsskador”.

 • Så här är det – straight from one source – Per Larsen är en gåta. Han var min tidigare arbetsgivare och blev sedan en uppdragsgivare för diverse webbjobb. Vi träffas ibland för en lunch. Han är hur trevlig och ödmjuk som helst. Vi är vänner. Sedan framför tangentbordet blir herr Laarsen lite motvalls. Jag märker att det stimulerar debatterna, men jag får hålla honom lite i ett koppel med munkorg så att han inte blir för jobbig.

  Jag är säker på att han inte arbetar som agent för industrin. Han är femtiotalist och farbröder över 60 år har lite svårt att förstå det nya, tror jag.

  🙂

  / redaktören

 • @Per Larsen. Allt är tydligen helt OK. Det låter väldigt förtröstansfullt som du säger att konsumtionen ökar… och även om denna skulle råka dippa lite så går det som tåget sen igen…

  Vi har alltså ingen anledning att känna oro eller panik (än) med andra ord. Jag säger precis som en kommentator säger på länken till artikeln i Zerohedge som Pål Bergströms länkat till:

  “I will not panic till it hits %326. So right now everything is fine.” 🙂

 • Per Larsen 14 Feb, 2017 at 10:42

  Vilken skillnad det är på hur du skriver nu jämfört med hur du skrev förut, Per Larsen. Den senaste tiden har du börjat bidra på ett uppbyggligt sätt till debatten istället för att avsiktligt dra ner den på en låg nivå.

  Min gissning är att Torbjörn Sassersson och Per Larsen i ett tidigare skede kom överens om, att den senare skulle vara en motvals gossen Ruda här på NewsVoice. Han innehar inte alls en lägre chefsposition få Ragnsells, som någon tidigare antytt, utan eget företag eller en befattning som kräver analytisk begåvning.

  Sassersson och Larsen är helt enkelt två ganska intelligenta polare som har drivit lite med NewsVoice läsare. Am I right or am I right?

 • Tittar man på Sverige i siffror så ökar BNP, löner och konsumtion, det går riktigt bra. Inom 3 – 4 år kommer ett bakslag, kanske, det kommer att innebära att lönerna inte ökar och BNP och konsumtionen minskar under ett års tid. Sedan är det full fart framåt igen.
  Bakslaget kommer att ge en dipp på aktiemarknaden på 20-30 procent, fonderna vi har i PPM och det egna sparandet påverkas också. Med en hygglig spridning av riskerna på sparkapitalet tror jag att skadan kan hållas runt 10-15% förlust av tillgångarna. Den förlusten motsvarar ett års ökning av tillgångarna ett vanligt år, om man dessutom i oroliga tider ser till att ha ordentligt med likvida medel så kan man fördelaktigt köpa lågt värderade aktier efter en kris, då kan hela äventyret sluta på ett plus.
  Även arbets- och bostadsmarknad kan ändras snabbare i en framtid, det kan vara bra att ha flera alternativ i dessa tunga sektorer.

 • Med tanke på den folkvåg av initiativ pga P Springares uttalande förra veckan som är en effekt av samhällsförfallet kan det vara möjligt att Annie Lööfs våta dröm om 30 miljoner nya skatteslavar förblir just en våt dröm.
  Reinfeldt och co kan ta på sig nattmössan för R hade fel, det svenska folket sover INTE utan har fått nog, lagom överseende för det oansvariga styret och tidigare regeringar är över nu.
  Man ska inte underskatta ett folkhjärta!

 • Jag ser positivt på framtiden men det gamla måste först ge vika. Vi kommer se ett sammanbrott. Det korrupta ekonomiska skuldsystemet kan omöjligt fortsätta länge till. Mänskligheten är inne eller på väg in i en mycket svår fas som en del av en naturlig själslig utveckling. Frågan är hur lång den värsta fasen kommer vara. Sedan blir allt bättre.

 • Percy Andersson,
  Har du funnit ditt hem i globalismen och George Soros?
  Förklarat, alltså i att köpa allt där det är billigast så att all potentiell tillverkningsindustri i Sverige, och i Europa, förläggs till Kina, Vietnam, Taiwan etc., plus ett försäljningskontor i ett i stort sett skattebefriat land som t.ex. Haiti varifrån allt som skickas bl.a till den Svenska marknaden faktureras från, så att inte ens den Svenska företagsägaren behöver betala fler än några kronor i skatt. Så har de allra största företagen i världen nu jobbat i flera år, och Trump lyckas nu stoppa en stor del av det, såvda an inte skjuts först. Men den Trumpska rörelsen finns fortfarande i en majoritet av USA-befolkningen och modellen klarnar så kan inte stoppas.
  Tro nu inte att vi vill enögt vill hålla fast vid det som varit. Det finns så mycket att göra på bättre sätt än idag och under det sista 100 åren.
  Med den underskattning du visat kommer du ingenstans här, Percy.

 • Apropå brister i den svenska välfärden. Inga pengar till pensionärer, sjuka eller andra som betalat in pengar till systemet för att få omsorg.

  Både stat och kommun skulle behöva tänka om vilka kärnuppgifter de har. Inte kan det vara att försörja all världens migranter och förse dem med “hemmakultur”. I Göteborg har man med hjälp av statliga och kommunala medel satsat 1,5 miljoner kr till en kamelfarm där man hitintills endast lyckats att åstadkommit ett stängsel runt ett stycke mark utan bygglov.

  Efter diskussion av olika missförhållanden på olika håll sammanfattar Peter J Olsson en artikel i Svensk Tidskrift med att “stat, kommun och landsting är för upptagen av sidouppgifter att de slutar göra det de måste göra: sköta stadsplanering och trygghet, organisera sjukvård, äldreomsorg och skola”.

  Det är inte konstigt att allting ballat ur när myndigheter och kommuner numera är bolag som ska ge vinst åt olika privata entreprenörer på skattebetalarnas bekostnad.

  http://www.svensktidskrift.se/kulturens-karavan-behover-inte-kameler/

 • Percy Andersson, håller med!

  Bort med kärnfamiljen, den är omodern. Skolan? Ähh det behövs inte barnen har ju youtube. Sjukvård? Jag säger som Jesus: “tag din bår och gå”. Mer och mer invandring! Hurra för det nya! Varför hålla fast vid en gammalt Sverige, som dessutom fungerade? Det är väl inget progressivt. Blir man inte populär på. Lös upp alla gränser. Alla människor är lika. Alla kulturer är lika. Ingen bättre ingen sämre.

 • Efter att självklart sett newsvoice som ett friskt alternativ har jag på senare tid till min förvåning konstaterat att det är ett forum för gubbväldet. Mycket gnäll om hur illa det är utifrån klassiskt snävt perspektiv. Inga radikala idéer om fortsättning och utveckling. Ett gammalt talesätt är att det är bättre att tända ett ljus än att klaga på mörkret. Att tillståndet i världen nu i hög grad handlar om att gå från det som varit till det som kan komma, innebär en smärtsam process för dem som har tryggheten i det som varit. Visst står det illa till. Mycket illa. Men lösningen ligger inte i alla hålla fast vid det som varit. Det gör ont när knoppar brister fick vi lära redan för längesen. Det är bara och ta det, och därifrån gå vidare. Det kräver nytänkande, kreativitet, mod och god vilja. Att låta rädslan inför förändring permanenta det som är eller har varit leder ingenstans. Stagnation är en säker väg mot svåra tider. Att undfly sin rädsla och söka tryggheten i det som redan varit är stagnation.

 • Vill återknyta till grafen ovan, och i det sammanhanget nämna de Marockanska gatubarnen. Det står, enligt grafen, så långt bort från svenska värdering man kan komma. Vad händer då om man mixar kulturer som är så olika? Tja… Det kanske skulle kunna fungerar med typ max ett barn (som garanterat är 7 år gammalt) i varje svensk förstaklass. Som då växer upp med enbart svenska vänner, läser svenska böcker och får svenska värderingar. I dag lever vi närmast med parallella samhällen med egen rättskipning.

  Det blir väl att sälja av allt och göra som många andra gör när pensionsålder närmar sig: flytta till svenskkolonier i Spanien eller dylik. Dessutom får man behålla merparten av pensionen på köpet. Inte blir det sämre av att det är billigare att leva i Sydeuropa också samt skönare klimat på köpet. Det är nog skört.

 • Allt beror på ur vilket perspektiv man betraktar problemen, de äldre ser problemen som förslitningsskador och de yngre ser det som växtvärk.
  Annie Lööf är en skicklig politiker, den av de politiska ledarna svenska folket har störst förtroende för och hon kan vara den som får hjulen att rulla ännu snabbare för Sverige i framtiden.
  Sverige är, utan jämförelse, Nordens största ekonomi men det betyder inte att det är ett paradis för alla. Det kräver en hel del av medborgaren för att leva på prestationssamhällets trista exercisplats, år ut och år in fortsätter detta ändlösa strävande.
  Det liknar allt mer ett epos av Harry Martinsson.

 • Birgitta:
  Annie Lööf är inte bara obildad och naiv utan direkt farlig. Här pratar hon om att invandrare (Mellanöstern och Nordafrika?) skall kunna utbildas, integreras samt starta företag typ från dag ett?

  Sverige VAR ett av världens mest homogena folk och har så varit i hundratals år tillbaka i tiden fram till typ slutat av femtiotalet. Känner man inte till något annat än sin egen kultur, förstår man inte heller skillnadens som trots allt finns mellan olika kulturer. Svaret på varför svenskar och i synnerhet svenska politiker, är så naiva i synen på invandring beror just på detta: det svenska homogena folket.
  Svenska politiker var övertygande om att alla invandrare egentligen var svenskar. Allihopa. Allt man behövde göra var bara att skrapa lite, lite på ytan så kom svensken fram. Bara lite utbildning så skulle alla invandrare drivas av en sekulär stark drift att förkovra sig, förverkliga sig samt gör rätt för sig och bli en bidragande faktor till landets ekonomi.

  Vill i det sammanhang visa på följande graf som bra illustrerar olika kulturskillnader: http://www.iffs.se/media/1910/Culture-Map_WVS6.jpg

 • Det är Reinfeldt som ”kollapsat”, han tillhör inte längre samhället för han vet inte vad det är. Han lever i en bubbla av lögner, girighet och förnekelse.

  Jo, vatten kommer i kranarna men ingen vet hur förorenat det är.

  Försvaret är väl ungefär som det berömda uttrycket ”vår beredskap är god” (citat Per Albin Hansson). Då hade de flesta soldater en träpåk istället för gevär.

  Järnvägen: SJ har väl aldrig fungerat? Inte ens på 1960-talet då jag var ung.

  Sjukvården är ett sorgligt spar-kapitel i svensk historia. Som gammal MTM-utbildad produktionsingenjör har jag sett att det är samma metod man försöker använda på människor. Hur dum får man bli? Människor pratar man med, man utbildar dem och man skapar relationer och förtroende. Den gamla klyschan ”barn gör som du gör inte det du säger” hade varit en bra metod att följa. Men när det hela tiden byts ledare eller konsulter som bara är ute efter pengar och karriär då kan det bara gå åt ett håll. Ingen lyssnar för båda är som krokodiler, stor trut och små öron och de fattar inte hur vård fungerar för de bemödar sig inte med att lära sig det.

  Åldringsvården har ju samma symptom som sjukvården. När man bestämmer hur lång tid en vårdare skall spendera för att sätta på en vårdtagare stödstrumpor då har det fullständigt ballat ur. De är människor, för h-vete, de behöver mänsklig kontakt, någon som bryr sig, någon som pratar med dem osv. För regering är äldre bara en belastning, de ska ju ha pension. För ledare i högre befattning är de bara resurskrävande och kostar pengar. För Reinfeldt var är de mest paria och skulle helst ut och jobba igen. Vilken människosyn!

  Rättsväsendet började rasa när Lennart Geijer började vårda bovarna och slutade tänka på offren. Idag inser vi, samhället medborgare, gräsrötterna, att allt har spårat ut. Det är värre att röka och inneha lite hasch än att mörda. Invandrarbarn, skäggbarnen, som våldtar, mördar, stjäl eller allehanda andra brott behandlas, MEDVETET, med silkesvantar och skickas dessutom inte tillbaka därför att de kan råka ”illa ut”. Är de inte vore brottslingar? Brottsoffren får ingen upprättelse! Domstolarna är så korrupta att man kan vara ganska säker på att domare och advokater redan bestämt utgången innan rättegången börjar. Väldigt många i detta land har förlorat allt förtroende för rättsväsendet. Inte bara de stackars poliser som sliter varje dag med livet som insats och ser brottslingarna bli släppta två timmar efter att de har lyckats fånga dem. Jag säger bara BLAHA!

  Polisen: Vi brukar säga att det enda de duger till är att ta fast fartsyndare. Jag ber om ursäkt men så kände vi under lång tid. Numera inser många av oss att ni gör ett bra jobb men ni har ingen chans eftersom regeringen inte fattar vilka resurser som behövs. Släng ut polischefen han har ingen aning om vad det handlar om. Visa lite stake herr Ygeman. Sluta babbla och visa lite handlingskraft.

  Fattigpensionärer: Det är helt otroligt att ett land som pratar så mycket om välfärd kan tillåta sig ha så många fattiga. Det gäller inte bara pensionärer vi har ju barnfamiljer som lever under fattigdomsgränsen. Att socialdemokratin har lurat oss är ingen tvekan och att Reinfeldt bara tänkte på sig själv är ju helt klart såhär efteråt. Men att Göran Person stal våra pensionspengar och lite annat också utan att bli straffad är inget annat än en rättsskandal. Att Löven inte fattar vad han gör när han bara låter det fortsätta utan att ens prata om det och hellre åker till andra länder för att frottera sig med diktatorer gör ju inte saken bättre. Börja med att se om ditt eget folk innan du tar in fler invandrare och flörtar med demokratihatare och kvinnoförtryckare.

  Skolans förfall började väl med att skolagan försvann. Jag är inte mot att skolagan försvann, det var helt rätt, jag har själv upplevt den. Men man glömde att det behövs regler i skolan och det behövs ett system som kan upprätthålla reglerna. Utan regler fungerar ingen organisation.

  Bygga bostäder: En välmenande regering skapade bostadsbidrag men hade ingen aning om vart det skulle leda. Finns det någon bostadsbyggare i Sverige som inte fattar att han kan bygga dyrare bostäder tack vare att regeringen fortsätter att dela ut bostadsbidrag? Jag är inte världens bästa ekonom men det fattar till och med jag. Sedan ger det ju bättre vinst att bygga dyra bostäder till de mest bemedlade än till fattiga ensamstående så det skulle jag också göra. Så kommer det fantastiska regelverket som är så komplext att det i sig självt ökar kostnaderna.

  Gallerior och köpcentrum: Det är ju där pengarna finns så varför inte? Skjutning på gator, ja vad gör man inte för att bli av med en rival? GIRIGHET, LIKGILTIGHET, AVSAKNAD AV EMPATI, JAG, JAG, JAG.
  MSM och TV och Regering vågar inte ens berätta vilka det är som utför dessa vidriga brott för det tror att SD ska få fördel. Det är så man inte tror det är sant. Demokrati betyder folkstyre hur kan man då kalla sig för demokrati när man inte ens vill tala med ca. 20% av folket?

 • Privatpersoner och länder som lånar för att täcka löpande utgifter i dagens läge kommer att gå i konkurs. När inflationen var nära räntan gick det bra, men faran nu är att räntan plötsligt stiger, bestämt av utländska intressen…, och vi är nu in en “låginflationsfas”. Annars kan “vatten i kranarna och lamporna lyser” beskriva en “fin dag när man är nära ekonomisk kollaps”. GDP räknas knappast eftersom större globala industrier ofta ser till att vinstgivande delar av verksamheten faktureras i länder med mycket låg skatt, precis som det varit i USA.
  Ett par “höftledsoperationer” behövs, i form av en kontroversiell flyktingpolitik som helt förbjuder Sharia lag och utvisar de som begår allvarliga brott som t.ex rape till de länder de kom från, där det ofta är acceptabelt! Dessutom lärde vi oss när vi var små att man tar seden dit man kommer, viklet vi tvingas göra när vi kommer till Arabländer, även på besök. Alltså sluta med “hemspråkundervisning”, förbjud slöjor och se till att dom lär sig Svenska.
  Utan snara krafttag blir det omöjligt senare. Sverige kan med dagens politik mycket väl bli ett större Kosovo där vi alla blir tvugna att följa en ny majoritet.

 • Ale. “Finns det ingen ljuspunkt”? Svaret lär ju bero på vem man frågar. Om man ställer frågan till Annie Lööf så ser hon naturligtvis en ljuspunkt under förutsättning att hon kan bereda ytterligare 30 miljoner migranter plats i Sverige.

  Enligt min mening ser det helt nattsvart ut och det kommer att gå helt käpprätt åt skogen med precis allt och det långt innan alla förväntade migranter bosatt sig i Sverige. Har inte världsbanken förutspått att Sverige kommer att tillhöra några av de fattigaste länderna på sikt? Kanske kan vi ägna dagarna åt att dansa ringdans och sjunga “kombaya” för att komma över gemensamma samhälleliga svårigheter med arbete, mat och bostäder?

  Annie Lööf: 30 miljoner migranter är inte omöjligt i Sverige: https://www.youtube.com/watch?v=99VjCqtRiA0

 • Hej och hå… Magstark läsning så på måndagsmorgon, fast man var uppe med tuppen och gjorde sitt morgonjumpapass på Friskis. Finns det ingen ljuspunkt?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *