Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

LO Landin: Klarar media pressen från maktskiftet?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 februari 2017
- NewsVoice redaktion
Lars-Olof Landin - Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio

“Tack Martin Gelin för din artikel i DN: Maktskiftet ökar pressen på medierna“. Det skriver LO Landin som ironisk kommenterar Gelins artikel om en mediabransch i kris, ett skrå som börjar inse vad som nu står på spel.

Rubriken och delar av innehållet är befriande och andas en ambition att inte bara fortsätta att förvärra dagens problem genom allmänt tyckande att Donald Trump är en politiskt okunnig narcissist och att Hillary Clinton är en erfaren politiker, utan istället beskriva vad som verkligen händer – att dessa både personer är de ultimata uttrycken för en disparat världsbild som håller på att rasa.

Tyvärr går att läsa mellan raderna att du fortfarande har en känsla att det snart ska vara som förut. Och du måste definitivt vidga ditt perspektiv från att lösningen är att få bort högerpopulister. Det är en historielös analys. Tiderna har förändrats för gott. Anden är ute ur flaskan och kryper aldrig mer tillbaka in i den utdöende elitens i verkligheten oförankrade idealvärld.

KreaprenörNYTT har på senare tid ofta känt oss manade att påpeka för DN:s redaktörer hur hopplöst snett man kommit, vilket f.ö. gäller merparten av övriga officiella nyhetsmedia under de senaste decenniernas utveckling i västvärlden. Den mänskliga världen – och särskilt västvärlden –  är inne i sin största reformation någonsin – i år firar den Lutheranska världen 500 års jubiléet av det förra paradigmskiftet.

Man måste gå tillbaka till det förra riktigt stora paradigmskiftet i Västvärlden under 1500-talet för att förstå, när dåtidens etablissemang i och med bl.a. tryckpressens tillkomst utsattes för samma verklighetsproblematik som dagens maktelit.

Då utsattes den förhärskande katolska världsuppfattningen med en platt jord i mitten för ett frontalangrepp. Under den katolska religionens tid lyckades man glömma bort att de gamla araberna och grekerna redan hade räknat ut att Jorden var rund.

I takt med att den katolska maktreligionen bredde ut sig höll etablissemanget mänskligheten inlåst i en antikvarisk världsuppfattning och bevarade sin maktställning genom att sprida allsköns vanföreställningar och påståenden att de hade nyckeln till paradiset.

Folket hölls i Herrens tukt och förmaning och skrämdes med att de skulle hamna i Helvetet om de inte lydde. Precis som idag och precis som idag högg man av huvudet eller försökte på annat sätt stoppa dåtidens sanningssägare. Tills det inte gick längre.

Martin Gelin citerar hur maktetablissemanget idag arbetar på samma sätt. George W Bushs rådgivare sade att de inte behöver ta hänsyn till massmedias rapporter, eftersom de skapar sin egen verklighet. Det fungerade bra att sprida lögnerna om Usama bin Laden och Saddam Hussein och att sprida både fett- och klimatskräck. Republikaner såväl som demokrater i USA har lärt sig av historien och håller människorna i schack genom att hota med allsköns vanföreställningar.

Man har t.o.m. lyckats lura i DN:s redaktör Björn Wiman att snön om 50 år kommer att försvinna i Sälen, om han inte rättar in sig i ledet. Och Björn sprider denna fake news vidare i media, men DN:s rledarskribent Erik Helmerson skriver, att det INTE är fake news, när sådant ovetenskapligt strunt publiceras i DN, eftersom Björn i tidningen officiellt kommer att medge att han hade fel – men det blir tyvärr först om 50 år.

George Orwells bok 1984 – skriven 1948 – nämns i artikeln.  Vi vet dock inte vad som avses med ”Orwellska grodor”. Orwells bok är en framsynt profetia av det CIA-komplex som idag med modern övervakningsteknik hjälper etablissemanget att hålla ”rätt” sanning vid liv och kontrollera att nutidens Giordano Brunos (han som på vägrade att frångå sin insikt om att Jorden var rund och därför dödades av etablissemanget 17 februari 1600) mördas, sätts i fängelse eller blir av med sina jobb m.fl. sofistikerade metoder.

George Orwells profetior är tyvärr inte längre science fiction utan science facts. Militären utvecklar alltmer sofistikerad modern intelligens för att kontrollera människor. Media skriver nästan ingenting om det, utan enbart om den simplast möjliga tekniken att hacka mail-servrar, som de flesta hackers idag klarar redan i 10-årsåldern.

Så länge etablerade medier fortsätter att ägna sig åt dagens mest simpla utslag av den moderna teknikens möjligheter att kontrollera människor, måste de mer medvetna söka sig till andra informationskanaler än de etablerade medierna. Klarar maktetablissemanget och dess media den utmaningen?

Tyvärr tvivlar vi på det. Tiderna förändras snabbt. Anden är som sagt ute ur flaskan och kommer aldrig att krypa tillbaka in. Läs en historiebok, säger korrespondenten David Remniak i Martin Gelins artikel. Det är viktigt – dagens historielöshet är katastrofal.  

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i kunskapsalliansen Kreaprenör


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq