Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mångkultur måste innebära repekt för andra människors värdegrund

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 februari 2017
- NewsVoice redaktion
Jan Ivarsson

Jan IvarssonDEBATT. Tal om allas lika värde och om berikande mångkultur bör rimligen innebära respekt för andra människors värdegrund. Självklart, säger de flesta, men få i världen har lyckats förena detta på ett friktionsfritt sätt.

Tvärtom är det skillnaderna i religon och värderingar som orsakar konflikter. Sverige har inte lyckats med integration trots satsade miljarder kronor under årtionden.

För några år sedan hörde man politiker uppmana svenska ungdomar att studera. Det är nödvändigt med hög kunskap om vi skall behålla vårt välstånd, hette det.

Efter rapporter om skolans förfall hörs mycket lite tal om höga studier. Numera talar politiker om hur de skall få fram fler enkla jobb. Fackföreningar hävdar att de nya jobben skall betalas med avtalsenliga löner, en krumbukt som ingen hittills klarat av annat än med lönesubventioner och snedvriden konkurrens. Det positiva är att lite lägre arbetslöshet i statistiken.

Tiotusentals personer från världens minst utvecklade områden står på kö som arbetssökande i Sverige, åtminstone i registren. I praktiken är många nöjda med summan av alla försörjningsstöd. Stödformerna är nu så många att myndigheterna inte kan samordna dem. Det leder till missbruk. Mottagare av stöd finner dem höga jämfört med levnadsnivån i landet de lämnat. Det minskar intresset att arbeta.

De som lämnat ett land har inte lämnat sin värdegrund. Den är djupt rotad genom religion och vanor i gamla landet, som de inför i Väst. En fråga är hur lång tid det tar för invandrare att anpassa sig i väst eller om västländer istället blir ekonomiska kopior av länderna som asylsökarna lämnat.

Måste vara okey att debattera att asylsökandes medförda värdegrund leder till friktioner

För att minska dem försöker regeringar och media begränsa negativa nyheter. Svenskar skall så långt som möjligt invaggas i tron att asylsökarnas anpassning går bra. Invandrares värdegrund tränger successivt ut den svenska.

Sammantaget lyckas Sverige inte med integration. Skall västländers folk ha kvar sin livsstil måste de begränsa invandringen.

Om folk i länder med låg utbildning vill åtnjuta västerländsk levnadsnivå, bör de anpassa sig, inte tvärtom. Steg ett är att västländernas politiker inser det och att de ser till att frågorna kan diskuteras fritt.

I Sverige bygger invandrare fina moskéer med utländskt stöd, men inga företag byggs som bidrar till sysselsättning och välstånd. Kyrkbyggen leder inte till välstånd, de utarmar det.

Text: Jan Ivarson, politiskt obunden


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq