Vad Sven-Erik Bucht (S) borde berätta om svensk jakt

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 februari 2017
- NewsVoice redaktion
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Statsråd Landsbygdsdepartementet – Pressfoto: Kristian Pohl

DEBATT. Artikeln är riktad till svenska folket för att 25 års lögner om svensk jakt ska komma till allmänhetens kännedom. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställs mot väggen. De fem stora toppredatorerna i Ekosystemet är avgörande för att skapa balans och nu är det dags att stoppa jägarnas infiltration av Regeringen. Det skriver viltvårdsprofilen Kristina Hallin. 

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

Dessa arter håller nu på att utrotas i Sverige av ”legala” och illegala jakter samt att politiker/myndigheter inte säkerställer ett fritt Norrland, 50% vildmark, där rovdjur och bytesdjur skulle kunna leva fria utan förföljelse och jakt. Inte heller ska det få ske några skogsavverkninga och klassa hela den vilda naturen i Norrland som Natura 2000-område, områden som EU-lag kräver av medlemsländerna.

Det finns mycket information om hur ekosystemet fungerar, men förhoppningsvis sprids mer och mer kunskap – och då är det viktigt att alla människor tar till sig kunskapen och inte tycker att det är ”jobbigt”. Det är istället helt fantastiskt att öppna dörren till förståelse om hur naturen fungerar och har man en gång öppnat den dörren, går det inte att stänga den.

Tyvärr finns det människor som bara ser hur det var förr och agerar brottsligt för att enbart värna om sig och sitt: ”Vi följer inga lagar, vi gör som vi alltid har gjort!” hörde jag ofta Orsa-bor säga, när jag bodde i kommunen. Detta beteende börjar nu bli väldigt tröttsamt för djur/naturvänner som under många år har uppmärksammat vilka oerhörda grymma brott som sker på djur/natur på landsbygden.

Förändring måste ske

Yttersta ansvaret ligger hos svenska folket som måste genomskåda medias ensidiga rapportering. De borgliga tidningarna går endast jägarnas ärenden. Dessa tidningar skriver aldrig om positiva händelser när det gäller våra fantastiska rovdjur utan går på de lögner som jaktmaffian vill få framförda. För ett antal år sedan skrev Svenska Jägareförbundet på sin hemsida: ”Pressutskick, ca tre per månad med ungefär 80 000 visningar hos olika journalister och redaktioner har genomförts”. Lägg också till alla negativa, lokala jägartips till lokalpressen. Lögner har matats ut varje vecka, år efter år.


Nu har jägarnas lögner blivit till sanningar! Denna taktik har iscensatts bara för att jägarna ska få skjuta fler rödlistade stora rovdjur utan att få allmänhetens kritik. Svenska folket har blivit den tysta massan.


All den kriminalitet som sker inom Rovdjursförvaltningen hos Regering/riksdag samt hos Naturvårdsverket (NV) och Länsstyrelserna, är ett dilemma som vi djurvänner möter varje gång vi vill ha en diskussion; de slingrar sig undan eller så hänvisar de vidare.


Det är dessa politiker och myndighetspersonal som ska återställa viktiga delar av Ekosystemet – men de erkänner aldrig något fel, eftersom faller en så faller alla – så ingrodd är korruptionen!


Men de glömmer bort att det är vi, svenska folket, som har gett dem uppdraget och det är vi som betalar deras löner via skattsedeln. All påverkan på politiker och statliga tjänstemän från jägarnas hobbyföreningar måste nu stoppas eftersom deras drivkraft är att få döda så många djur som möjligt och det strider mot Sveriges stora uppgift att bygga upp Ekosystemet igen.

Rådande politik styrs av Sven-Erik Bucht (S) och Eskil Erlandsson (C)

Det politiska ansvaret är under alla kritik. Olika partier får makt och vips ändrar de på Naturvårdsverkets uppdrag. Det är helt enkelt ministerstyre, vilket är olagligt. Naturvårdsverket är en myndighet som ska bestämma och lägga fram de senaste rönen och vilka effekter de får för miljön – som sedan ska redovisas för politiker som då kan ta nationella beslut i frågan eller att ge mer pengar till viktiga utredningar.

Eskil Erlandsson - Foto Patrik Trägårdh
Eskil Erlandsson – Foto: Patrik Trägårdh, Wikimedia Commons

Under Alliansens åtta år vid makten, styrde Eskil Erlandsson (jägare, bonde, skogsägare) och hans vänner i jägarföreningarna (oftast både bönder och skogsägare) alla viktiga instanser som handlade om rovdjurs/jaktfrågor. Detta var ministerstyre samt jäv och korruption.

Tyvärr har det inte blivit bättre med Sven-Erik Bucht, (S) vid rodret – hans inkompetens om naturen, om olika miljömål, om vad EU-lagen säger – är skrämmande.

Vi djurvänner har inte fått chans att få ett samtal med honom. Sven-Erik Bucht har meddelat oss att han inte pratar med ”sådana som oss”.

Men vi vet att han har många samtal med sina kompisar, jägarna. Sven-Erik Bucht har samma taktik som Eskil Erlandsson (C) hade. Detta är verkligen inte demokrati utan korruption. Dags för djupgående granskning. Han måste ställas till svars.

Alliansen lovade att de skulle följa EU-lag gällande rödlistade arter, men så skedde inte. Vi har fortfarande EU-kommissionens starka kritik mot oss. Vi kan ställas inför EU-domstol. Det bekräftades vid telefonsamtal med juristen på EU-kommissionen.

Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet (Art-hd) ska ligga under Miljödepartementet eftersom den lagen innehåller text om arter som ska skyddas och bevaras. Man kan undra vad alla berörda jurister sysselsätter sig med. Ska inte de vara insatta i gällande lagar?

Jag har under flera år försökt förstå om de arbetar med Art-hd, men de är som hala ålar. Är man envis och vill få svar, kontrar de med härskartekniker. Alla anställda personer hos Regeringen ska svara sanningsenligt på svenska folkets frågor. Det måste bli ett slut med att mörka korrekt information.

Vi vanliga människor får stå ut med mycket lögner – inte underligt att ett politikerförakt sprids. Vi har idag alltför många korrupta och inkompetenta politiker som verkligen saknar en etisk hållning.

Naturvardsverket, ledningsgrupp, 2017 - Pressfoto
Naturvardsverket, ledningsgrupp, 2017 – Pressfoto

Naturvårdsverket synas

Vi, svenska folket, måste ha en stabil miljömyndighet som vi kan lita på, oberoende av vilka politiska vindar som blåser, men tyvärr kan vi inte lita på dagens myndighet.

Naturvårdsverket har vårt uppdrag att vårda miljön, men istället sker en massutrotning av vilda djur och 70% av skogarna är ensartade skogsbestånd t ex bara tall, där inga djur och växter trivs. På grund av detta har vi inte ett levande miljösystem i naturen idag.

En ”tjänst” som Ekosystemet sköter om, är att vi får en stabil väderlek, men den närmaste tiden kommer vi att få mycket obalanser beträffande vädret. Det är därför det är brådskande att vi återställer alla naturliga djurarter i Sverige, där vargen är en av toppredatorerna.


Mer än 1 miljon vilda djur dödas varje år av jägare – vad gör ni på Naturvårdsverket, har ni slagit larm till politiker och andra berörda myndigheter?


Naturvårdsverket har alltså det yttersta ansvaret för de vilda djuren och deras hem, men inte ett enda Natura 2000-område har skapats till t ex vargreviren. Det har skett en stor försämring sedan Anders Bjärvall och Robert Franzén runt 1980-talet. Då var Naturvårdsverket en helt annan myndighet. Då hade vi förtroende för tjänstemännen och de brydde sig om djuren. Nu är det andra tongångar. Nu är det bara fråga om jakt och död hela året runt. De vilda djuren får ingen lugn stund. Skogarna är riggade för jakt. De har blivit jägarnas vardagsrum.

Vision och värdegrund, 19 december 2016. Naturvårdsverket riktar kraften i miljöarbetet (förkortad):

”Vår vision är en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.”

”Ekosystem ska återhämta sig, människans klimatpåverkan ska begränsas, den biologiska mångfalden ska bevaras …”

”Naturvårdsverket har som central myndighet en drivande roll i miljöarbetet. … Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.”

”Naturvårdsverket ansvarar för …. biologisk mångfald … miljöövervakning samt miljöforskning.”

Värdegrund:

”I vårt uppdrag vill vi uppfattas som lyhörda, professionella och offensiva.”

Idag lever de anställda på Naturvårdsverket inte upp till sina Visioner och Värdegrunder. Tyvärr ser vi bara deras lögner. Varför ljuger ni om inventeringsresultatet på varg år efter år? Hur kan ni acceptera att D. Ligné, (anställd på Svenska Jägarförbundet, som får minst 52 miljoner/år av svenska skattebetalare), uttalar sig i en TV-studio att ”vi har uppåt 500 vargar i Sverige”. Vem har satt dessa griller i hans huvud? Det är Naturvårdsverket. Vi har aldrig haft 300 eller 400 vargar någonsin i nutid.

Svenska folket vill höra er erkänna alla era felaktiga uttalanden och accepterandet av helt felaktiga forskarrapporter från Skandulv, där flera forskare använder allt för höga siffror när det gäller varg. De använder sig av ”bruttosiffror” vid rapportskrivningar, vilket innebär att de inkluderat döda vargar i vargantalet i sina rapporter – vilket också sprids vidare till utländska forskare. Detta är mörkläggande av fakta.

Alla forskarrapporter måste göras om gällande de fem stora rovdjuren. Nya forskare ska anställas och de ska GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT!

Den biologiska mångfalden ska bevaras

Fina ord på pappret t ex ”den biologiska mångfalden ska bevaras”. Det finns många frågor att ställa till Naturvårdsverket men de viktigaste frågorna är;

 1. Vad gör ni för att rädda våra 5 stora rovdjur, björn, varg, lo, järv, kungsörn som är starkt hotade?
 2. Varför berättar ni inte om de omfattande illegala jakterna och redovisar dem?

Det måste svenska folket få veta via stora media t ex SVT:s nyhets- och faktaprogram.

Chanserna för fortsatt överlevnad för rovdjuren

BJÖRN

Senaste inventering av björn var 2013 och resultatet var 2800. Nu är det en nedåtgående trend, björnstammen minskar i genomsnitt 3,2%, men Naturvårdsverket godkänner skyddsjakter och licensjakter som vanligt.

Björn är en art som reproducerar sig långsamt. Detta får till följd att björnstammen kan kollapsa enligt björnforskaren S. Brunberg. Medelåldern har sjunkit från 9 år till 5 år pga att jägarna skjuter de största och äldsta björnarna tillsammans med 30,000 utländska jägare. De gamla och erfarna björnarna är borta och därmed försvåras överlevnaden. Även björnarna behöver genetiskt tillflöde från öst.

 • Björnarna ska omedelbart ha tillgång till ett fritt Norrland.
 • Inga jakter på björn bör vara tillåtet.
 • Referensvärdet på björn är 1400 vilket är alldeles för lågt antal. Det bör vara minst 4000. Medelåldern måste stiga till 9 år.

VARG

Varg är särskilt prioriterad samt har en Asterix i Art-hd, EU-lag.

Enligt senaste inventeringsrapporten 2015-16 var vargpopulationen under 200 vargar, långt under det sk referensvärdet. Viltskadecenter/Skandulv har alltid inkluderat döda vargar i sin rapport samt att de har använt för hög omräkningsfaktor, allt för att jägarna ska få licensjakt och rikliga skyddsjakter.

Det är mycket viktigt att ändra omräkningsfaktorn 10 till 8. Omräkningsfaktorn 8 som forskades fram juni 2014 används inte, trots att en utländsk forskargrupp har godkänt faktor 8.

Nu har Skandulv/SLU hittat på att alla vargar ska kontrolleras, dvs att all vargspillning ska samlas in. Sedan ska norska forskare sammanställa rapporten. Varför norska forskare? Detta förfarande är mycket konstigt. Jag har ringt många gånger till Naturvårdsverket och till Skandulv för att får en riktig förklaring, men inte fått det. Det står inte rätt till.

Jag ställer frågan igen: Hur ska populationsuträkningen gå till i framtiden? Ska svenska folket inte kunna kontrollera era lögner längre. Detta är en viktig och allvarlig fråga. Det blir nu 4 års fördröjning innan faktor 8 ska användas. Kanske är det ett sätt att tillfredsställa jägarföreningarna.

G. Glöersen (SJF) lär ha sagt att man inte kan använda omräkningsfaktor 8 för då blir det för få vargar i relation till verkligheten.

Varg har inte gynnsam bevarandestatus av flera skäl. Trots det, tillåts rikliga jakter idag både legalt och illegalt. Arten kommer att kollapsa om vi inte gör något omedelbart. Nu är även den viktiga F1 hannen i Tunturi-reviret illegalt skjuten.

 • Inga jakter på varg ska tillåtas.
 • Referensvärdet på varg: 300  ska istället vara minst 2 000 i hela Sverige.
 • Observera att genetiskt friska vargar från Finland inte överlever i Sverige. Varg måste ha tillgång till ett fritt Norrland omedelbart!

Text nedan måste spridas om och om igen, tills det uppmärksammas i hela Sverige. Inblandade personer, politiker, Naturvårdsverkets tjänstemän och forskare ska avgå eeftersom de har ljugit för svenska folket under alltför många år.

Ett helt felaktigt antal vargar (270 st) fastslogs av riksdagsledamöter i december 2013 efter en politisk kupp av Eskil Erlandsson (C)

Det låga referensvärdet för varg, 270 (senare ändrat till 300 av Naturvårdsverket), grundas på en kupp av Eskil Erlandsson och Ek vid riksdagsbeslutet december 2013 där de säger, med hänvisning till G. Chaprons ”Sårbarhetsanalys för varg”, ”där de genetiska aspekterna inte skulle beaktas” att vargen har gynnsam bevarandestatus vid antalet 270. Detta var ett omöjligt uppdrag, men Naturvårdsverket var helt tysta! Forskaren G. Chapron protesterade däremot regeringens utnyttjande av hans rapport.

G. Chapron skrev i vetenskapstidningen Nature, 2014 (”Challenge the abuse of science in setting policy”), om detta brott som regeringen gjort mot honom och i förlängningen de svenska vargarna. Den nuvarande regeringen har inte rivit upp detta riksdagsbeslut, trots att de väl känner till vad som hände!

På grund av detta brott, har rikliga skyddsjakter och licensjakter fått fortgå under flera år samt att Artdatabanken felaktigt har sänkt rödlistningen för varg till VU, men enligt EU är vargen klassad som EN. Mycket oprofessionellt och iskallt gjort. Svenska folket, gör ert jobb, protestera så att förändringar sker! Den rödlistade arten Varg måste få hjälp.

Jag frågar nu Naturvårdsverket högsta chefer: Varför spelade ni med i Erlandssons brottsliga spel?

Vi var flera vargvänner som kraftigt påpekade detta brott för dåvarande handläggare hos er, men inget gjordes för att stoppa Erlandssons kupp. Naturvårdsverket måste nu se till att allt uppdagas och forskaren G. Chapron får göra en ny ”Sårbarhetsanalys där de genetiska aspekterna SKA beaktas”.

Ni måste också stoppa allt samröre med Eskil Erlandsson och hans parti (C) samt att helt avstänga Olof Liberg från Skandulv och SLU som var ansvarig på Skandulv 2013.  Erlandsson och Liberg kunde ljuga om rovdjurens antal under hela 8 år! Socialdemokraterna forsätter Erlandssons politik och vi ser idag Naturvårdsverkets kapitulation för jaktmaffians krav på jakt.

JÄRV

Fakta från Naturvårdsverket 2017: ”Resultatet från den senaste populationsberäkningen visar på en fortsatt minskning av järvstammen. 2016 uppskattas populationen till cirka 500 järvar i Sverige, vilket är under referensvärdet för Gynnsam bevarandestatus.”

 • Järvarna ska ha tillgång till ett fritt Norrland.
 • Inga jakter på järv är tillåtet.
 • Referensvärdet på järv är 600 vilket är alldeles för lågt antal. Bör vara minst 1500 järvar.

LODJUR

Inventering från 2013-14, var lo-populationen ca 600. 2014-15 ökade den till ca 840 och idag vet vi inte! Det är osäkert, men troligen ca 1 000 individer. Enligt Naturvårdsverket är stammen 1 300, vilket är en omöjlig situation för lodjuret.

Jag har kontrollerat med juristen på EU-kommissionen beträffande Sveriges avtal med EU år 1995. Då Sverige skrev under avtalet som innehöll text som sade att det antal som de rödlistade stora rovdjuren hade då, fick inte understigas. 1995 hade vi 2000 lodjur, vilket också kollades upp med den erfarne tjänstemannen på Artdatabanken, som nu är pensionerad. Han var helt säker på det inventeringsresultatet.

 • Lodjuren ska ha tillgång till ett fritt Norrland omedelbart!
 • Inga jakter på lodjur är tillåtet.
 • Referensvärde på lodjur är 870, men bör vara minst 3 000.

KUNGSÖRN

Som de fyra däggdjuren ovan, är även Kungsörn utsatt för illegal jakt. Naturvårdsverket skriver: ”Illegal jakt eller medveten störning av kungsörn är, i liket med annan kriminell verksamhet, oacceptabel.” Det var 157 lyckade häckningar 2016.

 • Referensvärde på kungsörn är alldeles för lågt: 150 lyckade häckningar

Naturvårdsverket har gjort förändringar i organisationen – igen

Fredagen den 13 januari hade Naturvårdsverket stängt på hela myndigheten. De hade en kick-off på eftermiddagen för den nya omorganisationen som gällde från den 1 januari 2017. Jag har varit med om en tidigare omorganisation av myndighetens personal, men då blev det sämre än det hade varit. Nu får vi se om cheferna och handläggarna blir mer tillgängliga och öppnare mot svenska folket. Jägarna har ju alltid haft tillgång till personalen, medan vi djur/naturvänner bara har varit ”besvärliga” när vi har påpekat oriktigheter och brott.

Alf Pettersson – Jägare sedan 7 års ålder

Det var svårt att få fram aktuell information inför denna artikel. Den mest lämpliga enheten för mig att skriva om är Viltförvaltningsenheten, men chefen för enheten har inte svarat på 1,5 vecka. Hon heter Eva Thörnelöf och är tillfällig chef. Den tidigare chefen Alf Pettersson, som anställts direkt från Jägarnas Riksförbund för ca 1 år sedan, har sagt upp sig före denna omorganisation. Han skulle ha byggt upp en ny Viltförvaltningsenhet eftersom jägarna inte fick någon egen Jaktmyndighet! Det är korruption. Jag återkommer om det i nästa artikel när jag fått fram korrekt information.

Så här skrev Riksjägarna i sin tidning 2015-11-25:

Alf Pettersson, Naturvårdsverket, pressfoto
Bild: Alf Pettersson, Naturvårdsverket, pressfoto

”Han är ny chef för viltförvaltningen

JRF-konsulenten Alf Pettersson börjar på Naturvårdsverket.

Alf Pettersson, tidigare regionkonsulent hos Jägarnas Riksförbund (JRF), är den nye chefen för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket.

Alf Petterssons chefsansvar på Naturvårdsverket gäller åtta tjänstemän. Hans främsta arbetsuppgift är att samordna deras arbete. Utöver dem som i dagsläget arbetar med viltförvaltningsfrågor ska ytterligare tre personer rekryteras. Det är en satsning för att utveckla Naturvårdsverket som jakt- och viltmyndighet.”

Det stod också att ”Jaktintresset finns med sedan barnsben” samt: ”Var med på första älgjakten vid sju års ålder och har inte missat en älgjakt sedan dess” i artikeln.

Som tur är, var han borta den 1 januari 2017. Men vem kommer istället? Viktigt att alla rovdjursvänner ringer eller skriver protestbrev om att svenska folkets viktigaste miljömyndighet inte ska styras av jägarmaffian som har 0-vision av varg och som håller på att utrota vargstammen genom licensjakter och illegala jakter. Det kan vi aldrig acceptera.

Vad är syftet med den nya Viltförvaltningsenheten? Jag hittade följande på Naturvårdsverkets hemsida:

”Enheten arbetar med hållbar förvaltning av vilt och genomförande av viltstrategin i samarbete med Viltanalysenheten. Detta sker genom att vägleda. Ta fram föreskrifter och nationella förvaltningsplaner samt hantera ärenden enligt jaktlagstiftningen. I uppdraget ingår den nationella samordningen för klövviltsråden, rovdjursrådet och storfågelforum.  Enheten hanterar Jägarregistret och fördelar ersättning för viltskador och akuta insatser samt information om rovdjur.”

(Viltanalysenheten arbetar bl a med ”Inventeringsrapport för varg” dvs Rovdjursinventeringar. ”Enheten hanterar bl.a. avtal med samarbetspartners inom kunskapsområdet vilt.” Är det med jägarföreningarna?)

Text: Kristina Hallin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq