Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

NATO kränkte Sverige överlägset mer än Ryssland 2016

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 februari 2017
- Torbjörn Sassersson
JAS Gripen i Afrika
Bild: JAS Gripen i Afrika – Källa: SAAB Group, reklamfilm

Försvarsmaktens statistik visar att Sverige kränkte andra länder mer än 2015, men försvaret säger att det berodde på misstag. Kränkningarna av Sverige har fördubblats i jämförelse med 2015. Ryssland kränkte Sverige blott en gång 2016.

De svenska kränkningarna mot andra länder skedde i Danmarks, Finlands och Portugals luftrum samt på Norges territorialvatten.

“Orsaken till att svenska militära enheter kränkt beror ”på misstag i form av felaktig geografisk lägesuppfattning samt administrativa misstag”, enligt Försvarsmakten.” – DN.se

Trots att militära flygplan använder extremt exakta GPS-system lyckades alltså svenska flygplan kränka flera andra länder.

“Kränkningarna av Sverige gjordes av elva olika länder med flyg, fartyg eller fordon. Grannländer inom Nato står för huvuddelen av kränkningarna medan Ryssland kränkte en gång.” – DN.se

Magasinet Filter som bedriver undersökande journalistik skriver i artikeln “Den svenska trollfabriken”:

“Ryssland gjorde ingen överflygning över Sverige 2015. Nato hade inte alls bekräftat någon fingerad rysk kärnvapenövning. Betydelseglidningar var legio – när jag såg om Säpos dragning upptäckte jag att kontraspionagets Wilhelm Unge faktiskt sade: »Vi har inte sett någon större förändring av hotbilden under 2015.« Alltså tvärtom mot vad medierna rapporterade. Däremot nämnde Unge att Säpo noterat en breddad hotbild, som ett preludium till utvikningen om den ryska propagandan – men den riktar sig ju främst till det ryska folket, och han redovisade inga belägg för någon inverkan på oss svenskar.” – Magasinetfilter.se

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq